Новини

Запорізька облдержадміністрація прозвітувала про свої видатки

14 березня 2018 - 11:46

Запорізька обласна державна адміністрація представила інформацію про виконання у 2017 році державної програми «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області». Звіт  про виконання програми по утриманню облдержадміністрації за 2017 рік представив директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Медвідь.

Затверджені на 2017 рік бюджетні асигнування склали 302,8 млн. грн. і включили: за загальним фондом - 266,1 млн. грн., за спеціальним фондом -36,7 млн. грн.

У межах затвердженого загального обсягу 99% – це захищені видатки (заробітна плата – 93% та енергоносії – 6%), 1% – інші поточні видатки (оплата товарів і послуг, службових відряджень, утримання адмінприміщень тощо). При цьому капітальні видатки не виділялися протягом 10 останніх  років (з 2008 року).

Видатки загального фонду забезпечили лише 72% від потреби. З них видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 248,5 млн. грн. або 76% від потреби, для оплати енергоносіїв – 14,6 млн. грн. або 100% від потреби, інші поточні видатки (придбання паперу, канцелярії, оплата послуг зв’язку, поштові витрати, відрядні тощо) – 2,9 млн. грн.  або 12% від потреби. Фінансування видатків здійснено Державним казначейством України в повному обсязі відповідно до затвердженого плану асигнувань. Не використані кошти склали 3,4 млн. грн. або 1% від річних планових асигнувань, більшість з яких – економія коштів по оплаті енергоносіїв внаслідок економного споживання енергоресурсів. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

Виконання спеціального фонду здійснюється за рахунок власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. За рахунок власних надходжень бюджетних установ повністю забезпечується діяльність Управління капітального будівництва облдержадміністрації, частково – Державного архіву Запорізької області.

За всіма джерелами спеціального фонду заплановані видатки в обсязі 36,7 млн. грн., з них використано 30,8 млн. або 84% від плану.

У структурі Запорізької ОДА на кінець 2017 року налічувалися  243 бюджетні установи. Затверджена гранична штатна чисельність становить 2756 одиниць, з них фактична чисельність - 2511, вакантні посади -  9% від штату.

- Місцевими державними адміністраціями області у звітному році забезпечено виконання фінансових зобов’язань виключно в межах затверджених бюджетних асигнувань. Аналіз  результативних показників свідчить про забезпечення місцевими державними адміністраціями області виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов’язковому обсязі відповідно до головної мети їх діяльності, стратегічної цілі та затвердженого паспорта бюджетної програми. Основні задачі в минулому році виконано, - підкреслив, підбиваючи підсумки, Сергій Медвідь.

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Читайте також