Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

8 грудня 2021 - 17:19

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економічного
розвитку і торгівлі Запорізької
обласної державної адміністрації

08.12.2021 № 102-ОД

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -
заступника начальника відділу планування та моніторингу капітальних вкладень управління економіки будівництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Здійснення аналізу стану та тенденцій економічного та соціального розвитку області з питань з питань капітального будівництва, охорони довкілля.

2. Участь у підготовці на основі визначених державою пріоритетів пропозицій щодо необхідних обсягів бюджетних коштів для будівництва (реконструкції) найважливіших об’єктів капітального будівництва регіону.

3. Здійснення моніторингу використання державних коштів та обласних капіталовкладень у ході будівництва та реконструкції об’єктів життєзабезпечення територій.

4. Розробка проєктів регіональних програм будівництва, реконструкції об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на середньостроковий період, здійснення моніторингу та оцінки ефективності їх використання.

5. Забезпечення:

підготовки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

організаційного супроводу роботи регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів;

формування та подання відібраних регіональною комісією переліків програм (проєктів) до уповноваженого центрального органу виконавчої влади

6. Здійснення:

організаційної, методичної та консультативної допомоги з питань підготовки проєктів регіонального розвитку;

моніторингу стану реалізації затверджених інвестиційних програм (проєктів);

аналізу та оцінки ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку, підготовки аналітичних довідок;

адміністрування регіональної сторінки офіційного вебсайту Мінрегіону України (https://new.dfrr.minregion.gov.ua).

7. Участь, в частині питань, що віднесені до компетенції відділу, у:

розробці прогнозів економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного та соціального розвитку області на короткостроковий період;

проведенні моніторингу та оцінці результативності виконання стратегії регіонального розвитку і планів заходів з її реалізації, підготовці відповідних аналітичних довідок;

проведенні моніторингу виконання Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації та інших програм і проєктів регіонального розвитку;

підготовці звітів голови облдержадміністрації.

8. Розгляд (або участь у розгляді) запитів та звернень народних депутатів України, депутатів відповідних місцевих рад, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань віднесених до компетенції відділу, підготовка проєктів відповідей.

9. Виконання інших обов’язків, за дорученням заступника директора департаменту-начальника управління Департаменту, заступника начальника управління-начальника відділу з метою виконання покладених на відділ та управління завдань

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6700 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);

інші надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

Інформація про стро-ковість чи безстро-ковість призначення на посаду

Строкове призначення, на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника (17.03.2023).

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характер-ристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Інформація приймається до 17 години 16 грудня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

20 грудня 2021 року, 9 година.

Місце або спосіб проведення тестування.

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, каб. 431.

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної плат-форми для комуніка-ції дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, каб. 431.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначен-ня або керівником державної служби переможця (перемож-ців) конкурсу (із зазначенням електро-нної платформи для комунікації дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, каб. 433.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер теле-фону та адреса елек-тронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шанц Марина Леонівна, тел.: (061) 224-65-73,

Златова Альона Сергіївна, тел.: (061) 239-02-53,

e-mail: personal_dert@zoda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотримання строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

- здатність до самомотивації (самоуправління);

- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

5.

Орієнтація на професійний розвиток

- здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;

- уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;

- ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України (в частині питань державного фонду регіонального розвитку – стаття 241, екологічного фонду – пункт 161 статті 29, пункт 41 статті 691);

Закону України «Про державні цільові програми»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996
№ 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

Читайте також

Щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 23.09.2023, 577 доба

За минулу добу ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах – внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова

СБУ повідомила про підозру ватажку «особистої армії» гауляйтера захопленої окупантами частини Запоріжжя

Відновлення територій: проєкт USAID передав громадам Запорізької області оргтехніку

Щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 22.09.2023, 576 доба

86 ударів по 22 населених пунктах – ворог продовжує бити по мирних громадах

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 575-го дня війни

Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної та Республіканської партій у Сенаті США й сенаторами