"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Інформація про регуляторну діяльність

Інформація про здійснення Запорізькою обласною державною адміністрацією державної регуляторної політики у 2018 році

28 лютого 2019 - 08:48

Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році здійснювалася Запорізькою обласною державною адміністрацією у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (далі – Закон), доведених дорученнями Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, листів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, а також заходів з реалізації державної регуляторної політики, затверджених розпорядженням голови обласної держаної адміністрації від 11.03.2015 № 78.

Роботу регуляторних органів області було спрямовано на:

  • безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі – Постанова), пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;
  • встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;
  • підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;
  • забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;
  • поглиблення регуляторної реформи на місцевих рівнях;
  • залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

З метою забезпечення прозорості державного регулювання Реєстр діючих регуляторних актів Запорізької обласної державної адміністрації розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (http://www.zoda.gov.ua) та Єдиному державному порталі відкритих даних (https://data.gov.ua.)

Продовжено моніторинг реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності районними державними адміністраціями, виконавчими органами сільських селищних та міських рад.

У відповідності до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2018 році в області прийнято 283 регуляторних актів, з них:

2 – райдержадміністраціями;

281 – органами місцевого самоврядування.

Обласною державною адміністрацією регуляторні акти не приймалися.

Наведена інформація свідчить, що майже 99,9 % прийнятих регуляторних актів в області впроваджувалися органами місцевого самоврядування.

За інформацією територій області, кількість прийнятих регуляторних актів у 2018 році збільшилась у 3,8 рази у порівнянні з попереднім роком (у 2017 році – 73 регуляторних акти). Це, в першу чергу, пов’язано з активізацією роботи з перегляду регуляторних актів на місцях. Натепер в області діє 694 регуляторних акта, у т. ч.:

6 – обласної державної адміністрації;

28 – районних державних адміністрації;

660 – органів місцевого самоврядування.

У результаті проведеної інвентаризації встановлено, що 82 регуляторних акта потребує перегляду, 71 регуляторний акт – скасування. Всіма територіями продовжуються процедури внесення змін/скасування зазначених регуляторних актів у відповідності до вимог діючого законодавства.

Обласною та районними державними адміністраціями, а також майже всіма органами місцевого самоврядування забезпечено оприлюднення на офіційних веб-порталах або в місцевих засобах масової інформації:

повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів разом із аналізом їх регуляторного впливу;

звітів про відстеження результативності регуляторних актів;

інформації про здійснення державної регуляторної політики.

Відповідно до затверджених планів-графіків протягом 2018 року здійснено заходи з відстеження результативності 245 регуляторних актів, з них:

1 – облдержадміністрацією;

9 – райдержадміністраціями;

235 – органами місцевого самоврядування.

Протягом року здійснювалися заходи щодо залучення громадськості та суб’єктів господарювання до реалізації державної регуляторної політики. З метою отримання зауважень та пропозицій до проектів регуляторних актів організовано та проведено обговорення 46 проектів регуляторних актів із залученням громадськості:

9 – райдержадміністраціями (у т.ч. 1 громадське слухання);

37 – міськвиконкомами міст обласного значення (у т.ч. 10 заходів у форматі «круглого столу»).

План діяльності Запорізької обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік затверджено 05.12.2018 та розміщено на офіційному веб-порталі облдержадміністрації (http://www.zoda.gov.ua/article/218/planuvannya-diyalnosti.html).

Відповідні Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік затверджено районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування і оприлюднені у місцевих засобах масової інформації згідно з чинним законодавством.

З метою підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчих влади та органів місцевого самоврядування, у І та ІІІ кварталах 2018 року під час реалізації професійної програми підвищення кваліфікації для секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, у т.ч. об’єднаних територіальних громад, висвітлено питання «Актуальні питання реалізації державної регуляторної політики». Учасниками навчальних заходів стали 58 посадових осіб місцевого самоврядування - працівників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та виконавчих апаратів районних рад.

За підсумками наведеної інформації можливо відмітити, що стан реалізації у 2018 році державної регуляторної політики в Запорізькій області задовільний. Однак, існує ще ряд проблемних питань на місцевому рівні, які потребують подальшого відпрацювання та на вирішення яких буде направлена діяльність облдержадміністрації у 2019 році, а саме:

- підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування області, у т.ч. об'єднаних територіальних громад, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- налагодження ефективного діалогу з органами місцевого самоврядування, у т.ч. об’єднаними територіальними громадами області, зокрема, в частині забезпечення ними безумовного виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та продовження дерегуляції на місцевому рівні;

- створення умов для підвищення рівня активності громадських організацій, об’єднань підприємців у процесі здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності області.

Читайте також