Новини

Євген Червоненко: «Пріоритетне завдання виконавчої влади - забезпечення вільних і прозорих виборів»

7 лютого 2006 - 15:33

Губернатор доручив головам районних державних адміністрацій у межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, вжити необхідні заходи для створення всім політичним силам, кандидатам у депутати та на посади сільських, селищних, міських голів рівних умов участі у виборах. Також він вимагає безумовного додержання законів щодо неупередженості та рівного ставлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування до всіх суб'єктів виборчого процесу, унеможливлення використання посадовими особами службового становища, службових приміщень, транспорту, засобів зв'язку для підтримки окремих політичних сил чи кандидатів.

Євген Червоненко закликає не допустити під час підготовки та проведення виборів будь-яких проявів адміністративного тиску, втручання в процес здійснення виборцями вільного волевиявлення, їх підкупу, обману, застосування засобів економічної та іншої дискримінації щодо засобів масової інформації, їх власників, посадових осіб і творчих працівників, зокрема у сфері доступу до поліграфічних послуг, каналів зв'язку, частот, відповідного обладнання, а також забезпечити своєчасне та у повному обсязі фінансування видатків на проведення виборів.

В числі першочергових завдань, які голова ОДА визначив на період підготовки та проведення виборів, також:

  • надання постійної підтримки громадським організаціям у їх зусиллях, спрямованих на підвищення правової культури учасників виборчого процесу, здійснення громадського контролю за проведенням виборів;
  • забезпечення безумовної реалізації права кандидатів у депутати, зокрема тих, які є керівниками органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, на увільнення за їх бажанням, на період передвиборної агітації, від виконання виробничих і службових обов'язків із наданням неоплачуваної відпустки;
  • створення рівних умов для роботи засобів масової інформації, незалежно від джерел їх фінансування, у висвітленн і в установленому порядку процесу підготовки та проведення виборів, поширення повної і об'єктивної інформації про політичні партії, їх виборчі блоки, кандидатів, неупередженого висвітлення їх політичної позиції та діяльності, а також поглядів громадян;
  • недопущення будь-якого протиправного втручання в діяльність виборчих комісій та процес прийняття ними, а також судами, рішень у спорах, які можуть виникати під час проведення виборів;
  • створення спільно з Центральною виборчою комісією належних умов для роботи офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій;
  • рівного і безперешкодного доступу до приміщень виборчих дільниць осіб з обмеженими фізичними можливостями і надання їм, у разі необхідності, невідкладної медичної допомоги.

Окремо йдеться про створення всім виборчим комісіям відповідних умов для вирішення покладених на них законом завдань, зокрема:

  • забезпечення їх відповідним приміщенням для роботи та голосування, транспортом, засобами зв'язку, оргтехнікою, меблями та інвентарем відповідно до вимог Центральної виборчої комісії;
  • забезпечення підготовки повних і достовірних списків виборців та їх своєчасне уточнення у разі потреби.

Головам районних державних адміністрацій губернатор доручив забезпечити протягом виборчого процесу належний громадський порядок та вжити заходів щодо недопущення поширення під час передвиборної агітації, у будь-якій формі, закликів до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної та іншої ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, а також матеріалів, що містять такі заклики та наклепницьку інформацію про політичні партії, їх лідерів, виборчі блоки, кандидатів.

При виконанні цих завдань свою діяльність координувати з територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України.

Контроль за виконанням цього розпорядження голова ОДА Євген Червоненко залишив за собою.

 

 

Прес-служба облдержадміністрації

Читайте також