Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Стан соціально-економічного розвитку Запорізької області на 15.04.2021

15 квітня 2021 - 11:18

Динаміка економічного розвитку по галузях.

Економіка регіону, як і країни в цілому, після періоду набуття досвіду боротьби із гострою респіраторною хворобою COVID-19 та наслідками локдаунів для економіки (який, зокрема, характеризувався певною пристосованістю та стабілізацією ситуації), перейшла до поступового відновлення.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль демонструють позитивну динаміку. За підсумками січня-лютого 2021 року індекс промислової продукції склав 100,4 % (6 місце серед регіонів, по Україні – 95,8 %).

Зростання загального обсягу промислового виробництва по області (на 0,4 %) досягнуто за рахунок збільшення виробництва у:

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (28,4 % загальнообласного обсягу реалізації) – «плюс» 18,2 %, що обумовлено збільшенням виробництва електроенергії на 25,1 %;

добувній промисловості і розробленні кар’єрів (5,4 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 0,9 %;

гумових і пластмасових виробів (1,5 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 0,8 %.

Майже на рівні відповідних минулорічних обсягів забезпечено виробництво в одному з основних обсягоформуючих підвидів промисловості – металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (37,5 % загальнообласного обсягу), де скорочення зафіксовано лише на рівні «мінус» 0,2 % (насамперед, обумовлено зниженням виробництва на провідному підприємстві галузі – ПАТ «Запоріжсталь»: чавуну – на 1,8 %, сталі –  на 0,9 % та прокату на – 2,4 %), а також виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (3,2 % загальнообласного обсягу) «мінус» 1,0 % (у т.ч. через зменшення обсягів виробництва доменного коксу на ПрАТ «Запоріжкокс» – на 1,1 %).

Водночас, негативна динаміка з більш значними темпами скорочення спостерігається у:

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (7,4 % загальнообласного обсягу) «мінус» 7,5 % (у т.ч. через зменшення обсягів виробництва ДП «Івченко-Прогрес» на 5,9 %);

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (14,1  % загальнообласного обсягу) «мінус»  12,9 %, в основному, через скорочення виробництва олії соняшникової (на 20,2 %) та борошна (на 5,4 %).

За січень-лютий 2021 року енергетичним комплексом області вироблено 8,5 млрд кВт годин електроенергії (на 25,1 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року).

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-лютий
2021 року склав 40,1 млрд грн (на 36,5 % більше, ніж у січні-лютому 2020 року), або 8,2 % загального обсягу реалізації по Україні (4 місце).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-лютому 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року (формування якого відбувається лише за рахунок тваринництва) становив 85,1 % (23 місце серед регіонів), що пояснюється, насамперед, продовженням переважання дії стримуючих факторів (висока вартість кормової бази, енергетичних ресурсів та матеріально-технічної бази).

На 01.03.2021 в усіх категоріях господарств налічується 70,6 тис. гол. великої рогатої худоби (87,5 % до 01.03.2020), у т.ч. 37,8 тис. гол. корів (87,5 %); поголів’я свиней – 166,0 тис. гол. (93,1 %), овець та кіз – 59,0 тис. гол. (88,7 %), птиці – 3,3 млн гол. (75,0 %).

В усіх категоріях господарств впродовж січня-лютого 2021 року вироблено 10,8 тис. тонн м’яса у живій вазі (96,4 % до відповідного періоду 2020 року),
22,1 тис. тонн молока (92,9 %), 75,6 млн штук яєць від птиці всіх видів (69,4 %).

Під урожай 2021 року озимими культурами засіяно 870,5 тис. га                    (2 місце серед регіонів, 101 % до площ під урожай 2020 року), у т.ч. на зерно – 795,1 тис. га (2 місце, 106,2 %), з них на пшеницю – 706,5 тис. га (1 місце, 105,4 %).

Станом на 12.04.2021 сходи озимих зернових отримано на 100 % посівів, із них майже 77,3 % у доброму та задовільному стані.

Позитивні тенденції в промисловому секторі відобразилися на показниках зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоторговельний оборот товарів у січні 2021 року склав 395,3 млн дол. США і збільшився порівняно з січнем 2020 року на 14,6 %.

Обсяг експортних поставок склав 298,4 млн дол. США (4 місце серед регіонів) та збільшився на 26,5 % (1 місце, по Україні зменшення – на 5,5 %).

У структурі експорту товару основу склали недорогоцінні метали та вироби з них (63,6 % загального експорту); машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (10,8 %); жири та олії тваринного або рослинного походження (7,7 %); мінеральні продукти (6,8 %); продукти рослинного походження (4,3 %).

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС становлять 25,9 % від загальнообласного експорту. Серед інших країн світу найбільше експортувалося товарів до США (12,4 %), Туреччини (11,5 %), Китаю (7,0 %), Індії (5,3 %), Чехії (4,4 %), Польщі (4,3 %), Пакистану (4,0 %) та Італії (3,7 %),

Обсяг імпортних поставок склав 96,9 млн дол. США (9 місце) та зменшився на 11,2 %.

Переважна частина імпорту – це мінеральні продукти (32,5 %); недорогоцінні метали та вироби з них (23,2 %); машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (17,1 %); живі тварини, продукти тваринного походження (9,3 %); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (4,6 %).

Питома вага імпорту з країн ЄС склала 21,6 % від загального обсягу. Серед інших країн світу найбільше імпортні поставки товарів надходили з Китаю
(12,9 %), Туреччини (6,6 %), Німеччини (5,2 %), США (4,6 %), Польщі (3,8 %), Норвегії (2,6 %) та Словаччини (2,4 %).

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками січня 2021 року позитивне сальдо склало 201,5 млн дол. США (3 місце), що у 1,6 рази більше, ніж у січні 2020 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у січні-лютому 2021 року склав 8,9 млрд грн (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду 2020 року у порівнянних цінах 107,6 % (5 місце, по Україні – 104,6 %).

Індекс споживчих цін області у лютому 2021 року по відношенню до грудня 2020 року склав 102,3 % (12-15 місце серед регіонів, по Україні – 102,3 %), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 104,3 % (21 місце, по Україні – 103,5 %).

Незважаючи на активне проведення в області будівництва інфраструктурних об’єктів в умовах реалізації проєктів «Великого будівництва» індекс будівельної продукції у січні-лютому 2021 року склав лише 85,9 % до відповідного періоду 2020 року. За цим показником область посідає 10 місце серед регіонів.

Під час нового будівництва, реконструкції соціальних об’єктів, поточного та капітального ремонту виконано будівельних робіт на суму 285,5 млн грн
(12 місце).

Нове будівництво склало 16,2 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 46,9 %, реконструкція та технічне переоснащення – 36,9 %.

Виконання бюджету.

За січень-березень 2021 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 2,6 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 46,1 %, або майже на 827,3 млн грн. Без врахуванням сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість надходження збільшилися на 36,5 %, або на 887,7 млн грн (надійшло понад
3,3 млрд грн).

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло майже
3,5 млрд грн, що становить 104,8 % до затвердженого місцевими радами плану на 3 місяці; перевиконання становило 158,3 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року обсяг надходжень збільшився на 432,4 млн грн, або на 14,2 %.

Інвестиційна діяльність.

Загальний обсяг прямих інвестицій в області (інструменти участі в капіталі, залишки)[1] на 31.12.2020 склав 1378,4 млн дол. США (5 місце серед регіонів, або 4,0 % загального обсягу прямих інвестицій України), що на 20,1 % менше, ніж на 31.12.2019 (у т.ч. у зв’язку із перереєстрацією до іншого регіону деяких підприємств з іноземними інвестиціями). Проте, така негативна тенденція спостерігається на загальнодержавному рівні: чистий відплив прямих іноземних інвестицій з України у 2020 році становив 950 млн дол. США[2].

Обсяг прямих іноземних інвестицій в області в розрахунку на одну особу на 31.12.2020 становив 821,9 дол. США, що відповідає 4 місцю серед регіонів (проти 1017,2 дол. США. на 31.12.2019).

Житлово-комунальне господарство, стан розрахунків.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень 2021 року по області склав 78,2 %, що на 4,8 відсоткових пункти менше, ніж за січень
2020 року.

На 31.01.2021 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

постачання теплової енергії та гарячої води – 1739,9 млн грн (збільшилась на 7,5 %  з початку 2021 року);

водопостачання та водовідведення – 347,7 млн грн (збільшилась на 4,2 %);

управління багатоквартирним будинком – 393,1 млн грн (збільшилась на
4,4 %);

поводження з побутовими відходами – 62,9 млн грн (збільшилась на 2,3 %).

Доходи населення та ринок праці.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-лютому 2021 року склала 12482,20 грн (5 місце серед регіонів, по Україні – 12443,03 грн) і збільшилась у порівнянні з січнем-лютим 2020 року на 16,4 % (15 місце, по Україні – на 15,4 %).

Індекс реальної заробітної плати у січні-лютому 2021 року по відношенню до відповідного періоду 2020 року склав 109,4 % (10-11 місце, по Україні –
108,0 %).

Сума заборгованості із виплати заробітної плати по області на 01.03.2021 склала 89,3 млн грн і збільшилася у порівнянні з початком 2021 року на 19,9 % або на 14,8 млн грн (на 01.01.2021[3] – 74,5 млн грн); у тому числі на економічно активних підприємствах – 67,0 млн грн; на підприємствах-банкрутах – 22,3 млн грн;

Крім того, сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019–2020 роках, на 01.03.2021 становила 6,7 млн грн.

Борги на 6 підприємствах державного сектору економіки області склали 47,4 млн грн (або 49,4 % від загальної суми заборгованості).

Інвестиційна пауза, що стала однією з ключових особливостей прояву коронакризи на фоні глобальної невизначеності та мінливості ситуації, обумовило ускладнення ситуації на ринку праці.

На 01.03.2021 кількість зареєстрованих безробітних громадян становила 22,7 тис. осіб (на 01.03.2020 – 20,4 тис. осіб). При цьому, кількість вакансій, поданих до служби зайнятості області, на 01.03.2021 скоротилась порівняно з 01.03.2020 в 1,5 рази (1548 од. проти 2363 од.), а навантаження на одне вільне робоче місце зросло в 1,7 рази – з 9 до 15 безробітних.

Рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією МОП, за 2020 рік склав 10,7 %, та збільшився у порівнянні з 2019 роком на
1,2 відсоткових пункти.

За допомогою служби зайнятості в області у січні-лютому 2021 року працевлаштовано 2038 осіб, що на 898 осіб (на 30,6 %) менше, ніж у січні-лютому 2020 року, проходили професійне навчання – 261 особа (на 56,6 % менше), брали участь у громадських роботах – 522 особи (на 71,5 % менше).

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.03.2021 становила 18,7 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у лютому 2021 року склав 3667 грн.

Усі соціально незахищені категорії населення охоплені різними видами адресної державної підтримки, зокрема на 01.03.2021 державну допомогу в області одержують 8,6 тис. малозабезпечених сімей на суму 78,2 млн грн;
38,9 тис. сімей з дітьми (128,1 млн грн.); 17,5 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (80,1 млн грн).

У березні 2021 року 188,1 тис. домогосподарств  області отримали державну грошову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 265,3 млн грн.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.03.2021 становить 518,8 тис. осіб, середній розмір пенсії складає 3947,6 грн.

 

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.[1] - за останніми офіційними даними Національного банку України «Статистика зовнішнього сектору України».

[2] - за даними Національного банку України  «Платіжний баланс у 2020 році».

[3] - дані на 01 січня 2021 року, для порівняння, перераховані відповідно до методологічних положень державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 № 374.

 

Читайте також

Олександр Старух про оперативну ситуацію в регіоні

Олександр Старух: “Лише відповідальне ставлення до енергетичних обмежень дасть нам по-справжньому світле майбутнє”

В Запорізькій області відновлено моніторинги автобусних маршрутів

Як отримати безкоштовно або з невеликою доплатою ліки за програмою Доступні ліки у військовий час

Жителі прифронтових громад Пологівського та Запорізького районів продовжують отримувати паливні дрова

Наслідки ворожого обстрілу Запорізького району

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 8.00 годину 09.12.2022

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 09.12.2022, 289 доба

Дякую всім, хто посилює нашу державу і допомагає людям. Звернення Володимира Зеленського 8.12.2022

Олена Зеленська відкрила розширене засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок збройної агресії РФ

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 08.12.2022

Національна служба здоров’я розпочала контрактування медзакладів на 2023 рік