"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Нормативно-правова база

24 жовтня 2008 - 11:23

АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

-     Конституція України;
-     Бюджетний кодекс України;
-     Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»;
-     Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»;
-     Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу».

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

-     від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»;

-     від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

-     від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

-     від 24.05.2005 № 158-р «Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року»;
-     від 03.09.2012 № 633-р «Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами»;

-     від 08.02.2017 № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки».

 

ІНШІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

-     наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217 «Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту»;
-     наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №  1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту»;
-     наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах»; 
-     наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2014 № 347 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за № 410/25187) «Про затвердження форми звітності № 1-ДВА «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту», пояснювальної записки до звіту (зведеного звіту) та інструкції про їх складання та подання».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:

-     від 04.09.2015 № 321 «Про затвердження Положення про Відділ внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації», із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.05.2019 № 258 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.09.2015 № 321 «Про затвердження Положення про Відділ внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації»;   
-     від 15.12.2015 № 490 «Про затвердження Порядку організації, планування і проведення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у діяльності Запорізької обласної державної адміністрації та Порядку формування справ внутрішньо о аудиту, їх зберігання, використання, знищення та передачі в Запорізькій обласній державній адміністрації».