"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Нормативно-правова база

27 жовтня 2006 - 12:53

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України № 3 від 10.01.2008 «Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів»

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ П О С Т А Н О В А 18.01.2011 N 4 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 р. за N 392/19130 Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

10-2631 від 01.03.98 Р О З'Я С Н Е Н Н Я Про прийняття на державну службу

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України вiд 23.01.2008 наказ 11 зміни до наказу 77

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезедента" від 11.01.2012 року № 16

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Н А К А З N 16 від 16.03.2001Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 травня 2001 р. за N 407/5598 Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій

Наказ Головного управління державної служби України №16 від 02.03.2001 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців”

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 19.12.2003 N 21-1 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 р. за N 64/8663 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 N 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 р. за N 636/15327 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації

Указ Президента України № 33/2012 від 25.01.2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України №34 від 6 лютого 2008 «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 11.01.2012 № 39/5 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції 11.01.2012 за № 28/20341Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення"

ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Н А К А З N 41 від 20.07.98 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 р. за N 576/3016 Про затвердження Переліку типових документів

Постанова Кабінету Міністрів України № 42 від 19.01.2011 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів»

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 10.02.2007 N 42 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 р. за N 117/13384 Про затвердження форми звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів"

Міністерство транспорту України Наказ від 10 лютого 1998 року N 43 « Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 17 грудня 2002 року N 893, від 16 лютого 2004 року N 99

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.03.2012 N 43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за N 709/21022 Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.03.2012 N 44 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за N 651/20964 Про затвердження Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 45 Про затвердження Порядку призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 45/2012
Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки

 

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.03.2012 N 45 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за N 699/21012 Про затвердження Типового положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх аппарату

Закон України від 09.02.1995 № 45/95-ВР «Про екологічну експертизу»

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.03.2012 N 46 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 710/ Про затвердження Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Постанова Кабінету Міністрів України №52 від 19.01.2011 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 N 55 « Про затвердження Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади»

Наказ Державної податкової адміністрації №56 від 31.01.2011 «Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 р. за N 192/18930

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України №57 від 28.01.2002 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Н А К А З N 58 від 29.07.93 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за N 110 Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

«Настанова щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об'єктів будівництва до категорії складності для подальшого проектування і експертизи» схвалено рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.06.2011 № 59

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України № 61 від 10.07.2000 «Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ»

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 03.04.2012  № 61 « Про затвердження Порядку стажування державних службовців» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2012 р.за № 580/20893

Наказ національного агентства України з питань державної служби від 30.03.2012   № 62 « Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 р. за № 632/20945

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України № 64 від 17.07.2000 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ»

Наказ національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2012   № 65 « Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 р. за № 713/21026

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України № 68 від 27.07.2000 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання»

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 8 травня 2001 року N 73 «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2001 р. за N 458/5649 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 29 січня 2002 року N 14

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Н А К А З N 74 від 18.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за N 952/5173 Про ведення обліку державних органів, установ та організацій, керівні працівники та спеціалісти яких віднесені до категорій державних службовців, та реєстру посад державних службовців

Наказ Міністерства Праці України від 02.10.1996 № 77 Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 396/3689 Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України № 90 від 30.10.98 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 р. за N 728/3168 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ»

Наказ Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року N 99 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 р. за N 293/1318

Постанова Кабінету Міністрів України №100 від 8 лютого 1995 р. «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»

Наказ Міністерства транспорту України від 30 березня 1998 року N 102 «Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 р. за N 268/2708

Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці»

Наказ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №109 від 07.07.2011 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22 липня 2011р. за № 912/19650

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №109 від 07.07.2011 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України №114 від 10 грудня 1999 року «План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116 Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Н А К А З 31.10.2003 N 122 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р. за N 1063/8384 Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України № 125 від 08.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 р. за N 937/5158 «Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ»

Лист Міністерства Праці та соціальної політики України № 126/06/186-11від 19.04.2011 Виконання обов'язку тимчасово відсутнього працівника

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України №136 від 09.08.2004 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2004 р. за N 1068/9667 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146 Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 02.03.2012   № 147 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2012 р. за № 480/20793 ПОРЯДОК проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров'я осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Закон України № 147-98-ВР від 03.03.1998 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»

Постанова Кабінету Міністрів України №167 від 8.02.1997 ро затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій

Постанова Кабінету Міністрів України №169 від 15.02.2002 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців”

Постанова Кабінету Міністрів України № 179 від 12.03.2005 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Н А К А З 07.07.2009 N 183 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 р. за N 706/16722

Про затвердження Порядку інформування центральними, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних державних службовців

Постанова Кабінету Міністрів України № 184 від 02.03.2011 «Про затвердження Порядку та умови надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»

Указ Президента України від 2006.03.03 № 185/2006 "Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла"

Постанова Кабінету Міністрів України 199 від 28.02.2001 Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 04.11.2002 N 205 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України №209 від 02.04.1994 «Про управління державною службою»

Постанова Кабінету Міністрів України №212 від 24.02.2003 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади зразкове виконання трудових обов'язків»

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Н А К А З 04.08.2010 N 214 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 р. за N 1089/18384 Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 219-Р від 21.03.2011 «Питання організації підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік»

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 225 «Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески до соціальних фондів»

Постанова Кабінету Міністрів України № 228 від 28 лютого 2002 р. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України № 242 від 26.12.2003 «інструкція обліку коштів , розрахунків та інших активів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 № 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток»

Постанова Кабінету Міністрів України № 255 від 17.03.2011 «Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів»

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 14.05.2010 N 263 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2010 р. за N 384/17679 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ( Із змінами )  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 12.10.2007 N 270/551 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2007 р. за N 1243/14510 Про затвердження Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 2000 року № 279-р "Про план заходів із вдосконалення єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри"

Постанова Кабінету Міністрів України 283 від 3.05.1994 Про порядок обчислення стажу державної служби

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. N 301 «Про трудові книжки працівників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 320 «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації»

Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII

Наказ Державного казначейства України від 14.09.2010 N 330 « Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов'язань та оплати рахунків»

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. N 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів»

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 339 від 18.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2001 р. за N 30/5221 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Наказ Міністерства статистики України №343 від 26.12.95 Про затвердження форми первинного обліку П2-ДС та інструкції по її заповненню

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Н А К А З№ 367 від 1.12.2009 Методичні рекоменд щодо визначення потреб у підвищенні кваліфікації

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 19.12.2005 N 420 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 р. за N 1534/11814 Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення

Постанова Кабінету Міністрів України № 423 від 17.06.1994 Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27

435-IV вiд 16.01.2003 ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436-IV вiд 16.01.2003 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Наказ N 455 від 13.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 р. за N 1005/6196 Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Наказ Міністерства освіти України № 455 від 20.12.93 Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців

Постанова Кабінету Міністрів України № 461 від 13 квітня 2011 р. «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»

Постанова Кабінету Міністрів України №466 від 13.04.2011 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

Постанова Кабінету Міністрів України №468 від 20.04.2011 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії

Постанова Кабінету Міністрів України №488 від 4.07.1995 «Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів»

Наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25.11.2008 N 495 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»

Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки»

Постанова Кабінету Міністрів України № 520 від 18.05.2011 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)»

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 542-2010 від 16.04.2010 Указ президента України Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями

Постанова Кабінету Міністрів України №547 від 23.05.2011 «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу»

Постанова Кабінету Міністрів України №548 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації»

Постанова Кабінету Міністрів України №550 від 20 квітня 2006 р. «Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою»

Постанова Кабінету Міністрів України №553 від 23.05.2011 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»

Постанова Кабінету Міністрів України №554 від 23.05.2011 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури»

Постанова Кабінету Міністрів України № 557 від 27.04.2011 «Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до ІV і V категорії складності»

Постанова Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України №560 від 11.05.2011 «Про Порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи»

Міністерство фінансів України Наказ N 561 від 30 вересня 2003 року « Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів»

Постанова Кабінету Міністрів України 564 від 7.07.2010 Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Наказ Міністерства юстиції України 12.04.2012   № 578/5Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р.за № 571/20884 Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Закону України від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Указ Президента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000 "Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 №601 «Про внесення змін до Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»

УКАЗ Президента України № 615-2011 від 30.05.2011 Про встановлення відзнаки Президента України - ювілейної медалі 20 років незалежності України

Постанова Кабінету Міністрів України № 616 від 25.05.2011 Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. N 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»

Постанова Кабінету Міністрів України № 730 від 20.06.2011 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів»

Постанова Кабінету Міністрів України №731 від 25 травня 1998 р Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.95 № 747 “Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади”

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 761-р від 27.07.2011 «Про деякі питання використання у 2011 році державних капітальних видатків»

Постанова Кабінету Міністрів України №767 від 20.08.2008 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об`єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об`єктів»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 769/2011Питання управління державною службою в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України №789 від 29.07.2009 Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників

Закон України N 797-XII від 28.02.91 « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України від 25.12.2008 №800-VІ «Про попередження впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України з цього питання від 09.09.2009 №139-р.

Закон України від 01.03.1991 № 803-XII «Про зайнятість населення»

Постанова Кабінету Міністрів України 804 від 1.12.1994 Про порядок стажування у державних органах

Постанова Кабінету Міністрів України №859 від 19 травня 1999 р. Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865 Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії

Закон України № 898-IV вiд 05.06.2003 Про іпотеку

Постанова Кабінету Міністрів України №912 від 2.08.1996 Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 року № 918 "Про Програму розроблення та впровадження єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри"

Міністерство економіки України Наказ від 27.07.2010 N 925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 р. за N 655/17950 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів»

Постанова Кабінету Міністрів України №950 від 13.06.2000 Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Закон України від 15.07.1999 № 966-XIV «Про прожитковий мінімум»

Постанова Кабінету Міністрів України № 995 від 08.09.1997 «Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності»

996-XIV від 16.07.1999 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України №996 від 1.08.2007 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 21.10.2011 № 1001/2011Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки

Постанова Кабінету Міністрів України №1010 від 10.12.1993 «Про тривалість робочого дня для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування»

1035-95 від 10.11.1995 У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів

Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

Постанова Кабінету Міністрів України №1072 від 12.10.2011 Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17.07.2003 № 1078 Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Міністерство фінансів України Наказ від 29.12.2002 N 1098 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 р. за N 47/7368 «Про паспорти бюджетних програм»

Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Постанова Кабінету Міністрів України № 1132 від 15.12.2010 «Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1170 « Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. N 1240 Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Постанова Кабінету Міністрів України № 1242 від 30 листопада 2011 р. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 №1249 «Про затвердження державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України №1262 від 14.07.1999 Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

Закон України №1282-XII вiд 03.07.1991 Про індексацію грошових доходів населення

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1333 Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

1349 від 3.12.1997 Про фінансове забезпечення та типові штатні розклади

Постанова Кабінету Міністрів України 1374 від 29.07.1999 ро затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Закон України № 1378-IV від 11.12.2003 «Про оцінку земель»

Наказ Міністерства фінансів України від 07 листопада 2011 року № 1395 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 « Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Постанова Кабінету Міністрів України №1422 від 8.12.2009 Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади

Постанова КМ України від 2004.10.28 № 1434 "Про затвердження Порядку проведення розрахунків щодо будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»

Постанова КМ України від 2001.12.27 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

Закон України від 05.11.1991 № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З 08.07.2011 N 1824/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2011 р. за N 890/19628 Про затвердження форм заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних і порядку їх подання

Постанова Кабінету Міністрів України №1893 від 27 листопада 1998 р. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію

Постанова Кабінету Міністрів України №1922 від 28 грудня 2000 р. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців

Закон України від 2000.09.14 № 1953-III "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

Постанова Кабінету Міністрів України №2020 від 26.12.2003 ро затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі

Закон України від 22.02.2001 № 2272-III Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Закон України №2289-VI від 01.06.2011 «Про здійснення державних закупівель»

Закон України 2297-VI від 01.06.2010 „Про захист персональних даних”

2341-III вiд 05.04.2001 КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

2456-17 вiд 08.07.2010 Бюджетний кодекс України

Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закон України № 2614-12 від 17.09.1992 Про державну статистику

2657-XII вiд 02.10.1992 Закон України «Про інформацію»

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII Про охорону праці

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

від 02.12.2010 № 2755-VI

2755-VI вiд 02.12.2010 Податковий кодекс України

2768-III вiд 25.10.2001 ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Закон ВР України від 1992.11.16 № 2780-XII "Про основи містобудування"

2939-VI вiд 13.01.2011 Закон України «Про доступ до публічної інформації»

2940-XII від 26.01.1993 Постанова Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»

3206-VI від 07.04.2011 Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Наказ Міністерства юстиції України 30.12.2011 N 3659/5 Про затвердження Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних

3723-XII від 16.12.1993 Закон України «Про державну службу»

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну службу" вiд 17.11.2011 № 4050-VI

Закон України від 26.06.1997 № 400/97-ВР « Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»

З А К О Н У К Р А Ї Н И від 09.12.2011 № 4161-VI Про внесення змін до деяких законів України щодо граничного віку перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI Про професійний розвиток працівників

8073-X вiд 07.12.1984 Кодекс України про адміністративні правопорушення