Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Апарат ОДА

Нормативно-правова база

 • постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.99 № 2263 “Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації” із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 335;
 • розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2000 № 23 “Про затвердження Положення про апарат Запорізької обласної державної адміністрації”;

Відповідно до вищезазначених нормативних актів правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови державної адміністрації здійснює її апарат.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 • опрацьовує документи, що надходять до обласної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови обласної державної адміністрації;
 • здійснює опрацювання проектів розпоряджень; за дорученням голови обласної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
 • перевіряє за дорученням голови обласної державної адміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови місцевої державної адміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, а також районними державними адміністраціями; вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу у її поліпшенні; розробляє пропозиції про удосконалення діяльності цих органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформації та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації;
 • аналізує за дорученням голови обласної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії обласної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
 • готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою обласної державної адміністрації;
 • опрацьовує і подає голові обласної державної адміністрації проекти планів роботи обласної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;
 • здійснює організаційне забезпечення засідань колегій, а також нарад, що проводяться головою обласної державної адміністрації та його заступниками;
 • організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до обласної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;
 • аналізує разом із структурними підрозділами обласної державної адміністрації соціально-економічне і суспільно-політичне становище на відповідній території, розробляє та вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
 • бере участь у підготовці звітів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку території, а також про реалізацію повноважень, делегованих відповідною радою;
 • проводить відповідно до затвердженого головою обласної державної адміністрацій плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників обласної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників обласної державної адміністрації;
 • забезпечує ведення діловодства, дотримання секретності і службової таємниці;
 • здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації;
 • виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови обласної державної адміністрації.