Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню

Положення про Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації

14 лютого 2013 - 09:40

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації

27.12.2012 № 664

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент культури, туризму, національностей та релігій
Запорізької обласної державної адміністрації

 

1. Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є юридичною особою публічного права, що утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації та підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству культури України, Міністерству інфраструктури України та Державному агентству України з питань туризму і курортів.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Міністерства інфраструктури України, Державного агентства України з питань туризму і курортів, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

1) реалізація державної політики у сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, туризму, курортів, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, що проживають на території Запорізької області;

2) забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

дотримання мовних прав громадян України;

реалізації прав осіб, які належать до національних меншин, що проживають на території Запорізької області;

3) сприяння:

збереженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;

зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму, курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, а також підтримки розвитку культур національних меншин;

5) здійснення заходів щодо створення умов для відродження та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, що проживають на території Запорізької області, всіх видів мистецтв, аматорської творчості, осередків традиційної культури, народних художніх промислів та нематеріальної культурної спадщини;

6) проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної політики на регіональному рівні відповідно до компетенції.

7) залучення представників української діаспори до участі в культурно-мистецьких проектах та інших видах культурної діяльності; підтримання міжнародного культурного обміну та співробітництва державних установ, громадських організацій та приватного сектору у сфері міжнародного культурно-мистецького співробітництва;

8) надання адміністративних послуг, зокрема:

погодження:

програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;

видання дозволів на:

проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини;

відновлення земляних робіт;

право здійснення туристичного супроводу;

9) здійснення контролю за:

діяльністю підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

10) реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;

11) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України „Про охорону культурної спадщини” дозволів або з відхиленням від них;

12) укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини;

13) застосування фінансових санкцій за порушення вимог Закону України „Про охорону культурної спадщини” ;

14) розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

15) участь:

у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

16) забезпечення захисту персональних даних;

17) забезпечення у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Департаменті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтв, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

внутрішнього туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

2) сприяє:

формуванню репертуару театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва;

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму, курортів;

діяльності громадських організацій, які створені національними меншинами і діють на території Запорізької області, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв'язків громадських організацій національних меншин, що діють на території Запорізької області з відповідними громадськими організаціями за її межами;

розширенню міжнародного співробітництва з державами, що мають в Україні етнічно споріднені спільноти;

участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами і зарубіжними релігійними організаціями,

3) проводить аналіз:

ринку туристичних послуг і подає Державному агентству України з туризму та курортів відомості про розвиток туризму;

потреби у працівниках у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини;

4) подає Міністерству культури України та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, членів національних творчих спілок, представників національно-культурних товариств та релігійних конфесій державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення:

об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

5) бере участь у:

реалізації міжнародних проектів у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму, курортів;

вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму;

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини;

7) здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління Запорізької облдержадміністрації, суб'єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини;

в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, а також змін і доповнень до них;

розробку заходів щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин, що проживають на території Запорізької області;

заходи щодо формування толерантності в українському суспільстві та запобігання розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

заходи з реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у сфері культурної діяльності та засобах її здійснення;

повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

8) забезпечує:

доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

підготовку та передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

релігієзнавчу експертизу за участю представників релігійних організацій та відповідних спеціалістів;

захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

9) визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

10) установлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

11) інформує Міністерство культури України про:

музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

12) організовує:

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтв, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму, курортів, охорони культурної спадщини, національностей та релігій;

13) вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

14) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

15) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям або використовуються ними;

16) сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

17) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, туризму, курортів, міжнаціональних відносин, релігії та державної мовної політики;

18) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

19) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити на доступ до публічної інформації;

20) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює добір кадрів до Департаменту, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту, а також у сферах, що належать до його компетенції;

2) здійснює в установленому порядку інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до його повноважень;

3) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в Департаменті;

5) організовує в Департаменті роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань, віднесених до повноважень та завдань Департаменту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством культури України та Міністерством інфраструктури України в установленому законодавством порядку згідно із чинним законодавством про державну службу.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

6) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області;

11) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

14) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Запорізької облдержадміністрації за

поданням директора Департаменту в установленому законодавством порядку згідно із чинним законодавством про державну службу.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора, інших працівників Департаменту, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, мистецтва, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, провідних діячів культури та мистецтва, представників національно-культурних товариств та релігійних конфесій.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.

Персональний склад колегії затверджується головою Запорізької облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

12. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на його утримання визначає голова Запорізької облдержадміністрації у межах виділених асигнувань.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова Запорізької облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту та після проведення їх експертизи Департаментом фінансів Запорізької облдержадміністрації.

13. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації Ю.Г. Пелих  

Читайте також