"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага, конкурс!

13 січня 2021 - 15:53

 УМОВИ

проведення добору з призначення на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  Запорізької обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято

рішення про необхідність призначення.

 

Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації, посада державної служби категорії «Б».

 

Посадові обов’язки.

Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації:

1) забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішень  Запорізької обласної ради, реалізацію повноважень Запорізької обласної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

2) представляє Запорізьку обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

3) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області, настроїв населення, діяльність інститутів громадянського суспільства та обласних осередків політичних партій, забезпечує підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів голові облдержадміністрації;

4) розробляє оперативні інформаційні матеріали щодо суспільно - політичної ситуації в державі та регіоні;

5) організовує інформування центральних органів виконавчої влади про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в регіоні;

6) готує пропозиції щодо створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства, їх залучення до формування та реалізації державної політики у цій сфері;

7) координує роботу районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення із сприяння волонтерському руху на підтримку Української армії;

8) сприяє діяльності обласного центру допомоги учасникам Антитерористичної операції та/або учасникам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (далі - Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил), відповідних центрів у містах та районах області;

9) організовує роботу структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування із увічнення пам’яті жителів області, які загинули  під  час проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил;

10) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Законів України «Про засудження комуністичного та націонал- соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», сприяє виготовленню та поширенню відповідних методичних матеріалів;

11) розробляє за участі інших структурних підрозділів облдержадміністрації річний план заходів із проведення консультацій з громадськістю, контролює його виконання;

12) забезпечує взаємодію облдержадміністрації з обласними осередками політичних партій та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

13) сприяє у межах повноважень організації на території області чесного, прозорого, демократичного виборчого процесу на загальнонаціональних та місцевих виборах;

14) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань громадян, організовує разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

15) сприяє організації просвітницьких кампаній щодо роз’яснення реформ, механізмів місцевої демократії, ініціатив центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації з актуальних суспільно - політичних та соціально-економічних питань;

16) сприяє виготовленню та розміщенню інформаційних носіїв щодо проведення реформ, популяризації діяльності Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, волонтерського руху, діяльності керівництва центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації;

17) сприяє вивченню громадської думки щодо діяльності обласної державної адміністрації, проблемних питань регіону, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;

18) надає організаційно–технічне та методичне сприяння у роботі консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації – громадської ради, громадського волонтерського комітету із сприяння вирішенню питань, пов’язаних із проведенням операції Об’єднаних сил на Сході України, обласної консультативної ради учасників Антитерористичної операції, обласної координаційної ради козацтва, обласної комісії з питань ліквідації символів тоталітаризму та повернення історичних назв у регіоні, обласної координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства;

19) забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

20) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери області, розширення покриття національних та регіонального теле- і радіомовлення, підвищення попиту населення на національні та регіональні друковані періодичні видання, вітчизняну книжкову продукцію;

21) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері інформації і видавничої справи;

22) забезпечує фото- та відеозйомку заходів за участю керівництва облдержадміністрації;

23) аналізує ситуацію в інформаційному просторі регіону шляхом моніторингу національних, обласних та місцевих друкованих видань, регіональних та національних електронних засобів масової інформації, Інтернет-ресурсів;

24) забезпечує оперативне оприлюднення інформації про соціально - економічний розвиток області, проведення реформ, діяльність обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади;

25) від імені облдержадміністрації взаємодіє із представниками засобів масової інформації, проводить прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширює інформаційні матеріали, офіційні коментарі, прес-релізи;

26) організовує зустрічі з керівництвом облдержадміністрації та іншими спеціалістами, у межах своєї компетенції готує відповіді на запити редакцій видань, телебачення, радіо тощо;

27) вживає заходів для доведення до відома населення через засоби масової інформації змісту законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

28) готує і подає Державному комітету телебачення і радіомовлення України аналітичні матеріали про висвітлення у засобах масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, пропозиції щодо вдосконалення системи управління в інформаційній та видавничій сферах;

29) у встановленому порядку може проводити акредитацію журналістів та співробітників засобів масової інформації для участі у офіційних заходах на території області;

30) забезпечує адміністрування та інформаційне наповнення офіційного веб-порталу обласної державної адміністрації;

31) проводить аналіз критичних матеріалів засобів масової інформації щодо діяльності облдержадміністрації, спільно із іншими структурними підрозділами облдержадміністрації готує відповіді та коментарі;

32) надає місцевим засобам масової інформації,  суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

33) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.

 

Умови оплати праці.

- посадовий оклад -  12000 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- розмір  надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

-  інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Інформація про

строковість

призначення

на посаду.

 

Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної  служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для  

призначення на вакантну посаду, в тому числі

форма, адресат та строк

її подання.

Особа, яка бажає взяти участь у доборі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заява про участь у доборі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади  директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 1 до Порядку  призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

     прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

     реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

     підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

     підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

     відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, зазначеними в оголошенні;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у доборі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Строк подання інформації – 5 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення добору  на Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua).

Інформація приймається до 17:00 години                18 січня 2021 року.

Адресат: Запорізька обласна державна адміністрація

Прізвище, ім’я та

по батькові, номер

телефону та адреса електронної пошти особи,

яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду.

 

Кацай Людмила Вікторівна,   тел.: (061) 280-52-23

e-mail: kr@zoda.gov.ua.

 

Кваліфікаційні  вимоги

 

1.

Освіта.

Вища освіта, ступінь вищої освіти – магістр

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

 

2.

Досвід роботи.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою.

 

Вільне володіння державною мовою.

 

4.

Володіння іноземною мовою.

Не потребує.

Читайте також

Запоріжців відзначено державними нагородами з нагоди Дня Соборності України

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

В Україні зафіксовано 1 191 812 підтверджених випадків COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

В Україні зафіксовано 1 187 897 підтверджених випадків COVID-19

Он-лайн флешмоб «У єдності сила» об’єднав запоріжців з різних куточків області

Заходи з нагоди Дня Соборності України

Олександр Старух – на прямому зв’язку із запоріжцями

Робоча група по кар’єру представила свої перші напрацювання

Володимир Зеленський: 23 січня в Україні буде оголошено жалобу через трагедію в будинку для літніх людей у Харкові

Безпека людей у інтернатах – питання номер один!

Аварійні служби мають бути готові до різких змін погоди