Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Оголошення

Оголошено конкурс на отримання компенсації частки витрат на закупівлю обладнання cуб’єктам малого і середнього підприємництва, зокрема харчової та легкої промисловості, які перепрофілювали свої виробничі потужності на забезпечення продовольчої безпеки та виробництво речей першої необхідності

6 жовтня 2023 - 12:56

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЧАСТКИ ВИТРАТ НА ЗАКУПІВЛЮ ОБЛАДНАННЯ CУБ’ЄКТАМ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЗОКРЕМА ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЯКІ ПЕРЕПРОФІЛЮВАЛИ СВОЇ ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВИРОБНИЦТВО РЕЧЕЙ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ

На виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 18 березня 2021 року № 142 (зі змінами та доповненнями), Запорізькою обласною державною адміністрацією оголошується КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЧАСТКИ ВИТРАТ НА ЗАКУПІВЛЮ ОБЛАДНАННЯ CУБ’ЄКТАМ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЗОКРЕМА ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЯКІ ПЕРЕПРОФІЛЮВАЛИ СВОЇ ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВИРОБНИЦТВО РЕЧЕЙ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ (далі – Конкурс).

МЕТОЮ КОНКУРСУ є підтримка малого і середнього підприємництва (далі – суб’єкти господарювання) в умовах воєнного стану, у тому числі заохочення підприємницьких ініціатив релокованого на територію Запорізької області бізнесу.

ОБСЯГ КОМПЕНСАЦІЇ ЧАСТКИ ВИТРАТ:

Кошти обласного бюджету надаються на конкурсних засадах на безповоротній основі.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації, начальника Запорізької обласної військової адміністрації від 24.02.2023 № 115 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації, начальника Запорізької обласної військової адміністрації від 16.12.2022 № 601 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (зі змінами та доповненнями) на реалізацію зазначеного заходу із обласного бюджету виділено 500 тис. грн.

Обсяг коштів, передбачений для компенсації частки витрат одному суб’єкту господарювання, не може перевищувати 25 тисяч гривень (у тому числі податок на додану вартість) та сягати більше ніж 50 відсотків вартості обладнання.

ПОЧАТОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

Проведення конкурсу заплановано на 16.11.2023 (час та місце буде уточнено).

Умови надання Компенсації частки витрат:

Компенсація частки витрат надається суб’єктам господарювання, які відповідають критеріям, встановленим частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України, та:

1) провадять господарську діяльність згідно з кодами класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, у сферах секції С «Переробна промисловість»:

розділ 10, групи 10.1 – 10.4, 10.5 (крім 10.52 – виробництво морозива), 10.6 – 10.7, 10.8 (крім 10.82 – виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів, 10.84 – виробництво прянощів і приправ);
розділ 13 «Текстильне виробництво»;
розділ 14 «Виробництво одягу», групи 14.1, 14.3.

2) мають місцезнаходження на території Запорізької області, окрім територій, які віднесені до тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004;

3) здійснюють активну господарську діяльність, зокрема сплачують податки та збори до місцевих бюджетів не менше ніж 3 місяці до дати оголошення Конкурсу;

4) створили не менше двох нових робочих місць під час дії воєнного стану на дату подачі заявки на участь у Конкурсі;

5) придбали або планують придбати обладнання, устаткування чи інші основні засоби виробничого призначення;

6) не мають заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

2. Суб’єктам господарювання, які засновані, у тому числі внутрішньо переміщеними особами, особами з інвалідністю або ветеранами війни, та на яких працюють, у тому числі, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю або ветерани війни, надається перевага під час визначення переможців Конкурсу.

3. Суб’єкт господарювання може отримати компенсацію частки витрат лише один раз протягом року.

4. Компенсація частки витрат не надається суб’єктам господарювання у разі, якщо вони підпадають під обмеження, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

ФОРМА ЗАЯВИ, ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ:

Термін подачі заявок на участь у Конкурсі з 09.10.2023 по 07.11.2023 до 17.00 години включно.

Для участі у Конкурсі суб’єкти господарювання подають до Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» (далі – ДО РФПП) такі документи:

1) заяву-анкету на участь у Конкурсі (додаток 1);

2) копію документа, що посвідчує особу громадянина України (для фізичних осіб-підприємців);

3) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

4) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

5) копію установчого документа суб’єкта господарювання (для юридичних осіб);

6) для суб’єктів господарювання, які придбали обладнання, устаткування чи інші основні засоби виробничого призначення в період з 01 січня 2023 року по дату оголошення Конкурсного відбору:

копію розрахункового документа, що підтверджує факт придбання вищезазначеного майна;

копії договору на закупівлю, первинних та інших документів, які підтверджують факт отримання, оприбуткування та введення в експлуатацію вищезазначеного майна (видаткова накладна, акт приймання-передачі (введення в експлуатацію), інвентарна картка, регістри бухгалтерського обліку тощо);

фотозвіт, що підтверджує факт встановлення та використання вищезазначеного майна;

7) для суб’єктів господарювання, які планують придбати обладнання, устаткування чи інші основні засоби виробничого призначення до 01 листопада 2023 року – довідку в довільній формі щодо потреби в обладнанні, очікуваного ефекту від його використання, моніторингу його середньої вартості та обґрунтування вибору постачальника;

8) довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, відповідно до пункту 1 Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2018 року № 733, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1102/32554;

9) копію Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 липня 2022 року № 189), за останній звітний період до дня введення воєнного стану в Україні та останній звітний період;

10) підтверджувальні документи щодо наявності у суб’єктів господарювання переваг під час визначення переможців Конкурсу, зазначених у пункті 2 розділу ІІ Порядку використання коштів. Так суб’єктам господарювання, які засновані, у тому числі внутрішньо переміщеними особами, особами з інвалідністю або ветеранами війни, та на яких працюють, у тому числі, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю або ветерани війни, надається перевага під час визначення переможців Конкурсу;

11) довідку з банку із зазначенням номеру відкритого банківського рахунку (за стандартом IBAN);

12) лист-згоду на обробку персональних даних у довільній формі (персональні дані осіб збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»).

ПОШТОВА АДРЕСА, ЗА ЯКОЮ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ТА КОНТАКТНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ:

Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 90, оф. 27.

ПЕТРАШ Юрій Вікторович – виконувач обов’язків директора ДО «РФПП», конт. тел. +380504842322. 

Для одержання додаткової інформації щодо проведення Конкурсу можна звертатися:

до управління розвитку підприємництва, адміністративних послуг та внутрішньої торгівлі Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, конт. тел. +380938665992.

 

Більш детально з розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 13 вересня 2023 року № 516 «Про затвердження Порядку використання у 2023 році коштів обласного бюджету, виділених на компенсацію частки витрат на закупівлю обладнання суб’єктам малого і середнього підприємництва, зокрема харчової та легкої промисловості, які перепрофілювали свої виробничі потужності на забезпечення продовольчої безпеки та виробництво речей першої необхідності», зареєстрованим у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 15 вересня 2023 року за № 135/692, можна ознайомитися на офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці «Розпорядження голови облдержадміністрації підрозділу «Нормативно-правова база» розділу «ОДА».

Читайте також

Впродовж доби окупанти завдали 362 удари по 9 населених пунктах Запорізької області

Відкрито можливість подання заяв для вступу на бакалавра

Відбудова зруйнованих будинків в Запоріжжі: ухвалено рішення Уряду

Вже сьогодні в графіках немає чотирьох черг одночасно. Сподіваємося, що надалі буде легше, – речниця «Запоріжжяобленерго» Зореслава Цупренко про погодинні відключення електропостачання у регіоні

Отримати грант на навчання можна буде через Дію: Уряд ухвалив постанову

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області на 18.07.2024

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області на 19.07.2024

Впродовж доби окупанти завдали 447 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів засідання Уряду, присвячене Запоріжжю

Металурги Запоріжжя приймають вітання з професійним святом

«Встановіть новий застосунок банку»: МВС попереджає про нову кібершахрайську схему

Моніторинг внутрішньообласних автобусних маршрутів: виявлено порушень на 100 тисяч гривень