Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Запорізькій облдержадміністрації, яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

22 вересня 2011 - 14:04

Затверджено

розпорядження голови
обласної державної адміністрації

 

27.04.2017 № 195

 

 

 

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Запорізькій обласній державній адміністрації

 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частиною другою статті 6 та статтею 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України від 05.05.2011
№ 547/2011 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» та розпорядження голови облдержадміністрації від 03.01.2017 № 1 “Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в апараті Запорізької обласної державної адміністрації”, враховуючи рішення комісії з питань роботи із службовою інформацією в апараті Запорізької облдержадміністрації: 

1.  Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Запорізькій обласній державній адміністрації (далі – Перелік відомостей), що додається.      

2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію та визначені  цим Переліком відомостей.

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації забезпечити оприлюднення Переліку відомостей на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.03.2013 № 144 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Запорізькій облдержадміністрації, яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», зі змінами.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Бойко З.М.

 

Голова обласної
державної адміністрації                                                            К.І. Бриль

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

 

27.04.2017 № 195

 

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію в Запорізькій обласній державній адміністрації

 

І. Загальні питання

Відомості, які містяться у внутрівідомчій кореспонденції облдержадміністрації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності облдержадміністрації, здійсненням контрольних, наглядових функцій облдержадміністрацією, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

ІІ. Питання мобілізаційної підготовки

1. Відомості щодо заходів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану облдержадміністрації та її структурних підрозділів, райдержадміністрації та органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, крім документів, які становлять державну таємницю згідно з наказом Міністерства економіки України від 18.05.2007 № 140 “Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію ”(зі змінами), щодо:

1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

2) виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

4) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

5) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

6) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних сил України в районній державній адміністрації, органі місцевого самоврядування;

8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

10) створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

11) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

12) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

13) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

14) виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

15) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації;

16) капітального будівництва в особливий період;

17) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

18) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2. Відомості про аналітичні та методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4.  Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за облдержадміністрацією, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування облдержадміністрації та її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій.

6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій.

7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану структурного підрозділу облдержадміністрації, районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

15. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

16. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

17. Проекти розпорядчих документів мобілізаційного плану, штатні розписи структурних підрозділів та положення про них на особливий період в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування.

18. Організація та виконання завдань мобілізаційної підготовки, крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з центральними органами державної влади, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

III. Питання охорони державної таємниці

1.  Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

2.  Відомості про основні завдання та функції, організацію роботи режимно-секретного органу облдержадміністрації.

3.  Внутрішні нормативні документи щодо організації та здійснення режимно-секретної роботи.

4.  Відомості щодо забезпечення контролю, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці.

5.  Відомості про наявність режимних приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, порядок їх охорони та евакуації.

6.  Відомості щодо переліку посад працівників облдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

7.  Відомості щодо оформлення, надання, скасування допуску (доступу) до державної таємниці.

8. Відомості з картки результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці (форма 8).

9.  Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації.

10.    Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

11.    Відомості, зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах, журналах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, а також в актах на їх знищення.

12.    Відомості, які містять інформацію щодо перевірки наявності, знищення, прийому-передачі, експертизи цінності матеріальних носіїв секретної інформації, якщо вони не містять в собі таємної інформації.

13.    Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне оснащення режимних приміщень та місць їх розташування.

14.    Відомості за окремими показниками про організацію окремого об’єкта урядового зв’язку, про встановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку (переліки, довідники, списки абонентів урядового зв’язку).

15.    Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення особливого періоду або надзвичайного стану.

16.     Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни працівників облдержадміністрації, яким надано допуск до державної таємниці.

17. Відомості, які розкривають порядок охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

18.    Відомості, які містяться в звіті про стан забезпечення охорони державної таємниці.

19.    Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.

 

IV. Питання взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 

1.  Відомості щодо діяльності на відповідній території військових частин Збройних сил України та інших формувань, створених відповідно до законодавства України.

2.  Відомості щодо організації та виконання завдань територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад області, підприємствами, установами і організаціями.

3.  Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4.  Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

5.  Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

6.  Відомості щодо заходів з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

7.  Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

8. Відомості матеріалів, рішень ради оборони Запорізької області, наради з питань обороноздатності об’єктів, які підлягають охороні та обороні та які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

V. Питання технічного захисту інформації

1. Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації в облдержадміністрації.

2. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної чи інформаційно-телекомунікаційної системи.

3. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в облдержадміністрації, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4. Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

5. Відомості про технічні характеристики комп’ютерного парку, автоматизованих робочих місць і серверів.

6. Відомості про обстеження та категоріювання об’єктів інформаційної діяльності, у тому числі об’єктів електронно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.

7. Алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в автоматизованій інформаційній системі.

8. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

9. Відомості про роботу (розміщення), у тому числі кабелів локальної обчислювальної мережі серверного та комутаційного обладнання, доступу до цього обладнання та баз даних (облікові записи).

10. Відомості про створення комплексної системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, в тому числі на об’єктах електронно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки, в яких обробляється та/або озвучується інформація з обмеженим доступом.

 

VІ. Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

1. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

2. Розпорядження щодо організації зв'язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

3. Схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних та діючих частот.

4. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за спеціальними паролями).

5. Пояснювальні записки до планів та схеми зв'язку, які розкривають побудову системи зв'язку ДСНС України в мирний час.

6. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

7. Інструкції посадових осіб та номери чергової служби обслуговування вузлів зв'язку щодо організації зв'язку.

8. Табелі термінових та строкових донесень ДСНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

9. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення.

10. Виписки з радіоданих.

11. Плани об'єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв'язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп'ютерних систем.

12. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

13. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони в облдержадміністрації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

14. Відомості про номенклатуру, потреб і наявність запасів оперативного резерву управління.

15. Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.

16. Плани цивільного захисту на особливий період об'єктів економіки (структурних підрозділів облдержадміністрації), які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту.

17. Відомості щодо характеристик хімічно-небезпечних об'єктів, які віднесені до І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки.

18. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань і тренувань з цивільного захисту, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

19. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об'єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту.

20. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту на підприємствах (установах), містах, селищах та сільській місцевості.

21. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил. Організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.

22. Відомості щодо заходів, стану формування страхового фонду документації місцевих органів виконавчої влади, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

VII. Питання житлово - комунального господарства та будівництва

1. Відомості про організацію охорони в цілому та конкретно об’єктів теплопостачання та стан захисту джерел водопостачання по об’єкту, місту, району, крім тих, що входять до Зводу відомостей, які становлять державну таємницю.

2. Відомості, що розкривають схеми діючих та резервних водозаборів з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів по об’єкту, місту, району.

3. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, які призначені для подавання води до комунальних водоводів по об’єкту, місту, району.

4. Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може призвести до порушення стійкого водо,- теплопостачання та каналізації по об’єкту, місту, району.

5. Топографічні зйомки М 1:2000, М 1:1000, абриси та кроки до них, якщо вони дають можливість визначити місцезнаходження діючих головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (гребель, дамб), крім тих, що входять до Зводу відомостей, які становлять державну таємницю.

 

 VIII. Питання міжнародного співробітництва

1. Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2. Відомості, які пов’язані з офіційними візитами до Запорізької області перших осіб іноземних держав, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

IX. Інші відомості

 

1. Відомості щодо результатів внутрішніх аудитів, проведених Відділом внутрішнього аудиту облдержадміністрації (питання внутрішнього аудиту).

 2. Відомості щодо результатів моніторингу наявних земель, землекористувачів, землевласників, посівних площ сільськогосподарських культур та їх урожайності, крім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним комунальним майном суб’єктами моніторингу (питання агропромислового розвитку).

3. Текстові та графічні матеріали містобудівної документації (питання містобудування та архітектури).

4.  Відомості, що зазначені у документах під час листування з правоохоронними та контролюючими органами з питань розгляду повідомлень викривачів ( питання запобігання та виявлення корупції).

 

 

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації З.М. Бойко