"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Оголошення

Оголошення про проведення відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки землі та земельних торгів

10 січня 2020 - 11:26

Облдержадміністрація, відповідно до вимог Земельного та Водного кодексу України визначає виконавця земельних торгів та здійснює всі заходи щодо організації земельних торгів.

Для укладення відповідного договору щодо проведення земельних торгів, облдержадміністрація пропонує суб’єктам господарювання, що бажають виступити виконавцями земельних торгів, надати свої конкурсні пропозиції з заявами до облдержадміністрації  в термін до 01 березня 2020 року включно.

1. Мета проведення робіт:  відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб.

2. Визначений перелік земельних ділянок державної власності, які пропонуються суб’єктам господарювання, що бажають виступити виконавцями земельних торгів для надання своїх конкурсних пропозицій з метою продажу права оренди окремими лотами:

№ п/п

Адреса водного об’єкта разом із земельною ділянкою на якій він розташований

Орієнтовна площа: земельної ділянки/ водного дзеркала (га)

Пропозиції щодо використання водного об’єкта та земельної ділянки

1

Більмацький район, Шевченківська сільська рада, за межами населених пунктів

(кадастровий номер 2322788000:06:003:0094)

Розівський район,

Розівська селищна рада, за межами населених пунктів

(кадастровий номер 2324955100:04:002:0001

(Розівське водосховище)

11,3496/7,7264

 

 

36,9733/27,8691

 

Для рибогосподарських потреб

2

Вільнянський район, Семененківська сільська рада, за межами населених пунктів

(кадастровий номер 2321582000:01:003:0133)

4,9100/4,9100

Для рибогосподарських потреб

31

Пологівський район, Пологівська міська об’єднана територіальна громада, біля с. Ожерельне (Ульянівка) в балці Ожерельна

18,0/12,8

Для рибогосподарських потреб

4

Бердянський район, Берестівська сільська об’єднана територіальна громада, за межами населених пунктів біля с. Малинівка

(кадастровий номер 2320683500:01:009:0004)

16,6346/11,2795

Для рибогосподарських потреб

52

Приморський район, Єлисеївська сільська рада, за межами населених пунктів

(кадастровий номер 2324881600:03:001:1000)

15,5981/15,5981

Для рибогосподарських потреб

 

63

Більмацький район, Новоукраїнська сільська об’єднана територіальна громада, за межами населених пунктів (кадастровий номер 2322785400:08:002:0045)

29,1271/21,0000

Для рибогосподарських потреб

74

Оріхівський район, Преображенська сільська об’єднана територіальна громада, за межами населених пунктів (кадастровий номер 2323983500:02:003:0050)

37,8001/27,1732

Для рибогосподарських потреб

 

1 Розроблено паспорт водного об’єкта - ставок с. Ульянівка Пологівського району Запорізької області, паспорт погоджено Держаним агентством водних ресурсів України 23.12.2015.

2 Розроблено паспорт водного об’єкта – ставка площею 15,5981 га розташованого за межами населених пунктів Єлисеївської сільської ради Приморського району Запорізької області, паспорт погоджено Держаним агентством водних ресурсів України 06.08.2018.

3 Розроблено паспорт водного об’єкта – ставка площею 21,0000 га розташованого за межами населених пунктів Новоукраїнської сільської ради Більмацького району Запорізької області, паспорт погоджено Держаним агентством водних ресурсів України 22.06.2018.

4 Розроблено паспорт водного об’єкта – ставка площею 27,1732 га розташованого за межами населених пунктів Преображенської сільської об’єднаної територіальної громади Оріхівського району Запорізької області, паспорт погоджено Держаним агентством водних ресурсів України 27.12.2017.

Умови конкурсу:

 Суб’єкт господарювання, що бажає виступити виконавцем земельних торгів (на всі вказані земельні ділянки), повинен надати до облдержадміністрації свої конкурсні пропозиції в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, зробити відмітку «На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів».

У разі надання пропозицій лише на окрему земельну ділянку претендент до участі у конкурсі не допускається.

У конверті мають міститися прошиті підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з прошитою конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається на всі зазначені земельні ділянки в запечатаному конверті і має містити інформацію про сумарну кількість проданих лотів на земельні ділянки на земельних торгах за останні 60 місяців на день подачі заяви, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях та у відсотках, надати при цьому додаткову інформацію в розрізі кожного аукціону із зазначенням дати, організатора торгів, стартової ціни, ціни продажу, зростання (збільшення) ціни їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях та у відсотках за такою формою:

 

з/п

Дата

торгів

Кількість

лотів

Організатор

торгів

Ціна (грн.)

Зростання (збільшення)

ціни

стартова

продажу

грн.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Конкурсна пропозиція також повинна містити інформацію про:

 • термін підготовки документів до проведення торгів, враховуючи їх затвердження;
 • орієнтовну вартість виготовлення документації із землеустрою, паспорта водного об’єкта, нормативно-грошової оцінки земель;
 • калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт на виготовлення документації із землеустрою, паспорта водного об’єкта, нормативно-грошової оцінки земель
 • інформація про виконані проєкти землеустрою за останні 60 місяців на день подачі конкурсної пропозиції;

інформація про виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель за останні 60 місяців на день подачі конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція повинна містити згоду на фінансування підготовки  лотів до продажу на земельних торгах за рахунок власних коштів.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються лише на засіданні комісії.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців земельних торгів враховуються такі основні критерії:

перший – кількість проданих лотів; другий – зростання (збільшення) ціни їх продажу порівняно зі стартовою ціною у відсотках, третій -  найкоротший термін підготовки документів до проведення торгів, враховуючи їх затвердження, четверте - найменша вартість виготовлення документації із землеустрою, нормативно-грошової оцінки земель та паспорта водного об’єкта. 

У разі виявлення у різних претендентів найкоротшого терміну підготовки документів переможцем визначається той, хто запропонував найменшу вартість: виготовлення документації із землеустрою, паспорта водного об’єкта, нормативно-грошової оцінки земель.

У разі подачі конкурсної пропозиції лише одним претендентом та відповідності його пропозиції всім критеріям – цей претендент є переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів.

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах:

 •  на земельні ділянки №№ 1, 2, 4 виготовлення технічної  документації із землеустрою, виготовлення матеріалів нормативної грошової оцінки земельної ділянки та отримання витягу про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, розроблення паспорта водного об’єкта;
 • на земельні ділянки №№ 3, 5, 6, 7 виготовлення технічної  документації із землеустрою, виготовлення матеріалів нормативної грошової оцінки земельної ділянки та отримання витягу про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки.

Переможець конкурсу забезпечує координацію діяльності установ, підприємств, організацій залучених до цієї роботи, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі  договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лоту.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Особливі умови конкурсу:

фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

4. Суб’єкт  господарювання разом з конкурсною пропозицією подає до облдержадміністрації: 

 • лист-заяву про намір виступити виконавцем земельних торгів;
 • завірену копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копію сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • завірену копію виписки з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; копії установчих документів (для претендентів – юридичних осіб);
 • завірені копії сертифікатів ліцитаторів (не менше 2-х);
 • завірені копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
 • завірені копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;
 • проєкт завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • проєкт завдання на виконання послуг з виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення.

5. Документи надавати за адресою: Запорізька обласна державна адміністрація,  проспект Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 (з відміткою «На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів»).

Читайте також

У Запорізькій області податкові борги скорочено на 46 млн грн

Мораторій на перевірки бізнесу під час карантину – роз’яснення Мінекономіки

НСЗУ звітує про виплати за лікування пацієнтів із COVID-19

Запорізька область отримала гуманітарний вантаж з медичною допомогою для лікарів від Словацької Республіки

У Мелітополі спеціалістами Держпродспоживслужби обстежено понад 150 пасік

На річках області закінчилась нерестова заборона

Додаткова сесія ЗНО-2020 відбудеться 24 липня – 10 серпня

В області продовжується допомога вразливим категоріям населення під час карантину

Запорізькі підприємці сплатили до місцевих бюджетів 320 млн грн

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

В Україні зафіксовано 21 584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19