"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага, конкурс!

13 січня 2021 - 15:58

УМОВИ

проведення добору з призначення на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - директора Департаменту  охорони здоров’я  Запорізької обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято

рішення про необхідність призначення.

 

Директор Департаменту охорони здоров’я  Запорізької обласної державної адміністрації, посада державної служби категорії «Б».

 

Посадові обов’язки.

Директор Департаменту охорони здоров’я  Запорізької обласної державної адміністрації:

1) забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішень  Запорізької обласної ради, реалізацію повноважень Запорізької обласної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

2) представляє Запорізьку обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

3) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на відповідній території;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально - економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно- територіальної одиниці;

5) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

8) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає до Міністерства охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;

9) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та подає їх на розгляд обласної державної адміністрації; здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

10) організовує роботу з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства;

11) організовує проведення медичного обстеження та лікування осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій та тимчасово переміщених осіб;

12) бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

13) здійснює роботу згідно з наданими повноваженнями Міністерства охорони здоров’я України на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

14) сприяє розвитку медичної науки і техніки, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

15) співпрацює із закладами охорони здоров'я ІV рівня щодо медичного обслуговування населення області;

16) організовує санітарно-освітню роботу серед населення області щодо здорового способу життя та профілактики захворювань;

17) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я, взаємодіє з громадськими організаціями;

18) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

19) бере участь у реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в області;

20) здійснює організаційно-методичне керівництво діяльності вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

21) сприяє в наданні першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним (регіональним) замовленням;

22) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

23) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

24) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті охорони здоров’я  Запорізької обласної державної адміністрації.

 

Умови оплати праці.

- посадовий оклад -  12000 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- розмір  надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                      від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

-  інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України  «Про державну службу»;

- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Інформація про

строковість

призначення

на посаду.

 

Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної  служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

 

Перелік інформації, необхідної для  

призначення на вакантну посаду, в тому числі

форма, адресат та строк

її подання.

Особа, яка бажає взяти участь у доборі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заява про участь у доборі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади  директора Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 1 до Порядку  призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

     прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

     реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

     підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

     підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

     відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, зазначеними в оголошенні;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у доборі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Строк подання інформації – 3 календарних дні з дня оприлюднення інформації про проведення добору  на Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua).

Інформація приймається до 15:45 години 16 січня 2021 року.

Адресат: Запорізька обласна державна адміністрація

 

Прізвище, ім’я та

по батькові, номер

телефону та адреса електронної пошти особи,

яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду.

 

Кацай Людмила Вікторівна,    тел.: (061) 280-52-23

e-mail: kr@zoda.gov.ua.

 

Кваліфікаційні  вимоги

 

1.

Освіта.

Вища освіта за напрямом підготовки «Медицина», ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

Післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

 

2.

Досвід роботи.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше двох років.

 

3.

Володіння державною мовою.

 

Вільне володіння державною мовою.

 

4.

Володіння іноземною мовою.

Не потребує.

Читайте також

Президент візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» 1 березня

В Україні зареєстровано 1 347 849 підтверджених випадків COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

Всеукраїнський Форум «Україна 30». «Розвиток правосуддя»

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

В Україні на COVID-19 захворіло 1 342 016 осіб

Представники обласної влади залишаються на прямому зв'язку з мешканцями області

Робоча група по каоліновому кар’єру напрацьовує компромісні рішення

Конкурс “Кращі інклюзивні практики України – 2021”

26 лютого – День спротиву окупації Криму та міста Севастополя

В облдержадміністрації обговорили питання будівництва Запорізьких мостів під час навігації

Влада і медики обговорили актуальні питання розвитку трансплантації у Запорізькій області