Пошук

Важливо

НАЗК

PPU

DSVV

e-data

NADUpPrU

AmKU

NADS

UVPZp

DAEE

AB

ZRCZ

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

DOZ

DOiN

DSZN

IHP

Доступ до публічної інформації

 

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Запит на інформацію до Запорізької  обласної державної адміністрації (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

Електронна пошта: infozapyt@zoda.gov.ua

усно: телефон (061) 239 05 32 та (f) (061) 224 65 63;

письмово: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді

Апарат облдержадміністрації

 1. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів (відділу роботи із зверненнями громадян), адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти облдержадміністрації
 2. Інформація про нормативно-правові засади діяльності облдержадміністрації: Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації України»
 3. Регламент Запорізької облдержадміністрації
 4. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності облдержадміністрації: розпорядження про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації включно зі схемою організаційної структури облдержадміністрації
 5. Інформація про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання: затверджені параметри обласного бюджету та програми державного бюджету за КПКВЛ 7781010 на відповідний рік, звіти про виконання обласного бюджету та програми державного бюджету за КПКВЛ 7781010 у відповідному році
 6. Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються облдержадміністрацією, форми і зразки документів, розташування місць, де вони надаються, правила їх заповнення
 7. Проекти регуляторних актів облдержадміністрації разом із відповідним аналізом регуляторного впливу
 8. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень облдержадміністрацією (громадська рада при облдержадміністрації, узагальнена інформація про профільні координаційні ради)
 9. Плани проведення та порядок денний засідань колегії облдержадміністрації
 10. Плани роботи та порядок денний засідань Громадської ради при Запорізькій облдержадміністрації
 11. Плани проведення та порядок денний засідань профільних дорадчих органів при голові облдержадміністрації
 12. Правила внутрішнього трудового розпорядку та розпорядок роботи облдержадміністрації
 13. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом облдержадміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад
 14. Графіки особистих прийомів громадян та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації, графіки проведення прямих «гарячих» телефонних ліній
 15. Довідник робочих телефонів (номери службових телефонів та кабінетів) керівництва та посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації
 16. Витяги з положень про структурні підрозділи апарату облдержадміністрації в частині функцій, повноважень та організаційної структури структурного підрозділу
 17. Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Запорізької облдержадміністрації
 18. Інформація про місця надання форм запитів та про спеціально відведені місця для роботи  запитувачів з документами чи їх копіями
 19. Звіти про задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до апарату облдержадміністрації та до структурних підрозділів облдержадміністрації у відповідному періоді
 20. Порядок оскарження рішень облдержадміністрації, дій чи бездіяльності її посадових осіб
 21. Інформація про облік та оприлюднення публічної інформації, якою володіє облдержадміністрація (відповідне розпорядження голови облдержадміністрації)
 22. Система обліку публічної інформації в апараті облдержадміністрації
 23. Переліки відомостей, що зберігаються у Запорізькій облдержадміністрації та містять службову і конфіденційну інформацію (відповідне розпорядження голови облдержадміністрації)
 24. Перелік підприємств, установ та організацій, які підвідомчі за галузевою спрямованістю структурним підрозділам обласної державної адміністрації
 25. Інформація про Порядок відшкодування та розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в Запорізькій обласній державній адміністрації (відповідне розпорядження голови облдержадміністрації)
 26. Проекти нормативно-правових актів ОДА та актів законодавства

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню структурними підрозділами ОДА

Про головне

YouTube_Zoda

AD

BV

UPDL

EP

ZORM

IMZO

ZRIO

OCUATO

TSER

Teplo

PMB

DK_DM_ATO

ARRZO

ugl

Зміни одне життя

GSiV

OGL

BUDJET

LPL

FSOZO

SRGS

Zapobigania_korypcia

Strategia

PZG_1932_1933

Сhildren from Zaporizhzhya

OKRZK

ECO

EnergyMapZR

ZOTIC

PROON