Запитання та відповіді

Про висвітленні у ЗМІ дій кандидатів у депутати, які є посадовими особами органів державної влади

2 жовтня 2014 - 15:15

Зважаючи на запити громадськості щодо дотримання місцевими засобами масової інформації Закону України «Про вибори народних депутатів України» при висвітленні дій кандидатів у депутати, які є посадовими особами органів державної влади, надаємо роз’яснення.

Згідно частини ст. 68 (ч.4) «Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, які є посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України та законами України, і підготовлені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати».

 

Чи підлягає офіційному висвітленню діяльність керівництва Ради оборони Запорізької області?

Безумовно, підлягає, оскільки цей колегіальний орган створено на вимогу чинного законодавства України. Згідно розділу І статті 14 Закону України «Про оборону України»  в особливий період для виконання керівництвом на відповідній території заходів щодо оборони України рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севастополя утворюються ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Положення про ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно розділу І статті 1 Закону України «Про оборону України»  особливий період – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Відтак, керуючись п. 9 ч. 1 статті Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 14 Закону України «Про оборону України», Указом Президента України від 17.03.14 № 303/2014 «Про часткову мобілізацію», з метою забезпечення організації та координації заходів підготовки і ведення оборони на території Запорізької області в особливий період, 27.03.14 утворено раду оборони Запорізької області.

Кандидат у депутати  В.О. Баранов, як чинний голова облдержадміністрації перебуває у відпустці, але продовжує виконувати обов’язки голови ради оборони Запорізької області. При наданні інформації ЗМІ про діяльність ради оборони він зобов’язаний дотримуватися вимог Закону України «Про вибори народних депутатів України» та не проводити передвиборчу агітацію.

Читайте також