Новини

Євроінтеграційний поступ Запорізької області: результати дослідження

13 лютого 2018 - 14:44

У Запорізькому обласному центрі молоді відбулася прес-конференція «Індекс євроінтеграційного економічного поступу в Україні за 2014 – 2016 роки. Презентація результатів у Запорізькій області». Організували захід  громадська організація «Запорізьке міське товариство німців «Відродження» та MLS group (Marketing and Legal Solutions).

Під час заходу було представлено результати дослідження розрахунку індексу євроінтеграційного економічного поступу за 2014 – 2016 роки в Запорізькій області.

Як відзначив доктор політичних наук, завідувач кафедри загальноправових та політичних наук ЗНТУ, координатор Асоціації регіональних аналітичних центрів по Запорізькій області Дмитро Арабаджиєв, до складу індексу увійшли дві групи показників: індикатори глибини торговельно-економічних зв’язків регіону з ЄС та індикатори рівня інституційної підтримки, яку обласні державні адміністрації забезпечують для підтримання євроінтеграційного поступу.

Запорізька область у загальному рейтингу ІЄЕП у 2014, 2015 та 2016 роках посіла відповідно 7, 15 та 13 місця серед 24 регіонів.

За показниками субіндексу інституційної підтримки євроінтеграційного поступу область піднялася на 3 місце у 2014 р., 6 – у 2015 р., 8  - у 2016 р. За показниками субіндексу глибини торговельно-економічних зв’язків регіон посів 18 місце у 2014-2015 роках та 20 місце у 2016 р.

Найкращого результату (друге місце) за 2016 рік Запорізька область досягла за такими показниками інституційної підтримки євроінтеграційних процесів: кількість проектів у рамках європейського інструменту сусідства та інших доступних Україні програм ЄС, що реалізуються в регіоні, відносно чисельності населення  (16 проектів); кількість організованих та проведених органами місцевої влади заходів з економічних питань щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (24 заходи); кількість проведених презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіону в органах і структурах ЄС (32 заходи).

Непоганий результат Запорізька область за 2016 рік (6-те місце) продемонструвала за наступними показниками торговельно-економічних зв’язків:  середньорічний темп зростання імпорту з країн ЄС до регіону (0,4% при найбільшому значенні по Україні 10,7%),  частка прямих інвестицій, що надійшли з області в економіку країн ЄС у загальному обсязі інвестицій, що здійснені з області (7,6%, найбільше значення по Україні 99,5%),  показники грошових переказів фізичних осіб з ЄС до регіону (92417 тис. дол. США).

У той же час слід відзначити нульові значення за такими показниками інституційної підтримки євроінтеграційних процесів за 2016 рік: кількість укладених договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областю та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав-членів ЄС; кількість організованих обласними державними адміністраціями навчальних поїздок  з тематики сільського зеленого туризму до держав-членів ЄС; кількість тренінгів, конференцій, засідань за круглим столом, семінарів для сільського населення із залученням експертів ЄС, організованих та проведених обласною державною адміністрацією, а також за показниками торговельно-економічних зв’язків: індекс інвестиційної відкритості регіону для ЄС; питома вага імпорту послуг з країн ЄС у загальному обсязі імпорту послуг до регіону – 40,3% (20 місце, найбільше значення по Україні – 94,1%); частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі накопичених інвестицій області – 67% (20 місце, найбільше значення по Україні – 95,1%).

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Читайте також