"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню

Положення про Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації

14 січня 2013 - 14:07

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації

27.12.2012                №  663

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент промисловості та розвитку інфраструктури
Запорізької обласної державної адміністрації

 

1. Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Запорізької обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрації), що утворюється головою облдержадміністрації, та забезпечує виконання покладених на нього завдань у межах Запорізької області.

2. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (у частині енергозбереження і енергоефективності), Міністерству промислової політики України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству інфраструктури України, Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном, Національній комісії, що здійснює державне рулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

 • участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв’язку та сфері енергозбереження;
 • здійснення організаційних заходів щодо ефективності діяльності підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку;
 • здійснення організаційних заходів щодо підвищення енергоефективності;
 • інформування та надання роз’яснення щодо здійснення державної політики у паливно-енергетичному комплексі та у сфері енергозбереження і енергоефективності;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері користування надрами;
 • забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту), дорожнього господарства;
 • забезпечення організації та вдосконалення пасажирських перевезень у межах області, підвищення якості надання послуг транспорту і зв’язку;
 • організація роботи щодо взаємодії з Мінінфраструктури України з питань координації роботи авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту, дорожнього господарства.

 

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1)     аналізує:

 • стан і тенденції розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку, дорожнього господарства та сфери енергозбереження та вносить голові облдержадміністрації, до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства промислової політики України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, Державного космічного агентства України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Державного концерну «Укроборонпром» пропозиції щодо забезпечення сталого розвитку відповідних галузей економіки, підвищення конкурентоспроможності та ефективного використання ресурсів;
 • стан розрахунків за спожиті енергоносії споживачів області та вживає необхідні заходи щодо зменшення їх заборгованості;

 

2)     розробляє і подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

 • проектів місцевих бюджетів, регіональної та державної програм соціально-економічного розвитку, проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
 • проектів програм реформування і розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку і сфери енергозбереження області;
 • проектів програми приватизації державного майна на території області;
 • проведення енергетичних обстежень, розроблення проектів з енергозбереження, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання бюджетними установами та організаціями області;
 • визначення потреби у транспортних перевезеннях, послугах поштового зв’язку та телекомунікацій;
 • погодження призначення осіб на посаду керівників підприємств, установ та організацій промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, Державного концерну «Укроборонпром», облдержадміністрації, за винятком керівників, що обираються (призначаються) на посади за результатами конкурсного відбору;
 • проектів нормативно-правових актів з питань стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього господарства;
 • вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;

 

3) розробляє і подає пропозиції:

 • голові облдержадміністрації та до відповідних органів центральної влади щодо формування напрямів державної та регіональної політики у галузях промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузі транспорту і зв’язку та у сфері енергозбереження і енергоефективності;
 • голові облдержадміністрації, Міненерговугілля та Держенергоефективності пропозиції щодо використання коштів, передбачених у бюджеті на реалізацію енергозберігаючих проектів;
 • щодо перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу області, у першу чергу за рахунок наявних місцевих видів палива та відновлювальних джерел енергії;
 • голові облдержадміністрації та до Міністерства інфраструктури України щодо компенсації перевізникам втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян за рахунок бюджетних коштів;

4) забезпечує організацію пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, згідно з чинним законодавством та нормативними актами, що регулюють роботу автомобільного транспорту загального користування;

5) забезпечує підготовку пропозицій щодо формування автобусної мережі та ведення реєстру міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області;

6) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг та послуг зв’язку, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів, по яких здійснюється перевезення пасажирів у межах області;

7) сприяє впровадженню нових технологій у промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв’язку, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

8) бере участь у:

 • розробленні та виконанні державних цільових програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку та сфери енергозбереження;
 • здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту та зв'язку та сфери енергозбереження;
 • розробленні програм, спрямованих на освоєння і випуск імпортозамінної продукції;
 • процедурах примирення під час розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);
 • розробленні та здійсненні заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах транспорту, дорожнього господарства;
 • визначенні поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту;
 • підготовці відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;
 • розробці проектів нормативно-правових актів у сферах транспорту, дорожнього господарства, у законодавчо визначених випадках;
 • у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовці пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;
 • погодженні розрахункових балансів споживання електричної енергії та електричної потужності для енергопостачальних компаній області;
 • погодженні загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної  підприємств, установ та організацій;
 • формуванні та погодженні переліку споживачів  та їх обладнання, для якого має бути установлена екологічна броня на електропостачання;
 • погодженні довідки з надходження та реалізації скрапленого газу для спеціалізованих підприємств області;

9) вживає заходів щодо організації міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами галузей транспорту та споживачами їх послуг; створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів транспорту загального користування для перевезення пасажирів;

10) організовує контроль за додержанням встановлених умов і правил операцій з металобрухтом, організовує роботу обласної комісії з контролю за господарською діяльністю, пов’язаною з металобрухтом;

11) організовує роботу з проведення обстежень спеціалізованих підприємств, спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» та складає акти обстеження спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств;

12) організовує моніторинг діяльності, пов’язаної з користуванням надрами на території Запорізької області;

13) узагальнює практику застосування законодавства у відповідних галузях;

14) здійснює заходи щодо запобігання корупції;

15) забезпечує додержання в Департаменті законодавства про державну таємницю;

16) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

 

6. Департамент має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань громадян (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку та у межах своїх повноважень з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами та організаціями.

 

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінпромполітики України, Мініфнраструктури України, Міненерговугілля України, Агенством держмайна України, НКРЗІ в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту в установленому порядку відповідно до законодавства про державну службу.

У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту, а у разі відсутності останнього – заступник директора Департаменту – начальник управління промисловості, транспорту та зв’язку.

 

9. Директор Департаменту:

 

1) здійснює керівництво Департаментом, планує його роботу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

3) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області.

4) визначає структуру Департаменту, розподіляє обов’язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;

5) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, профілі професійної компетенції посад державної служби та посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

6) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти положення про Департамент, кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту, має право розпорядження та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

11) вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації, розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації та сесіях обласної ради питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.

12) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо утворення при Департаменті консультативно-дорадчих органів;

13) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень Департаменту;

15) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством та центральним органом виконавчої влади.

11. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

12. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту кошторис та штатний розпис Департаменту визначаються та затверджуються в установленому порядку.

13. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації                                                Ю.Г. Пелих

Читайте також

Учасники АТО отримали у власність понад три тисячі земельних ділянок

Розпочались роботи щодо створення у Бердянську військової морської бази

Вступники з Криму та Донбасу можуть вступати до українських закладів без складання ЗНО

У Запорізькій області побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію

Віталій Боговін взяв участь у засіданні Державної комісії ТЕБ і НС

До уваги журналістів!

Українці, які повернулися з-за кордону і не хочуть проводити 14 днів на самоізоляції, можуть припинити її, здавши ПЛР-тест

В Україні 51 224 підтверджених випадків COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

З 1 липня за пробне ЗНО вже повернули більше 21 мільйона гривень

У Чернігівці тривають роботи з ремонту каналізаційної мережі

У Чернігівському районі тривають роботи на дорозі, визначеній програмою «Велике будівництво»