"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Наказ Міністерства економіки від 13.08.2008 №341

8 вересня 2008 - 16:58

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.08.2008 N 341

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2008 р.
за N 767/15458

Про затвердження форми декларації
про оптову ціну на продовольчі товари,
щодо яких запроваджено державне регулювання,
та Інструкції про заповнення і застосування
декларації про оптову ціну на продовольчі
товари, щодо яких запроваджено державне регулювання

 

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 N 373 ( 373-2008-п ) "Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити: декларацію про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (додається); Інструкцію про заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (додається).

2. Начальнику Державної інспекції з контролю за цінами Немодрук Н.П.: забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; після державної реєстрації довести цей наказ до відома державних інспекцій з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та інших заінтересованих органів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економіки України Романюка С.А.

 

Міністр економіки України
Б.М.Данилишин

ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України


В.М.Пинзенник
Міністр аграрної політики України
Ю.Ф.Мельник

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
13.08.2008 N 341

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про оптову ціну на продовольчі товари,
щодо яких запроваджено державне регулювання
N _______ від "___"_________ 200___ р.

1. Найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та її місце проживання ___________________________________________ ________________________________________________________________.

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) ____________________ ________________________________________________________________.

3.

N
з/п

Найменування,
сорт, марка
продовольчого
товару
Одиниця
виміру
продовольчого
товару
Документ
(ДСТУ)
Дата
виготовлення,
номер партії
Оптова ціна
виробника за
одиницю виміру
продовольчого
товару
(без ПДВ),
грн. коп.

 

Керівник
____________
________________________
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
 
 

 

 

4.

__________________________________
 
товароотримувач (вантажоодержувач)
 
N __________"___"_________ 200___ р.
________________
первинний документ на відпуск товару
підпис керівника
М.П.  
   
__________________________________
 
товароотримувач (вантажоодержувач)
 
N __________"___"_________ 200___ р.
________________
первинний документ на відпуск товару
підпис керівника
М.П.  
   
__________________________________
 
товароотримувач (вантажоодержувач)
 
N __________"___"_________ 200___ р.
________________
первинний документ на відпуск товару
підпис керівника
М.П.  

 

Примітка. Декларація оптової ціни продовольчого товару, щодо якого запроваджено державне регулювання, застосовується разом з первинним документом на відпуск товару.

Начальник Держцінінспекції
Н.Немодрук

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
13.08.2008 N 341

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2008 р.
за N 767/15458

ІНСТРУКЦІЯ
і про заповнення і застосування декларації
про оптову ціну на продовольчі товари,
щодо яких запроваджено державне регулювання

I. Загальні питання

1. Ця Інструкція встановлює вимоги до заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (далі - декларація).

2. Вимоги цієї Інструкції поширюються на суб'єктів господарювання - юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми і форми власності та фізичних осіб-підприємців, що виробляють та реалізують продовольчі товари, крім хлібобулочних виробів (далі - товари), щодо цін на які запроваджено державне регулювання.

II. Порядок заповнення декларації

1. Декларація заповнюється в такій послідовності: номер, дата складання декларації та найменування товару; у пункті 1 зазначається найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця та її місце проживання; у пункті 2 зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності); у пункті 3 графи таблиці заповнюються в такому порядку: у графі "N з/п" зазначається порядковий номер товару; у графі "Найменування, сорт, марка продовольчого товару" зазначаються повне найменування, сорт та марка товару; у графі "Одиниця виміру продовольчого товару" зазначаються кг, л, шт.; у графі "Документ (ДСТУ)" зазначаються державні стандарти, технічні умови тощо; у графі "Дата виготовлення, номер партії" зазначаються дата виготовлення та номер партії товару; у графі "Оптова ціна виробника за одиницю виміру продовольчого товару (без ПДВ), гривень" зазначається оптова ціна виробника за одиницю виміру товару без ПДВ у гривнях та копійках; у пункті 4 зазначаються повне найменування товароотримувача (вантажоодержувача), серія, номер та дата заповнення товарно-транспортної накладної.

2. Декларація підписується керівником суб'єкта господарювання або особою, яка його заміщує, та завіряється печаткою (за наявності).

III. Порядок застосування декларації

1. Декларація складається суб'єктом господарювання-виробником товару (далі - виробник) окремо на кожну партію товару за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 13.08.2008 N 341 "Про затвердження форми декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, та Інструкції про заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання", в одному примірнику, який залишається у виробника. Декларація застосовується разом з первинним документом для проведення господарських операцій з відпуску товару (товарно-транспортною накладною, накладною на відпуск товару тощо).

2. Завірена керівником або особою, яка його заміщує, копія декларації надається виробником кожному покупцеві (товароотримувачу, вантажоодержувачу) товару разом з первинними документами для проведення господарських операцій з відпуску товару і застосовується на всіх етапах реалізації товару. При кожній подальшій реалізації цього товару незалежно від обсягу партії кожний продавець у копії декларації, отриманій від виробника або попереднього продавця, зазначає лише найменування товароотримувача (вантажоодержувача) та реквізити первинного документу для проведення господарських операцій з відпуску товару. Зазначена копія завіряється продавцем і додається до первинного документа для проведення господарських операцій з відпуску товару.

3. Кожна партія товару ідентифікується датою виготовлення та номером, які зазначені в декларації. Партія товару - це товари, які переміщуються на адресу одного одержувача (товароотримувача, вантажоодержувача) за одним перевізним документом (товарно-транспортною накладною, накладною на відпуск товару тощо). Оптова ціна кожного окремого найменування (сорту, марки) товару підтверджується окремою декларацією відповідно до дати виготовлення товару.

4. Декларація (копія декларації) зберігається суб'єктом господарювання протягом трьох років разом з первинним документом для проведення господарських операцій з відпуску товару та надається на вимогу органів державного контролю за цінами під час перевірки додержання державної дисципліни цін, а також за письмовими запитами цих органів.

5. Керівник суб'єкта господарювання (виробника, товароотримувача, вантажоодержувача) несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у декларації, згідно із законодавством.

Перший заступник Міністра економіки України
С.А.Романюк