"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень-квітень 2011 року

3 червня 2011 - 11:10

Приріст обсягу промислового виробництва за січень-квітень 2011 року склав 11,4% (8 місце серед регіонів), що суттєво перевищує аналогічний показник по Україні (8,5%).

Позитивну динаміку забезпечено практично по усіх видах промислової діяльності, в т.ч. у машинобудуванні приріст склав 15,4%, металургії – 15,3%, електроенергетиці – 7,9%, добувній промисловості - 14,8%, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення - 5,0%, легкій та харчовій промисловості – 8,2% і 2,9% відповідно.

Виробництво автомобілів легкових зросло у 3,1 рази, сталі на 18,4%, проводів та кабелів електричних низьковольтних на напругу до 1000 В – на 32,5%, трансформаторів електричних – на 31,2%, апаратури електричної високовольтної – на 27,8%, реакторів електричних, котушок індуктивності та перетворювачів статичних електричних – на 9,4%.

Зниження обсягу виробництва у хімічній та нафтохімічній промисловості на 5,8% обумовлено відсутністю достатнього «портфелю замовлень» та ускладненням фінансово-економічного стану провідного підприємства галузі - ЗДП «Кремнійполімер».

Об’єднаною компанією «Російський алюміній» («Русал») 26.04.2011 зупинено виробництво первинного алюмінію на ВАТ “ЗАлК”, що пояснюється значними витратами на електроенергію (45,5% собівартості продукції) та невирішеністю питання введення окремого спеціального економічно обґрунтованого фіксованого тарифу на електроенергію для підприємства. Рішенням Київського апеляційного господарського суду від 17 травня 2011 року розірвано договори купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "ЗАлК" і повернуто їх в державну власність. 

Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води за звітний період вироблено 18,1 млрд. кВт годин електроенергії, що на 3,9% більше, ніж за січень - квітень 2010 року.

Приріст обсягів виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у порівнянні з січнем-квітнем 2010 року на 2,9 % отримано за рахунок збільшення випуску кондитерських виробів (на 65,2%), безалкогольних напоїв (на 60,6%), олії нерафінованої (на 40,4%), молока обробленого рідкого (на 43,2%), макаронних виробів (на 28,5%) та виробів хлібобулочних (на 5,1%).

Водночас зменшено обсяги виробництва сирів жирних (на 84,5%), круп (на 61,3%), масла вершкового (на 51,7%), продуктів кисломолочних (на 31%), борошна (на 18,3%), яловичини свіжої чи охолодженої (на 22,9%) та ковбасних виробів (на 15,1%).

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – березень 2011 року збільшився на 28% у порівняні з відповідним періодом минулого року і склав 17,7 млрд. грн., або 6,8% загального обсягу реалізації по Україні (4 місце серед регіонів).

Валова продукція сільського господарства (тваринництво) за січень – квітень 2011 року склала 388,3 млн. грн. або 100,3% до відповідного рівня 2010 року (по Україні – 104%), у т.ч. по сільгосппідприємствах – 203,9 млн. грн. (102,8%), по господарствах населення – 184,4 млн. грн. (97,7%).

Приріст забезпечено за рахунок збільшення обсягів реалізації м’яса в живій вазі – на 9,9%. Водночас зменшилися обсяги виробництва молока (на 9%) та яєць (на 7,4%), що обумовлено скороченням поголів'я корів – на 3,3% та птиці всіх видів – на 5,3%. Поголів’я свиней збільшилося на 5,0%.

В області продовжуються весняно-польові роботи. Станом на 23.05.2011 ярих культур посіяно на площі 777 тис. га (99,6% до завдання проти 80% на відповідну дату торік), в т.ч. ранніх зернових – на 220 тис. га (93% проти 99%). Підживлено 100% площ озимих посівів (94% на відповідну дату торік).

Для виконання комплексу весняних польових робіт 127 підприємствами агропромислового комплексу укладено кредитні угоди на загальну суму 167,3 млн. грн.

Протягом І кварталу 2011 року інвестиції в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування склали 977,3 млн. грн., що становить 73,2% до відповідного періоду минулого року (за темпом зростання область посіла 23 місце серед регіонів України).

За рахунок усіх джерел фінансування за січень - березень поточного року введено в експлуатацію 1 км каналізаційних мереж та 28,7 км газових мереж.

Обсяг інвестицій у житлове будівництво склав 43,3 млн. грн., або 82,5% до відповідного рівня 2010 року (12 місце серед регіонів України).

Протягом І кварталу 2011 року введено в експлуатацію 15 тис. кв. метрів загальної площі житла, що на 31,9% менше ніж у відповідному періоді 2010 року (17 місце по Україні).

Обсяг будівельних робіт за січень - квітень поточного року склав 293,1 млн. грн., або 88,7% до відповідного періоду 2010 року (24 місце серед регіонів України).

Із 577 будівельних підприємств працювало 410 підприємств (71,1%).

Наростили обсяги будівництва Приазовський (в 9,3 рази), К-Дніпровський (на 95,9%), Запорізький (на 58,5%), Василівський (на 44%), Вільнянський (на 18,4%), Якимівський (16,9%) райони.

Зменшення обсягів будівництва відбулося в більшості районів області та в містах Токмак (на 66,6%), Енергодар (на 58%), Запоріжжя (на 14,5%), Бердянськ (на 11,1%).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» передбачено субвенцію із державного бюджету міському бюджету м. Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в обсязі 200 млн. грн., а також державні гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за отриманими кредитами для будівництва об’єкта в обсязі 500 млн. грн. На 23.05.2011 до бюджету м. Запоріжжя надійшли кошти субвенції в обсязі 70,744 млн. грн. (35,4% від передбаченого), з яких витрачено на оплату робіт – 4,124 млн. грн. (5,8% від надходжень).

На виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення у 2011 році передбачено з державного бюджету 78,4 млн. грн. Станом на 23.05.2011 до області надійшло 27,987 млн. грн. (35,7%), на оплату дорожніх робіт витрачено 25,384 млн. грн. (90,7% від суми, яка надійшла).

На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 2011 році передбачено 60,9 млн. грн., у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 53,1 млн. грн., з яких на 10.05.2011 до обласного бюджету надійшло 25 млн. грн. (47,1%);

за рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 7,8 млн. грн. (в т.ч. залишок коштів на рахунку на 01.01.2011 – 3,022 млн. грн.). Станом на 23.05.2011 до спеціального фонду обласного бюджету надійшло 3,218 млн. грн. податків (41,2%), які витрачені на оплату кредиторської заборгованості за виконані у 2010 році дорожні роботи (заборгованість повністю погашена), а також за виконані роботи з капітального будівництва.

З метою стимулювання економічного зростання облдержадміністрацією проводиться робота щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування умов для залучення інвестицій в економіку регіону.

За попередніми даними, протягом І кварталу 2011 року в економіку області залучено $ 2,6 млн. прямих іноземних інвестицій.

Основними формами їх залучення були надходження у вигляді грошових внесків (96% вкладеного капіталу) та рухомого і нерухомого майна (4%).

Прямі інвестиції залучені з 52 країн світу.

Капітал нерезидентів, в основному, зосередився в переробній промисловості (69,7% загального обсягу), а саме: у виробництві харчових продуктів (27%), а також у машинобудуванні (24,1%), металургійному виробництві (16,8%), торгівлі (10%), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг (9,6 %).

Абсолютне збільшення прямих іноземних інвестицій за І квартал 2011 року становило $ 12,7 млн. (у відповідному періоді 2010 року спостерігалось абсолютне зменшення на 1,8 млн. дол. США).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.04.2011 становив $ 965,4 млн. (101,3% до початку 2011 року), у розрахунку на одного мешканця регіону приходилось – $ 534,6 (103,3%, 9 місце серед регіонів України).

В економіці області працює 2,1% вкладеного в Україну прямого іноземного капіталу.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень - березень 2011 рік склав $ 1325,5 млн. і збільшився порівняно з відповідним показником 2010 року на 42,8%, у т.ч. обсяг експортних поставок ($ 874,7 млн., 5 місце серед регіонів) зріс на 30,5%, імпортних ($ 450,8 млн., 7 місце) - на 75% Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало $ 423,9 млн. (102,7% до аналогічного показника 2010 року).

Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами 100 країн світу.

Основу експортних надходжень склали чорні метали (55,2% загального обсягу експорту товарів), механічне обладнання (12,7%), електричне обладнання (7,6%), наземні транспортні засоби (4,6%), руди, шлаки та зола (4,4%), інші недорогоцінні метали (2,4%), жири та олії тваринного або рослинного походження (2,2 %).

У структурі імпорту основу склали механічне обладнання (16,6% загального обсягу імпорту товарів), енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (16,3%), чорні метали (13,5%), нікель і вироби з нікелю (8,9%), електричне обладнання (5,6%), наземні транспортні засоби (5,5%), риба і ракоподібні (3,2%), прилади і апарати (3,1%), мідь і вироби з міді (3,1%), сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент (2,8 %).

Роздрібний товарооборот офіційно зареєстрованих підприємств за січень-квітень 2011 року склав 3683,2 млн. грн., що порівняно з відповіднім періодом 2010 року становить у фактичних цінах – 126,3%, у порівнянних – 115,9%.

Індекс споживчих цін в області у квітні 2011 року по відношенню до березня 2010 року становив 101,2% (по Україні – 101,3%), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 101,1% (101,5%), на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 101,7% (101,7%), на транспорт – 105,3% (103,3%), освіту – 100% (100,3%), охорону здоров'я – 100,7% (100,7%).

За січень-квітень 2011 року рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами склав 95%. Заборгованість споживачів перед ВАТ “Запоріжжяобленерго” становила 778,4 млн. грн. і збільшилася у порівнянні з початком року на 12,1% (на 84,1 млн. грн.).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 12.05.2011 склав 72% (на відповідну дату 2010 року – 72%), у т.ч. населення – 78% (84%), підприємств комунальної теплоенергетики – 67% (63%).

Загальна заборгованість за природний газ по споживачах облдержадміністрації складає 236,4 млн. грн., у т.ч. населення – 60,6 млн. грн., підприємств комунальної теплоенергетики – 172,3 млн. грн. (на 01.04.2011 – 203 млн. грн.), установ і організацій, що утримуються за рахунок місцевого та державного бюджетів – 3,4 млн. грн.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-квітень 2011 року становить 93,3%, що на 0,5 в.п. більше, ніж у відповідному періоді 2010 року.

Рівень оплати, що перевищує сто відсотків, досягнуто у Мелітопольському (107,6%) та Великобілозерському (100,4%) районах області.

Найнижчий рівень оплати у містах Енергодар (85,8 %) та Токмак (88,8%), також у Приморському (71,7%), К-Дніпровському (83,1%), Чернігівському (88,5%) районах області.

Заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги на 01.05.2011 склала 663 млн. грн., що на 8,8% більше, ніж на початок 2011 року.

З метою покращання платіжної дисципліни за результатами роботи комісій з реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги у січні-квітні 2011 року укладено 198 договорів на реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги на суму 530,7 тис. грн., сума внесених платежів із погашення реструктуризованої заборгованості складає 432,8 тис. грн.

За попередніми даними, за січень-березень 2011 року фінансовий результат суб’єктів господарювання області від звичайної діяльності до оподаткування (без малих підприємств та бюджетних установ) є позитивним і складає 573,1 млн. грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 50,5%, отримано 1376,6 млн. грн. прибутку, що на 28,4% більше, ніж за січень-березень 2010 року.

Питома вага збиткових підприємств за січень-березень 2011 року дорівнювала 49,5% проти 54,9% у відповідному періоді 2010 року. Загальна сума отриманих ними збитків становила 803,5 млн. грн., що на 40,5 % більше, ніж за січень-березень 2010 року.

До загального фонду Державного бюджету України протягом січня-квітня 2011 року надійшло 2370,3 млн. грн. доходів, або 107,1% до затвердженого плану. Перевиконання плану становить 156,2 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2010 року надходження зросли на 42,6% або на 708,5 млн.грн.

З урахуванням сум бюджетного відшкодування ПДВ план надходжень виконаний на 90,9% (недовиконання 127,4 млн. грн.) та у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 4,6%, або на 61,1 млн. грн.

План надходження доходів, що адмініструються ДПА у січні-квітні 2011 року виконаний на 109,7% (перевиконання склало 125,4 млн. грн.). З урахуванням сум бюджетного відшкодування ПДВ план виконаний на 67,4% (недовиконання склало 158,2 млн. грн.).

План надходження доходів, що адмініструються Державною митною службою за січень-квітень 2011 року виконаний на 105% (перевиконання склало 43,7 млн. грн.).

Затверджений МФУ план надходження доходів загального фонду Держбюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам області, виконаний на 108,4% (перевиконання склало 179,1 млн.грн.).

До загального фонду бюджету області протягом звітного періоду надійшло 978,9 млн. грн. доходів, що становить 107,1% до плану на 4 місяці, затвердженого місцевими радами. Перевиконання склало 65 млн. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,4% або на 159,2 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата по області за січень-березень 2011 року склала 2372,37 грн. і збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 22,4%

Розмір номінальної заробітної плати по області у березні 2011 року склав 2549,84 грн., що у 2,7 рази більше встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи (941,0 грн.). У порівнянні з лютим 2011 року заробітна плата збільшилась на 11,1%.

Індекс реальної заробітної плати за січень-березень 2011 року становив 113%.У порівнянні з лютим поточного року реальна заробітна плата збільшилась на 9,3%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області на 01.05.2011 склала 50,7 млн. грн. і з початку року зменшилась на 1,5 млн. грн., або на 2,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах області на 01.05.2011 становила 10,4 млн. грн. Протягом січня-квітня поточного року заборгованість зменшилась на 2,3 млн. грн., або на 18,4%.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах на звітну дату склала 36,1 млн. грн. З початку 2011 року заборгованість зросла на 1,3 млн. грн. (на 3,7%). Протягом квітня заборгованість зменшилась на 8,4 тис. грн. (на 0,02%).

Заборгованість економічно неактивних підприємств склала 4,2 млн. грн., що менше ніж на 01.01.2011 на 479,8 тис. грн., або на 10,2%. Протягом квітня заборгованість зменшилась на 662,9 тис. грн.(на 13,5%).

Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств 6 територій області. Найбільше зростання заборгованості було у місті Мелітополь (у 2,8 рази) та у Приморському (у 24,3 рази) і Великобілозерському (у 2,4 рази) районах.

Середній розмір пенсій по області на 01.05.2011 склав 1193,79 грн. Сума боргу платежів до Пенсійного фонду України складає 162,7 млн. грн. (104,3% до початку поточного року). Надходження коштів до Пенсійного фонду на 01.05.2011 склали 1868,8 млн. грн.

Чисельність громадян, які мали статус безробітного на 01.05.2011 становить по області 25,8 тис. осіб і збільшилась у порівнянні з початком року на 0,59 тис. осіб, або на 2,3%.

Рівень зареєстрованого безробіття склав 2,35% проти 2,29% на 01.01.2011.

На 01.05.2011 в області створено 12,3 тис. нових робочих місць, що становить 52,1% до запланованого на 2011 рік Програмою зайнятості населення Запорізької області на 2010-2011 роки (23,54 тис. осіб).

Найвищий рівень виконання плану у місті Мелітополь (74,5%) та у Якимівському (65,9%), Куйбишевському (65,3%) і Оріхівському (60,6%) районах області.

 

Читайте також

Освітній серіал «Безбар'єрна грамотність»

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 в Запорізькій області

24 321 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Важливі аспекти щеплення стосуються і дітей, і людей поважного віку.

Вже 49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Влада сприяє стабілізації роботи Державного підприємства «Бердянський торговельний порт»

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації мають бути створені підрозділи цивільного захисту на територіях

Служба зайнятості пропонує низку освітніх можливостей

Результат там, де є активна позиція громади: Олександр Старух розповів про реалізацію програми Президента України “Велике будівництво” у Запорізькій області

Третій рік країна успішно реалізує програму Президента «Велике будівництво»

1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно