Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню

Положення про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації

1 лютого 2017 - 11:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від               2017 р. №  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Запорізької  обласної державної адміністрації

 

 

1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  Запорізької обласної державної адміністрації (далі – департамент) є  структурним підрозділом обласної державної адміністрації.

Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Державному комітету телебачення і радіомовлення України з питань реалізації державної політики у інформаційній та видавничій сферах.

Департамент утворений розпорядженням голови обласної державної адміністрації та є правонаступником прав і обов’язків управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

2. Департамент у своїй діяльності  керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями департаменту є:

1) інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади на території Запорізької області;

2) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова, співпраця із засобами масової інформації різних форм власності;

3) забезпечення проведення державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

4) створення умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер на території області;

5) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів  в області;

6) створення умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в області, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;

7) впровадження ефективних механізмів комунікацій між обласною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства;

8) сприяння місцевим органам виконавчої влади на території Запорізької області у взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області, настроїв населення, діяльність інститутів громадянського суспільства та обласних осередків політичних партій, забезпечує підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів голові облдержадміністрації;

2) розробляє оперативні інформаційні матеріали щодо суспільно-політичної ситуації в державі та регіоні;

3) організовує інформування центральних органів виконавчої влади про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в регіоні;

4) готує пропозиції щодо створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства, їх залучення до формування та реалізації державної політики, реалізації державної політики у цій сфері;

5) координує роботу районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення із сприяння волонтерському руху на підтримку Української армії;

6) сприяє діяльності обласного центра допомоги учасникам Антитерористичної операції, відповідних центрів у містах та районах області;

7) організовує роботу структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування із увічнення пам’яті жителів області, які загинули під час проведення Антитерористичної операції;

8) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», сприяє виготовленню та поширенню відповідних методичних матеріалів;

 9) розробляє за участі інших структурних підрозділів облдержадміністрації річний план заходів із проведення консультацій з громадськістю, контролює його виконання;

10) забезпечує  взаємодію облдержадміністрації з  обласними осередками політичних партій та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

11) сприяє у межах повноважень організації на території області чесного, прозорого, демократичного виборчого процесу на загальнонаціональних та місцевих виборах;

12) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань громадян, організовує разом з іншими  структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

13) сприяє організації просвітницьких кампаній щодо роз’яснення реформ, механізмів місцевої демократії, ініціатив центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань;

14) сприяє виготовленню та розміщенню інформаційних носіїв щодо проведення реформ, популяризації діяльності Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, волонтерського руху, діяльності керівництва центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації

15) сприяє вивченню громадської думки щодо діяльності  обласної державної адміністрації, проблемних питань  регіону, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;

16) координує виконання обласною державною адміністрацією Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та відповідного плану обласних заходів;

17) надає організаційно–технічне та методичне сприяння у роботі консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації – громадської ради, громадського волонтерського комітету із сприяння вирішенню питань, пов’язаних із проведенням Антитерористичної операції на Сході України, обласної консультативної ради учасників Антитерористичної операції, обласної координаційної ради козацтва, обласної комісії з питань ліквідації символів тоталітаризму та повернення історичних назв у регіоні, обласної координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства;

18) забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

19) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери області, розширення покриття національних та регіонального теле та –радіомовлення, підвищення попиту населення на національні та регіональні друковані періодичні видання, вітчизняну книжкову продукцію;

20) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері інформації і видавничої справи;

21) включає в установленому законодавством порядку суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, надає відповідні консультаційні послуги, сприяє розвитку видавничої справи;

22) аналізує ситуацію в інформаційному просторі регіону шляхом моніторингу національних, обласних та місцевих друкованих видань, регіональних та національних електронних засобів масової інформації, інтернет-ресурсів;

23) забезпечує оперативне оприлюднення інформації про соціально-економічний розвиток області, проведення реформ, діяльність обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади;

24) від імені облдержадміністрації взаємодіє із представниками засобів масової інформації, проводить прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширює інформаційні матеріали, офіційні коментарі, прес-релізи тощо;

25) вживає заходів для доведення до відома населення через засоби масової інформації змісту законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

26) готує і подає Держкомтелерадіо України аналітичні матеріали про висвітлення у засобах масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, пропозиції щодо вдосконалення системи управління в інформаційній та видавничій сферах;

27) у встановленому порядку проводить акредитацію журналістів та співробітників засобів масової інформації для участі у офіційних заходах на території області;

28) забезпечує адміністрування та інформаційне наповнення офіційного веб-порталу обласної державної адміністрації;

29) проводить аналіз критичних матеріалів засобів масової інформації щодо діяльності облдержадміністрації, спільно із іншими структурними підрозділами облдержадміністрації готує відповіді та коментарі;

30) надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

31) забезпечує виконання обласних програм відповідно до компетенції;

32) організує разом із іншими структурними підрозділами облдержадміністрації проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів;

33) надає методичну і практичну допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань, що  належать до компетенції департаменту;

34) організовує підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції департаменту;

35)  готує пропозиції до проекту обласного бюджету та обласних програм з питань, що належать до компетенції департаменту;

36) організовує проведення консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції департаменту;

37)  бере участь у підготовці  матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції департаменту, сприяє їх поширенню;

38) розглядає звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад,  громадян, підприємств, установ і організацій та надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції департаменту;

39) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

40) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

41) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якоі він є;

42) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та протипожежної безпеки;

43) забезпечує захист персональних даних;

44) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної, районних державних адміністрацій у відповідній галузі;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, «круглі столи», конференції з питань, що належать до його компетенції;

5) одержувати в установленому законодавством порядку примірники друкованих видань, що видаються або виготовляються видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами області;

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6.  Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, інститутами громадянського суспільства.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови облдержадміністрації згідно розподілу обов’язків та за погодженням з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

8. Директор департаменту має заступника директора департаменту – начальника управління інформаційної діяльності, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації  відповідно до законодавства про державну службу та законодавства про працю.

9. У разі відсутності директора департаменту його обов’язки виконує заступник директора департаменту-начальник управління інформаційної діяльності або заступник директора департаменту–начальник управління комунікацій з громадськістю відповідно до наказу директора департаменту про покладення обов’язків.

10. Директор департаменту:

1) керує діяльністю департаменту і несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань і здійснення ним своїх функцій, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування роботи облдержадміністрації; 

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту  в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

8) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання департаменту;

9) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;

10) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

11) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції департаменту  та розробляє проекти відповідних рішень;

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців департаменту;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

16) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) представляє відповідно до компетенції інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації,  міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

18) призначає на посади та звільняє з посад працівників департаменту в установленому порядку, згідно з законодавством про державну службу та про працю;

19) розподіляє та координує роботу структурних підрозділів департаменту;

20) застосовує до працівників департаменту заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

21) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

11. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації або відповідним центральним органом виконавчої влади.

12. Для погодженого вирішення питань в департаменті може утворюватися колегія у складі директора департаменту (голова колегії), його заступників, інших працівників департаменту, керівників підприємств, установ, організацій, депутатів місцевих рад, представників громадськості. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій. Кількісний, персональний склад колегії та положення про неї затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту. Рішення колегії можуть реалізовуватися шляхом видання наказів директора департаменту.

13. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності департаменту та вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад зазначених органів та положення про них затверджує директор департаменту.

14. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації у межах виділених асигнувань.

Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова облдержадміністрації після попередньої експертизи у Департаменті фінансів облдержадміністрації.

15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах державного казначейства, печатку з зображенням Державного Герба України  і своїм найменуванням, штампи та бланки.

16. Припинення юридичної особи, у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення, проводиться за розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації                                                          З.М. Бойко

Читайте також

Тепер належного користувача автотранспорту можна зареєструвати онлайн

До уваги журналістів!

Цього тижня завершується реєстрація для участі у пробному ЗНО

Запоріжців запрошують на виставку абстрактного живопису в обласний художній музей

Відбулось фінальне засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на маршрутах Запорізької області

До уваги журналістів!

Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих «кіборгів» – захисників Донецького аеропорту

В облдержадміністрації розпочато консультації щодо підвищення спроможності громад

Території регіону удосконалюють власні проєкти розвитку

Рівень перерахунків платежів за опалення та гарячу воду можна прослідкувати на карті

Продовжується широке публічне обговорення новацій законопроєкту «Про працю»

Культурно-мистецькі заходи з 20 по 26 січня 2020 року