"Цілодобова гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Новини

Юрій Артеменко: „В цілому ми задоволені роботою нової команди з вирішення проблем на селі”

17 травня 2005 - 14:35

Підтвердженням цих слів є успішне проведення весняних польових робіт (всього засіяно 956 тис. га ярих культур, або 98% до прогнозу), отримання сільгоспвиробниками майже 200 млн. грн. кредитів (що у 2,5 рази більше минулорічного), позитивні зрушення у розвитку тваринництва.

Учасники прес-конференції з питань стану справ в сільському господарстві Запорізької областіГубернатор поінформував працівників засобів масової інформації про Програму розвитку АПК країни, розробленої Урядом за дорученням Президента України. Згідно з нею кожне з міністерств нині буде брати найактивнішу участь у її реалізації. Програмою передбачено вирішення всього комплексу питань, починаючи від відродження тваринницької галузі і завершуючи розвитком всієї соціально-економічної інфраструктури на селі.

Ю.Артеменко зупинився на питаннях ринку м’яса. За цінами на яловичину, свинину та птицю, зазначив губернатор, наша область займає стабільно середні позиції по країні. Населення позитивно сприйняло організацію передсвяткових ярмарок у містах і цей напрямок буде продовжено. На жаль, керівники ринків не розуміють політику Уряду у розширенні сприятливої торгівлі м”ясом. Обмежуються створенням робочих місць для сільгоспвиробників, але не турбуються про допомогу у доставці м”яса на ринок. Тому завдання влади – створити сприятливі умови для роботи сільгоспвиробників.

Керівник області повідомив, що Премєр-міністр Ю.Тимошенко на вчорашній селекторній нараді поставила завдання перед регіонами – протягом півроку побудувати тваринницькі комплекси по виробництву свинини за передовою датською технологією.

Поінформував губернатор і про ринок бензину, який нині знаходиться у дуже скрутному стані. Облдержадміністрація проводить наради з нафтотрейдерами, щоб забезпечити насамперед безперебійну роботу бюджетних організацій та аграріїв. Докорінно ж стан справ зможуть вирішити Уряд та Верховна Рада (яка сьогодні розгляне спеціальний закон, прийняття якого сприятиме насиченню ринку нафтопродуктів в Україні).

Нижче наводимо тези виступу Ю.Артеменка на прес-конференції.

 

Итоги работы

агропромышленного комплекса области

за 4 месяца 2005 года

 

В сельском хозяйстве  области наметились положительные тенденции.

За 4 месяца 2005 года производство валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2000 г.) во всех категориях хозяйств превышает 200 млн.грн., что на 10,9 процента больше аналогичного периода  минувшего   года.

 

Реформирование аграрного сектора

 

На исполнение Указа Президента Украины от 03.12.1999 № 1529 «О неотложных мерах по ускорению реформирования аграрного сектора экономики» в области приватизировано 340 промышленных, государственных, а также реформировано 342 коллективных сельскохозяйственных предприятий, с которых 286 определились с правопреемственностью. На их базе создано             406 принципиально новых аграрных формирований рыночного типа, основанных на частной собственности – из них:

182 общества с ограниченной ответственностью,

132 сельхозкооператива,

66 частных предприятий;

25 фермерских хозяйств.

В реформированных хозяйствах роспайовано земель общей площадью                1,6 млн. га. Право на получение земельных долей (паев) признано за 225,9 тыс. селян,  с которых 222,8 тыс. выдано соответствующие сертификаты. По состоянию на 25.04.05 изготовлено 209,8 тыс. государственных актов на право частной собственности на землю (94,1 процента от общего количества граждан, которые получили  земельные сертификаты).

В связи с получением государственных актов в области осуществляется перерегистрация договоров аренды земельных участков. По оперативным данным по состоянию на 13.05.05 зарегистрировано 189,1 тыс. договоров аренды на общую сумму 148,7 млн. грн.  Договорные обязательства за 2004 год  выполнено на 95,3 процентов (141,6 млн. грн.), начат процесс выплаты арендной платы за обязательствами  текущего года. В среднем за результатами прошлого года в счет аренды земельных паев каждым арендодателем получено более 750 грн. Средний размер арендной платы от стоимости арендованных земель составляет 1,3 %.

В области проведено уточнение паевого фонда реформированных предприятий, стоимость которого составляет 828,4 млн.грн. Право на имущественный пай признано за 178,6 тыс. селянами, получено свидетельств на право собственности на имущественный пай 166,9 тис. (93,4%). Общая стоимость имущества переданного в аренду составляет 303,0 млн. грн. Средний размер арендной платы составляет 1,1 процента от его стоимости. На сегодня договорные обязательства с аренды имущественных паев выполнены на           84,9 процента. Выполнение обязательств  продолжается.

Для предоставления товаропроизводителям квалифицированных консультационных услуг, а также практической помощи по организации сельскохозяйственного производства и реформированию собственности, соответственно требований законодательных актов при главном управлении сельского хозяйства и продовольствия облгосадминистрации работает консультативно – дорадчий Кабинет. В районах области при отдельных организациях, учреждениях и предприятиях сельскохозяйственного направления создано 28 таких формирований, в том числе и областной – информационно – консультативный центр «Агро - Таврия» (г. Мелитополь).

 

Инфраструктура аграрного рынка

 

В области сформирована определенная сеть рыночных структур: 22 агроторговых дома, 54 обслуживающих кооператива, 178 фирменных магазинов, 535 заготовительных пунктов (заготовки: молока – 428, мяса –  78, плодоовощной продукции – 39, другой сельскохозяйственной продукции – 28).

На территории области расположено 103 рынка, из них постоянно действующих – 98, в том числе 66 – под контролем службы государственной ветеринарной медицины, 62 –  рынки оптовой торговли.

С начала года в области организованно 77 выставок-ярмарок, в т.ч. постоянно действующих – 11.

30 апреля текущего года проведена предпраздничная ярмарка, в которой взяли участие 48 сельхозтоваропроизводителей с 18 районов области. На ней было представлено свыше 30 наименований продукции на общую сумму около 400 тыс. грн., в том числе продано мяса и мясных изделий более 5,0 тонн. Цены на мясо свинины составляли 15-18 грн., на мясо говядины - 10-15 грн. за 1 кг.

Кроме того, в районах области на предпраздничных ярмарках продано более 7,0 тонн мяса.

В областном и районных центрах, при отдельных организациях, учреждениях и предприятиях сельскохозяйственного направления создано  29 консультативно-информационных формирований.

В 2005 году в консультативно-информационном кабинете при главном управлении сельского хозяйства и продовольствия свыше 200 коллективов и отдельных работников сельскохозяйственных предприятий и организаций получили квалифицированные разъяснения, консультации по вопросам реформирования, организации кооперативных формирований и их объединений.

 

Развитие социальной сферы села

 

Реформированные сельхозпредприятия осуществляют мероприятия, связанные с передачей объектов социальной инфраструктуры села в коммунальную собственность. Состоянием на 01.05.2005 в собственность сельских советов передано 93 % общеобразовательных школ, 65 % клубов, 71% дошкольных учреждений, 73% объектов здравоохранения, 76 % жилищного фонда, 79% сетей инженерного обеспечения от общего количества объектов запланированных к передаче. Одновременно в коммунальную собственность передается имущество учреждений социально-культурного назначения, собственником которого становятся сельские советы.

Продолжается работа по созданию разветвленной сети сельской коммунальной службы области, которая занимается ремонтом и обслуживанием объектов социальной инфраструктуры и оказанием жилищно-коммунальных услуг сельскому населению.

По состоянию на сегодняшний день таких подразделений насчитывается более 100,  56 из которых входят в областную ассоциацию «Облселькоммунхоз».

Только за два последних года сельской коммунальной службой области общий объем работ выполнен на сумму 11,9 млн.грн., в том числе оказано платных услуг населению на 7,86 млн.грн. В текущем году таких услуг оказано соответственно на 1,45 и 1,1 млн. грн.

Построено, реконструировано и капитально отремонтировано инженерных сетей (включая водопроводные, тепловые, канализационные) общей протяженностью 54,2 км.

В системе ассоциации «Облселькоммунхоз» налажено производство полиэтиленовых водопроводных труб, что позволит обеспечить потребности жилищно-коммунальное хозяйство сельских регионов области таким экономически энергосберегающим изделием.

 

Состояние отрасли растениеводства

 

Область завершает посев яровых культур. На сегодня посеяно   956, 1 тыс. тонн или 98 % к заданию.

Закончил яровой сев К-Днепровский район. Заканчивают весенне-полевые работы хозяйства Бердянского, Ореховского и Приморского районов. Отстают с посевом хозяйства В. Белозерского, Розовского и Акимовского районов (76 - 72 %).

Закончили  посев  подсолнечника, кроме Мелитопольского та Розовского районов.

Хозяйства области приступили к обработке гербицидами против сорняков посевов озимой пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника. Всего обработано 222,4 тыс. га, из них озимой пшеницы 175 тыс. га.

Кроме обработки гербицидами хозяйства обрабатывают посевы крестоцветных культур (горчица, рапс, капуста) против  вредителей.

В настоящее время проведена обработка садов на площади 3,2 тыс.га против вредителей и болезней.

В конце текущей недели хозяйства области приступят к обработке посевов озимых культур против клопа-черепашки, злаковых мух и трипсов. Будут проведены краевые обработки полей.

Необходимо начать борьбу с жуками серого и песчаного долгоносика на посевах подсолнечника. В настоящее время их численность превышает экономический порог вредоносности на 5-8%.

 

Состояние озимых культур

 

Из 402 тыс. гектаров озимых культур необходимо пересеять 7,0 тыс.га. В настоящее время пересеяно 4 тыс.га ранними яровыми зерновыми культурами, а оставшиеся 3 тыс. га будут пересеяны поздними культурами (просо, кукуруза, сорго, гречиха).

395 тыс.га (98%) озимых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Состояние отрасли животноводства.

За январь – апрель 2005 года всеми категориями хозяйств области произведено 98,5 тыс. тонн молока и 178,9 млн. штук яиц, что соответственно на 2 и 11 % больше уровня прошлого года. Мяса произведено (реализовано на забой) 30,5 тыс. тонн, что на 7,8% меньше уровня прошлого года.

Состоянием на 01.05.2005 года по сравнению с 01.05.2005 года численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась на 6,7 тыс. голов (3,3%), свиней – на 10,7 тыс. голов (4,4%), овец и коз – на 5,4 тыс. голов (10,4%).

Возросла продуктивность скота и птицы. Надой молока от одной коровы увеличился на 126 кг (13,4%). Самая высокая продуктивность дойного стада – 1221 кг,  достигнута хозяйствами Бердянского района, 1122 кг – хозяйствами Ореховского района и 1105 кг – хозяйствами К- Днепровского района.

Низкая продуктивность коров  остается  в Розовском – 574 кг., Черниговском – 611 кг  и Акимовском – 645 кг.

С начала года на курку – несушку получено 91 яйцо, что на 3 яйца больше чем в прошлом году.

В целом, по отрасли увеличился выход приплода телят и поросят, а также улучшилась сохранность молодняка животных и птицы.  

 

Материально-техническое обеспечение

 

Машинно-тракторный парк сельхозтоваропроизводителей области всех форм собственности насчитывает более 10 тыс. тракторов, 2,5 тыс. зерноуборочных, 1 тысячи кормоуборочных комбайнов, десятки тысяч других сельхозорудий (80% из которых отработали свои технические ресурсы и морально устарели).

Для проведения всего цикла весенне-полевых работ было подготовлено и задействовано 3,6 тыс. тракторов, 4,7 тыс. сеялок, 4,4 тыс. культиваторов,  3,7 автомобилей.

Сельхозтоваропроизводителями области закуплено более 16,6 тыс.тонн дизельного топлива, в т.ч. льготного 13,8 тыс. тонн, (84%), 10,8 тыс. тонн из которых получено. Ведется работа по отгрузке недопоставленных 3 тыс. тонн.

Для обновления и пополнения машинно-тракторного парка в  области работают: лизинговые программы, программа 30% компенсации стоимости техники, долгосрочного кредитования с компенсацией кредитной ставки.

На условиях финансового лизинга через Запорожскую филию НАК «Украгролизинг» хозяйствам области поставлено 32 единицы сельхозмашин на сумму 3,1 млн. гривен.

На 30 % компенсацию сельхозтоваропроизводителям области выделено с госбюджета лимит в сумме 4,4 млн.грн. На сегодня уже приобретено 32 трактора и 4 комбайны на общую сумму 4,3 млн.грн. с компенсацией 1,3 млн. грн.

Работа этих программ продолжается.

 

Задолженность по заработной плате

 

На 1 апреля 2005 года задолженность по заработной плате составляет 4416,2 тыс.грн., что на 1338,6 тыс.грн. больше чем была на начало года. Долги по заработной плате зафиксированы в 69 сельскохозяйственных предприятиях 17 районах области.

На 1 января 2005 года в сельском хозяйстве не имели задолженности 6 районов области (Бердянский, Веселовский, Гуляйпольский, Запорожский, К-Днепровский, Пологовский),  а на 1 апреля только  3 района (Бердянский, Веселовский, К-Днепровский).

Самая высокая задолженность в хозяйствах Акимовского (793,3 тыс.грн.), Васильевского (771,2 тыс.грн.), Приморского (529,3 тыс.грн.), Токмакского (334,3 тыс.грн.) и Куйбышевского (323,2 тыс.грн.).

По каждому предприятию, которое имеет  задолженность по заработной плате  разработаны графики погашения. Еженедельно проводится мониторинг по погашению задолженности.

Учитывая сезонность сельскохозяйственного производства, погасить долги по заработной плате можно будет только  с поступлением продукции нового урожая.

 

Охрана труда

 

За 4 месяца текущего года допущено 20 (29 в 2004 году) несчастных случаев в том числе 2 (6 в 2004 году) со смертельным исходом. 4 работающих травмировано в Гуляйпольском (в т.ч. 1 со смертельным исходом), по 3 – Куйбышевском, Мелитопольском районах, по 2 в Вольнянском, Пологовском и Михайловском.

За этот период возникло 7 пожаров материальный ущерб от которых составил 100210 грн. (по 2 пожара в Михайловском и Приморском, по 1 в Куйбышевском, Мелитопольском, Пологовском районах).

 

Кадровая работа

 

Согласно приказа Министерства аграрной политики Украины в зимний период 2004-2005 гг. проведена учеба  руководителей, специалистов сельского хозяйства предприятий разных форм собственности и хозяйствования, учреждений и организаций АПК и рабочих кадров в количестве 1577 чел., в том числе:

- руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности – 183 чел.

- главные специалисты, специалисты предприятий, учреждений, организаций   – 911 чел.

- рабочие кадры – 423 чел.

- госслужащие –    60 чел.

На  должном уровне была организована эта работа в Мелитопольском, Акимовском и  Токмакском районах.

Необходимо обратить внимание руководителей К.Днепровского, Новониколаевского  и Ореховского районов на низкий охват обучением  как специалистов, так и кадров массовых профессий.

Про стан справ на селі та вирішення окремих проблем АПК розповів журналістам також заступник голови облдержадміністрації Валерій Буцанов (нижче наводимо тези його виступу).

В сельском хозяйстве области наметились положительные тенденции.

За 4 месяца 2005 года производство валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2000 г.) во всех категориях хозяйств превышает 200 млн.грн., что на 10,9 процента больше аналогичного периода  минувшего   года.

К уровню прошлого года обеспечено увеличение поголовья свиней  на 35,5 тыс. голов и птицы на 201,7 тыс. голов, выросла продуктивность  животных,  получено больше приплода телят и поросят, улучшилась робота с сохранностью  поголовья скота.

Производство молока увеличилось на 2 процента, яиц – на 11%.

Организованно ведутся весенние полевые работы, несмотря на позднюю весну,  темпы проводимых работ превышают прошлогодние.

Состояние озимых культур на площади 395 тыс.га  находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

На сегодня яровых культур  посеяно на площади 956 тыс.га, или 98 % к прогнозу.

Минеральных удобрений закуплено 48,2 тыс. тонн или 98 % к потребности, в том числе льготных 24,2 тыс. тонн. Подкормлено  372,8 тыс.га. озимых культур. На 100 тыс.га посевов планируем провести подкормку карбамидом с одновременной обработкой  против вредителей.

Проводится робота по борьбе с сорняками сельскохозяйственных культур. Обработано  гербицидами – 222,4 тыс. га.

Особое внимание отводится обеспечению сельхозтоваропроизводителей  льготным топливом.

Хозяйства проплатили почти 37 млн.грн. за 13,8 тыс. тонн, получено  10,8 тыс. тонн, из них 6,4 тыс. по 2400 грн. за тонну, 4,4 тыс. тонн по цене   2800 грн. за тонну.

487 хозяйств заключили соглашения на получение льготных кредитов в суме 226,6 млн.грн., уже получено 198,0 млн.грн., что больше прошлогоднего  года на  108,6 млн.грн.

Средний процент за пользование кредитами составляет 17-21.

Сельхозтоваропроизводители из государственного бюджета получили компенсацию за краткосрочные кредиты в сумме 420 тыс. грн. и за долгосрочные кредиты 830 тыс. грн.

 

Поддержка агропромышленного

комплекса области

 

6 мая 2005 года принято постановление Кабинета Министров Украины “О вопросе использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса”, которым предусмотрено направить деньги  государственного бюджета на :

- поддержку производства продукции животноводства и растениеводства (за выращенные и проданные на забой и переработку молодняк крупного рогатого скота, свиней и цыплят-бройлеров; за  реализацию шерсти; за имеющиеся пчело-семьи; за поголовье овцематок и ярок; за поголовье  коров мясного  направления производительности; за поголовье телок, закупленных в личных крестьянских хозяйствах для пополнения основного стада;  за экологически чистое молоко собственного производства, проданное для изготовления специальных продуктов детского питания; за изготовление продукции шелководства; за проведение идентификации и регистрации скота; на возмещение сортовой надбавки за приобретенный семенной материал);

- реформирование и развитие коммунального хозяйства в сельской местности;

удешевление стоимости страховых премий (взносов), фактически уплаченных субъектами аграрного рынка.

Кроме этого, предполагается:

- возмещение затрат за потребленную электроэнергию, использованную на полив сельскохозяйственных культур;

- 30 процентное возмещение стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства;

- возмещение затрат на закладку и уход за молодыми садами и виноградниками.

 

Ю.Артеменко та В.Буцанов відповіли на численні питання журналістів.

 

Запитання:- Чи визначається  в Україні рейтинг  підприємств АПК, як це, наприклад, робиться в Росії, коли міністерство сільського господарства  щорічно аналізує стан справ у цій сфері? Адже, можливо, новій владі  варто розвивати  сільськогосподарські холдинги, замість того, щоб просто, як і раніше, керувати  на селі  директивними методами?

Відповідь: Буцанов: -  Ми також маємо свої сільськогосподарські холдинги. Наприклад, Мелітопольський м’ясокомбінат, крім того, що виробляє смачну і поживну ковбасу,  ще вирощує у трьох господарствах в районах області понад 6 тисяч голів свиней. Також у всіх районах працюють його фірмові магазини з реалізації м’ясної продукції. Взагалі-то, у нашій області практично в кожному районі досить ефективно працюють так звані Торгові будинки – ті ж самі холдинги, які включають  як підприємства з вирощування , так і з переробки та реалізації. Їх розвиток здебільшого залежить від  податкової політики держави на селі. Сьогодні президент поставив завдання забезпечити максимальне податкове навантаження на підприємства АПК не більше 7%. Варто зважувати і на те, що в Україні до 2001 року, коли вже в усіх інших сферах панувала ринкова економіка,  ціни на сільгосппродукцію регулювалися в ручному режимі, що привело до повного занепаду села. Тому зараз ми маємо його відроджувати.

Артеменко: - Прикладом успішного  сільськогосподарського холдингу може бути і славнозвісний «Хлібодар»: виробництво, реалізація хлібобулочної продукції.  Сьогодні вони  виробляють вже і муку. Також мають і свої поля.

Я, як керівник  облдержадміністрації, сьогодні вбачаю завдання своєї управлінської команди, зокрема, та нової влади, в цілому,  у  забезпеченні умов максимального сприяння відродженню та повноцінному розвитку  села. Ми вже забезпечили селян дешевими кредитами, які потім будуть компенсовані. Допомогли із придбанням на пільгових умовах сільськогосподарської техніки, організували гідні умови на ринках, де селяни можуть самі , без посередників. Реалізовувати свою продукцію. На жаль, відразу все зробити неможливо. Зрозумійте, село занепадало 15 років. За цей час селяни навіть  відвикли їздити на ринки. А збувають свою продукцію за безцінь перекупникам. І наше завдання -- змінити цю ситуацію, фактично – змінити ментальність.

 

Запитання: - Чи ведеться робота щодо збереження  приміщень тваринницьких ферм? Маю інформацію про те, що в районах області, зокрема, в Новомиколаївському районі, ці будівлі просто руйнуються, розбираються місцевими жителями. Також повідомте: Чи розвиватиметься в нашій області тема  кінних заводів?

Відповідь: Буцанов: - Щодо тваринницьких комплексів, проблема у тому, що все майно на селі вже давно розпайоване. І в цих будівлях також є частка кожного працівника колишнього місцевого колгоспу. Тому практика така існує, коли господарство, щоб розрахуватись з пайщиком, змушене виставляти будівлю під розбору. Проте сьогодні намітилась і позитивна тенденція – будівництва нових тваринницьких комплексів. Так, нещодавно введено до ладу новий корівник у ВАТ «Степовий» Кам’янсько-Дніпровського району.

До речі, таких прикладів не мало. Вчора на селекторній нараді Прем’єр  Тимошенко  поставила перед нами завдання - в кожній області забезпечити умови для створення нових комплексів з вирощування свиней. Таких, наприклад, як в Данії, де 5-6 чоловік персоналу  обслуговують комплекси, що дають по 100-150 тисяч тонн свинини на рік. Таке виробництво дуже рентабельне. Натомість, за результатами минулого року, у нас виробництво м’яса геть збиткове. Тому, до речі, багато причин. Зокрема, ми забули, що таке  технологічна дисципліна.

Щодо другого запитання, то зауважу: кінне  господарство у Ново миколаївському районі має понад 700 коней. До речі, породистих, які навіть здобувають призи на різноманітних виставках та змаганнях. У цьому ж господарстві, яке ще й досі державне,  ще й 3-тисячне поголів’я свиней.

Артеменко: - Щодо стану справ у тваринництві, ми створили спеціальну комісію фахівців, яка зараз вивчає та аналізує ситуацію у галузі. За результатами цієї роботи комісія надасть свої пропозиції. Про це ми повідомимо додатково.

 

Запитання: - Йшлося про те, що у Токмацькому районі будуть будувати новий репродуктор для курчат. Мова про розвиток  виробництва м’яса птиці. Чи будуть забезпечені екологічні норми цього м’яса і хто їх  гарантуватиме?

Відповідь: Буцанов - Так, будуватимуть спершу репродуктор з вирощування курчат. Але в планах і організація фабрики з виробництва м’яса птиці. Що ж до натуральності наших продуктів, то навіть на міжнародному ринку вони конкурентоспроможні саме через те, що при їх виробництві  не використовуються синтетичні засоби. І це стосується не тільки м’яса, але й овочів,  зерна. У нас менталітет такий, щоб все було натуральним.

 

Запитання: - Не секрет, що багато господарств дійсно не дотримуються технологічної дисципліни щодо вирощування зернових і олійних культур. Мало хто практикує так зване трипілля, парування та інше. Чи можна якось вплинути на ситуацію з тим, щоб землі не виснажувались повністю?

Відповідь: Буцанов:- На жаль, це відбувається саме через те, що, наприклад, вирощування соняшника дуже прибуткове – 60% рентабельність. Контроль за  додержанням технологічної дисципліни покладений на інспекцію, що утворена при управліннях земельних ресурсів. Але інспекція не має важелів впливу на ситуацію. Гадаю, що повноваження контролю слід надати управлінню з питань сільського господарства облдержадміністрації.

 

Запитання:- Чи використовується сьогодні прикладна сільськогосподарська наука, як вона інтегрується в нових умовах, яким чином використовується науковий потенціал області? Зокрема, цікавить доля НДІ «ЦІМЕЖ».

Відповідь: Буцанов:- На жаль, наука сьогодні втрачає свій авторитет. Щодо «ЦІМЕЖу», то слід його перекваліфікувати для розробки нової сільськогосподарської техніки.

 

Запитання:- Чим викликана  кризова ситуація в Якимівському районі?

Відповідь: Буцанов:-  Там досить складні кліматичні умови – за рік випадає не більше 300 мм опадів. До того ж у минулому році  було практично зруйновано  систему зрошування.

 

Запитання:- Яка доля  вівчарства  та  промислового вирощування індиків у нашій області?

Відповідь: Буцанов: - Сьогодні вирощування індиків у нас – приватний бізнес. На промисловому рівні у нас цього немає. Проте будемо працювати у цьому напрямку. Що ж до вівчарства, то маємо програму сприяння його розвитку. Так, останнім часом поголів’я овець в області збільшено на 1 тисячу голів. Але великих господарств – по 50-100 тисяч голів  у нас поки що немає . Тому дуже важко купити баранину на базарі.

 

Запитання:- Чому в занепаді овочівництво та  промислове рибальство?

Відповідь: Буцанов: -  Не сказав би, що промислове рибальство у занепаді. У квітні цього року господарствами області виловлено промислової риби на 150 тонн більше, ніж минулого. Що ж до овочівництва, то в тому ж Якимівському районі в господарстві «Атманай» геть  зруйнована  система зрошування. Проте в інших районах – Василівському, Кам’ясько-Дніпровському -- зараз подивіться, всі поля біля траси стоять під  теплицями. То овочі в нас будуть. Зараз  відроджується і садівництво. Кошти від 1% збору прибутків від збуту  лікеро-горілчаних виробів передаються на розвиток садівництва. У нас в області з’явилось багато бажаючих займатися цією темою.

 

Прес-служба облдержадміністрації

Читайте також

Система електронного декларування в Україні буде працювати – Володимир Зеленський розпочав термінове засідання РНБО

Запорізька область долучилась до другого Національного плану дій “Жінки, мир, безпека”

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт положення про дуальну форму здобуття освіти

Заступниця голови ОДА Олена Теряєва розповіла про нові обмеження карантину у «помаранчевій» зоні та про стан готовності медичних закладів

Визначено лауреатів премії за досягнення в краєзнавчій роботі імені Якова Новицького

Мешканцям області пояснили, що неможливо захворіти на грип та COVID одночасно

В Україні зафіксовано 7 342 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

Іноземці, які постійно проживають в Україні, та біженці матимуть можливості здобути вищу освіту за кошти державного та місцевого бюджетів

Мінсоцполітики інформує про діяльність Кризового центру для жінок із дітьми «Місто Добра»

Оголошено обласний конкурс учнівських робіт «Мій погляд на енергозбереження»

Проведено перше засідання робочої групи з вирішення податкових питань фермерів