Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

від 27 січня 2020 року32

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів звернення 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради, філії Центру надання адміністративних послуг

Місце знаходження філій Центру надання адміністративних послуг

М. Запоріжжя:

Вознесенівський р-н: бул. Центральний, буд.27, тел.236-04-25, 236-04-35;

Заводський р-н: вул. Лізи Чайкіної, буд.56, тел.239-73-21, 239-73-22;

Дніпровський та Хортицький р-ни: вул. Кияшка, буд. 22, тел.239-38-44 , 239-38-43;

Олександрівський р-н: вул. Українська, буд. 50, тел.787-60-11, 787-60-38;

Шевченківський р-н: просп. Моторобудівників, буд.34,

тел. 287-20-83, 287-20-80;

Комунарський р-н: вул. Чумаченка, буд.32, тел. 769-79-46.

Інформація щодо графіку прийому документів в Центрі надання адміністративних послуг

Понеділок, середа, четвер з 08:30 до 16:30;

вівторок: з 08:30 до 20:00;

п’ятниця з 08:30 до 15:00 (крім бул. Центральний, 27 - з 08:30 до 16:30);

субота: вихідний (крім бул. Центральний, 27 - з 08:30 до 15:00); неділя: вихідний.

Реквізити представника органу, відповідального за надання адміністративної послуги

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 606;

режим роботи: понеділок – четвер - з 08.00 до 17.00,

п’ятниця - з 08.00 до 15.45, обідня перерва -  з 12.00 до 12.45;

тел. 224 64 53, osvita@zoda.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

«Про адміністративні послуги», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України: від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змінами); від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами)

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 21.12.2016 № 732 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти»

Умови отримання адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти:

1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу - підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

2) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

3) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти);

4) опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках.

Фізична особа - підприємець додатково подає:

1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

4) медичну довідку встановленого зразка.

Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення (юридична особа) або уповноваженою ним особою.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, або квитанція з платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку, або документ про сплату для перевірки чи інформація про сплату (код квитанції для перевірки) на check.gov.ua.

Плата за видачу ліцензії зараховується до місцевого бюджету. Відповідно до пп.3 п.2 ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Оплата вартості ліцензії на право надання освітніх послуг здійснюється на розрахунковий рахунок: UA838999980314080511000008001; одержувач: ГУК у Запорізькій області/Запорізька область/22010200; код ЄДРПОУ: 37941997; код класифікації: 22010200 «Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади»; банк одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО: 899998.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоч один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», складений не за встановленою формою або не містить  даних, які обов’язково вносяться до них згідно із зазначеним Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Результат надання адміністративної послуги

Орган ліцензування на наступний робочий день після прийняття ним рішення про видачу ліцензії передає відомості про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у порядку, визначеному розпорядником Реєстру.

Способи отримання відповіді (результату)

1) нарочно у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;

2) поштовим відправленням з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом);

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Якщо здобувачем ліцензії не зазначено бажаного способу одержання документів, вони видаються органом ліцензування за допомогою поштового відправлення. Якщо здобувачем ліцензії зазначено бажаний спосіб одержання документів як нарочний, то орган ліцензування надсилає їх поштовим відправленням протягом п’яти робочих днів з дня закінчення зазначеного строку їх одержання нарочно.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

від 27 січня 2020 року32

 

 

Інформаційна картка

адміністративної послуги

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

 

Департамент освіти і науи Запорізької облдержадміністрації

 

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги  

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги  

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 603

 

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги  

Понеділок – четвер - з 08.00 до 17.00,

п’ятниця - з 08.00 до 15.45, обідня перерва -  з 12.00 до 12.45;

 

Контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти, вебсайт)

Тел. 224 64 53, osvita@zoda.gov.ua, http://osvita.zoda.gov.ua

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

«Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України: від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змінами); від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами)

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 21.12.2016 № 732 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти»

Умови отримання адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти:

1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу - підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

2) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

3) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти);

4) опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках.

Фізична особа - підприємець додатково подає:

1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

4) медичну довідку встановленого зразка.

Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

Документи подаються до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії (ст. 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»):

1) нарочно, відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги» (якщо документи подаються нарочно, здобувач ліцензії пред’являє документ, що посвідчує його особу; у разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково пред’являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повноваження);

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Портал електронних сервісів).

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом. Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу. Документи, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом мають бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії, ліцензіатом або іншою уповноваженою на це особою.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, або квитанція з платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку, або документ про сплату для перевірки чи інформація про сплату (код квитанції для перевірки) на check.gov.ua.

Плата за видачу ліцензії зараховується до місцевого бюджету. Відповідно до пп.3 п.2 ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Оплата вартості ліцензії на право надання освітніх послуг здійснюється на розрахунковий рахунок: UA838999980314080511000008001; одержувач: ГУК у Запорізькій області/Запорізька область/22010200; код ЄДРПОУ: 37941997; код класифікації: 22010200 «Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади»; банк одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО: 899998.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоч один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», складений не за встановленою формою або не містить  даних, які обов’язково вносяться до них згідно із зазначеним Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Результат надання адміністративної послуги

Прийняте рішення органу ліцензування, яке оформлюється розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації.

Способи отримання відповіді (результату)

Орган ліцензування – облдержадміністрація вносить інформацію щодо рішення про видачу  ліцензії до ліцензійного реєстру органу ліцензування, який розташовано на офіційному вебсайті облдержадміністрації, а також оприлюднює його на офіційному вебсайті наступного робочого дня після його прийняття.

Також можливо отримати копію розпорядження голови облдержадміністрації, завірену належним чином в місці надання адміністративної послуги.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково