Методика розрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту