Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Децентралізація

Запрошення до участі у тендері з надання транспортних послуг легковим автомобілем з 01.05.17 до 31.12.2017 року

11 квітня 2017 - 10:56

Запорізький відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» оголошує тендер на закупівлю послуг з перевезення автомобільним транспортом на 2017 рік відповідно до умов конкурсної документації, що додається.

Пропозиції повинні бути подані до 9-ї години за київським часом 30 квітня 2017року за адресою: 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бул. Шевченка, будинок 71, корпус А, або на електронну адресу: lgdc.zaporizhzhya@gmail.com

Детальну інформацію та конкурсну документацію можна отримати за електронною адресою lgdc.zaporizhzhya@gmail.com, контактні особи: Акуліч Дар’я (тел. 0932838341), Пугачова Альона (тел. 0937231198)

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Запорізького ВП Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

на закупівлю послуг з перевезення автомобільним транспортом на 2017рік

1. Інформація про замовника торгів

1.1. Повне найменування Запорізький відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

1.2.Місцезнаходження 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бул. Шевченка, будинок 71, корпус А, 4-й поверх

1.3. Відповідальна особа за проведення торгів Свистун Олександр – директор Запорізького ВП ЦРМС, тел. 0504541227

2. Інформація про предмет закупівлі: Послуги з перевезень автомобільним транспортом

3.Процедура закупівлі Відкриті торги

ІІ. Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом двох днів з дня його отримання.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на три дні та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* - ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, пронумерована та скріплена печаткою в запечатаному конверті. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Крім того, копії документів мають містити напис «Копія. Згідно з оригіналом».

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних

телефонів;

- маркування: «Пропозиція конкурсних торгів»

«Не відкривати до 10 год. 00 хв. 30 квітня 2017 року.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- реєстру наданих документів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (наказ, розпорядження, для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності (якщо підписує самостійно) – підтвердження не вимагається);

- інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (пункт 4 Розділу ІІІ документації конкурсних торгів та додатка 2);

-комерційної пропозиції згідно додатка 1;

-копії (копій) ліцензій;

-проекту договору про закупівлю.

3. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 60 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу,

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

4. Кваліфікаційні критерії до учасників

В складі своєї пропозиції конкурсних торгів учасники мають надати Замовнику процедури закупівлі документальне підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників процедури закупівлі, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим пунктом цієї документації конкурсних торгів, іншим вимогам замовника та за відсутності інших, передбачених Законом України та цієї документації конкурсних торгів, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Учасник зобов’язаний надати Замовнику в складі пропозиції конкурсних торгів довідку в довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) повну назву учасника, код за ЄДРПОУ;

б) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

в) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

г) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

Д) наявність матеріально-технічної бази та попереднього досвіду надання аналогічних послуг та виконання аналогічних договорів.

5. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання шляхом повідомлення замовника у письмовій формі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції конкурсних торгів, не змінюючи її суті.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

1.1. Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

1.2. Місце подання пропозицій конкурсних торгів 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бул. Шевченка, будинок 71, корпус А, 4-й поверх

1.3. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 30 квітня 2017 року до 9:00 години за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

2.1. Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бул. Шевченка, будинок 71, корпус А, 4-й поверх

2.2. Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів Дата розкриття: о 10.00 год. за київським часом 30. 04. 2017р.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Представник повинен мати при собі паспорт та документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення, тощо).

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5. Порядок оскарження дій/бездіяльності Замовника Будь-який Учасник процедури закупівлі має право оскаржити неправомірні, з його точки зору, дії чи бездіяльність Замовника та спрямувати скаргу на Запорізький відокремлений підрозділ ЦРМС за адресою: 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бул. Шевченка, будинок 71, корпус А, 4-й поверх

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методики оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно із Законом. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено (у кількості не менше 3-х), виходячи із запропонованої ціни.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 2 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

- при розбіжності між сумою прописом та в цифрах сума прописом є визначальною;

- якщо результат додавання числових даних не відповідає вказаній сумі, то розглядатися буде вірно виконане складання.

3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) Учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям;

- подав недостовірну інформацію про його відповідність установленим кваліфікаційним вимогам, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі

2) Пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів чи послуг;

- виявлення факту змови учасників;

- подання для участі у них менше трьох пропозицій конкурсних торгів,

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі послуг;

- відбулося скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник надсилає всім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю не пізніше ніж через 3 дні з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами.

Договір носить рамковий характер, ціна формується відповідно до наданих послуг, виходячи із середньомісячної вартості 5000грн.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

Додаток №1

до документації конкурсних торгів

Форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника),

1.Повне найменування Учасника:_________________________________

2.Адреса (юридична та фактична)_________________________________

3.Телефон/телефакс_____________________________________________, e-mail:_____________________________________

4.Керівництво (ПІБ)_____________________________________________

5.Код ЄДРПОУ_________________________________________________

6.Форма власності та юридичний статус організації, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація__________________________________________

7.Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі_____________________________________

Надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю послуг з автотранспортних перевезень, згідно вимог документації конкурсних торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:

№ п/п Найменування послуги

Одиниця виміру

Ціна за одиницю, грн., без ПДВ Примітка

1 Перевезення легковим автотранспортом, включно завантаження/розвантаження вантажів та/або посадку/висадку пасажирів 1км

2 Перевезення мікроавтобусом, включно завантаження/розвантаження вантажів та/або посадку/висадку пасажирів 1км

3 перевезення автобусом, включаючи подачу автотранспорту, завантаження/розвантаження вантажів та/або посадку/висадку пасажирів 1км

Послуги надаються (з ПДВ, без ПДВ – вибрати потрібне)

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 60 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 3 дні з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

5. Умови розрахунків: по факту надання послуг.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток №2

                                                до документації конкурсних торгів

Технічні характеристики та кваліфікаційні критерії

Учасник процедури закупівлі має бути зареєстрований за доречними видами економічної діяльності та мати достатню фінансову, технічну та професійну спроможність, необхідну для виконання договору

1.            Умови перевезень:

Марка   транспортного засобу

Пасажиромісткість

Кількість транспортних засобів

За  термінами  експлуатації

до 3-х років

4-7 років

8-10 років

понад        10 років

Легкові авто

До 4 осіб

1

 

 

 

 

Мікроавтобуси

До 10 осіб

1

 

 

 

 

Середні автобуси

Від 7 до 33 осіб

1

 

 

 

 

Великі автобуси

Від 33 і більше

1

 

 

 

 

 

2. Інші умови перевезення (якість перевезення,  додаткові пропозиції) _____________

3.            На умовах, запропонованих замовником перевезень, згоден узяти участь у конкурсі.

4.            Стоянка транспортного засобу під охороною організована в ___________________

5.            Ремонт та технічне обслуговування транспортного засобу виконуються  в ________

6.            Контроль технічного стану транспортного засобу здійснюється  в ______________

7.            Медичне обстеження водія проводиться в _________________________________

8.            Інші відомості ( резервний автомобіль)_____________________________________

9.            Надання фото ТЗ є додатковою перевагою при оцінці.

 

Читайте також

До Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

До Запорізької ОВА завітала перша українка-конгресвумен

Бойові дії ускладнюють надання комунальних послуг на території Запорізької області

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 18.05.2022 року (08:00) - ЗСУ, 84 доба

Оперативна інформація щодо безпечності питної води в запорізькій області за 17.05.2022

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 17.05.2022

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 08.00 годину 18.05.2022 р.

Збираємо якнайбільшу міжнародну аудиторію для України. Звернення Володимира Зеленського 17.05.2022 (ВІДЕО)

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 17.05.2022 року (22:00) - #ЗСУ, 83 доба

До уваги експортерів Запорізької області!

Обласна влада продовжує працювати над збереженням високого рівня освіти в регіоні

На території Запорізької області окупанти продовжують викрадати громадян України