Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

від 27 січня 2020 року32

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів звернення 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради, філії Центру надання адміністративних послуг

Місце знаходження філій Центру надання адміністративних послуг

М. Запоріжжя:

Вознесенівський р-н: бул. Центральний, буд.27, тел.236-04-25, 236-04-35;

Заводський р-н: вул. Лізи Чайкіної, буд.56, тел.239-73-21, 239-73-22;

Дніпровський та Хортицький р-ни: вул. Кияшка, буд. 22, тел.239-38-44 , 239-38-43;

Олександрівський р-н: вул. Українська, буд. 50, тел.787-60-11, 787-60-38;

Шевченківський р-н: просп. Моторобудівників, буд.34,

тел. 287-20-83, 287-20-80;

Комунарський р-н: вул. Чумаченка, буд.32, тел. 769-79-46.

Інформація щодо графіку прийому документів в Центрі надання адміністративних послуг

Понеділок, середа, четвер з 08:30 до 16:30;

вівторок: з 08:30 до 20:00;

п’ятниця з 08:30 до 15:00 (крім бул. Центральний, 27 - з 08:30 до 16:30);

субота: вихідний (крім бул. Центральний, 27 - з 08:30 до 15:00); неділя: вихідний.

Реквізити представника органу, відповідального за надання адміністративної послуги

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 606;

режим роботи: понеділок – четвер - з 08.00 до 17.00,

п’ятниця - з 08.00 до 15.45, обідня перерва -  з 12.00 до 12.45;

тел. 224 64 53, osvita@zoda.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

«Про адміністративні послуги», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України: від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змінами); від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами)

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 21.12.2016 № 732 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти»

Умови отримання адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти:

1) заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності;

2) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

3) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);

4) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці;

5) письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання;

6) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні);

7) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, або розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за відповідним рівнем, у двох примірниках.

У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

Для розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти:

1)  заява про розширення провадження освітньої діяльності;

2) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу);

3) копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності;

4) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);

5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня;

6) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня;

7) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу);

8) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти, зокрема копію документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні;

9) опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшення ліцензованого обсягу), у двох примірниках.

У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) провадить освітню діяльність відповідно до законодавства інших країн, то додатково подаються копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад зазначених документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення (юридична особа) або уповноваженою ним особою.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, або квитанція з платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку, або документ про сплату для перевірки чи інформація про сплату (код квитанції для перевірки) на check.gov.ua.

Плата за видачу ліцензії зараховується до місцевого бюджету. Відповідно до пп.3 п.2 ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Оплата вартості ліцензії на право надання освітніх послуг здійснюється на розрахунковий рахунок: UA838999980314080511000008001; одержувач: ГУК у Запорізькій області/Запорізька область/22010200; код ЄДРПОУ: 37941997; код класифікації: 22010200 «Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади»; банк одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО: 899998.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоч один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», складений не за встановленою формою або не містить  даних, які обов’язково вносяться до них згідно із зазначеним Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Результат надання адміністративної послуги

Орган ліцензування на наступний робочий день після прийняття ним рішення про видачу ліцензії передає відомості про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у порядку, визначеному розпорядником Реєстру.

Способи отримання відповіді (результату)

1) нарочно у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;

2) поштовим відправленням з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом);

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Якщо здобувачем ліцензії не зазначено бажаного способу одержання документів, вони видаються органом ліцензування за допомогою поштового відправлення. Якщо здобувачем ліцензії зазначено бажаний спосіб одержання документів як нарочний, то орган ліцензування надсилає їх поштовим відправленням протягом п’яти робочих днів з дня закінчення зазначеного строку їх одержання нарочно.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

від 27 січня 2020 року32

 

 

Інформаційна картка

адміністративної послуги

 

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

 

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги  

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги  

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 603

 

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги  

Понеділок – четвер - з 08.00 до 17.00,

п’ятниця - з 08.00 до 15.45, обідня перерва -  з 12.00 до 12.45;

 

Контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти, вебсайт)

Тел. 224 64 53, osvita@zoda.gov.ua, http://osvita.zoda.gov.ua

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

«Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України: від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змінами); від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами)

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 21.12.2016 № 732 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти»

Умови отримання адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти:

1) заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності;

2) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

3) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);

4) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці;

5) письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання;

6) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні);

7) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, або розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за відповідним рівнем, у двох примірниках.

У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

Для розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти:

1)  заява про розширення провадження освітньої діяльності;

2) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу);

3) копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності;

4) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);

5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня;

6) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня;

7) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу);

8) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти, зокрема копію документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні;

9) опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшення ліцензованого обсягу), у двох примірниках.

У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) провадить освітню діяльність відповідно до законодавства інших країн, то додатково подаються копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад зазначених документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

Документи подаються до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії (ст. 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»):

1) нарочно, відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги» (якщо документи подаються нарочно, здобувач ліцензії пред’являє документ, що посвідчує його особу; у разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково пред’являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повноваження);

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Портал електронних сервісів).

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом. Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу. Документи, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом мають бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії, ліцензіатом або іншою уповноваженою на це особою.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, або квитанція з платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку, або документ про сплату для перевірки чи інформація про сплату (код квитанції для перевірки) на check.gov.ua.

Плата за видачу ліцензії зараховується до місцевого бюджету. Відповідно до пп.3 п.2 ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Оплата вартості ліцензії на право надання освітніх послуг здійснюється на розрахунковий рахунок: UA838999980314080511000008001; одержувач: ГУК у Запорізькій області/Запорізька область/22010200; код ЄДРПОУ: 37941997; код класифікації: 22010200 «Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади»; банк одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО: 899998.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоч один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», складений не за встановленою формою або не містить  даних, які обов’язково вносяться до них згідно із зазначеним Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Результат надання адміністративної послуги

Прийняте рішення органу ліцензування, яке оформлюється розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації.

Способи отримання відповіді (результату)

Орган ліцензування – облдержадміністрація вносить інформацію щодо рішення про видачу  ліцензії до ліцензійного реєстру органу ліцензування, який розташовано на офіційному вебсайті облдержадміністрації, а також оприлюднює його на офіційному вебсайті наступного робочого дня після його прийняття.

Також можливо отримати копію розпорядження голови облдержадміністрації, завірену належним чином в місці надання адміністративної послуги.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково