Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси

11 березня 2020 - 11:05

Інформація про механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень

Інформація оприлюднена 12.05.2011 (зберігається у публічному доступі постійно)

 

Запорізька обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Відповідно до повноважень і функцій, визначених статтею 119 Конституції України, статтею 2 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (далі – Закон) до основних завдань місцевих державних адміністрацій входить, зокрема, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.

Відносини місцевих державних адміністрацій з об’єднаннями громадян регулюються статтею 37 Закону, а саме, місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, економічних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав таких об’єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій, мають право брати участь у розгляді внесених ними пропозицій шляхом надання необхідних пояснень та обґрунтувань.

Місцеві державні адміністрації є стороною соціального діалогу на територіальному рівні, сприяють розвитку соціального діалогу, відповідно до закону проводять консультації з іншими сторонами соціального діалогу.

Згідно зі статтею 38 Закону місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян. Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.

Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов’язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обґрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом.

Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.

Право громадськості на отримання повної, достовірної інформації з усіх галузей життя суспільства гарантоване Конституцією України, зокрема статтею 40 передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

З метою створення правового поля, яке б відповідало зазначеним вимогам Конституції України, діють Закони України “Про громадські об’єднання,“Про звернення громадян”, ”Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”.

Також, з метою сприяння реалізації громадянами та їх об’єднаннями конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органу, сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики при Запорізької обласній державній адміністрації діє Рада громадських організацій, утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

В обов’язковому порядку проводяться відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю.

Стаття 6 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” визначає права громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики.

Так, громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання, мають право:

подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;

у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;

подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;

бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції регуляторним органам або органам, які відповідно до цього Закону на підставі аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;

одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

Ознайомитись з проектами регуляторних актів облдержадміністрації, розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами облдержадміністрації, а також висловити свої пропозиції та зауваження,  можна за посиланням: Регуляторна політика та розвиток підприємництва  та Проєкти нормативно-правових актів ОДА та актів законодавства

Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Постанова Кабінету Міністрів України № 976 від 05.11.2008 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади

До таких механізмів та процедур також відносяться:

Публічна інформація 

Звернення громадян 

Протидія корупції 

Гаряча лінія ОДА 

Оголошення 

Консультації з громадськістю 

Рада громадських організацій 

Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Центр допомоги учасникам антитерористичної операції