Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

25 травня 2015 - 10:40

1. За вектором розвитку:

1.1. Дерегуляція та розвиток підприємництва.

У рамках виконання Закону України «Про адміністративні послуги» в області створена та діє мережа центрів надання адміністративних послуг (далі – Центри) в усіх містах та районах області.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014
№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» вжито низку заходів щодо організації роботи Центрів, враховуючи розширення їх обов’язків у сфері міграції та реєстрації. За підсумками проведеної роботи, усі Центри області надають консультації щодо адміністративних послуг у сфері реєстрації; на 22.05.2015 всі Центри області крім м. Запоріжжя, м. Бердянськ та Мелітопольського району надають адміністративні послуги у сфері міграції. 

Водночас, з метою вивчення кращого досвіду надання адміністративних послуг в Україні здійснено робочий візит до м. Вінниці (20-22.04.2015). Наразі триває робота з розробки плану заходів з підвищення якості надання адміністративних послуг у м. Запоріжжя.

1.2. Програма розвитку малого та середнього бізнесу.

Рішенням обласної ради від 25.12.2014 № 26 затверджена «Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва в Запорізькій області на 2015 2016 роки» (далі – Комплексна програма), на реалізацію якої обласним бюджетом 2015 року виділені коштів у сумі 692,5 тис. грн. (рішення обласної ради від 05.03.2015 № 33).

Так, в межах Комплексної програми забезпечено постійний діалог влади та бізнесу, зокрема проведено:

5 засідань обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на якому розглянуті питання щодо взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва, пропозицій щодо покращення умов ведення бізнесу, пропозицій щодо покращення умов ведення бізнесу;

семінар з роз’яснення положень Податкового кодексу України та актуальних питань застосування податкового законодавства при складанні податкової звітності з урахуванням змін, внесених Законами України до Податкового кодексу України (30.01.2015);

засідання у форматі «круглого столу» з обговорення питання щодо надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг (17.03.2015) та з представниками правоохоронних органів щодо зменшення тиску на підприємців та недопущення здійснення неправомірних перевірок суб’єктів господарювання (25.03.2015);

активізована реалізація проекту «Купуй запорізьке – обирай своє». Мета проекту – розвиток внутрішнього ринку та захист місцевого товаровиробника. Проведено засідання представників проекту «Купуй Запорізьке – обирай своє» з представниками влади та органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя (24.03.2015);

підписано Меморандум між облдержадміністрацією, Запорізькою міською радою та місцевими товаровиробниками – учасниками проекту «Купуй Запорізьке – обирай своє!». У рамках проекту заплановано виділити майже 200 місць під об’єкти фірмової торгівлі, де буде реалізовуватися продукція місцевих товаровиробників за мінімальними цінами (27.04.2015).

Також, продовжена робота щоденної «гарячої лінії» для бізнесу, звернувшись на яку підприємці можуть отримати консультації або повідомити про перешкоди у здійсненні   підприємницької  діяльності.  Функціонування «гарячої лінії» забезпечується Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області». Протягом І кварталу 2015 року на «гарячу лінію» надійшло та опрацьовано 419 звернень.

2. За вектором відповідальності:

2.1. Реформа регіональної політики.

05 березня 2015 року набрав чинності Закон України «Про засади державної регіональної політики», який визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.

Згідно цього закону одним із документів, що визначають державну регіональну політику є регіональна стратегія розвитку.

Натепер, з урахуванням рекомендацій Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»,  в області триває робота з розробки проекту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області до 2020 року (далі – проект Стратегії), зокрема:

створено  Керівний комітет з розробки проекту Стратегії (розпорядження голови облдержадміністрації від 27.02.2015 № 72), до складу якого увійшли депутати обласної ради, представники облдержадміністрації, науки, бізнесу та громадських організацій.;

розроблено План основних етапів розробки Стратегії;

створено робочу групу з розробки проекту Стратегії (розпорядження голови облдержадміністрації від 20.04.2015 № 127), яка формується на базі п’яти робочих підгруп;

робочими підгрупами ведеться робота по підготовці профілю Запорізької області, SWOT – аналізу, стратегічних напрямів та цілей.