Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень-лютий 2017 року

6 квітня 2017 - 09:12

Аналіз реального сектору економіки.

Промисловість.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-лютий 2017 року склав 30,7 млрд. грн., або 8,9 % обсягу реалізації по Україні (3 місце серед регіонів України).

Підприємствами області у січні-лютому 2017 року вироблено 28,5 % загального обсягу електроенергії в Україні, високовольтної апаратури – 76,4 %, чавуну – 16,5 %, сталі – 40,8 %, прокату чорних металів – 26,0 %.

Індекс обсягу промислового виробництва за січень-лютий 2017 року становив 103,7 % (8 місце, у січні-лютому 2016 року – 95,6 %).

Зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося у машинобудуванні – на 2,9 %, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 4,1 %, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,6 %, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 11,0 %, виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – на 13,6 %, текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри – на 13,7 %, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 14,4 %.

Падіння зафіксовано у: добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 10,7 %, у зв’язку зі зменшенням обсягів замовлення на продукцію добувної галузі промисловості та наявністю готової продукції на складах; металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 0,3 %, у тому числі через зменшення обсягів виробництва на ПАТ «Запоріжсталь» (чавуну – на 15,4 %, сталі – на 8,4 %, прокату – на 11,6 %), ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» – на 8,7 %.

Сільське господарство.

Виробництво валової продукції сільського господарства за січень-лютий 2017 року склало 255,9 млн. грн. (17 місце серед регіонів).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва до січня-лютого 2016 року (формування якого відбувається лише за рахунок тваринництва) становив 90,7 % (24 місце), у т.ч. через продовження переважання дії стримуючих факторів (зростання вартості кормової бази, зокрема нового врожаю, енергетичних ресурсів та матеріально-технічної бази; подорожчання утримання поголів’я ВРХ).

В усіх категоріях господарств у січні-лютому 2017 року вироблено 13,4 тис. тонн м’яса у живій вазі (91,8 % до січня-лютого 2016 року), 30,1 тис. тонн молока (101,3 %), 109,9 млн. штук яєць від птиці всіх видів (95,6 %).

На 01.03.2017 в усіх категоріях господарств налічується: великої рогатої худоби – 121,5 тис. гол. (106,5 % до січня-лютого 2016 року), у тому числі корів – 59 тис. гол. (99,8 %), свиней – 259,1 тис. гол. (81,8 %), овець та кіз – 64,8 тис. гол. (107,5 %), птиці – 5490,0 тис. гол. (97,8 %).

Сівба озимих культур під урожай 2017 року склала 695,6 тис. га (116,6 % до 2016 року), у тому числі на зерно – 665,8 тис. га (118,2 %).

На 03.04.2017 підживлено 652,1 тис. га посівів озимих культур (94,0 % завдання), у тому числі на зерно – 625,5 тис. га (94,0 %). Посіяно 167,3 тис. га ярих культур (19 % до завдання), з них ранніх зернових 160,4 тис. га (88 %).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.02.2017 склав 100,6 % (на 01.02.2016 – 87,6 %), у т.ч. підприємств житлово-комунального господарства – 146,7 % (75,5 %).

Заборгованість підприємств житлово-комунального господарства перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» на 01.02.2017 становила 96,2 млн. грн. і зменшилась з початку року на 27,9 млн. грн. (на 22,5 %). Найбільшу заборгованість мають КП «Водоканал» м. Запоріжжя (24,5 млн. грн.), Концерн «Міські теплові мережі» (18,0 млн. грн.), КП «Підприємство комунальної власності» м. Енергодар (11,2 млн. грн.) та КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (7,5 млн. грн.).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.02.2017 склав 45 % (на 01.02.2016 – 21 %), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 8 % (11 %), населення – 77 % (30 %).

Заборгованість за спожитий природний газ становила 550,4 млн. грн., у т.ч. населення – 118,2 млн. грн., підприємств комунальної теплоенергетики – 412,2 млн. грн., установ і організацій місцевого бюджету – 17,1 млн. грн., установ та організацій державного бюджету – 2,9 млн. грн.

Інвестиційна діяльність. 

За попередніми даними обсяг капітальних інвестицій за 2016 рік склав 10193,4 млн. грн. (9 місце серед регіонів України), що становить 131,3 % до факту за 2015 рік (12 місце). Капітальні інвестиції у житлове будівництво склали 458,6 млн. грн. (4,5 % загального обсягу).
У 2016 році в експлуатацію введено 108,3 тис. м2 загальної площі житла (19 місце серед регіонів України), що становить 106,7 % до факту за 2015 рік (5 місце).
За рахунок усіх джерел фінансування у 2016 році введено в експлуатацію потужностей теплопостачання – 1,61 Гкал на годину; водопровідних мереж – 25,1 км, каналізаційний мереж – 6,5 тис. м3 стічних вод/ на добу, спортивних зал – 2,1 тис. м2 тренувальної площі. 
Реалізацію найважливіших інвестиційних проектів регіону у 2017 році планується здійснювати за рахунок:
державного фонду регіонального розвитку – індикативний обсяг коштів фонду, доведений області на 2017 рік, складає 114,5 млн. грн. (по Україні – 3,5 млрд. грн.);
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, – розрахунковий обсяг коштів субвенції області не доведений (по Україні – 137,5 млн. грн.);
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – розрахунковий обсяг коштів субвенції області не доведений (по Україні – 4,0 млрд. грн.);
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – розрахунковий обсяг коштів субвенції області не доведений (по Україні – 1,5 млрд. грн.);
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 зі змінами по області визначено 4 інвестиційні проекти на суму 74,8 млн. грн. (по Україні – 2,2 млрд. грн.). 
У 2016 році в економіку області закордонними інвесторами вкладено $ 14,9 млн. прямих інвестицій (за 2015 рік – $ 21,7 млн.). Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.01.2017 становив $ 650,0 млн. (10 місце серед регіонів), що на 4,8 % менше, ніж на 01.01.2016. Зменшення іноземного капіталу зумовлено курсовою різницею, яка склала майже $ 28,0 млн.
На 01.01.2017 обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу становив $ 372, 3, що на 4,1 % менше, ніж на початок 2016 року.
Найбільші частини іноземних інвестицій зосереджені у промисловості – 82,3 %, в т. ч. у переробній – 87,7 %, постачанні електроенергії, газу, пари – 8,5 %. 

Прямі інвестиції надходили з 16 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає більше 95 % загального обсягу надходжень інвестицій, належать Кіпр, Ізраїль, Гонконг, Канада і Китай. Із країн ЄС в економіку області інвестовано $ 1,9 млн., або майже 15 % загального обсягу надходжень.

Стан розвитку будівельної діяльності.

Обсяг виконаних будівельних робіт у січні-лютому 2017 року склав 203,0 млн. грн. (9 місце серед регіонів України), або 132,4 % до аналогічного періоду 2016 року (7 місце). 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 60,1 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 28,1 % та 11,8 % відповідно.

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень 2017 року склав $ 256,4 млн. і збільшився порівняно з січнем 2016 року на 43,8 %, у т.ч. обсяг експортних поставок ($ 185,3 млн., 4 місце серед регіонів) – на 58,6 % (збільшення по всіх товарних групах, крім продуктів тваринного походження), імпортних ($ 71,1 млн., 10 місце) – на 15,8 %, (збільшення по всіх товарних групах, окрім продуктів тваринного та рослинного походження, текстильних матеріалів та текстильних виробів).

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами складає $ 114,2 млн., що у 2,1 раза більше, ніж за січень 2016 року (3 місце).

Протягом січня 2017 року зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із 83 країн світу.

У структурі експорту найбільшу частку склали чорні метали – 58,1 % загального обсягу експорту товарів, механічні та електричні машини – 18,6 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 7,1 %, мінеральні продукти – 4,5 %, продукти рослинного походження – 4,1 %, готові харчові продукти – 3,0 %. продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 2,6 %.

Основу імпортних надходжень склали паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки – 32,9 %, недорогоцінні метали та вироби з них – 20,7 %, механічні та електричні машини – 14,9 %, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,6 %, живі тварини, продукти тваринного походження – 6,3 %, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 4,7 %, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 2,6 %, продукти рослинного походження – 2,0 %.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 26,9 % від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 73,1 %, у т.ч. до Російської Федерації – 21,4 %. Порівняно з січнем 2016 року обсяги експорту до країн ЄС збільшилися на 12,6 %, до Російської Федерації – збільшилися в 2,1 раза.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії (14,0 %), Туреччини (13,5 %), Польщі (9,3 %), Італії (4,8 %).

Стан розвитку споживчого ринку.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-лютий 2017 року склав 4574,1 млн. грн. (7 місце серед регіонів України), що становить до січня-лютого 2016 року у порівнянних цінах 96,0 % (21 місце), у тому числі на душу населення – 2,6 тис. грн.

Обсяг реалізованих послуг споживачам за 2016 рік становив 10,8 млрд. грн., що на 7,9 % більше, ніж за 2015 рік (10,0 млрд. грн.).

Загальний індекс споживчих цін області у лютому 2017 року по відношенню до грудня 2016 року склав 102,2 % (13 місце).

          Підвищились ціни (тарифи) на: послуги транспорту (на 3,7 %); різні товари та послуги (на 2,7 %); у сфері освіти (на 2,4 %), охорони здоров’я (на 1,5 %); послуги ресторанів та готелів (на 1,4 %); товари та послуги відпочинку і культури та на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 0,6 %); послуги зв’язку та на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 0,4 %).

          Водночас знизились ціни на одяг і взуття (на 3,1 %).

Ціни на ринку палива в середньому зросли на 4,2 %.

Індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 103,2 % (11 місце серед регіонів).

Найбільше зросли в ціні овочі (на 13,2 %): картопля (на 22,5 %), буряк (на 11,9 %). Подорожчали фрукти (на 5,3 %). Підвищились ціни на: молоко (на 9,7 %), масло вершкове (на 4,8 %), макаронні вироби (на 3,9 %), хліб (на 3,6 %), рибу (на 3,2 %), цукор та крупу гречану (на 2,6 %).

          Водночас суттєво подешевшали яйця курячі (на 16,3 %).

З метою наповнення споживчого ринку області доступними продуктами харчування, збереження стабільної цінової ситуації в області протягом січня-лютого 2017 року:

організовано проведення щотижневого аналізу цінової ситуації на продовольчі товари, 8 моніторингів цінової ситуації по територіях області, що дозволяє забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари;

проведено 343 продовольчі ярмарки, де реалізовано 842,3 тонни продукції на загальну суму 16,0 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг за січень-лютий 2017 року склав 70,6 % (15 місце серед регіонів України, за січень-лютий 2016 року – 89,1 %), у тому числі: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 80,3 % (98,6 %), водопостачання та водовідведення – 129,9 % (111,1 %), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 72,9 % (85,7 %), вивезення побутових відходів – 95,1 % (99,3 %).

На 01.03.2017 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 138,869 млн. грн. та збільшилась з початку 2017 року на 11,7 % (на 14,5 млн. грн.);

централізоване опалення та гаряче водопостачання – 771,337 млн. грн. та збільшилась на 27,1 % (на 164,289 млн. грн.);

водопостачання та водовідведення – 102,470 млн. грн., зменшилась на 10,0 % (на 11,404 млн. грн.);

вивезення побутових відходів – 23,023 млн. грн., збільшилась на 1,8 % (на 0,404 млн. грн.).

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 01.03.2017 отримували 298,8 тис. сімей на суму 502,3 млн. грн.; середній розмір субсидії – 1266,5 грн. (на 15,4 % більше, ніж у лютому
2016 року).

Субсидію готівкою для придбання скрапленого газу та побутового палива у січні-лютому 2017 року призначено 1,6 тис. сім’ям на суму 3,4 млн. грн.; середній розмір субсидії у лютому 2017 року – 2101,6 грн. (на 28,9 % більше, ніж у лютому 2016 року).

З метою залучення власників до управління житловим фондом в області продовжується робота по створенню ОСББ. На 01.03.2017 функціонує 1368 ОСББ, які об’єднують 1489 житлових будинків. З початку року створено 27 ОСББ, (у січні-лютому 2016 року – 17).

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17.10.2016 № 605 «Про проведення опалювального сезону 2016-2017 року в населених пунктах області» в області завершується опалювальний сезон. На 01.04.2017 в населених пунктах області в роботі знаходяться 98,8 % котелень, опалюється 97,5 % житлових будинків та 98,4 % об’єктів соціальної сфери.

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-лютому 2017 року склала 5893 грн. (5 місце серед регіонів України) і збільшилась у порівнянні з січнем-лютим 2016 року на 32,5 % (23 місце серед регіонів).

Індекс реальної заробітної плати склав 116,0 % (22 місце серед регіонів).

Частка штатних працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи, та оплачено 50 % і більше робочого часу, встановленого на грудень, складає 2,9 %.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати протягом січня-лютого 2017 року збільшилася на 19,6 % (на 13,4 млн. грн.) і на 01.03.2017 склала 81,6 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився на 24,7 % (на 13,5 млн. грн.) і становив 68,2 млн. грн.

Насамперед, зростання зумовлено заборгованістю в 22 структурних підрозділах ВАТ «Запоріжжяобленерго», яка на 01.03.2017 склала 33,3 млн. грн. (60,25 % пакету акцій товариства належать Фонду державного майна України), у порівнянні з початком року заборгованість збільшилася на 1,8 % (на 01.01.2017 – 32,7 млн. грн.).

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки на 01.03.2017 склала 60 млн. грн. (73,6 % від загальної суми заборгованості по області), що більше на 13,4 %, ніж на початок 2017 року (на 01.01.2017 – 52,9 млн. грн.).

Значними є борги із заробітної плати на:

економічно-активних підприємствах: Командитне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури – «Вакатов і компанія»
(11,3 млн. грн.), ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» (5,8 млн. грн.), ДП «ДПІ «Запоріжцивільпроект» (3,6 млн. грн.), ПАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «Рефма»
(1,6 млн. грн.), ДП «Мелітопольський завод «Гідромаш» (2 млн. грн.);

підприємствах-банкрутах: ДП «Кремнійполімер» (7,2 млн. грн.), Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад» (3,4 млн. грн.), ТОВ «Професійний футбольний клуб «Металург-Запоріжжя» (2,2 млн. грн.), ДП «Хлібна база № 74» (1,2 млн. грн.).

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах комунальної форми власності на 01.03.2017 склала 3,7 млн. грн., (на 01.01.2017 – 34,2 тис. грн.). Найбільший борг належить 8 структурним підрозділам КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради – 3,55 млн. грн. (96 % боргів всіх комунальних підприємств області).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 01.03.2017 відсутня.

В області організовано виконання Плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості з заробітної плати, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 517-р.

Крім цього, здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення державних гарантій в оплаті праці, легалізації заробітної плати та погашення заборгованості з неї, що визначені розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.02.2017 № 54 «Про стан оплати праці та заходи щодо легалізації заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області».

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.03.2017 становила 590,3 тис. осіб, середній розмір пенсій – 1906,57 грн.

Ринок праці.

Чисельність зайнятого економічною діяльністю населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) за 2016 рік склала 734,9 тис. осіб та зменшилася у порівнянні з 2015 роком на 10,2 тис. осіб або на 1,4 % (2015 рік – 745,1 тис. осіб).

Рівень безробіття у віці 15-70 років (за методологією МОП) – 10,0 %, що на 0,3 відсоткових пункти більше, ніж за 2015 рік (2015 рік – 9,7 %).

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.03.2017 склав 2,4 %, проти 2,2 % на початок 2017 року.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.03.2017 становила 25,6 тис. осіб, що на 2,3 тис. осіб, або на 9,9 % більше, ніж на 01.01.2017 (23,3 тис. осіб). З них 51 % – жінки, 36,8 % – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю на 01.03.2017 становила 19,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю за лютий 2017 року склав 1813,6 грн. 

Читайте також

Внаслідок ворожих ударів по чотирьом населеним пунктам області є загиблі – поліція документує злочини рф на Запоріжжі

На Запоріжжі 5,8 тисяч осіб знайшли роботу за 7 місяців 2022 року

Держпослуги на Гіді для переселенців, які шукають роботу

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 08.00 годину 11.08.2022

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 11.08.2022, 169 доба

Що більше буде втрат в окупантів, то швидше зможемо звільнити нашу землю. Звернення Президента 10.08 (Відео)

Затверджено новий порядок виїзду на тимчасово окуповану територію

Управління транспорту та зв’язку ЗОВА продовжує перевірки обслуговування внутрішньообласних автобусних маршрутів

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 09.08.2022

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 09.08.2022

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 10.08.2022

“Ворог воює проти нашої культури ледь не в першу чергу”, - Міністр культури та інформаційної політики України закликав підтримати працівників сфери культури