"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Місія, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

3 серпня 2005 - 11:10

Запорізька обласна державна адміністрація у своїй роботі  керуються Конституцією УкраїниЗаконом України ”Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року, і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року.

 

Місія Запорізької облдержадміністрації

Запорізька обласна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Запорізької області.

 

Запорізька обласна державна адміністрація на  території Запорізької області забезпечує:   

 • Виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
 •  Законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
 • Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в містах компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
 • Підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
 • Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
 • Взаємодію з органами місцевого самоврядування;
 • Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.  


Запорізька обласна державна адміністрація здійснює державний контроль за:

 • Збереженням і раціональним використанням державного майна;
 • Станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
 • Використанням та охороною земель лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
 • Охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
 • Додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;
 • Додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;
 • Додержанням архітектурно – будівельних норм, правил і стандартів;
 • Додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживача;
 • Додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
 • Охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
 • Додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
 • Додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію.  


Для реалізації наданих повноважень Запорізька обласна державна адміністрація має право:

 • проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16 закону “Про місцеві державні адміністрації”
 • залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять  до компетенції місцевих державних адміністрацій;
 • одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій їх філіалів і відділень незалежно від форм власності;
 • давати згідно з чинним законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановленому законом порядку;
 • здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.