"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Нормативно-правова база

24 жовтня 2008 - 11:23

Нормативно-правова база Відділу внутрішнього аудиту Запорізької облдержадміністрації

АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

-     Конституція України
-     Бюджетний кодекс України
-     Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-XIV;
-     Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 № 3206-VI;
-     Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 № 3723-ХІІ.

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

-     від 28.09.2011 № 1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади";

-     від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

-     від 24.05.2005 №158-р "Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року";
-     від 03.09.2012 №633-р "Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами";
-     від 01.08.2013 №774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами".

ІНШІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

-     наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 №1217 "Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту";
-     наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту";
-     наказ Міністерства фінансів України від 31.07.2014 № 794 "Про затвердження Порядку здійснення Державною фінансовою інспекцією України контролю за станом внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях";
-     наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995 "Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах"; 
-     наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2014 №347 «Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" та інструкції про її складання та подання»

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:

-     від 05.06.2013 № 267 "Про затвердження Положення про Відділ внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації";
-     від 09.01.2014 № 1 "Про затвердження Порядку планування і проведення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у Запорізькій обласній державній адміністрації та Порядку формування справ внутрішнього аудиту, їх зберігання, використання, знищення та передачі в Запорізькій обласній державній адміністрації".