Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Нормативно-правові акти

9 листопада 2023 - 13:40

Указ Президента України «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні»

Конвенція ООН про права осіб зінвалідністю

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування»

ДБН «Інклюзивність будівель та споруд» 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки «Безбар’єрна Україна»

Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 квітня 2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#n10

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 р. № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року - https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-na-2021-i-2022-roki-z-realizaciyi-nacionalnoyi-s40821

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністраціївід 03.05. 2023 р. м. Запоріжжя № 218 Про затвердження Обласного плану заходів на 2023-2024 роки з реалізаціїНаціональної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні наперіод до 2030 року - 
https://www.zoda.gov.ua/news/65422/

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністраціївід 28.08. 2023 р. м. Запоріжжя № 471 Про забезпечення проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю у 2023 році та приведення цих об’єктів у відповідність до вимог створення безбар'єрного простору в Україні - https://www.zoda.gov.ua/news/67416/

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (від 25 квітня 2023 р. № 372-рКиїв) "Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року" - https://zakon.rada.gov.ua