"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області на 11.01.2019

14 січня 2019 - 09:29

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області на 11.01.2019

 

Аналіз реального сектору економіки.

Промисловість.

Впродовж 2018 року економічна ситуація в області характеризувалася переважно позитивними тенденціями, що формувалася в умовах пожвавлення виробничої діяльності підприємств з формуванням на цій основі позитивних фінансових результатів у більшості видів економічної діяльності.

Промисловий комплекс області продовжує нарощувати обсяги виробництва. Індекс промислової продукції за січень-листопад 2018 року склав 103,7 % (6 місце серед регіонів, по Україні – 101,6%).

Майже усі провідні галузі промисловості області спрацювали з позитивною динамікою; найбільше зростання – у виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 17,4%), а також у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 5,4%).

Завдяки розширенню внутрішньої кон’юнктури та освоєнню нових зовнішніх ринків зростання в машинобудуванні склало 6,1%, а в супутній галузі – металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 5,7%.

У розрізі основних промислових груп продовжували зростати обсяги у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 3,7%); виробництві хімічних речовин та хімічної продукції (на 2,6%).

Водночас, негативні тенденції зафіксовано у:

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 2,2%), що обумовлено зменшенням виробництва у найбільш впливовому виді харчової промисловості області (питома вага 58,1%) – виробництві олії соняшникової нерафінованої (на 0,9%), а також борошна пшеничного та пшенично-житнього (на 24%) та м’яса свіжого/охолодженого великої рогатої худоби та свинини
(на 4,8% та на 31,2 % відповідно), що пов’язано із зменшенням обсягів сировини;

виробництві коксу та продуктів нафтопереробки (на 3,6%), що обумовлено, зокрема, зменшенням обсягів виробництва на ПрАТ «Запоріжкокс», у зв’язку з зупинкою з лютого 2018 року цеху ректифікації переробки сирого бензолу через закінчення терміну експлуатації основного технічного обладнання;

виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 10,8%), що обумовлено високою порівняльною базою («плюс» 10,7 % у січні-листопаді 2017 року), зменшенням виробництва на ПрАТ «БЕРТІ», де протягом березня-червня 2018 року проводився профілактичний ремонт основного обладнання та на ПрАТ «Запоріжвогнетрив» (на 6 %), що пов’язано з циклічністю виробничого процесу.

Енергетичним комплексом області вироблено 42,8 млрд. кВт годин електроенергії, що на 6 % більше, ніж за січень-листопад 2017 року.

Підприємствами області у січні-листопаді 2018 року вироблено 30% загального обсягу електроенергії в Україні, 21,6% – чавуну.

За обсягом реалізованої промислової продукції Запорізька область стабільно посідає 3 місце по Україні – це 8,5%. Протягом січня-листопада
2018 року обсяг реалізованої промислової продукції порівняно з аналогічним минулорічним періодом збільшився на 25,1 млрд. грн. (на 15%) і становив 192,9 млрд. грн.

Сільське господарство.

Розвинений агропромисловий комплекс області, з його високим рівнем виробництва зернових, технічних культур та тваринницької продукції, забезпечує 3,2% у загальнодержавному виробництві валової продукції сільського господарства.

У 2018 році в області було сконцентровано 6,5% наявних в Україні посівних площ зернових культур, 9,2% – соняшнику.

Валовий збір зернових та зернобобових у 2018 році склав 2255,4 тис. тонн у початково оприбуткованій масі (у 2017 році – 2946,3 тис. тонн). Найбільшу питому вагу (майже 73,6%) займає пшениця, якої намолочено 1658,9 тис. тонн (у 2017 році – 2106,4 тис. тонн); соняшника – 717,3 тис. тонн (у 2017 році – 869,9 тис. тонн).

Сівба озимих культур під урожай наступного року склала 679,4 тис. га (102% до завдання), в тому числі на зерно – 627,9 тис. га (99,4%).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-листопаді 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року становив 85,7%, що обумовлено скороченням виробництва як рослинницької продукції (в більшій мірі), так і тваринницької, а саме:

рослинництва – на 16,7%, насамперед, через аномальну високу температуру та посуху, що призвели до значного зменшення виробництва та врожайності сільськогосподарських культур (зокрема: зернових та зернобобових – на 23,5%, соняшнику – на 17,5%; урожайність зернових культур склала 23,6 ц/га проти 30,6 ц/га у 2017 році, соняшнику – 12,9 ц/га проти 15,5 ц/га);

тваринництва – на 4,1%, в основному, через високу витратність утримання поголів’я великої рогатої худоби та низьку рентабельність виробництва тваринницької продукції у господарствах населення.

В усіх категоріях господарств у січні-листопаді 2018 року вироблено 55,8 тис. тонн м’яса у живій вазі (95,7% до січня-листопада 2017 року), 230 тис. тонн молока (93,4 %), 613,6 млн. штук яєць від птиці всіх видів (97,8%).

На 01.12.2018 в усіх категоріях господарств налічується 97,1 тис. гол. великої рогатої худоби (91,7% до 01.12.2017), у т.ч. 52,4 тис. гол. корів
(89,7%); поголів’я свиней – 237,1 тис. гол. (102,1%); овець та кіз – 73,1 тис. гол. (105,6%); птиці – 5,2 млн. гол. (101,8%).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.12.2018 склав 96,9% (на 01.12.2017 – 100,4%). Заборгованість споживачів за відпущену електроенергію перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» становила
3002,6 млн. грн. і збільшилась у порівнянні з початком 2018 року на
698,9 млн. грн., або на 53,6 %.

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.12.2018 склав 84 % (на 01.12.2017 – 77%), в т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 60 % (67%), населення – 106 % (85%).

Заборгованість за спожитий природний газ споживачів області на 01.12.2018 складає 667,6 млн. грн., відповідно у підприємств комунальної теплоенергетики – 796,1 млн. грн., установ і організацій, які фінансуються з місцевого бюджету – 9,7 млн. грн., установ і організацій, які фінансуються з державного бюджету – 2,1 млн. грн. У населення борг відсутній (переплата – 140,3 млн. грн.).

Інвестиційна діяльність.

Обсяг капітальних інвестицій у січні-вересні 2018 року склав 8,9 млрд. грн. (10 місце серед регіонів), що становить 83,3% до аналогічного періоду
2017 року.

Зменшення обсягу капітальних інвестицій обумовлено, насамперед, високою порівняльною базою (за підсумками січня-вересня 2017 року – зростання на 52 %), яка виникла за рахунок крупних капіталовкладень в оновлення потужностей промислових підприємств та основних фондів фермерських господарств.

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення становить 5126 грн. проти 5808,6 грн. – за аналогічний період 2017 року.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону (5,5 млрд. грн., або 61,6% від загального обсягу) та сільському господарстві (1,4 млрд. грн., або 15,8%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво склали 337,1 млн. грн. (3,8% загального обсягу), з них 91,6 млн. грн. – кошти населення на будівництво житла.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 7,1 млрд. грн. (80% загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 815,3 млн. грн. (9,2%), кредити банків та інші позики – 709,9 млн. грн. (8%), кошти населення на будівництво житла – 91,6 млн. грн. (1%), кошти державного бюджету – 67 млн. грн. (0,8%).

Одним із джерел, що дозволяє активно розбудовувати область, є державна підтримка. Так, реалізація найважливіших інвестиційних проектів регіону у 2018 році здійснювалася за рахунок:

державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) – розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 372-р області на впровадження
25 проектів затверджено видатки в обсязі 195,3 млн. грн.; фактично до області надійшло 161,5 млн. грн. (82,7% запланованого на рік); за оперативними даними касові видатки склали 138,856 млн. грн. (86% від надходжень);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – області передбачено 22,454 млн. грн., у тому числі на реалізацію заходів за рахунок частки субвенції обласному бюджету – 6,329 млн. грн. Кошти до області надійшли у повному обсязі, за оперативними даними касові видатки – 19,756 млн. грн. (88% від надходжень);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 423-р, від 07.11.2018 № 867-р та від 05.12.2018 № 934-р на впровадження проектів області затверджено субвенцію в обсязі 182,686 млн. грн. (у тому числі 38,936 млн. грн. – залишок невикористаних коштів субвенції 2017 року). Кошти надійшли у повному обсязі, за оперативними даними касові видатки – 132,315 млн. грн.
(72 % від надходжень);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 201-р області передбачено 124,137 млн. грн.; кошти надійшли до області у повному обсязі. За оперативними даними касові видатки – 120,757 млн. грн. (97,3% від надходжень).

Важливим напрямком роботи в області залишається відновлення доріг як державного, так і місцевого значення.

Так, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення області у 2018 році передбачені кошти державного бюджету в обсязі 535,962 млн. грн., у тому числі на:

поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг – 485,228 млн. грн.; кошти надійшли у повному обсязі, з яких освоєно 417,217 млн. грн. (86% від надходжень);

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг (в тому числі проектно-вишукувальні роботи) – 29,5 млн. грн., з яких на 28.12.2018 надійшло 28,882 млн. грн. (97,9% від передбаченого на рік), освоєні у повному обсязі.

На виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту (в тому числі проектно-вишукувальних робіт) автомобільних доріг загального користування зі спеціального фонду обласного бюджету спрямовуються кошти «митного експерименту». На 28.12.2018 на рахунку спеціального фонду обласного бюджету обліковувалося 535,466 млн. грн. (надходження у 2018 році – 365,340 млн. грн., невикористані залишки 2017 року – 170,126 млн. грн.), з яких освоєно 499,192 млн. грн. (93,2 % від надходжень).

На поточний ремонт (проектно-вишукувальні роботи) автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ у рамках виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік (рішення обласної ради від 30.11.2017 № 55, зі змінами) із загального фонду обласного бюджету передбачено фінансування в обсязі 434 тис. грн. На 28.12.2018 освоєно 412 тис. грн. (95 % від передбаченого).

Наразі, завершено роботи з поточного середнього ремонту ділянок автодоріг державного значення: Н-30 Василівка-Бердянськ (8,2 км), Н-08 Запоріжжя-Маріуполь (19,5 км) та у напряму на м. Дніпро (майже 24 км).

У 2018 році області передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в обсязі 479,705 млн. грн., які на 28.12.2018 надійшли у повному обсязі, освоєно – 438,027 млн. грн. (91,3% від надходжень).

Крім того, передбачені субвенції з місцевих бюджетів обласному бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (співфінансування заходів) в обсязі 13,932 млн. грн., з яких на 28.12.2018 надійшло 12,091 млн. грн. (86,8% від передбаченого на рік), освоєно – 10,548 млн. грн. (87,2% від надходжень).

За 9 місяців 2018 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено $ 536,5 тис. прямих інвестицій (акціонерний капітал нерезидентів).

Запорізька область займає 9 місце серед регіонів України за обсягами внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій ($ 897,1 млн. на 01.10.2018), 6 місце – у розрахунку на одну особу
($ 518,4).

Найбільша частка прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджена у галузях: промисловості – 69,6 % (у т. ч. у переробній – 54,1 %); оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,1%; операцій з нерухомим майном – 11,9 %; фінансової та страхової діяльності –
1,7%; професійної, наукової та технічної діяльності – 1,7%.

Інвестиції в Запорізьку область надходять із 51 країни світу.

Переважну частку загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу нерезидентів) – 77,3%, складають надходження з країн ЄС.

Стан розвитку будівельної діяльності.

За січень-листопад 2018 року індекс будівельної продукції склав 122,1% до аналогічного періоду 2017 року, за цим показником область посідає 5 місце серед регіонів.

Під час нового будівництва, реконструкції соціальних об’єктів, поточного та капітального ремонту виконано будівельних робіт на суму 3202,1 млн. грн. (10 місце).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 69,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 22,8% та 7,4% відповідно.

У січні-вересні 2018 року в експлуатацію введено 48,7 тис. м2 загальної площі житла (21 місце серед регіонів), що становить 82,1 % до аналогічного періоду 2017 року (15 місце).

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Область стабільно входить у п’ятірку лідерів за обсягами експорту товарів, в десятку – за обсягами імпортованого товару.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-жовтень 2018 року склав $ 4228,9 млн. і збільшився порівняно з січнем-жовтнем 2017 року на 23,4% (по Україні – на 14,2%). Обсяг експортних поставок склав $ 2887,5 млн. (4 місце серед регіонів) та збільшився на 20,8% (по Україні – на 10,3%). Вартісна частина експорту складає 7,4% загальноукраїнського обсягу.

У структурі експорту товару основу склали чорні метали (59,2% загального обсягу експорту товарів), механічні та електричні машини (14,8%), продукти рослинного походження (5,7%), жири та олії тваринного або рослинного походження (3,9%), мінеральні продукти (3,6%).

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС збільшились на 2 %, що становить 25,5 % від загальнообласного експорту.

Найбільше експортувалися товари до Туреччини – 13,6 %, Російської Федерації – 12,5 %, Китаю – 5,8 %, США – 4,4 %, Італії – 3,9 %, Індії – 3,7 %, Об’єднаних Арабських Еміратів – 3,6 %, Єгипту – 3,5 %, Польщі – 3,4 %.

Обсяг імпортних поставок склав $ 1341,4 млн. (7 місце) та збільшився на 29,5 % (по Україні – на 17 %). Переважна частина імпорту – це паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки (36,2 %), механічні та електричні машини (18,8 %), недорогоцінні метали та вироби з них (15 %), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,4 %), сіль, сірка; земля та каміння (4,5 %), продукти тваринного походження (4,2 %), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (3,9 %).

Найбільше продукції імпортувалось з Російської Федерації – 38,6 %, Китаю – 8,1 %, Німеччини – 7,8 %, США –5,2 %, Туреччини – 5,1 %, Польщі – 2,5 %, Франції – 2,1 %; питома вага імпорту з країн Європейського Союзу склала 29,1 % від загального обсягу.

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом, що забезпечується завдяки торгівлі з партнерами із 156 країн світу, в тому числі з усіма країнами – членами ЄС. За підсумками січня-жовтня 2018 року позитивне сальдо склало $ 1546,1 млн.
(3 місце), що на 14,2 % більше, ніж за січень-жовтень 2017 року.

Стан розвитку споживчого ринку.

В області функціонують 13 тис. стаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі, 84 ринки і 1,7 тис. закладів ресторанного господарства.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-листопад 2018 року склав 34,4 млрд. грн. (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду 2017 року у порівнянних цінах 104,5 %.

Загальний індекс споживчих цін області у листопаді 2018 року по відношенню до грудня 2017 року склав 108,9 % (по Україні – 108,9 %), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 106,5 % (по Україні – 105,9 %).

Істотним внутрішнім чинником, що впливає на загальний показник інфляції, є зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої, питома вага яких у структурі загального індексу складає 42 %.

За підсумками звітного періоду найбільш подорожчали хліб (на 15,3 %), овочі (на 14,5 %), макаронні вироби (на 12,4 %), риба (на 11,2 %), м’ясо (на
9,3 %), сир (на 7 %), масло (6,6 %) та олія соняшникова (на 1,5 %).

Водночас, знизилась ціна на цукор (на 13 %), фрукти (на 11,2 %), яйця (на 8,1 %) та молоко (на 5,6 %).

Крім того, підвищилися ціни (тарифи) на: послуги зв’язку – на 15,7 %, освіту – на 15,1 %, транспорт – на 14 %, різні товари та послуги – на 11 %, житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 8,9 %, послуги ресторанів та готелів – на 8,5 %, одяг і взуття – на 7,3 %, у сфері охорони здоров’я – на 7,2 %, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 6,6 %, товари та послуги відпочинку і культури – на 3,8 %. Ціни на ринку палива в середньому зросли на 16,4 %.

Задля стабільного функціонування продовольчого ринку та популяризації продукції місцевих товаровиробників в області забезпечено проведення регулярних ярмаркових заходів із продажу сільгосппродукції та харчових продуктів за цінами товаровиробників, що на 10-15 % нижчі за середньоринкові. За січень-листопад 2018 року проведено 1686 продовольчих ярмарків, де реалізовано 5,4 тис. тонн продукції на суму 130,1 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-листопад 2018 року по області склав 83,4 % (15 місце серед регіонів), що на 10,9 відсоткових пункти менше, ніж за відповідний період 2017 року.

На 01.12.2018 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

постачання природного газу – 1019,5 млн. грн. (збільшилась з початку 2018 року на 58,8 %);

централізоване опалення та гаряче водопостачання – 867 млн. грн. (збільшилась на 35 %);

водопостачання та водовідведення – 159,9 млн. грн. (збільшилась на 50,2 %);

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 245,5 млн. грн. (збільшилась на 66,8 %);

вивезення побутових відходів – 37,2 млн. грн. (збільшилась на 46,1 %).

Протягом січня-листопада створено 75 нових ОСББ (на 01.12.2018 функціонує 1480 ОСББ, які об’єднують 1616 житлових будинків).

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-листопаді 2018 року склала 8573 грн. (5 місце серед регіонів) і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 27,3 % (5 місце).

Індекс реальної заробітної плати за січень-листопад 2018 року по відношенню до відповідного періоду 2017 року склав 114,8 % (5 місце).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати з початку
2018 року збільшилася на 66,5 % (на 84 млн. грн.) і на 01.12.2018 склала
210,3 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився на 45,5 % (на 50,7 млн. грн.) і становив 162 млн. грн., борг підприємств-банкрутів збільшився у 3,2 раза (на 32 млн. грн.) і склав 46,9 млн. грн. Насамперед, це зумовлено заборгованістю у 22 структурних підрозділах ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60,25 % пакету акцій товариства належать Фонду державного майна України), яка на 01.12.2018 становила 139,4 млн. грн. (66,3 % від загальної суми заборгованості по області).

Загальна динаміка погашення боргів в області продовжує визначатися ситуацією на 45 підприємствах державного сектору економіки, борг яких на 01.12.2018 становить 179,4 млн. грн., або 85,3 % від загальної суми заборгованості в області.

Протягом січня-листопада 2018 року проведено 349 засідань обласної та територіальних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 188 керівників підприємств, з них 57 – попереджено про відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати. За рахунок проведеної роботи погашено заборгованість із заробітної плати на загальну суму 162,2 млн. грн.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.12.2018 становила 540,3 тис. осіб; середній розмір пенсій – 2765,33 грн.

Ринок праці.

Позитивні зрушення у сфері зайнятості населення підтверджуються динамікою процесів на фіксованому ринку праці.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.12.2018 становила 20,6 тис. осіб, що на 1,2 тис. осіб, або на 5,5 % менше, ніж на 01.01.2018
(21,8 тис. осіб). З них 56,4 % – жінки, 32,4 % – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю на 01.12.2018 становила 15 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у листопаді 2018 року склав 2498 грн.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією МОП, в області за підсумками січня-вересня 2018 року зменшився порівняно з відповідним показником 2017 року на 0,6 відсоткових пункти і становив 9,7 % (14 місце серед регіонів).

Рівень зайнятості населення у цій віковій категорії, визначений за методологією МОП, в області збільшився на 1,3 відсоткових пункти і склав
56,8 %.

За даними моніторингу, що здійснюється на державному рівні Мінсоцполітики України, у січні-жовтні 2018 року в області на нові робочі місця прийнято 18,5 тис. осіб, з них 6,9 тис. робочих місць для найманих працівників у юридичних осіб та 11,6 тис. – у фізичних осіб. При цьому чисельність працівників, прийнятих на нові робочі місця, в 2,6 раза перевищила чисельність вивільнених працівників.

     

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

 

Читайте також

Освітній серіал «Безбар'єрна грамотність»

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 в Запорізькій області

24 321 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Важливі аспекти щеплення стосуються і дітей, і людей поважного віку.

Вже 49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Влада сприяє стабілізації роботи Державного підприємства «Бердянський торговельний порт»

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації мають бути створені підрозділи цивільного захисту на територіях

Служба зайнятості пропонує низку освітніх можливостей

Результат там, де є активна позиція громади: Олександр Старух розповів про реалізацію програми Президента України “Велике будівництво” у Запорізькій області

Третій рік країна успішно реалізує програму Президента «Велике будівництво»

1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно