Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

26 листопада 2021 - 08:43

Затверджено

Наказ Управління молоді, фізичної культури та спорту
Запорізької обласної державної адміністрації

25.11.2021 № 649

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника управління-начальника відділу з питань молоді Управління молоді, фізичної культури та спорту
Запорізької обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов'язки

Заступник начальника управління-начальник відділу з питань молоді Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, посада державної служби категорії «Б»:

1) забезпечує ефективне виконання завдань, покладених на відділ щодо участі у формуванні та впровадженні регіональної політики, з розвитку національно-патріотичного виховання та молодіжної політики;

2) здійснює керівництво діяльністю відділу з питань молоді, планує його роботу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

3) розробляє та погоджує положення про відділ з питань молоді, посадові інструкції працівників відділу, контролює їх виконання;

4) готує у межах своєї компетенції проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, проекти рішень обласної ради, наказів начальника Управління, організовує та контролює їх виконання;

5) організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ:

- розробку регіональної стратегії розвитку молодіжної політики, національно-патріотичного виховання, планів заходів з її реалізації, здійснення моніторингу їх виконання;

- підготовку проектів програм з розвитку молодіжної політики, національно-патріотичного виховання області;

- аналітичних матеріалів щодо: стану і тенденцій розвитку молодіжної політики, національно-патріотичного виховання, фізичної культури та спорту області та її територій;

- подання пропозицій щодо планування та використання коштів обласного бюджету, запланованих на статтю «Молодіжна політика», «Національно-патріотичне виховання»;

- співпрацю зі структурними підрозділами з питань молоді, фізичної культури та спорту райдержадміністрацій, міськвиконкомів, територіальних громад, тощо.

6) регулює роботу відділу щодо ефективної взаємодії з іншими підрозділами з питань, що стосуються його діяльності, співпрацює з різними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та з регіональними й місцевими інституціями (асоціаціями, громадськими організаціями) при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством;

7) вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу;

8) подає пропозиції начальнику Управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу з питань молоді, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

9) організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 9250 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

2) розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», зі змінами;

4) додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово (на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з урахуванням дати фактичного виходу на роботу основного працівника).

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (https://career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади заступника начальника управління-начальника відділу з питань молоді Управління молоді, фізичної культури та спорту

Запорізької обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних умов);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Строк подання інформації – 07 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби (career.gov.ua).

Інформація приймається до 17:00 години 02 грудня 2021 року.

Адресат: Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку (подається у разі потреби особи з інвалідністю).

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

06 грудня 2021 року об 09:00 годині.

Місце або спосіб проведення тестування.

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства)

Місце розв’язання ситуаційних завдань

 

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 (розв’язання ситуаційних завдань за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM).

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM).

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Попова Ганна Вікторівна, тел.: (061) 239-01-13, e-mail: molodzp@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища; ступінь вищої освіти – магістр

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

2.

Комунікація та взаємодія

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

4.

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

5.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про очищення влади»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

інших актів законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про основні засади молодіжної політики»;

Указу Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року»;

інших актів законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій в сфері молодіжної політики.

Читайте також

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 21.05.2022

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 21.05.2022

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 08.00 годину 22.05.2022

Війна триває, і кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні – звернення Президента України

Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області.

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 21.05.2022 року (22:00) - #ЗСУ, 87 доба

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 21.05.2022

Біля Запорізької областной військової адміністрації замайорів прапор Європейського Союзу (ВІДЕО)

Обласна влада продовжує плідно співпрацювати з міжнародними організаціями

Комунальні служби відновлюють надання послуг після обстрілів

Запорізька область продовжує будувати лінію захисту та укріплювати міжнародні зв’язки

Обласна влада продовжує піклуватися про евакуйованих людей (ВІДЕО)