"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Загальні відомості

16 серпня 2011 - 11:44

Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (далі – Центр) – єдиний регіональний заклад післядипломної освіти з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань, діяльність якого направлена на задоволення потреби Запорізького регіону в працівниках з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно та відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати сучасні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам.

Центр є обласним навчальним закладом післядипломної освіти єдиної Всеукраїнської системи підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564, із змінами) і входить в число 23-х обласних та міських (м. Київ) центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, які виконують функції регіональних навчальних і науково-методичних центрів підвищення кваліфікації.

Засновником Центру є Запорізька обласна державна адміністрація. Центр створено Запорізькою обласною державною адміністрацією на виконання Указу Президента України від 30.05.1995 № 398/95 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" в 1996 році (розпорядження голови облдержадміністрації від 15.03.1996 № 180). Розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2016 № 755 затверджено статут Центру в новій редакції.

Контролює і координує діяльність закладу Національне агентство України з питань державної служби (до 2011 року – Головне управління державної служби України), а методичну, інформаційну та консультативну допомогу надає Національна академія державного управління при Президентові України.

Координацію діяльності Центру в межах своїх функціональних повноважень здійснює заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації.

Відповідно до рішення обласної ради від 09.04.2015 № 31 "Про уточнений перелік об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області" Центр віднесений до об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Центр є бюджетним неприбутковим закладом, фінансування Центру відповідно до ст. 90 Бюджетного кодексу України здійснюються з обласного бюджету. Головним розпорядником бюджетних коштів є Запорізька обласна державна адміністрація.

Освітню діяльність Центр здійснює відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України. На сьогодні заклад здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії серії АЕ № 636433 від 27 травня 2015 року на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Ліцензований обсяг підвищення кваліфікації в Центрі становить 2500 осіб на рік.

Структура Центру сформована відповідно до його завдань та функцій і включає такі підрозділи: навчально-організаційний відділ, відділ з навчально-методичних питань, інформаційно-аналітичний відділ, бухгалтерію та експлуатаційно-технічний відділ. Відповідно до штатного розпису загальна кількість посад становить 19 одиниць. Оплата праці працівників Центру здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", зі змінами, внесеними, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від  31.08.2016 № 571 "Деякі питання оплати праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій" (у зв’язку із втратою з 01 травня 2016 року статусу державних службовців 4 працівників Центру відповідно до п. 15 ч. 3 ст. 3 Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу").

Керівництво закладом здійснює директор Центру, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1681 та наказу Нацдержслужби України від 17.04.2015 № 81, призначається на посаду обласною державною адміністрацією (засновником) за погодженням з Національним агентством України з питань державної служби на підставі результатів конкурсного відбору.

Навчання в Центрі здійснюється відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації, які щороку погоджуються замовниками навчання – Запорізькою обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною радою та Національним агентством України з питань державної служби, затверджуються розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти відповідно до чинного законодавства України є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи і організації. Центр щороку вивчає потреби органів влади у підвищенні кваліфікації публічних службовців регіону.

Групи слухачів з числа державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування формуються з урахуванням категорій їх посад та функціональних обов'язків відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації, затверджених розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Навчання в Центрі проводиться за денною, вечірньою та дистанційною формами, відповідно до навчальних програм, розроблених закладом та погоджених із замовниками навчання.

Слухачі Центру, які в повному обсязі виконують навчальні плани програм підвищення кваліфікації, отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації.

Щороку понад 3 тисячі осіб проходять навчання в Центрі. А 2017 рік став показовим: загальна кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації за всіма видами навчальних програм підвищення кваліфікації в закладі у 2017 році становить 4580, з них 1110 державних службовців місцевих органів виконавчої влади; 356 державних службовців територіальних органів центральних органів виконавчої влади; 2040 посадових осіб місцевого самоврядування; 318 працівників державних установ та 756 депутатів місцевих рад.

Для здійснення освітньої діяльності Центр має якісний склад науково-педагогічних працівників – провідних науковців вищих навчальних закладів м. Запоріжжя та викладачів-практиків – провідних фахівців органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Співпраця Центру з викладачами здійснюється за договорами цивільно-правового характеру (про надання освітніх послуг).

Центр розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. № 1 у будівлі Торгового коледжу Запорізького національного університету, на умовах оренди державного нерухомого майна (договір оренди від 14.05.2009 №2422/д укладено Центром з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області). Загальна площа орендованих Центром приміщень становить 447,35 кв.м.

На орендованих площах розміщені навчальні аудиторії, комп’ютерний клас, читальний зал, приміщення для науково-педагогічних працівників та адміністративно-службові приміщення. Матеріально-технічну базу закладу також складають сучасні технічні засоби навчання, бібліотечний фонд, транспортні засоби, обладнання, меблі тощо. Центр має власний веб-сайт.

Пріоритетними напрямками діяльності Центру на 2018-2020 роки є:

– вивчення потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням прогнозування системних змін у сфері держаного управління, реформування та розвитку місцевого самоврядування, децентралізації влади;

– взаємодія Центру з обласною й районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування регіону з метою практичної спрямованості та максимального наближення змісту навчальних програм до реальних потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– постійна актуалізація змісту навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, зокрема щодо реформування державного управління та місцевого самоврядування; децентралізації влади та фінансової системи, стратегічного планування розвитку територій, у т.ч. покращення інвестиційного клімату; розробки програм місцевого розвитку; запобігання корупції в діяльності органів влади; мовної підготовки; детінізації доходів; організації та здійснення публічних закупівель; покращення надання адміністративних та соціальних послуг населенню; налагодження зв’язків з громадськістю; євроінтеграційних процесів, розвитку громадянських компетентностей та інш.

– забезпечення практично орієнтованого безперервного навчання з метою розвитку професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, у т.ч. фахівців об’єднаних територіальних громад області; охоплення навчальним процесом максимальної кількості слухачів шляхом проведення кущових виїзних семінарів з перспективою у кожному із 20 районів області;

– продовження практики організації та проведення навчання без відриву від служби безпосередньо в приміщеннях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– поширення тренінгових форм навчання для розвитку управлінських та професійних навичок державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

– реалізація навчальних програм, спрямованих на підготовку керівників-лідерів, здатних використовувати в професійній діяльності сучасні управлінські технології з метою забезпечення переходу від державного управління до державного та муніципального менеджментів;

– продовження роботи Школи регіональної нормотворчості, започаткованої спільно із Запорізькою облдержадміністрацією та Запорізьким національним університетом, акцентувавши її діяльність на підвищення рівня правових компетентностей депутатського корпусу Запорізького регіону;

– створення умов для проведення всіх видів навчальних занять з використанням сучасних технічних засобів навчання;

– продовження впровадження у процес підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування інтерактивних методів навчання, зокрема, інтерактивних лекцій та мультимедійних презентацій, з досягненням 100 % результату впровадження;

– продовження практики проведення відеоконференцій, вебінарів, навчання за дистанційною формою (застосування елементів дистанційного навчання);

– удосконалення навчальних програм, відповідного науково-методичного забезпечення процесу підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, у т.ч. шляхом наповнення офіційного веб-сайту Центру;

– продовження практики надання консультаційної допомоги сільським, селищним, міським радам, у т.ч. об’єднаним територіальним громадам, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, проходження служби в органах місцевого самоврядування;

– активне залучення до навчального процесу викладачів-тренерів; керівників і фахівців облдержадміністрації та її структурних підрозділів, обласної ради, місцевих рад області, у т.ч. об’єднаних територіальних громад;

– посилення конкурентоспроможності освітніх послуг, орієнтація на інноваційність та провідний досвід у сфері публічного управління;

– продовження практики використання ресурсної бази Центру для проведення комп’ютерного тестування кандидатів на зайняття посад державної служби, відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, а також після набуття чинності нового Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – кандидатів на зайняття посад службовців місцевого самоврядування;

– здійснення заходів, спрямованих на започаткування та впровадження в Центрі курсів навчання/підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері публічних закупівель, зокрема, фахівців об’єднаних територіальних громад;

– організація освітніх навчальних заходів шляхом залучення коштів міжнародних програм, проектів, фондів, грантів, тощо;

– формування у працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування позитивного ставлення до сфери підвищення кваліфікації; створення системи постійного професійного й особистісного розвитку публічних службовців області;

– здійснення постійного моніторингу якості наданих освітніх послуг та ефективності навчального процесу.