"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Нормативно-правова база

25 січня 2006 - 09:58

 

 

Закон

 

Про державну службу

Закон

 

Про запобігання корупції

Закон

 

Про місцеві державні адміністрації

Закон

 

Про добровільне об’єднання територіальних громад

Закон

 

Про доступ до публічної інформації

Закон

 

Про засади державної регіональної політики

Закон

 

Про звернення громадян

Закон

 

Про місцеве самоврядування в Україні

Закон

 

Про очищення влади

Закон

 

Про державну підтримку сільського господарства України

Закон

 

Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

Закон

 

Про охорону праці

Закон

 

Про пожежну безпеку

Закон

 

Про особисте селянське господарство

Закон

 

Про фермерське господарство

Закон

 

Про захист конституційних прав громадян на землю

Закон

 

Про сільськогосподарську кооперацію

Закон

 

Про оптові ринки сільськогосподарської продукції   

Закон

 

Про оренду землі

Закон

 

Про колективне сільськогосподарське підприємство

Закон

 

Про сільськогосподарську дорадчу діяльність

Закон

 

Про зерно та ринок зерна в Україні

Закон

 

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів

Закон

 

Про дитяче харчування

Закон

 

Про тваринний світ

Закон

 

Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них

Закон

 

Про молоко та молочні продукти

Закон

 

Про племінну справу  у тваринництві

Закон

 

Про ідентифікацію та реєстрацію тварин

Закон

 

Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України

Закон

 

Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу

Закон

 

Про насіння і садивний матеріал

Закон

 

Про охорону прав на сорти рослин

Закон

 

Про карантин рослин

Закон

 

Про  виноград та виноградне вино

Закон

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів

Закон

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані

Закон

 

Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

Закон

 

Про аквакультуру

Закон

 

Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)

Закон

 

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів

Закон

 

Про Державний земельний кадастр

Закон

 

Про державний контроль за використанням та охороною земель 

Закон

 

Про державну експертизу землевпорядної документації 

Закон

 

Про землеустрій 

Закон

 

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів

Закон

 

Про індустріальні парки

Закон

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт

Закон

 

Про меліорацію земель

Закон

 

Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів

Закон

 

Про охорону земель

Закон

 

Про оцінку земель

Закон

 

Про природно-заповідний фонд України

Закон

 

Про регулювання містобудівної діяльності

 

 

Земельний кодекс України

Указ

 

Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям

Указ

 

Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)

Указ

 

Про заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства в Україні

Постанова КМУ

 

Про Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу

Постанова КМУ

 

Про затвердження  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби

Постанова КМУ

 

Деякі питання продовольчої безпеки

Постанова КМУ

 

Про затвердження державних форвардних закупівель зерна

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку справляння  збору та використання коштів на розвиток     виноградарства, садівництва і хмелярства

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу

Постанова КМУ

 

Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів  соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств – правонаступників

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру

Постанова КМУ

 

Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

Постанова КМУ

 

Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель

Постанова КМУ

 

Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття  земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

Постанова КМУ

 

Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році

Постанова КМУ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Розпорядження КМУ

 

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії зрошення  та дренажу в Україні на період до 2030 року

Наказ Міністерства аграрної політики України

 

Про затвердження порядку та умов проведення конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг

Спільний наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства економіки України

 

Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг

Наказ Міністерства аграрної політики України

 

Про формування переліку СОК

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництва

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки

Наказ Державного комітет України із земельних ресурсів

 

Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками

Наказ Державного агентства земельних ресурсів України

 

Про затвердження примірних зразків оголошення про проведення земельних торгів, повідомлення про результати земельних торгів та інформації про лоти, які виставляються на земельні торги

Наказ  Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

Про затвердження форм документів, необхідних для проведення земельних торгів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

Наказ  Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

Про затвердження Порядку консервації земель

Розпорядження голови

 

Про затвердження Положення про Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації

Розпорядження голови

 

Про затвердження Переліку департаментів, управлінь та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації , територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, підприємств області, які створюють обласні спеціалізовані служби цивільного захисту (зі змінами)

Розпорядження голови

 

Про забезпечення збереження меліоративних систем і мереж водопостачання

Розпорядження голови

 

Про безоплатну передачу в спільну власність територіальних громад об’єктів внутрігосподарських меліоративних систем

Розпорядження голови

 

По затвердження Правил надання пільгових довгострокових кредитів мешканцям сіл, селищ, селищ міського типу та міст районного значення за Цільовою регіональною програмою «Сільське подвір’я»

Розпорядження голови

 

Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів комунальної установи «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради  (зі змінами)

Розпорядження голови

 

Про створення комісії з визначення суб’єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Розпорядження голови

 

Про проведення комплексу заходів щодо боротьби з карантинними рослинами, бур’янами та несвоєчасним покосом трав

Розпорядження голови

 

Про створення комісії з питань надання виробникові сировини статусу спеціальної сировинної зони, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування

Рішення обласної ради

 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 27.11.98          № 7 «Про Цільову регіональну програму «Сільське подвір’я» (зі змінами)