"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень 2011 року

3 березня 2011 - 11:41

Підсумки січня поточного року свідчать про збереження динаміки росту в реальному секторі економіки області.

Приріст обсягу промислового виробництва в порівнянні з січнем 2010 року склав 16,6 % (10 місце серед регіонів), що істотно перевищує показник по Україні - 9,7 %.

Зростання спостерігалося в усіх галузях промисловості: у металургійному комплексі - на 25,2 %, машинобудуванні - на 24,1 %, електроенергетиці - на 3,5 %, добувній промисловості - на 27,9 %, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції - на 24,5 %, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення - на 8,8%, хімічній та нафтохімічній промисловості - на 7,7 %, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - на 7,5%, легкій промисловості - на 1,8%.

У звітному періоді виробництво сталі зросло на 27,6 %, трансформаторів електричних – на 44,3 %, реакторів електричних, котушок індуктивності та перетворювачів статичних електричних – на 76,4 %, проводів та кабелів електричних низьковольтних на напругу до 1000 В – на 33,2%, апаратури електричної високовольтної - на 51,1 %. 

Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води за звітний період вироблено 4,7 млрд. кВт годин електроенергії, що на 1,7 % більше, ніж за січень 2010 року.

Приріст обсягів виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у порівнянні з січнем 2010 року на 7,5 % отримано за рахунок збільшення виробництва макаронних виробів (на 62,8 %), води натуральної мінеральної негазованої (на 50,0 %), сиру свіжого неферментованого та кисломолочного (на 44,1 %), олії нерафінованої (на 43,0 %), напівфабрикатів м’ясних (на 26,2 %).

Разом з тим, зменшено обсяги виробництва сирів жирних (на 87,0 %), круп (на 81,4%), масла вершкового (на 39,3 %) кисломолочної продукції (на 26,6 %) та кондитерських виробів (на 25,9  %).

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств регіону за 2010 рік збільшився у порівняні з 2009 роком на 27,7 % і склав 64,6 млрд. грн., або 7,3 % загального обсягу реалізації по Україні (4 місце серед регіонів). У регіональному розрізі обсяги реалізованої продукції збільшилися у 21 (із 25) регіонах області.  

Валова продукція сільського господарства (тваринництво) за січень 2011 року склала 94,2  млн. грн. або 100,5 % до відповідного рівня 2010 року (по Україні –  105,3 %), у т.ч. по сільгосппідприємствах – 51,4 млн. грн. (104,4 %),  по господарствах населення – 42,8 млн. грн. (96,2 %).

За січень 2011 року в усіх категоріях господарств вироблено 8,2 тис. тонн м’яса в живій вазі (на 3,8 % більше, ніж у січні 2010 року). Зниження  виробництва молока (на 9,5 %) та яєць (на 9,8 %) обумовлено скороченням поголів’я корів - на  4,3 %,  та птиці всіх видів – на 3,4 %.  Разом з тим збільшилося поголів’я свиней       на 6,9 %.

За даними обстеження посівів озимих зернових культур на 18.02.2011 в доброму та задовільному стані перебуває 92 % посівів (488,1 тис. га), зріджених та ослаблених – 8 % (42,5 тис. га).

Сільськогосподарські підприємства області на 18.02.2011 забезпечені мінеральними добривами для проведення весняно-польових робіт на 74 %.

За попередніми розрахунками очікується, чистий прибуток від господарської діяльності сільськогосподарських підприємств у 2010 році складе 478,1 млн. грн., рівень рентабельності -  + 21,3 %, прибутки отримають 360 господарств (96,8 %).

За попередньою оцінкою, загальний обсяг капітальних вкладень за підсумками 2010 року складає 6300 млн. грн. зі збільшенням у порівняних цінах до 2009 року на 2,7 %.

Обсяг будівельних робіт за підсумками січня 2011 року склав 58,9 млн. грн., що становить 101,9 % до обсягів січня 2010 року.

Протягом 2010 року введено в експлуатацію 144 тис. м2 загальної площі житла (142,4 % до рівня 2009 року).

По території області за рахунок усіх джерел фінансування за 2010 рік вдалося забезпечити введення до експлуатації потужностей водовідведення – 0,25 тис. куб. метрів стічних вод на добу, теплопостачання – 3,91 Гкал тепла на годину, водопровідних мереж протяжністю 26,29 км. та газових мереж у сільських населених пунктах протяжністю 124,2 км.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» передбачена субвенція із державного бюджету міському бюджету м. Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в обсязі 200 млн. грн. Станом на 28.02.2011 до області надійшло 4248 тис. грн.(2,1 %).

На виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення за оперативними даними у 2011 році передбачено з державного бюджету 44,65 млн. грн., з яких станом на 28.02.2011 до області надійшло та профінансовано 14,1 млн.грн. (31,6 %).

Капітальні вкладення з обласного бюджету на будівництво та реконструкцію об’єктів соціально-культурного призначення на 2011 рік передбачено в обсязі         20,5 млн.грн.

На проведення робіт, пов'язаних з виконанням поточного ремонту на автомобільних дорогах комунальної власності заплановано видатки зі спеціального фонду обласного бюджету у розмірі 4776 тис. грн., з яких станом на 28.02.2011 надійшло 1648,4 тис. грн. (34,5 %), з урахуванням залишку коштів на 01.01.2011 – 3022,3 тис. грн.

З метою стимулювання економічного зростання облдержадміністрацією проводиться робота щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування умов для залучення інвестицій в економіку регіону.

За попередніми даними протягом 2010 року в економіку області залучено
$ 65,1 млн. прямих іноземних інвестицій.

Основними формами їх залучення були надходження у вигляді грошових внесків (90,4% вкладеного капіталу) та рухомого і нерухомого майна (8,1%).

Абсолютне збільшення прямих іноземних інвестицій за 2010 рік дорівнює $ 23,8 млн. (на 7 % менше ніж за 2009 рік). Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.01.2011 становив $ 939,9 млн. (102,6 % до початку 2010 року), у розрахунку на одного мешканця регіону приходилось - $ 517,7.

Прямі інвестиції в область залучені із 58 країн світу. Серед найкрупніших інвесторів були: Кіпр (37,5% загального обсягу), Швеція (18,8 %), республіка Корея (16 %), Естонія (3,7 %), Швейцарія (3,7%), Данія (3,2%).

Найбільш інвестиційно привабливими є підприємства харчової промисловості (24,9 % від загального обсягу прямих інвестицій), машинобудуванні (24,7 %), металургійного виробництва (17,3 %), оптової та роздрібної торгівлі (10,1 %) та підприємства, основним видом діяльності яких були операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг (9,9 %).

В економіці області працює 2,1 % вкладеного в Україну прямого іноземного капіталу. За цим показником область посідає 8 місце серед регіонів України.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за 2010 рік склав $ 4573 млн.         і порівняно з 2009 роком збільшився на 18,4 %, у т.ч. обсяг експортних поставок  зріс на 18,2 % (до $ 3210 млн., 5 місце серед регіонів), імпортних – на   18,9 % (до $ 1363 млн., 8 місце). Позитивний баланс зовнішньої торгівлі товарами склав                  $ 1847 млн. (117,6 % до 2009 року).

Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами 127 країн світу.

У структурі експорту основу склали чорні метали (46,7% загального обсягу експорту товарів), механічне обладнання (16,6 %), електричне обладнання                (11,2 %), наземні транспортні засоби (5,4 %), руди, шлаки та зола (3,8 %).

Основу імпортних надходжень склали енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (15,2 % загального обсягу імпорту), чорні метали (12,4 %), механічне обладнання (12,2 %), нікель і вироби з нікелю (7,2 %), електричне обладнання (6,7 %), риба і ракоподібні (6,3 %), руди, шлаки та зола (5,7 %), наземні транспортні засоби (4,3 %).

Роздрібний товарооборот офіційно зареєстрованих підприємств за січень 2011 року склав 883,5 млн. грн., що порівняно з  відповіднім періодом 2010 року становить у фактичних цінах – 123,9 %, у порівнянних – 114,6 %.

Індекс споживчих цін в області у січні 2011 року по відношенню до грудня 2010 року становив 101,2 % (по Україні – 101,0 %), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої –101,3 %, на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 101,8 %, на транспорт – 102,4 %, освіту – 100,5 %, охорону здоров'я – 101,2 %.

За січень 2011 року рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами склав 91 %. Заборгованість споживачів за відпущену електроенергію перед                                  ВАТ “Запоріжжяобленерго” становить 741,1 млн. грн. і збільшилася з початку поточного року на 46,8 млн. грн., або на 6,7 %.

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.02.2011 склав 32 % (на відповідну дату 2010 року – 67 %), у т.ч. населення – 53 % (60 %), підприємств комунальної теплоенергетики – 18 % (68 %).

Загальна заборгованість за спожитий природний газ по споживачах облдержадміністрації складає 151,1 млн. грн., у т.ч. населення –  38,3 млн. грн., підприємств комунальної теплоенергетики склала 106,6 млн. грн. (на 01.01.2011 - 171,7 млн. грн.), установ і організації, що утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету - 6,2 млн. грн.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень 2011 року становить 76 %, що на 2,6 в.п. більше, ніж у січні 2011 року.

Рівень оплати, що перевищує сто відсотків, досягнуто у м. Енергодар             (103,7%) та у Запорізькому (107,3%), Токмацькому (104,7%), Великобілозерському (103,7 %), Веселівському (103,7 %) районах області.

Заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги на 01.02.2011 склала 661,7 млн. грн., що на 16,1 % більше ніж на відповідну дату 2010 року.

За даними управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, кредиторська заборгованість підприємств, які надають житлово-комунальні послуги на 01.01.2011 склала 678,6 млн. грн. і збільшилася порівняно з початком 2010 року на 33,5 %. Дебіторська заборгованість підприємств галузі дорівнює 624,8  млн. грн., що на 11,6 % більше ніж на 01.01.2010.

Кредиторська заборгованість ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» на 01.01.2011 складає 11,7 млн. грн., що на 4,5 % більше порівняно з початком 2010 року.

З метою покращання платіжної дисципліни та погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги у січні 2011 року з населенням укладено 44 договори на реструктуризацію заборгованості на суму 164,5 тис. грн., внесено платежів у сумі 133,9 тис. грн.

На 01.01.2011 в області створено 345 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які об'єднують 398 житлових будинків.

За попередніми даними за січень-грудень 2010 року фінансовий результат суб’єктів господарювання області від звичайної діяльності до оподаткування (без малих підприємств та бюджетних установ) є позитивним і складає 4259,4 млн. грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 64,5%, отримано 5896,4 млн. грн. прибутку, що на 22 % більше, ніж за 2009 рік. Найбільша частка прибутку прибуткових підприємств створена у промисловості – 4744,2 млн. грн. (80,5 %), що на 28,9 % більше, ніж у 2009 році.

Суттєво також збільшився обсяг прибутків у фінансовій діяльності – у 3,3 рази (129,1 млн. грн.).

Питома вага збиткових підприємств за січень-грудень 2010 року дорівнювала 35,5 % проти 41,9 % у 2009 році. Загальна сума отриманих ними збитків становила 1637 млн. грн., що на 47,2 % менше, ніж за січень-грудень 2009 року.

Найбільші суми збитків спостерігалися у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 388,3 млн. грн. (збільшились на 23,5% або на 73,9 млн. грн.).

У регіональному розрізі позитивний фінансовий результат отримали 19 територій області.

Збільшення обсягів прибутку прибуткових підприємств відбулося по 10 територіях, найбільш вагоме – у м. Запоріжжя (на 20,6 %) та районах: Веселівському (на 94,4 %), Вільнянському (у 2,8 рази), Василівському (у2,7 рази), Оріхівському (на 44,7 %).

До загального фонду Державного бюджету України протягом січня 2011 року  надійшло 521,8  млн. грн., або на 47,7 % більше  (на 168,5 млн. грн.) ніж у січні минулого року.

Надходження доходів, що адмініструються ДПА у січні 2011 року в порівнянні з січнем 2010 року збільшилися на 24,8 % ( на 57,7 млн. грн.) та склали 290,5 млн. грн. Надходженням доходів, що адмініструються Державною митною службою за січень 2011 року збільшились у 2 рази (на 110,7 млн. грн.).

До загального фонду бюджету області протягом січня 2011 року надійшло 214,9 млн. грн. доходів, що становить 7,2% до річного прогнозу Міністерства фінансів України. У порівнянні з січнем 2010 року надходження зросли на 18,4 % або на 33,3 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата за січень 2011 року по області склала 2277,93 грн. та збільшилась у порівнянні з січнем 2010 року на 23,4 %.

Розмір номінальної заробітної плати по області у січні 2011 року склав
2277,93 грн., що у 2,4 рази більше встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи (941 грн.). У порівнянні з груднем 2010 року заробітна плата зменшилась на 10,9 %.

Індекс реальної заробітної плати за січень 2011 року склав 113,3 %. У порівнянні з груднем 2010 року реальна заробітна плата зменшилась на 11,7 %.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області на 01.02.2011 склала 55,1 млн. грн. Протягом січня заборгованість збільшилась на
2,9 млн. грн., або на 5,6 %.

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах області на 01.02.2011 становила 14,7 млн. грн. Протягом січня заборгованість збільшилась на 2 млн. грн., або на 16,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах на звітну дату склала 35,2 млн. грн., протягом січня збільшення на 391,6 тис. грн. (на 1,1 %).

Заборгованість економічно неактивних підприємств склала 5,2 млн. грн. Протягом січня заборгованість збільшилась на 465 тис. грн., або на 9,9 %.

Протягом січня 2011 року обласною та територіальними комісіями з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат проведено 32 засідання, на яких заслухано 93 керівника підприємств, що допустили утворення заборгованості із виплати заробітної плати перед своїми працівниками. За результатами роботи комісій заборгованість погасили 19 підприємств на загальну суму 2,75 млн. грн.

Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств 3 територій області. Протягом січня п.р. найбільше зростання заборгованості було у місті Мелітополь (у 3,2 рази) та районах: Михайлівському (у 3,2 рази), Приморському (у 9 разів) Новомиколаївському ( у 2,1 рази).

Середній розмір пенсій по області на 01.02.2011 склав 1153,84 грн. Сума боргу платежів до Пенсійного фонду України складає 158,6 млн. грн. (101,6 % до початку поточного року). Надходження коштів до Пенсійного фонду на 01.02.2011 склали 427,8 млн. грн.

Чисельність громадян, які мали статус безробітного на 01.02.2011 становить по області 26,7 тис. осіб і збільшилась у порівнянні з початком року на 1,5 тис. осіб, або на 5,9 %.

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.02.2011 склав 2,4 % проти 2,29 % на 01.01.2011.

На 01.02.2011 в області створено 2,1 тис. нових робочих місць, що становить 9 % до запланованого на 2011 рік Програмою зайнятості населення Запорізької області на 2010-2011 роки (23,54 тис. осіб).

Найвищий рівень виконання плану – у м. Запоріжжі (10,2%), та у районах: Пологівському (10,4%), Михайлівському (10,8%),  Гуляйпільському (10,9%), Куйбешевському (13,2%), Великобілозерському (15,0%), та Якимівському (19,5%).

 

Читайте також

Освітній серіал «Безбар'єрна грамотність»

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 в Запорізькій області

24 321 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Важливі аспекти щеплення стосуються і дітей, і людей поважного віку.

Вже 49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Влада сприяє стабілізації роботи Державного підприємства «Бердянський торговельний порт»

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації мають бути створені підрозділи цивільного захисту на територіях

Служба зайнятості пропонує низку освітніх можливостей

Результат там, де є активна позиція громади: Олександр Старух розповів про реалізацію програми Президента України “Велике будівництво” у Запорізькій області

Третій рік країна успішно реалізує програму Президента «Велике будівництво»

1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно