"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Програма “Українська ініціатива” перепідготовка (друга вища економічна освіта) та стажування менеджерів за кордоном

16 червня 2007 - 11:01

До відома підприємців

Програма “Українська ініціатива” перепідготовка (друга вища економічна освіта) та стажування менеджерів за кордоном.

 

Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” (далі – Програма) затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000р. № 1358 “Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 “Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва” та продовжена постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 697 «Про продовження строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. № 1358» передбачає організацію широкомасштабної перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, формування нової генерації молодих управлінців, здатних створити якісні ринкові засади економіки України, надання їм можливості набути сучасні економічні знання та практичні навички роботи в умовах ринкової економіки.

Для реалізації цієї Програми був створений Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі – МЦПК). Відповідальним за виконання програми є Міністерство економіки України.

В області діє регіональна робоча група МЦПК в Запорізькій області (далі – регіональна робоча група), яка знаходиться за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, кім. 700, 702 телефони для довідок: 239-02-23, 239-03-40.

 

Програма "Українська ініціатива " включає наступні етапи:

Щорічна шестимісячна (очна форма) та десятимісячна (очно-заочна (модульна) форма) перепідготовка за напрямами "Менеджмент" та "Економіка і підприємництво" 1500 спеціалістів з України на базі відібраних за конкурсом 9 вищих навчальних закладів та 2 філій вищих навчальних закладів, серед яких:

 • Дніпропетровський національний університет;
 • Донецький національний університет;
 • Київський національний економічний університет;
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Кримський економічний інститут (КНЕУ);
 • Одеський державний економічний університет;
 • Східноукраїнський національний університет (Луганськ);
 • Тернопільський державний економічний університет;
 • Харківський національний економічний університет;
 • Чернівецький торгівельно-економічний інститут (філія КНТЕУ);
 • Вінницький торгівельно-економічний інститут (філі я КНТЕУ).

Випускники отримують диплом спеціаліста про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації менеджера чи економіста. Ця частина Програми фінансується з Державного бюджету України.

За результатами перепідготовки спеціалістам пропонується довготривале (два-три місяці) стажування на підприємствах країн з ринковою економікою. Ця частина Програми здійснюється за рахунок міжнародних організацій та країн-донорів.

Програми стажувань спеціалістів на українських та європейських підприємствах реалізують міжнародні освітні організації.

Відповідальним за реалізацію стажувань спеціалістів на німецьких підприємствах за проектом Уряду Німеччини є Товариство InWEnt; на підприємствах країн ЄС та українських підприємствах за програмою Тасіс Managers ' Training Programme ( MTP ) є Карл Дуйсберг Центрум (CDC),   на підприємствах Швеції за дорученням Міністерства Закордонних Справ Швеції   є Шведська Агенція з Міжнародного Розвитку та реалізує програму Асоціація Норден.

Важливим компонентом «Української ініціативи» є постпрограмна підтримка, яка здійснюється через асоціації випускників та учасників стажувань. Такі асоціації створюються в Україні.

Програма "Українська ініціатива" має надзвичайно цінну якість - в ній враховуються інтереси як керівників підприємств, окремих менеджерів та спеціалістів, так і держави в цілому. В цьому легко переконатися, ознайомившись з перевагами, які надає Програма своїм учасникам.

 

Підприємствам вона допомагає:

 1. Здійснити трансформацію системи управління.
 2. Створити необхідні умови для переходу до сучасних форм і методів управління.
 3. Вирішити конкретні проблеми розвитку та управління підприємством в процесі перепідготовки та зарубіжного стажування своїх спеціалістів (реінжинірингу, перепрофілювання, диверсифікації бізнесу, підготовки та реалізації нових бізнес-проектів та ін.).
 4. Встановити ділові контакти з новими зарубіжними партнерами, укріпити та розвинути існуючі зв'язки.

 

Менеджери та спеціалісти отримують можливість:

 1. Пройти перепідготовку за напрямами "Менеджмент" або "Економіка і підприємництво", отримати сучасні знання на базі провідних вищих навчальних закладів і диплом державного зразка.
 2. Пройти стажування у провідних європейських компаніях для вирішення конкретних проблем свого підприємства.
 3. Встановити ділові та дружні контакти з українським та зарубіжними колегами.
 4. Стати членами престижних спілок, в т.ч. асоціацій випускників програми "Українська ініціатива", асоціацій учасників зарубіжних стажувань.

 

Вимоги до претендентів на участь у Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива ”

До участі у Програмі допускаються особи віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи не менше одного року на управлінських посадах вищого та середнього рівня підприємств та організацій будь-яких форм власності.

Не передбачається участь у Програмі державних службовців, керівників закладів освіти, наукових і медичних закладів, а також працівників закордонних фірм і представництв – нерезидентів України.

Перелік документів, які надаються претендентами регіональним робочим групам МЦПК для участі у конкурсному відборі на перепідготовку
 1. Заява спеціаліста на ім‘я голови регіональної робочої групи (довільна форма).
 2. Анкета спеціаліста на перепідготовку (форма 1).
 3. Інформація про підприємство (організацію), на якому працює спеціаліст (форма 2).
 4. Р екомендація керівника підприємства (організації) (форма 3).
 5. Копія диплома про вищу освіту.
 6. Копії дипломів, сертифікатів щодо підвищення професійної кваліфікації спеціаліста.
 7. Копія паспорту.

Процедура проведення співбесіди з претендентами на стажування

1. Співбесіда триває в середньому біля 20 хвилин.

2. В процесі співбесіди з'ясовуються :

 • Рівень знання іноземної мови (в кожному окремому випадку ).
 • Спеціалізація та рівень підготовки у сфері менеджменту, маркетингу, фінансів , управління персоналом тощо.
 • Мета і конкретні завдання стажування, очікувані результати, спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємства, організації, де працює спеціаліст.
 • Підприємства, організації, на яких претендент має бажання пройти стажування.

Для прийняття рішення щодо відбору на стажування або відмови від стажування першочергове значення мають:

 • знання іноземної мови;
 • рівень професійної підготовки;
 • можливість двостороннього економічного співробітництва.

Додаткові бали претендент отримує за знання інших іноземних мов, комунікабельність, вміння проявляти гнучкість у прийнятті рішень тощо.

Бажано:

Підготувати презентацію своєї фірми в країні стажування (буклети, проспекти, слайди, фотографії, зразки продукції тощо).

Для встановлення контактів із закордонними фірмами підготувати листи від керівників, в яких будуть підтверджені реальні повноваження стажистів.

Контактні тел. / факс Секретаріату МЦПК:

(044) 285-62-89; (044) 285-51-82.

Анкети заповнюються за допомогою програмного забезпечення, яке Ви можете отримати у регіональної робочої групи, або завантажити зі сторінки www.me.gov.ua (розділ МЦПК, підрозділ „Інформація для претендентів на стажування та стажистів”) Міністерства економіки України або зі сторінки www.ukrini.org.ua/ukr/documents/ Програми “Українська ініціатива” для подальшого надання у друкованій формі до регіональної робочої групи.