Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню

Порядок проведення особистого прийому громадян Відділом внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації

23 грудня 2014 - 09:24

ПОРЯДОК
проведення особистого прийому громадян Відділом внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян Відділом внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації (далі відділ).

2. Особистий прийом громадян  відділом проводиться з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими громадяни звертаються до відділу, відповідно до чинного законодавства.

3. Особистий прийом громадян відділом здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами та доповненнями), Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (зі змінами та доповненнями).

4. Особистий прийом громадян відділом проводиться згідно з графіком, який затверджується начальником відділу.

5. Особистий прийом громадян проводиться начальником відділу, та його фахівцями відділу у робочих кабінетах відповідно до функціонального розподілу обов’язків, з питань, які належать до повноважень відділу.

7. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інваліди Великої Вітчизняної війни;

Герої Соціалістичної Праці;

Герої Радянського Союзу;

Герої України.

8.  У особистому прийомі може бути відмовлено на таких підставах:

-   повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до відділу для розгляду та опрацювання й було вирішено по суті;

-   звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження кого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

9. Забороняється відмова громадянинові в особистому прийомі з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

10.  Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках із такими і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

  Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

11. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх  з’ясування працівників відповідних структурних підрозділів  облдержадміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

12. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян, подані під час особистого прийому, реєструються у встановленому законодавством України порядку. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

13. Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за пропозиціями, заявами і скаргами знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

14. Фахівці відділу несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" та інших нормативно-правових актів щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їх звернень.

 

начальник Відділу внутрішнього

аудиту Запорізької обласної

державної адміністрації

 

 

                            Ю.В. Кархачов

Читайте також

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 21.05.2022 року (22:00) - #ЗСУ, 87 доба

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 21.05.2022

Біля Запорізької областной військової адміністрації замайорів прапор Європейського Союзу (ВІДЕО)

Обласна влада продовжує плідно співпрацювати з міжнародними організаціями

Комунальні служби відновлюють надання послуг після обстрілів

Запорізька область продовжує будувати лінію захисту та укріплювати міжнародні зв’язки

Обласна влада продовжує піклуватися про евакуйованих людей (ВІДЕО)

Пропонуємо державам-партнерам визнати, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини – звернення Президента України

Звернення голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха до Дня Європи (ВІДЕО)

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 20.05.2022 року (22:00) - ЗСУ, 86 доба (ВІДЕО)

Оперативна інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за 20.05.2022

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 20.05.2022