"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню

Положення про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації

21 травня 2019 - 11:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від 21.05.2019 № 274

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Запорізької  обласної державної адміністрації

 

1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), входить до складу облдержадміністрації та в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Департамент підпорядкований голові Запорізької  обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Державному комітету телебачення і радіомовлення України з питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах та Міністерству інформаційної політики  в частині виконання повноважень у справах інформаційної діяльності .

3. Департамент у своїй діяльності  керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства інформаційної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації,  а також цим Положенням. 

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення на території області:

1) інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади;

2) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова, співпраця із засобами масової інформації різних форм власності;

3) забезпечення проведення державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

4) створення умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер на території області;

5) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів  в області;

6) створення умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в області, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;

7) впровадження ефективних механізмів комунікацій між обласною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства;

8) сприяння місцевим органам виконавчої влади на території Запорізької області у взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства інформаційної політики України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області, настроїв населення, діяльність інститутів громадянського суспільства та обласних осередків політичних партій, забезпечує підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів голові облдержадміністрації;

4) розробляє оперативні інформаційні матеріали щодо суспільно-політичної ситуації в державі та регіоні;

5) організовує інформування центральних органів виконавчої влади про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в регіоні;

6) готує пропозиції щодо створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства, їх залучення до формування та реалізації державної політики у цій сфері;

7) координує роботу районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення із сприяння волонтерському руху на підтримку Української армії;

8) сприяє діяльності обласного центру допомоги учасникам Антитерористичної операції та/або учасникам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (далі - Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил), відповідних центрів у містах та районах області;

9) організовує роботу структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування із увічнення пам’яті жителів області, які загинули під час проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил;

10) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», сприяє виготовленню та поширенню відповідних методичних матеріалів;

 11) розробляє за участі інших структурних підрозділів облдержадміністрації річний план заходів із проведення консультацій з громадськістю, контролює його виконання;

12) забезпечує  взаємодію облдержадміністрації з  обласними осередками політичних партій та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

13) сприяє у межах повноважень організації на території області чесного, прозорого, демократичного виборчого процесу на загальнонаціональних та місцевих виборах;

14) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань громадян, організовує разом з іншими  структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

15) сприяє організації просвітницьких кампаній щодо роз’яснення реформ, механізмів місцевої демократії, ініціатив центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань;

16) сприяє виготовленню та розміщенню інформаційних носіїв щодо проведення реформ, популяризації діяльності Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, волонтерського руху, діяльності керівництва центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації;

17) сприяє вивченню громадської думки щодо діяльності  обласної державної адміністрації, проблемних питань  регіону, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;

18) надає організаційно–технічне та методичне сприяння у роботі консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації – громадської ради, громадського волонтерського комітету із сприяння вирішенню питань, пов’язаних із проведенням операції Об’єднаних сил на Сході України, обласної консультативної ради учасників Антитерористичної операції, обласної координаційної ради козацтва, обласної комісії з питань ліквідації символів тоталітаризму та повернення історичних назв у регіоні, обласної координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства;

19) забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

20) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери області, розширення покриття національних та регіонального теле- і радіомовлення, підвищення попиту населення на національні та регіональні друковані періодичні видання, вітчизняну книжкову продукцію;

21) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері інформації і видавничої справи;

22) забезпечує фото- та відеозйомку заходів за участю керівництва облдержадміністрації;

23) аналізує ситуацію в інформаційному просторі регіону шляхом моніторингу національних, обласних та місцевих друкованих видань, регіональних та національних електронних засобів масової інформації, Інтернет-ресурсів;

24) забезпечує оперативне оприлюднення інформації про соціально-економічний розвиток області, проведення реформ, діяльність обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади;

25) від імені облдержадміністрації взаємодіє із представниками засобів масової інформації, проводить прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширює інформаційні матеріали, офіційні коментарі, прес-релізи;

26) організовує зустрічі з керівництвом облдержадміністрації та іншими спеціалістами, у межах своєї компетенції готує відповіді на запити редакцій видань, телебачення, радіо тощо;

 27) вживає заходів для доведення до відома населення через засоби масової інформації змісту законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

28) готує і подає Державному комітету телебачення і радіомовлення  України аналітичні матеріали про висвітлення у засобах масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, пропозиції щодо вдосконалення системи управління в інформаційній та видавничій сферах;

29) у встановленому порядку може проводити акредитацію журналістів та співробітників засобів масової інформації для участі у офіційних заходах на території області;

30) забезпечує адміністрування та інформаційне наповнення офіційного веб-порталу обласної державної адміністрації;

31) проводить аналіз критичних матеріалів засобів масової інформації щодо діяльності облдержадміністрації, спільно із іншими структурними підрозділами облдержадміністрації готує відповіді та коментарі;

32) надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

33) забезпечує виконання обласних програм відповідно до компетенції;

34)  організує разом із іншими структурними підрозділами облдержадміністрації проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів;

35) надає методичну і практичну допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань, що  належать до компетенції Департаменту;

36) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

37) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

38) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

39)  вносить пропозиції до проекту обласного бюджету та обласних програм з питань, що належать до компетенції Департаменту;

40) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Департамент;

41) організовує проведення консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Департаменту;

42)  бере участь у підготовці  матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту, сприяє їх поширенню;

43) вносить в установленому порядку пропозиції шодо удосконалення законодавства України з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

44) бере участь у підготовці звіту голови обласної  державної адміністрації для його розгляду на сесії обласної ради;

45) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної  державної адміністрації;

46) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

47) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

48) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

49) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

50) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

51) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

52) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

53) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

54) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

55) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

56) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

57) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

58) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

59) забезпечує захист персональних даних;

60) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6) одержувати в установленому законодавством порядку примірники друкованих видань, що видаються або виготовляються видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами області.

7.  Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, інститутами громадянського суспільства з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на Департамент завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова Запорізької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством інформаційної політики України.

9. Директор Департаменту:

1)  здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті;

2) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

3) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4) подає на затвердження голові Запорізької обласної державної адміністрації положення про Департамент;

5) затверджує Положення про структурні підрозділи Департаменту та  посадові інструкції його працівників, розподіляє обов’язки між ними;

6) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Запорізької обласної державної адміністрації; 

7) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

8) звітує перед головою Запорізької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

9) може входити до складу колегії Запорізької обласної державної адміністрації;

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

11) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

12) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Запорізької обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови Запорізької обласної державної адміністрації;

13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

14) подає у встановленому порядку на затвердження проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

15) розпоряджається коштами в межах затвердженого у встановленому порядку кошторису Департаменту;

16) здійснює добір кадрів;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців Департаменту;

18) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) приймає на роботу та звільняє  з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

21) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

22) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України, Міністерства інформаційної політики України,  інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідними міністерствами, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Директор Департаменту має двох заступників директора Департаменту – начальників управлінь, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту в установленому порядку відповідно до законодавства про державну службу.

12. У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує один із заступників директора Департаменту-начальників управлінь Департаменту за погодженням з головою обласної державної адміністрації згідно з наказом Департаменту.

13. У разі вакансії посади директора його обов’язки виконує один із заступників директора департаменту-начальників управлінь Департаменту згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

14. На посаду директора та заступників директора департаменту-начальників управлінь призначаються повнолітні громадяни України з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та які вільно володіють державною мовою.

У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних асигнувань.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту визначає та затверджується голова обласної державної адміністрації в установленому порядку. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

17. Департамент є неприбутковою організацією.

18. Департамент є  юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної  казначейської служби України, печатку з зображенням Державного Герба України  і  своїм найменуванням, інші печатки та штампи, власні бланки.

19. Рішення про припинення (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) Департаменту як юридичної особи публічного права приймає  голова обласної державної адміністрації.

20. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегіальний орган у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників, інших працівників Департаменту, керівників підприємств, установ, організацій, депутатів місцевих рад, представників громадськості. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій. Кількісний, персональний склад колегії та положення про неї затверджує голова Запорізької обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії можуть реалізовуватися шляхом видання наказів Департаменту.

21. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад зазначених органів та положення про них затверджує директор Департаменту.

 

Директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю                                               Л. ШИШИНАШВІЛІ

 

Читайте також

В Україні зафіксовано +1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

До уваги журналістів!

Відбулась селекторна нарада з керівниками регіонів та міст

Мінцифри та МВС презентували освітній серіал про онлайн-інструменти протидії домашньому насильству

Сучасні запорізькі козаки влаштували похід на справжній «чайці»

У цьому році буде капітально відремонтовано ділянку місцевої дороги у Запорізькому районі

Збільшено пенсійне забезпечення родин загиблих учасників АТО/ООС

Посилюється робота з підприємствами, що мають заборгованість з виплати зарплати

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

В Україні зафіксовано +1453 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

До уваги журналістів!