"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Нормативно-правова база

14 лютого 2006 - 11:46

Закони України:

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ВВР), 1993, N 45 «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні » ВВР), 1994, N 4

«Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» № 3160- IV від 17.03.2011

«Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» № 2623- IY від 02.06.2006

«Про гуманітарну допомогу» № 1192- XIY від 22.10.1999

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» ВВ Р , 2008, N 45,

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» ВВ), 2005, N 6,

«Цивільний Кодекс України» (ВВР), 2003, NN 40-44, «Сімейний Кодекс України» (ВВР), 2002, N 21-22 " Про соціальні послуги " 19 червня 2003 року N 966-IV ; " Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам " від 16 листопада 2000 року N 2109-III ; " Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні " 21 .03.1999 N 875-XII ; " Про психіатричну допомогу " від 22 .02. 2000 N 1489-III ; " Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 06.10 2005 N 2961- IV ; " Основи законодавства України про охорону здоров'я " від 19 .11.1992 1992 N 2801-XII ;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;

Кодекс Адміністративного судочинства України від 06.07.2005 N 2747-IV;

“Про соціальні послуги” від 19 червня 2003року

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 2 березня 2005

“Про Цивільну оборону України” від 03.02.1993

“Про військовий обов'язок і військову службу від 04.04.2006

«Про виконавче впровадження” від 21.04.1999 N 606-XIV; 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551- XII ;

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII ;

«Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 № 2195- XII ;

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796- XII ;

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 N 203/98-ВР ;

«Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 N 3475-IV ;

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 N 962-XII ;

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875- XII ;

«Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584- III ;

«Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 N 3745-XII ;

«Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 N 2229-XII ;

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 N 2011-XII ;

«Про міліцію» від 20.12.1990 N 565-XII ;

«Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 N 1859-IV ;

« Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 N 2801-XII;

« Основи законодавства України про культуру» від 14.02.1992 № 2117- XII;

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 року N 32/95-ВР;

«Про освіту» від 23.05.1991 N 1060-XII;

«Про захист рослин» від 14.10.1998 N 180-XIV;

«Про статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII;

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 N 2402-III;

«Про прокуратуру» від 05.11.1991 №1789-XII;

Гірничий Закон України від 06.10.1999 N 1127-XIV;

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІ V зі змінами та доповненнями, Ст.1-15;

“Про оплату праці” від 24.03.1995 № 108/95-ВР;

“Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 № 2464-УІ

“Про Державний бюджет України на 2012” від 22.12.2011 № 4282- VI зі змінами та доповненнями. ст.4,п.12; с.12,13;

«Про місцеві державні адміністрації», № 586- XIV від 09.04.1999, ст. 24

«Про місцеве самоврядування в Україні», № 280/97-ВР від 21.05.1997, ст.34, 43

«Про соціальний діалог в Україні» № 2862- VI від 23.12.2010

«Про колективні договори і угоди» № 3356- XII від 01.07.1993

«Про охорону праці» № 2694-ХІІ від 14.10.1992

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 1045- XIV від 15.09.1999

«Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026- VI

«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105- XIV

« Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ

“ Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” від 23.09.1997 № N 539/97-ВР

“Про засади запобігання і протидії корупції” від 07.04.2011№ 3206-VI

“Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 № 2939-VI

“Про інформацію” від 13.01.2011 N 2938-VI

“Про звернення громадян” від 02.10.1996 № 393/96-ВР

“Про державну службу” ; від 16.12.1993 N 3723-XII

“Про відпустки”; від 15.11.1993 N 505/96-ВР

“Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VI

Кодекс законів про працю України.

«Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001N 2493-III

«Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586-XIV, ст. 24

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 07.06.2001 N 2493-III; ст.34, 43

«Про зайнятість населення» №5067- VI

«Про альтернативну (невійськову) службу» (зі змінами) №437- XIV

«Про оплату праці» (зі змінами) №108/95-ВС

« Про професійний розвиток працівників» № 4312- VI

«Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3738- VI ;

«Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001 № 2789-ІІІ;

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ;

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375- VI ;

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866- IV ;


Укази Президента України

від 01.08.2002 № 683/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 21.10.2011 № 1001/2011 “Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015роки”

від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

від 05.05.2011 № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

від 05.05.2011 № 548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”

від 10.11.1995 № 70/99 “Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій”;

від 09.11.00 № 1212/2000«Про комплексну програму підготовки державних службовців»;

від 01.02.2012 №45/2012 “Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки”;

від 29.06.2001 № 476/2001 «Про почесні звання України»;

від 25.01.2012 №33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”

від 29.06.2010 № 1-1/1378 щодо погашення заборгованості з заробітної плати

п. 17 Доручення від 16.09.2010 № 1-1/2169 щодо недопущення випадків виплати заробітної плати нижче встановленого законодавством мінімального рівня

доручення від 08.04.2011 №1-1/635 «За результатами робочої поїздки президента Україні до Одеської області 17.02.2011 щодо забезпечення разом з Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття розширення мережі навчальних закладів професійної підготовки незайнятого населення державної служби зайнятості

 

 

Розпорядження, доручення КМУ 

Розпорядження КМУ від 26.08.2004 № 619-р «Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю»

Розпорядження КМУ від 08.08.2012 “Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг”

Розпорядження КМУ від 30.10.2008 № 1385-р «Про схвалення Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк»

Розпорядження КМУ від 01.07.2009 № 740-р «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року»

Розпорядження КМУ від 29.09.2010 № 1911-р «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень»

Розпорядження КМУ від 17.04.08 № 639-р „Про схвалення Концепції соціального захисту бездомних громадян"

Доручення КМУ від 10.10.2005 № 53947/1/1-05 «Про заходи щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю».

Розпорядження КМУ від 30 липня 2008 р № 1052-р«Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 359-р “Про План заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості”

Розпорядження КМУ від 08.11.2007 № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру»

Доручення КМУ від 27.06.2012 № 16360/17/1-12 щодо погашення заборгованості з заробітної плати

Доручення КМУ від 21.04.2012 року № 10796/19/1-11 щодо погашення заборгованості із сплати єдиного і страхових внесків до Пенсійного фонду України

Доручення КМУ від 12.05.2006 № 17484/1/1-06 щодо забезпечення виконання заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 152-р “Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25.12.2000 № 1375”

Розпорядження КМУ від 27.06.2012 № 411-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року”

Розпорядження КМУ від 18.07.2012 № 480-р “Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 12.05.2007 № 716 «Про затвердження державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю».

від 23.05.2007 №757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інвалідів».

від 05.04.2012 № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічн ими та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів”

від 29.12.2009 № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг”

від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями»

від 25.02.2009 № 156 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”

від 14.02.2007 № 228 «Про затвердження порядку виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортного путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”

від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення»

від 17.06 2004 № 785 «Про затвердження порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян” від 29.11.2006 № 1652 в редакції від 12.11.2008 № 1015 «Про затвердження порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення»

від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»

від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

від 16.02.2011 № 121 «Про затвердження Положення про централізований банк з проблем інвалідності»

від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг».

від 30.06.2010 № 538 „Про Раду з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі"

від 10.11.2010 № 1042 „Про внесення змін до Положення про спостережні комісії"

від 25.12.97 № 42 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 1998 р. vd971225 vn42 за N 135/2575) «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України»

від 13.03.2009 № 103 «Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування»

від 13.02.2007 № 48 «Про затвердження типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів». від 15.03.2007 № 104 «Щодо організації, обліку та звітності з надання дітям-інвалідам реабілітаційних послуг». від 03.05.2007 № 201 «Про затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів». від 09.10.2009 № 382 «Про затвердження Регламенту роботи з Централізованим банком даних з проблем інвалідності» від 25.05.2011 № 585 «Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів». від 26.11.08 № 1035 „Про утворення Координаційної ради з питань соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" від 04 березня 2004 р. N 269" Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні" від 17 жовтня 2007 р. N 1242" Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 11 липня 2007 р. N 926 « Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/сніду»
від 13.03.2002 № 324 "Натуральні і добові норми харчування"

від 22.08.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»

від 05.07.2006 № 919 «Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату»

від 05.04.1994 № 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів»

від 15.09.1993 № 733 «Про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення »

від 01.08.92 № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»

постанова Ради Міністрів УРСР від 01.12.90 № 357 «Про Державну експертизу умов праці» (зі змінами, внесеними постановами КМУ від 24.07.93 № 567, від 11.04.2002 № 497)

п. 1 постанови КМУ від 18.03.2009 № 370 «Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів»

витяг з протоколу КМУ від 14.06.10 № 8 щодо надання оперативної інформації про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати в області

п. 5.6 витягу з протоколу № 29 засідання КМУ від 23.06.2010 щодо погашення заборгованості з заробітної плати

від 10.11.1999 № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» (зі змінами)

від 12.04.2006 № 512 "Деякі питання моніторингу створення нових робочих місць»

від 17.06.2009 № 610 "Про затвердження Порядку організації загальнодержавних оплачуваних громадських робіт"

від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету»;

від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

від 31.03.2003 N 426 «Пр о затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям , особам рядового і начальницького складу»;

від 27.09. 2000 N 1467 « Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань»;

від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;

від 28.12.2011 № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» (зі змінами від 05.04.2012),

від 01.08.1996 N 879 « Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати»;

від 17.05.1993 N 354 «П ро безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»;

від 20.05.2009 N 565 «П ро затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право»;

від 16.12.2009 N 1359 «П ро затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян»;

від 31 січня 2007 р. N 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»;

від 13.04.2011 N 466 «Д еякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»;

від 13.04.2011 N 461 « Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»;

від 12.05.1994 N 302 « Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»;

від 29.07.1994 № 521 «Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака "Ветеран праці"»;

від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї»;

від 12.08.2009 № 887 «Про затвердження Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням»;

від 28.05.2008 № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян»;

від 21.08.2001 № 1091 «Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора»;

від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;

від 27.07.1198 № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання субсидій».

від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»;

від 11.01.2007 № 13 «Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми»;

від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»;

від 31.07.2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення та виплати державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім'ях опікунів (піклувальників), за принципом «гроші ходять за дитиною»;

від 26.01.2011 № 59 “Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи”, п.1-5 ;

від 28.02.2000 № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, п.1-3;

від 26.01.2011 № 59 “Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи”, п.1-5 ;

від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”,

від 02.08.2000 № 1192 “Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”,

від 26.07.1996 № 832 “ Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”,

від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» ,

від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету»,

від 20.01.1997 № 51 “Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”.

від 09.06.1997 № 571 “Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

від 20.09.2005 № 936 “Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

від 20.04.2007 № 649 “Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

від 12.07.2005 № 562 “Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян

від 26.07.1996 № 836 “про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

від 20.04.2007 № 649 “Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

від 05.03.2008 № 165“Деякі питання стипендіального забезпечення”

від 08.02.1997 № 155 “Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи”

від 21.05.1992 № 258 “Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

від 02.12.1992 № 674 “Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

від 17.08.1998 №1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”

від 17.11.2004 № 1570 “Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах”

від 01.10.2008 № 885 “Про розмір та порядок виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2005-2007 роки”

від 10.09.2008 № 831 “Про допомогу особам, які працюють у зоні відчуження”

від 22.02.2006 № 187 “Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких потерпілих громадян органами праці та соціального захисту населення”

від 25.09.2009 № 156 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”

від 30.11.2011 № 1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”

від 24.09.2008 № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

від 24.06.2009 № 630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”

від 14.04.1997 № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

від 12.08.2009 № 898 “Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр"”

від 21.11.2011 № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”

від 12.03.05 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»;

від 09.03.06 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

від 20.09.95 № 747 «Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної влади»;

від 30.11.2011 №1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністерств Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади”;

від 02.08.1996 р. № 912 «Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади».

від 15.02.2002р.№ 169 “Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”;

від 28.02.01 № 199, «Про затвердження положення про формування кадрового резерву для державної служби»,

від 26.10.01 № 1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування»;

від 01.12.1994 р. № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування в державних органах»;

від 29.07.2009 № 789 «Про затвердження Порядку прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників”;

від 25.05.98 № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади» із змінами;

від 03.05.94 № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби».

від 19.06.96 № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців”

від 09.03.06. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

від 08.02.97 № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій»

від 28.12.00 № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців”;

від 26.10.01 № 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування».

від 28.11.2011 №1240 Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки”

від 21.03.2012 № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року»;

від 23.05.2012 № 417 “Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»;

від 25.07.2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»;

від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми»;

від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу»;

від 12.05.2004 № 608 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги»;

від 27.08.2004 № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю»

 

Накази Міністерства соціальної політики України  

Пункти 1-3 Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України 10.01.2007 №4 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2007 № 57/13324,

Наказ Мінпраці України від 17.06.08 № 303 „Про затвердження орієнтовних норм забезпечення м'яким інвентарем та обмундируванням, твердим інвентарем, мийними та дезінфікузальними засобами у закладах соціального захисту длябездомних громадян 11 центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі" Наказ Мінпраці України від 25.04.08 № 235 „Про затвердження Методичних рекомендацій для фахівців соціальної роботи, спеціалістів органів праці та соціального захисту населення щодо організації роботи з особами, звільненими з місць позбавлення волі"

Наказ Мінпраці України від 21.02.2011 № 65 „Про внесення змін до форми звітності №1-30 „Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі" та інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2011 р. за № 305/19043

Наказ Мінсоцполітики України від 19.04.2011 № 135 „Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 р. за № 750/19488

Наказ Мінсоцполітики України від 19.07.2011 № 283 „Про затвердження Порядку здійснення соціального патрулювання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2011 р. за № 953/19691

Наказ Мінсоцполітики України від 12.08.2011 № 312 „Про затвердження Порядку влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2011 р. за № 1031/19769

Наказ Мінсоцполітики України від 09.09.2011 № 348 „Про затвердження форми посвідчення про взяття на облік "

Наказ Мінсоцполітики України від 02.04.2008 N 173 «Про затвердження Типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення». Наказ Мінсоцполітики від 01.10.2008 № 411 "Про затвердження Норм часу і норм чисельності працівників будинків-інтернатів (усіх типів) та стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян системи праці та соціального захисту населення"; Наказ Мінсоцполітики України від 29.12.2001 N 549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей » Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання». Наказ Мінпраці України від 09.07.2012 № 188 «Про напрями реформування системи соціальних послуг».  Наказ Мінпраці України від 26.12.2011 № 568 «Про порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». Наказ Мінсоцполітики України від 07.09.2011 № 343 «Про усунення недоліків у сфері надання соціальних послуг людям похилого віку та інвалідам за рахунок видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів, викладених у Звіті Рахункової палати України». Наказ Мінсоцполітики України від 25.08.2011 № 326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»». Наказ Мінсоцполітики України від 27.06.2012 № 385 «Про підвищення кваліфікації з елементами дистанційного навчання завідувачів відділень соціальної допомоги вдома територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) те середнього медичного персоналу будинків-інтернатів для громадян похилого та інвалідів».

Наказ Мінсоцполітики України від 24.01.2011 № 20 «Про затвердження форми звітності № 12-соц (річна) «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»».

 Наказ Мінсоцполітики України від 10.06.2012 № 135 «Про затвердження форм документів, необхідних при оформленні на обслуговування у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

Наказ Мінсоцполітики України від 14.02.06 №31 „Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі" (Типове положення про центр реінтеграції бездомних громадян, Типове положення про будинок нічного перебування, Типове положення про центр соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі)

Наказ Мінпраці України від 03.04.06 № 98 „Про затвердження Типового положення про соціальний готель"

Наказ Мінпраці України від 17.07.06 № 264 „Про затвердження форм звітності № 1-БГ „Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних  громадян" та № І-ЗО „Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавленню волі" та інструкцій щодо їх заповнення"

Наказ Мінпраці України від 24.07.06 № 274 „Про кваліфікаційної характеристики посади „соціальний працівник"

Наказ Мінпраці України від 24.07.06 № 275 „Про затвердження кваліфікаційних у  характеристик посад „директор закладу соціального захисту для бездомних громадян", „директор установи для осіб, звільнених з місць позбавлення волі"

Наказ МВС України від 15.06.06 № 600 „Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України"

Наказ Мінпраці та МОЗ України від 24.01.07 № 28/26 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо надання соціально-медичних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі"

Наказ ДДЕП, МВС, Мінпраці України від 04.03.09 № 38/86/89 „Про у затвердження Порядку взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації

Наказ МОЗ, Держдепартаменту з питань виконання покарань, МВС, Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорту України від 04.10.2010 № 834/365/474/304/3466 „Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо ведення випадку туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та продовження лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я"

Наказ Держдепартаменту з питань виконання покарань, МВС та Мінпраці України від 12.12.03 № 250/1532/342 „Про порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації"

Наказ Мінпраці України від 18.12.2006 № 482 про затвердження форм з обліку та забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації на виконання пос танова Кабінету Міністрів України від 29.11.06 № 1652 .

Наказ Мінпраці України від 15.06.2007 № 302 про затвердження Порядку подання заявки на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням.

Наказ Мінпраці України від 05.09.2007 № 461 про затвердження Порядку взяття на облік інваліда та іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації не за місцем реєстрації їх проживання.

Наказ Мінпраці України від 17.04.2008 № 208 “Про внесення змін до наказу Мінпраці від 24.05.2007 № 252 “Про забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації”.

Наказ Мінпраці України від 20.01.2009 № 14 “Про затвердження Порядку технічних та інших засобів реабілітації, виданих інвалідам та іншим особам, що підлягають поверненню до місцевих органів праці та соціального захисту населення у разі смерті зазначених осіб, якщо строк їх експлуатації не закінчився”.

Наказ Мінпраці України від 29.01.2009 № 28 “Про внесення змін до наказу Мінпраці від 18.12.2006 № 482“.

Наказ Мінпраці України від 18.05.2009 № 186 “Про внесення змін до наказу Мінпраці від 24.05.2007 № 252 “Про забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації”.

Наказ Мінпраці України від 02.06.2009 № 204 “Про затвердження Типовог о положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації.

Наказ Мінпраці України від 26.01.2010 № 13 “Про затвердження Порядку списання технічних засобів реабілітації”.

Наказ Мінсоцполітики України від 23.03.2012 № 158 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню за принципом «єдиного вікна»;

Наказ Мінсоцполітики України від 22.02.2012  № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг»;

Наказ Мінпраці, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту, туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги»;

Наказ України від 21.07.1999 № 119/167/96/114/175/266 «Положення про порядок проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій та адресної допомоги»;

Наказ Мінпраці, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції України від 29.12.1997 № 39/283/90/5 «Порядок повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями»;

Наказ Мінпраці України, Державної податкової адміністрації від 13.04.2000 № 82/171 «Про затвердження Порядку надання державними податковими інспекціями відомостей про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги»;

Наказ Мінпраці України від 27.08.2004 № 192 «Довідка про доходи»;

Наказ Мінсоцполітики України від 19.09.2006 № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»;

Наказ Мінпраці України від 28.04.2004 № 95 «Про затвердження Акту обстеження матеріально-побутових умов сім'ї»;

Наказ Мінпраці України від 23.05.2005 № 183 «Про впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги»;

Наказ Мінпраці України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»;

Наказ Мінпраці від 09.08.2005 № 253 “Про посилення державного контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці”

лист Мінсоцполітики України від 24.05.2012 №285/0/15-12/13 щодо заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ Запорізької області

п.5.6 наказу Мінпраці України від 01.11.2006 № 405 щодо надання оперативної інформації про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати в області для інформування Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента України

постанова Мінпраці України та Головного державного санітарного лікаря України від 01.09.92 № 41 «Про Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці»

листи Мінсоцполітики України від 24.05.2012 № 284/0/15-12/13 та від 29.02.2012 № 100/0/15-12/017 про стан виконання графіків погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій розташованих на території області та суб'єктів господарювання, що знаходяться у сфері управління місцевих органів виконавчої влади

листи Мінпраці України від 19.10.2009 № 11934/0/14-09/017 та від 25.05.2011 № 5345/0/14-11/017 щодо роботи обласної комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

лист Мінпраці України від 21.03.2005 №182/0/15-05/018-1 щодо щомісячного моніторингу показників заробітної плати

Наказ Державного казначейства України від 10.12.1999 № 114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ із змінами та доповненнями;

Наказ Мінсоцполітики від 01.12.2011 № 490 “Про затвердження форм запитів на отримання публічної інформації та Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації у Міністерстві соціальної політики України”

Наказ Мінсоцполітики від 09.06.2011 № 228 “Про затвердження примірної форми запиту на інформацію та примірного порядку складання та подання запитів на інформацію”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.06.2012 № 366 “Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми”;

Спільний наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я від 16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорсткого поводження з дітьми»;

Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я, Міністерства праці та соціального захисту населення України від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»;  

Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї».

Рішення Запорізької обласної ради від 24.02.2011 № 14 “Про обласну програму соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення “Назустріч людям “ на 2011-2014 роки” (із змінами, внесеними згідно Рішеннями Запорізької облради від 27.09.2011 № 16 та від 24.11.2011 № 17)

Положення про обласну комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни., яке затверджене розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 21.05.1996 № 314,

від 23.02.2012 № 6 «Про виконання Програми зайнятості населення Запорізької області на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31.03.2010 №4. та Програму зайнятості населення Запорізької області на 2012-2014 роки»

від 29.03.2012 № 9 «Про обласну програму подолання та запобігання бідності на 2012-2015 роки»

Розпорядження облдержадміністрації від 26.11.08 № 440 “Про висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади у засобах масової інформації”

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.02.2012 № 77 “Про затвердження Інструкції з діловодства в апараті Запорізької обласної державної адміністрації”

Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.06.2012 № 270 “Про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у Запорізькій обласній державній адміністрації”

Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.12.2011 № 515 “Про затвердження Регламенту Запорізької обласної державної адміністрації”

Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.08.2011 № 357 “ Про затвердження Порядку розгляду письмових звернень громадян у Запорізькій обласній державній адміністрації”

Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.04.2011 № 169 “Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Запорізької облдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.06.2012 № 254 “Про затвердження Положення про систему обліку публічної інформації, яка знаходиться у розпорядженні апарату обласної державної адміністрації”

Рішення Запорізької обласної ради від 30.05.2013 № 7 "Про виконання у 2012 році Програми зайнятості населення Запорізької області на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.02.2012 № 6, та Програму зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року."