"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області на 11.04.2019

16 квітня 2019 - 15:11

Аналіз реального сектору економіки.

Промисловість.

За підсумками січня-лютого 2019 року обсяг реалізованої промислової продукції становив 32,7 млрд. грн. – це 5 місце серед регіонів України.

Підприємствами області вироблено 28,4% загального обсягу електроенергії в Україні, 40,2% – сталі, 21,6% – чавуну.

Водночас, за цей період індекс промислової продукції склав 96,6% (15 місце, в Україні – 97,5%). Скорочення загального обсягу промислового виробництва обумовлено зменшенням виробництва майже у всіх галузях промисловості (окрім галузі машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, де відбулось збільшення виробництва на 3,8%), у тому числі, через високу порівняльну базу січня-лютого 2018 року («плюс» 8,2%), зокрема у:

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 4,7% (січень-лютий 2018 року – «плюс» 13,6%), що пояснюється зменшенням випуску продукції на: ПрАТ «Дніпроспецсталь» (сталі – на 24,7%, прокату – на 20,4%) через зниження попиту на металопродукцію, введенням тарифу на імпорт металопродукції до США;
ПАТ «Запоріжсталь» (чавуну – на 2,9%, прокату – на 2,8%) через проведення ремонтних робіт виробничого обладнання; ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (на 16,2%);

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3%, що обумовлено зменшенням виробництва борошна пшеничного та пшенично-житнього (на 14,3%), а також м’яса свинини свіжого/охолодженого (на 46%), що пов’язано із зменшенням обсягів сировини;

виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 7,9% (січень-лютий 2018 року – «плюс» 13,4%), що обумовлено зменшенням обсягів виробництва на ПАТ «Запорожкокс» (на 3,8%), у т.ч. у зв’язку з проведенням планового ремонту коксової батареї № 2, а також на ТОВ «Агрінол» (на 4,7%);

виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 9,1% (січень-лютий 2018 року – «плюс» 18,7%), що пояснюється зупинкою виробництва з червня 2018 року на ЗДП «Кремнійполімер», зменшенням обсягу виробництва на ТДВ «Коагулянт» (на 46,4%) та ПрАТ «Запоріжсклофлюс» (на 2,1%);

виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,7%, що пов’язано із зменшенням обсягів замовлень майже у 2 рази на ПАТ «Запорізький завод гумових виробів»;

текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,6%, у зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва на ТОВ «МІДА, ЛТД» (на 11,6%) та ТОВ «Василівський завод МК» (на 7,3%);

добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 3,6% (січень-лютий 2018 року – «плюс» 21,4%), що обумовлено зниженням обсягів виробництва на ПрАТ «Запорізьке кар’єроуправління» (на 3,5%, у т.ч. через зупинку одного з підрозділів підприємства внаслідок пошкодження дробильно-сортувального обладнання), ТОВ «ГК «Мінерал» (на 96%, у т.ч. через простої у лютому
2019 року) та ПрАТ «Новополтавський кар’єр» (на 35,9%);

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,7% (січень-лютий 2018 року – «плюс» 6,3%), що обумовлено збільшенням обмежень по лініях електропередач, переглядом диспетчерського графіку навантаження в енергосистемі.

Водночас, у лютому 2019 року ситуація у промисловому виробництві дещо покращилася – відбулося зростання обсягів виробництва, порівняно з січневими («плюс» 1,2% порівняно з «мінус» 5,9% у січні 2019 року), що обумовлено переходом від падіння до зростання у галузі машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (на 25,6%).

Сільське господарство.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-лютому 2019 року порівняно з відповідним періодом 2018 року (формування якого відбувається лише за рахунок тваринництва) становив 94,2% (по Україні – 103,2%), що пояснюється, у тому числі, продовженням переважання дії стримуючих факторів (висока витратність утримання, зростання вартості кормової бази).

В усіх категоріях господарств у січні-лютому 2019 року вироблено 10,8 тис. тонн м’яса у живій вазі (90,8% до відповідного періоду 2018 року), 26,1 тис. тонн молока (93,2%), 107,9 млн. штук яєць від птиці всіх видів (97,3%).

На 01.03.2019 в усіх категоріях господарств налічується 93,9 тис. гол. великої рогатої худоби (90% до 01.03.2018), у т.ч. 49,2 тис. гол. корів (90,9%); поголів’я свиней – 215,8 тис. гол. (97,5%); овець та кіз – 68,2 тис. гол. (104,6%); птиці – 4,8 млн. гол. (94,9%).

В області розпочато проведення комплексу весняно-польових робіт. На 05.04.2019 підживлено 758,8 тис. га посівів озимих культур (95% до завдання), у тому числі на зерно – 690,8 тис. га (95%).

Ранні зернові та зернобобові посіяно на площі 170,5 тис. га (85% до завдання).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.03.2019 склав 69,1% (на 01.03.2018 – 93,7%). Заборгованість споживачів перед ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» становить 246,3 млн. грн.

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.03.2019 склав 45% (на 01.03.2018 – 28%), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 13% (15%), населення – 82% (42%).

Заборгованість за спожитий природний газ на 01.03.2019 складає
1075,8 млн. грн., у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 906,7 млн. грн., населення – 158,6 млн. грн., установ і організацій місцевого бюджету – 7,8 млн. грн., установ та організацій державного бюджету – 2,7 млн. грн.

Інвестиційна діяльність.

Протягом 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 14,4 млрд. грн. капітальних інвестицій (10 місце серед регіонів), що становить 88% до 2017 року.

Зменшення обсягу капітальних інвестицій обумовлено високою порівняльною базою («плюс» 47,4% за 2017 рік), яка виникла за рахунок крупних капіталовкладень в оновлення потужностей промислових підприємств та основних фондів фермерських господарств.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону (8,8 млрд. грн., або 61,5% від загального обсягу) та сільському господарстві
(1,9 млрд. грн., або 13,2%).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 13,97 млрд. грн. (97,3%), з яких у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 54,1%, у будівлі та споруди – 38,5%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 10,9 млрд. грн. (75,8% загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 1,7 млрд. грн. (11,7%), кредити банків та інші позики – 1,3 млрд. грн. (8,7%), кошти державного бюджету – 280,5 млн. грн. (2%), кошти населення на будівництво житла – 143,7 млн. грн. (1%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво за 2018 рік становили 474 млн. грн. (або 3,3% загального обсягу), з них 143,7 млн. грн. – кошти населення на будівництво житла.

Реалізацію найважливіших інвестиційних проектів регіону у 2019 році планується здійснювати за рахунок:

  • державного фонду регіонального розвитку – індикативний обсяг коштів фонду, доведений області, складає 248,5 млн. грн.;
  • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 288 області затверджено субвенцію у розмірі 25,295 млн. грн., у тому числі обласному бюджету – 7,163 млн. грн.;
  • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 23,272 млн. грн. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 39-р) та 40,695 млн. грн. (залишок невикористаних коштів субвенції 2018 року);
  • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – розрахунковий обсяг коштів субвенції області не доведений (по Україні – 2,1 млрд. грн.).

Пріоритетним напрямком розвитку інфраструктури області є ремонт та прокладання доріг і автошляхів загальнодержавного та місцевого значення.

На розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Запорізької області у 2019 році заплановано спрямувати кошти державного бюджету в обсязі 826,227 млн. грн., з них:

389,393 млн. грн. – на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг. На 05.04.2019 надійшло 70,508 млн. грн. (18,1% від передбаченого за рік), з яких освоєно 44,828 млн. грн. (63,6% від надходжень);

36,834 млн. грн. – на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг (в тому числі проектно-вишукувальні роботи). На 05.04.2019 надійшло 6,992 млн. грн. (19% від передбаченого на рік), з яких освоєно 0,992 млн. грн. (14,2% від надходжень);

400,0 млн. грн. – на «Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь за маршрутом Запоріжжя – Маріуполь». На 05.04.2019 кошти не надходили.

У 2019 році Запорізькій області передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в обсязі 598,474 млн. грн. На 05.04.2019 надійшло
170,417 млн. грн. (28,5% від передбаченого на рік), з яких освоєно 7,296 млн. грн. (4,3% від надходжень). Невикористані залишки субвенції 2018 року складають 21,508 млн. грн.

Крім того, за рахунок залишків коштів від перевиконання митних надходжень 2018 року на виконання дорожніх робіт буде спрямовано
20,716 млн. грн. На 05.04.2019 року касові видатки не здійснювались.

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал нерезидентів) на 31.12.2018 склав $ 902 млн. (8 місце серед регіонів, або 2,8% загального обсягу прямих інвестицій України).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в розрахунку на одну особу на 31.12.2018 становив $ 526,3 – це 6 результат серед регіонів.

Інвестиції в Запорізьку область надходять із 51 країни світу. Вкладники з країн Європейського Союзу продовжують вважати Запорізьку область привабливою для розміщення власного капіталу. З країн ЄС з початку інвестування внесено $ 697,5 млн. інвестицій і це 77,3% загального обсягу акціонерного капіталу в області. До основних країн-інвесторів входять: Кіпр (45%), Нідерланди (5,2%), Естонія (3,5%), Швеція та Республіка Корея[1].

Найбільша частка прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджена у галузях: промисловості – 69,4% (у т. ч. у переробній – 53,7%); оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,2%; операцій з нерухомим майном – 11,9%.

Стан розвитку будівельної діяльності.

У січні-лютому 2019 року продовжено тенденцію нарощування темпів у будівельній діяльності. Індекс будівельної продукції склав 114% до відповідного періоду 2018 року (15 місце серед регіонів).

Підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 323,1 млн. грн. (10 місце).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали
68,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 21,3% та 10,5% відповідно.

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень 2019 року склав $ 355,2 млн. і зменшився порівняно з січнем 2018 року на 9,7% (по Україні збільшився – на 4,9%), що обумовлено зменшенням обсягів експорту на 20,5% (через зменшення експорту у провідних товарних групах: чорні метали (на 21%), механічні та електричні машини (на 68,2%)). Загальний обсяг експортних поставок склав $ 201,9 млн. (4 місце серед регіонів), вартісна частина експорту складає 5% загальноукраїнського обсягу.

У структурі експорту товару основу склали чорні метали (48,8% загального обсягу експорту товарів), продукти рослинного походження (13,2%), механічні та електричні машини (9,1%), мінеральні продукти (7,2%), жири та олії тваринного або рослинного походження (6,6%).

Спостерігається позитивна тенденція щодо освоєння товаровиробниками області європейського ринку, питома вага якого становить 33,5% від загальнообласного експорту. Обсяг експорту продукції на ринок ЄС зріс на
4,8% відносно показників січня 2018 року та склав $ 67,5 млн. За обсягами торгівлі переважає Греція (5,2%), Чехія (4,2%), Польща (4,1%), Італія (3,3%), Німеччина (2,9%), Болгарія (2%).

Триває диверсифікація експорту продукції в напрямку освоєння азійсько-африканського ринкового простору, частка якого становить 41,3% – $ 83,4 млн. За обсягами експорту товарів на цьому ринку переважає Туреччина (13,9%), Єгипет (4,6%), Ліван (3,2%), Індія (3,1%), Китай (1,1%).

Обсяг імпортних поставок склав $ 153,3 млн. (6 місце) та збільшився на 9,9% (по Україні – на 0,7%). Переважна частина імпорту – це паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки – 38,7%; механічні та електричні машини – 23%; недорогоцінні метали та вироби з них – 14,1%; сіль, сірка, землі та каміння – 6,2%; продукти тваринного походження – 4,9%; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 3,3%; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 2,1%.

Одними з найбільших імпортних надходжень є надходження з країн Європейського Союзу (21,6% загального обсягу імпорту), переважно з Німеччини (5,1%), Словаччини (3%), Великої Британії (2,8%), Чехії (1,6%), Польщі (1,6%).

Стабільно розширюється й коло країн – торговельних партнерів області – до 100 країн світу (у січні 2018 року – до 94 країн).

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками січня 2019 року позитивне сальдо склало $ 48,6 млн. (6 місце).

Стан розвитку споживчого ринку.

В області функціонують 13,3 тис. стаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі, 83 ринки, 1,6 тис. закладів ресторанного господарства та 2,5 тис. об’єктів побутового обслуговування населення.

За рахунок збільшення присутності на споживчому ринку вітчизняних (у т. ч. місцевих) товаровиробників забезпечено вищу, ніж в середньому по Україні, питому вагу реалізації товарів вітчизняного виробництва через торговельну мережу підприємств юридичних осіб (по області – 59,3%, по Україні – 53,9%, у т.ч. продовольчих – 83,9% і 82,2% відповідно).

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-лютий 2019 року склав
6,2 млрд. грн. (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду 2018 року у порівнянних цінах 105,2%.

Індекс споживчих цін області у лютому 2019 року по відношенню до грудня 2018 року склав 101,5% (по Україні – 101,5 %, 10-15 місце), у тому числі на продукти харчування та безалкогольні напої – 103 % (по Україні – 103%,
13-14місце).

Істотним внутрішнім чинником, що впливає на загальний показник інфляції, є зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої, питома вага яких у структурі загального індексу складає 41,8%.

Найбільше зросли в ціні овочі (на 24,8%), що пов'язано з сезонністю, а саме: зменшенням пропозиції на ринку та збільшенням витрат на зберігання. Також подорожчали фрукти (на 7,8%), молоко (на 3,7%), макаронні вироби (на 3%), сир (на 2,2%), хліб (на 1,8%), масло та риба (на 1,6%).

Крім того, підвищилися ціни (тарифи) на: житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 4,6%, послуги зв’язку – на 4,3%, різні товари та послуги – на 2,8%, у сферах охорони здоров’я та освіти – на 1,9%, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла і послуги ресторанів та готелів – на 0,6%, товари та послуги відпочинку і культури – на 0,3%.

Разом із тим знизилась ціна на м’ясо (на 1,8%), олію соняшникову (на 0,9%), цукор (на 0,7%), яйця (на 0,4%), а також на одяг та взуття (на
7,7%), транспорт (на 3,1%).

Ціни на ринку палива в середньому знизились на 8%.

З метою нівелювання цінових коливань та стабільного функціонування продовольчого ринку у містах та районах області упродовж січня-лютого
2019 року проведено 249 продовольчих ярмарків, де реалізовано 997,4 тонни продукції на суму 21 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-лютий 2019 року по області склав 70,6% (13-14 місце серед регіонів), що на
8,2 відсоткових пункти більше, ніж за відповідний період 2018 року.

На 01.03.2019 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

  • постачання природного газу – 1458,7 млн. грн. (збільшилась з початку 2019 року на 18,3%);
  • централізоване опалення та гаряче водопостачання – 1365,5 млн. грн. (збільшилась на 31,1%);
  • водопостачання та водовідведення – 203,2 млн. грн. (збільшилась на 2,2%);
  • утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 275,9 млн. грн. (збільшилась на 8,1%);
  • вивезення побутових відходів – 39,1 млн. грн. (збільшилась на 6,8%).

З початку року створено 14 нових ОСББ (на 01.03.2019 функціонує
1505 ОСББ, які об’єднують 1643 житлових будинки).

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-лютому 2019 року склала 9315 грн. (5 місце серед регіонів) і збільшилась у порівнянні з січнем-лютим 2018 року на 23,5% (1 місце, по Україні – на 20%).

Індекс реальної заробітної плати у січні-лютому 2019 року по відношенню до відповідного періоду 2018 року склав 113,7% (1 місце, по Україні – 110,1%).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у січні-лютому 2019 року скоротилася на 41,2% (на 78,4 млн. грн.) і на 01.03.2019 склала
111,9 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств зменшився на 68,3% (на 96,3 млн. грн.) і становив 44,7 млн. грн. (це обумовлено, насамперед, скороченням на 101,5 млн. грн. заборгованості із заробітної плати перед працівниками 22 структурних підрозділів ПАТ «Запоріжжяобленерго», яка на 01.03.2019 склала 20,7 млн. грн.), борг підприємств – банкрутів зменшився на 0,6% (на 0,3 млн. грн.) і склав 47,6 млн. грн.

Загальна динаміка погашення боргів в області продовжує визначатися ситуацією на 41 підприємстві державного сектору економіки, борг яких на 01.03.2019 становить 60,5 млн. грн. (54,1% від загальної суми заборгованості в області).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які фінансуються з місцевих бюджетів, на 01.03.2019 відсутня.

Протягом січня-лютого 2019 року проведено 63 засідання обласної та територіальних комісій з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 26 керівників підприємств, з них 10 – попереджено про відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати. За рахунок проведеної роботи погашено заборгованість із заробітної плати на загальну суму 80,7 млн. грн.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.03.2019 становила 537,2 тис. осіб; середній розмір пенсій – 3293,60 грн.

Ринок праці.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.03.2019 становила 22,3 тис. осіб та залишилася на рівні початку 2019 року. З них 53,6% – жінки, 30,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю на 01.03.2019 становила 17,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у лютому 2019 року склав 2718,6 грн.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією МОП, в області за підсумками 2018 року зменшився порівняно з відповідним показником 2017 року на 0,8 відсоткових пункти і становив 9,9% (14-15 місце серед регіонів).

Рівень зайнятості населення у цій віковій категорії, визначений за методологією МОП, в області зріс на 1,5 відсоткових пункти і склав 56,7%.

За даними моніторингу створення нових робочих місць, що здійснюється на державному рівні Міністерством соціальної політики України, у січні
2019 року в області на нові робочі місця прийнято 1322 особи, з них
452 робочих місця для найманих працівників у юридичних осіб та 870 – у фізичних осіб. При цьому співвідношення між створеними та ліквідованими робочими місцями становило 133,3%.

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

 [1] - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації

 

Читайте також

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 в Запорізькій області

24 321 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Важливі аспекти щеплення стосуються і дітей, і людей поважного віку.

Вже 49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Влада сприяє стабілізації роботи Державного підприємства «Бердянський торговельний порт»

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації мають бути створені підрозділи цивільного захисту на територіях

Служба зайнятості пропонує низку освітніх можливостей

Результат там, де є активна позиція громади: Олександр Старух розповів про реалізацію програми Президента України “Велике будівництво” у Запорізькій області

Третій рік країна успішно реалізує програму Президента «Велике будівництво»

1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно

Валентина Кононенко - урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю в Запорізькій обласній державній адміністрації