"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Оголошення

Підтримка проекту Європейського інвестиційного банку “Основний кредит для аграрної галузі - Україна”

1 квітня 2021 - 16:29

У рамках Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) надав Україні позику у розмірі  400 млн євро для кредитування підприємств, що провадять діяльність у створенні ланцюжків доданої вартості зернових, олійних культур та аквакультури/рибальства, для підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників на національних і міжнародних ринках.  

Суб’єкти господарювання приватного та державного секторів, які прагнуть інвестувати в технологічну модернізацію, можуть претендувати на підтримку. Право отримати ці кошти мають малі та середні підприємства з чисельністю працівників до 3000 осіб, які працюють у цих галузях та знаходяться на підконтрольних уряду України територіях. 

Реалізація Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» здійснюється Європейським Інвестиційним Банком через механізм фінансового посередництва, а саме шляхом надання кредитних ресурсів Міністерству фінансів України, яке, в свою чергу, передає кредитні кошти відібраним банкам-учасникам для подальшого фінансування банками кредитних проектів власних клієнтів:  

 • кредитні кошти Проекту – 400 млн євро  

 • мета Проекту - підтримка ланцюгів, що створюють додану вартість у аграрному секторі економіки України, а саме у переробці, логістиці, постачанні ресурсів, техніки та послуг у галузі зернових та олійних культур, рибному господарстві (аквакультурі)  

 • позичальник - Україна в особі Міністерства фінансів України 

 • банк агент Позичальника - АТ «Укрексімбанк» 

Відбір субпроектів здійснюється безпосередньо банками-учасниками з урахуванням вимог ЄІБ.  

 

Фокусом Проекту є інвестиційні субпроекти. Ключові параметри таких субпроектів: 

 • максимальний розмір субпроекту – до (еквівалент) 50 млн євро;  

 • максимальний розмір фінансування коштами ЄІБ – до 50% вартості інвестиційного субпроекту, до (еквівалент) 25 млн євро;  

 • строк фінансування до 10 років; 

 • можливість рефінансування минулих витрат за субпроектом за період до одного року 

 • відсоткова ставка самостійно визначається кожним банком-учасником, але ЄІБ вимагає, щоб банки-учасники надавали вигоду (шляхом зниження ставки) щонайменше на 1%. 

 

Допускаються субпроекти, спрямовані на нарощення обігового капіталу. Ключові параметри таких субпроектів: 

 • максимальний розмір до (еквівалент) 5 млн євро; 

 • строк фінансування - не менше двох років; 

 • можливість отримати такий кредит лише один раз для компанії і пов’язаної групи. 

  

Позика «Основний кредит аграрної галузі – Україна» підтримується Проектом Технічної Допомоги, який безкоштовно надає перед- і посткредитну підтримку банкам-партнерам і  позичальникам.  

 

Команда Проекту «Технічна допомога на підтримку впровадження операції «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» працює на трьох основних рівнях: 

 • підтримка банків-посередників, що надають кредити малим та середнім підприємствам у секторі зернових, олійних культур та рибного господарства,  

 • підтримка потенційних кінцевих бенефіціарів щодо планування інвестицій та кредитних заявок, 

 • підтримка державних інституцій у фінансуванні проектів інфраструктури державних послуг, які у цілому підтримують три секторальні ланцюги створення додаткової вартості. 

 

Зернові та олійні культури 

Діяльність компоненту підтримки розвитку агробізнесу в зернових та олійних ланцюгах створення доданої вартості направлена на допомогу в ідентифікації та реалізації інвестиційних проектів пов’язаних з:  

 • підвищенням ефективності господарської діяльності учасників Проекту за рахунок створення нових бізнес-можливостей; 

 • адаптацією бізнес-проектів до соціальних та екологічних вимог ЄІБ.  

Для учасників Проекту передбачається технічно-консультативна підтримка за такими напрямами: 

 • підтримка під час підготовки документів згідно з вимогами Проекту 

 • оцінка концепції бізнес-проекту; 

 • допомога при обґрунтуванні бізнес-ідеї; 

 • підтримка при розробці бізнес-плану; 

 • консультаційна допомога при реалізації бізнес-плану. 

 

Аквакультура та рибальство   

Кредит ЄІБ — перший випадок, коли допомогу українському  сектору рибного господарства передбачили у міжнародній фінансовій програмі, що підтверджує високий потенціал сектору.  

Основні напрями фінансування згідно Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» для представників  аквакультури й рибальства:   

 • придбання зарибку та/або плідників водних живих ресурсів;  

 • придбання біологічно-активних речовин та кормів для покращення продуктивних показників;  

 • придбання та/або ремонт обладнання та машин для первинного виробництва, транспортування для модернізації процесу виробництва; 

 • придбання, ремонт та модернізація обладнання для переробки, в тому числі устаткування: холодильне; коптильне; для  в’ялення; для сушки; для слайсування; для виробництва пресервів та ін.;  

 • лабораторії та служби контролю якості,   

 • прикладни дослідження;  

 • освіта та поширення сільськогосподарських знань;  

 • системи моніторингу та контролю рибальства;  

 • логістична інфраструктура.  

 

Експерти Проекту Технічної Допомоги, мають високу кваліфікацію та досвід роботи в галузі аквакультури та рибальства, пропонують наступні послуги:  

 • супровід на всіх етапах реалізації інвестиційного проекту – від моменту виникнення ідеї до отримання кредитних коштів;  

 • консультації щодо:  
  оформлення документів;  
  оптимальних шляхів модернізації;  
  вибору та співпраці з кредитно-фінансовою установою;  
  шляхів створення ланцюгів доданої вартості;   
  гармонізації діяльності відповідно до соціальних та екологічних вимог Європейського союзу. 

Контакти 

Більше інформації дізнайтеся на uafata.org.ua 

Адреса: 03057, м.Київ, вул.М.Капніст, 2, оф.400, e-mail: ANSH@niras.com 

Технічна Допомога фінансується Європейською Комісією через Програму інвестування для країн-сусідів ЄС (NIF) та Трастовий фонд технічної допомоги у Східному партнерстві (EPTATF) та його донорів. Автор несе повну відповідальність за зміст цього бюлетеню. Висловлені думки не обов’язково відображають точку зору Євросоюзу чи Європейського Інвестиційного Банку

Уповноваженими представниками Проекту Технічної Допомоги у Запорізькій області є консультанти-дорадники сільськогосподарської дорадчої служби ГО «Офіс перспективного розвитку»:1. Деркач Ірина Олександрівна, керівник ГО «Офіс перспективного розвитку», тел.: +380935453554, e-mail: ofprua@gmail.com;2. Деркач Андрій Федорович, заступник керівника ГО «Офіс перспективного розвитку», тел.:+380633775515, e-mail: ofprua@gmail.com.

Читайте також