Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень-квітень 2016 року

9 червня 2016 - 16:12

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-квітень 2016 року склав 42,1 млрд. грн., або 8 % обсягу реалізації по Україні (4 місце серед регіонів України).

Підприємствами області вироблено 24,3 % загального обсягу електроенергії в Україні, високовольтної апаратури – 62,2 %, сталі – 40,0 %, чавуну – 14,9 %, прокату чорних металів – 27,2 %.

Індекс обсягу промислового виробництва за січень-квітень 2016 року становив 96,7 % (20 місце, у січні-квітні 2015 року – 92,4 %).

Зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2015 року відбулося у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 3,3 %, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,3 %, текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри – на 4,5 %, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 16,2 %.

Збільшено обсяги виробництва на ряді провідних підприємств, зокрема: на ПАТ «Запоріжсталь» (сталі – на 3,6 %, чавуну – на 4,5 %, прокату – на 5,8 %), КП «НВК «Іскра» – в 3,0 рази, ДП «МІГ ремонт» – в 2,3 рази, ПАТ «Пологівський олійно-екстракційний завод» – на 22,5 %, ПАТ «Карлсберг» – на 14,0 %, ТОВ «Міда, ЛТД» – на 47,6 %.

Скорочення загального обсягу промислового виробництва по області (на 3,3 %) обумовлено скороченням виробництва у галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 15,5 % (частка якої у загальній реалізованій промисловій продукції області складає майже 30 %), що насамперед обумовлено збільшенням обмежень по лініях електропередач, переглядом диспетчерського графіку навантаження в енергосистемі.

Також, падіння обсягів виробництва зафіксовано у:

машинобудуванні – на 2,8 %, що обумовлено, простоєм ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», скороченням виробництва на АТ «Мотор-Січ» (на 28,6 %), а також на інших підприємствах галузі, у зв’язку з втратою традиційних ринків збуту продукції та поставок сировини, зменшенням обсягів замовлень, недостатності обігових коштів;

добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 1,5 %, що обумовлено зменшенням обсягів замовлення на продукцію галузі та наявністю готової продукції на складах;

виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 13,9 %, в основному, через скорочення виробництва на провідному підприємстві галузі ПАТ «Запорожкокс» (на 17,5 %);

виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – на 4,2 % через кризовий стан ПАТ «АЗМОЛ», нестабільну роботу ПрАТ «Завод напівпровідників» та скорочення виробництва на ПАТ «Запоріжсклофлюс».

За підсумками січня-квітня 2016 року уповільнилися темпи скорочення сільськогосподарського виробництва (тваринництво) до 1,1 % (проти «мінус» 2,3 % у січні-березні 2016 року). Покращення динаміки сільськогосподарського виробництва пов’язано із збільшенням виробництва молока на 1,4 % (вироблено 73,8 тис. тонн) та зростанням поголів’я великої рогатої худоби на 1,8 % (налічується 127,1 тис. гол.).

Водночас, сфери виробництва м`яса та яєць продовжують демонструвати від’ємні результати («мінус» 5 % і 2,7 % відповідно), як через фінансові ускладнення на окремих підприємствах сільськогосподарського виробництва, так і посилення податкового навантаження.

В області тривають весняно-польові роботи. На 31.05.2016 посіяно ярих культур на площі 849,5 тис. га (93 % до завдання), у тому числі ранніх зернових – на 197,5 тис. га. (99 % до завдання). Посіяно кукурудзи на зерно на 44,3 тис. га (89 % до завдання) та соняшнику на 509,8 тис. га (96 %).

Рівень готовності сільськогосподарської техніки до весняно-польових робіт дорівнює 98 %, забезпеченість дизпаливом та бензином – на 106 % і 123 % відповідно.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.05.2016 склав 97,4 % (на 01.05.2015 – 75,6 %), у тому числі підприємств житлово-комунального господарства – 100,3 % (75,1 %).

Заборгованість підприємств житлово-комунального господарства перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» становила 122,9 млн. грн. і зменшилась з початку 2016 року на 0,45 млн. грн. (на 0,4 %).

На 01.05.2016 найбільшу заборгованість мають КП «Водоканал» м. Запоріжжя (47,0 млн. грн.), Концерн «Міські теплові мережі» (24,6 млн. грн.) та КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (15,1 млн. грн.).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.05.2016 склав 90 % (на 01.05.2015 – 83 %), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 40 % (79 %), населення – 108 % (87 %).

Заборгованість за спожитий природний газ становила 688,2 млн. грн., у тому числі підприємств комунальної теплоенергетики – 713,0 млн. грн., установ і організацій місцевого бюджету – 10,1 млн. грн., установ та організацій державного бюджету – 2,9 млн. грн., населення (переплата – 37,8 млн. грн.).

Обсяг капітальних інвестицій за січень-березень 2016 року склав 1549,0 млн. грн. (10 місце серед регіонів України), або 125,7 % до відповідного періоду 2015 року (13 місце).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво за січень-березень 2016 року склали 45,6 млн. грн., або 3 % загального обсягу (1549,0 млн. грн.).

За січень-березень 2016 року в експлуатацію введено 25,3 тис. м2 загальної площі житла (17 місце серед регіонів України), що становить 109,6 % аналогічного періоду 2015 року (13 місце).

За рахунок усіх джерел фінансування у січні-березні 2016 року введено в експлуатацію потужностей теплопостачання – 1,42 Гкал на годину; 13,62 км – водопровідних мереж; спортивних залів – 185 м2 тренувальної площі.

За попередніми даними у І кварталі 2016 року в економіку області інвесторами вкладено $ 24,8 млн. прямих іноземних інвестицій (за І квартал 2015 року – $ 2,6 млн.). Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року збільшився на 0,9 % та на 01.04.2016 становив $ 915,4 млн.

На 01.04.2016 обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу становив $ 520,4, що на 1,1 % менше, ніж на 01.01.2016.

З метою активізації інвестиційної діяльності, створення привабливого інвестиційного іміджу регіону:

в області діє програма «Розвиток міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки» (рішення Запорізької обласної ради від 31.03.2016 № 6), на заходи якої у поточному році з обласного бюджету виділено 509 тис. грн., з яких на 02.06.2016 використано майже 64 тис. грн.;

забезпечено підтримку та оновлення спеціалізованого веб-порталу «Запорізька область – регіон можливостей» (http://www.investmentzp.org.ua), який, зокрема, містить: Банк інвестиційних проектів (105 проектів із загальною потребою в інвестиціях понад 1,8 млрд. дол. США); Реєстр вільних земельних ділянок; Інвестиційні паспорти територій області; Розділ про інвестиційні та виставкові заходи Запорізької області і партнерів регіону тощо.

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-квітень 2016 року склав 321,6 млн. грн. (10 місце серед регіонів України), або 86,3 % до січня-квітня 2015 року (22 місце).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 63,1 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 24,4 % та 12,5 % відповідно.

На загальну тенденцію будівництва по області вплинуло скорочення будівництва нежитлових будівель на 8,8 %, будівництва інженерних споруд – на 20 %. Водночас, відбулося збільшення обсягів житлового будівництва на 15 %.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-березень 2016 року склав $ 668,9 млн. і зменшився порівняно з відповідним періодом 2015 року на 37,4 %, у тому числі обсяг експортних поставок ($ 456,9 млн.) – на 41,7 %, імпортних ($ 212,0 млн.) – на 25,2 %. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним – $ 244,9 млн.

Протягом січня-березня 2016 року зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами 105 країн світу.

У структурі експорту найбільшу частку склали чорні метали – 58,9 % загального обсягу експорту товарів, механічні та електричні машини – 16,2 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 7,3 %, продукти рослинного походження – 4,6 %, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 3,5 %, готові харчові продукти – 3,4 %.

Основу імпортних надходжень склали паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки – 22,4 %, недорогоцінні метали та вироби з них – 19,9 %, механічні та електричні машини – 19,4 %, живі тварини, продукти тваринного походження – 8,4 %, продукти рослинного походження – 5,9 %, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 5,3 %, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 4,3 %, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 3,5 %.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 30,9 % від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 69,1 %, у тому числі до Російської Федерації – 18,3 %. Порівняно з січнем-березнем 2015 року обсяги експорту до країн ЄС зменшилися на 42,9 %, до Російської Федерації – зменшилися на 38,5 %.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-квітень 2016 року склав 17,2 млрд. грн. (6 місце серед регіонів України), що становить до відповідного періоду 2015 року у порівнянних цінах 104,7 % (11 місце).

Обсяг реалізованих послуг споживачам у І кварталі 2016 року становив 2,2 млрд. грн., що на 4,6 % більше, ніж за І квартал 2015 року (2,1 млрд. грн.).

Загальний індекс споживчих цін області у квітні 2016 року по відношенню до грудня 2015 року склав 105,5 % (12-14 місце).

Індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 100,5 % (10-11 місце серед регіонів).

З метою наповнення споживчого ринку області доступними продуктами харчування, збереження стабільної цінової ситуації в області, зокрема:

організовано проведення щотижневого аналізу цінової ситуації на продовольчі товари, 16 моніторингів цінової ситуації по територіях області, що дозволяє забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари;

у січні-квітні 2016 року в області проведено 724 продовольчих ярмарків, де реалізовано продукції на загальну суму 46,47 млн. грн.

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг за січень-квітень 2016 року склав 118,2 % (12 місце серед регіонів України, за січень-квітень 2015 року – 96,7 %), у тому числі: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 96,8 (92,9 %), водопостачання та водовідведення – 111,2 % (97 %), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 110,1 % (103,4 %).

Сума заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги на 01.05.2016 становила 503,2 млн. грн. і зменшилась з початку року на 30,3 %.

З метою залучення власників до управління житловим фондом в області продовжується робота по створенню ОСББ. На 01.05.2016 функціонує 616 ОСББ, які об’єднують 696 житлових будинків. З початку року створено 82 нових ОСББ (у січні-квітні 2015 році – 19).

За січень-березень 2016 року фінансовий результат суб’єктів господарювання області від звичайної діяльності до оподаткування (без бюджетних установ) є від’ємним і складає 4025,6 млн. грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 59,4 %, отримано 1546,3 млн. грн. прибутку, що на 64,7 % менше, ніж за відповідний період 2015 року. Основна його частина сформована у: промисловості – 1315,9 млн. грн. (85,1 % загального обсягу прибутку).

Питома вага збиткових підприємств за січень-березень 2016 року склала 40,6 % проти 46,6 % у відповідному періоді 2015 року, загальна сума отриманих ними збитків – 5571,8 млн. грн., що на 64,4 % менше, ніж за січень-березень 2015 року.

Майже 94 % загальної суми збитків становили збитки збиткових підприємств промисловості, обсяг яких склав 5236,4 млн. грн., або на 62 % менше, ніж за січень-березень 2015 року.

Середньомісячна заробітна плата по області за січень-квітень 2016 року склала 4618 грн. (5 місце серед регіонів) і збільшилася у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 24,8 % (16 місце).

Індекс реальної заробітної плати за січень-квітень 2016 року склав 96,7 % (10-11 місце).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати протягом
січня-квітня 2016 року збільшилася на 11,7 % (на 6,8 млн. грн.) і
на 01.05.2016 склала 65,1 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився на 13,9 % (на 2,7 млн. грн.) і становив 22 млн. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки склала 42,2 млн. грн. (64,8 % від загальної суми заборгованості по області), що більше на 9,3 % ніж на початок 2016 року.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.05.2016 становила 613,3 тис. осіб, середній розмір пенсій – 1828,86 грн.

 

 

Читайте також

Усі разом ми повертаємо Україні Україну. Звернення Володимира Зеленського 21.03.2023

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 17.00 годину 21.03.2023

Звільнення Мощуна стало одним із поворотних моментів нашої боротьби й початком ворожого кінця – Глава держави

Які земельні сервіси доступні на Гіді з державних послуг?

Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"

Населені пункти Запорізької області продовжують піддаватися ворожим обстрілам – докази воєнних злочинів рф задокументувала поліція

У Запорізькій ОВА підписали державні прапори, які передадуть у Сполучені Штати Америки

В Україні поновлено програму «Рука допомоги» – кредити непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок чи розвиток власної справи

Про стан надання комунальних послуг на території Запорізької області

За матеріалами СБУ до 8 років позбавлення волі засуджено керівницю «військово-цивільної адміністрації сіл Семенівка та Григорівка»

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 08.00 годину 21.03.2023

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 21.03.2023, 391 доба