"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Оголошення

До уваги громадськості!

30 жовтня 2019 - 10:18

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Конкурс).

Прийом заявок триватиме до 29 листопада 2019 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до:

Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок);

Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017 - 2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.06.2017 № 84 (зі змінами)  (далі – Програма);

Наказу директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 30 жовтня 2019 року 
№ 32 “Про організацію проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році”.

Метою проведення конкурсу є залучення інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) до вирішення пріоритетних питань Запорізької області.

У конкурсі беруть участь ІГС, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців  до оголошення конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються ІГС, які:

– перебувають у стані припинення діяльності;

– зареєстровані в установленому порядку менше, ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу;

– визнано такими, що порушили вимоги бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів, якщо громадська організація функціонує більше двох років.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення завдань регіональної політики за напрямами:

соціально-економічний розвиток;

інформаційно-просвітницька діяльність;

національно-патріотичне виховання;

краєзнавча робота;

аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;

розвиток громадянського суспільства.

У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

проведення круглих столів, конференцій, семінарів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, фестивалів, виставок, таборів, інформаційних та масових заходів;

видання довідників, брошур, буклетів, інформаційних листівок;

проведення соціологічних опитувань, фокус-груп, анкетувань;

консультування інститутів громадянського суспільства.

Не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

спрямовані на отримання прибутку;

спрямовані на підтримку політичних партій;

не передбачають обласного рівня реалізації.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі в конкурсі становить 50 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше 85 % вартості програми (проекту, заходу). Решта 15 % необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) мають бути забезпечені ІГС у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Регіональною програмою на проведення конкурсу у 2020 році заплановано 250 тис. гривень.

ІГС може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції, які подаються ІГС для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та повинні містити:

заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, за підписом керівника ІГС, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності) (зразок заяви);

опис програм (проектів, заходів) за формою, що додається (зразок опису програми);

розрахунок витрат (кошторис) та інформацію про джерела фінансування, за формою, що додається (зразок кошторису);

листи-підтвердження від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій, залучених до виконання (реалізації) програм (проектів, заходів);

інформацію про діяльність та досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (зразок форми).

УВАГА!

На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником ІГС здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис. Конкурсна пропозиція має бути подана у друкованому та електронному вигляді (у форматі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на DVD диску чи інших електронних носіях).

 Кожна сторінка конкурсної пропозиції має бути пронумерована, а сама пропозиція – прошита та скріплена печаткою ІГС (за наявності).

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, каб. 502 а.  та каб. 752. За додатковою інформацію звертатись тел. 239 02 31 та  213 53 85.

Терміни подання конкурсних пропозицій – з 30 жовтня по 29 листопада 2019 року включно.

Строки проведення конкурсу:

оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу: з 2 по 16 грудня 2019 року;

Конкурс проводитиметься трьома етапами, відповідно до Порядку.

Рішення конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету в 2020 році розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Запорізької обласної державної адміністрації. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути надана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Читайте також