Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень-травень 2015 року

6 липня 2015 - 14:57

 Промисловість

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2015 року склав 52,5 млрд. грн., або 8,9 % обсягу реалізації по Україні (3 місце серед регіонів України).

Підприємствами регіону вироблено 27 % загального обсягу електричної енергії в Україні, високовольтної апаратури – 73,3 %, сталі – 37,4 %, чавуну – 17,5 %, прокату чорних металів – 30,3 %.

Індекс обсягу промислового виробництва за січень-травень 2015 року становив 93,3 % (14 місце серед регіонів, у січні-квітні 2015 року – 92,5 %).

Зростання виробництва порівняно з січнем-травнем 2014 року відбулося у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 3,3 %, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,3 %.

Падіння обсягів промислового виробництва спостерігається у:

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 3,2 %, що пояснюється зменшенням випуску товарної продукції на ВАТ «ЗМК «Запоріжсталь» (сталі – на 1,5 %, прокату – на 2,1 %), ПАТ «Дніпроспецсталь» (сталі – на 10,2 %, прокату – на 8,8 %), ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (феросплавів – на 24,3 %) та на ряді інших підприємств металургійного комплексу (через системні проблеми галузі: залежність від експортних ринків збуту; висока енерго- та матеріалоємність виробництва, що спричиняє високу собівартість продукції; дефіцит коштів для інвестицій у модернізацію основних фондів; низький внутрішній попит з боку будівельної галузі та машинобудування);

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 16,4 %, що сталося переважно через скорочення виробництва на ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод», ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт», а також на інших підприємствах машинобудування (у зв’язку з зниженням попиту на вироблену продукцію, низьким рівнем конкурентоспроможності продукції, фінансовими проблемами виробників);

виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 23,6 %, в основному через скорочення виробництва на ТОВ «РУСНВП «Агрінол» та ТОВ «СП Юкойл» у зв’язку з проблемами, пов’язаними з забезпеченням підприємств сировиною;

виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – на 7,4 %, через кризовий стан ПАТ «АЗМОЛ», ПрАТ «Завод напівпровідників» та нестабільну роботу ЗДП «Кремнійполімер»;

виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,1 %, що обумовлено скороченням виробництва на ТОВ «Дніпрокераміка» (на 20,4 %);

текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри – на 20,2 %, через скорочення виробництва на ПАТ «Елегант», ТОВ «Науково-виробнича фірма Міда, ЛТД»;

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 5,2 %, в основному, через скорочення виробництва сирів жирних (на 40,1 %) та кисломолочних (на 46,1 %) на ТДВ «Приазовський сирзавод» та ТОВ «ВО «Моліс».

Енергетичним комплексом області за січень-травень 2015 року вироблено 19 млрд. кВт годин електроенергії, що на 2 % менше, ніж за відповідний період 2014 року через збільшення обмежень по лініях електропередач, переглядом диспетчерського графіку навантаження в енергосистемі та показника водності ріки Дніпро.

 Сільське господарство

Виробництво валової продукції сільського господарства за січень-травень 2015 року зменшилося порівняно з відповідним періодом 2014 року на 4,2 % (13 місце серед регіонів).

В усіх категоріях господарств вироблено 36,1 тис. тонн м’яса у живій вазі (93,3 % до січня-травня 2014 року), 100,5 тис. тонн молока (97,2 %), 312,3 млн. штук яєць (103,9 %).

На 01.06.2015 в області налічувалося 125,2 тис. гол. великої рогатої худоби (91,4 % до відповідного періоду 2014 року), у тому числі 59,3 тис. гол. корів (98 %); 337,5 тис. гол. гол. свиней (99,8 %), 6,4 млн. гол. птиці (100,1 %).

У сільському господарстві області завершено весняно-польові роботи. Ярих культур посіяно на площі 879,8 тис. га (109 % до завдання), у тому числі ранніх зернових – на 202,8 тис. га. (115 %), соняшнику – на площі 514,3 тис. га (113 %).

В області розпочато збирання ранніх зернових та зернобобових культур. На 02.07.2015 намолочено 2870 тонн зерна нового урожаю при врожайності 30,2 ц/га (у 2014 році – 30 ц/га).

 Готовність зернозбиральних комбайнів до початку жнив складає 96 %, в наявності 13,2 тис. тонн дизпалива, автобензину – 3,3 тис. тонн.

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.06.2015 склав 79 % (на 01.06.2014 – 100,3 %), у т.ч. підприємств житлово-комунального господарства – 85 % (92,8 %).

Заборгованість підприємств житлово-комунального господарства перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» становила 144,8 млн. грн. і збільшилась з початку 2015 року на 25,5 млн. грн. (на 21,4 %).

На 01.06.2015 найбільшу заборгованість мають КП «Водоканал» м. Запоріжжя (48,7 млн. грн.), КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (39,3 млн. грн.) та КП «Бердянськводоканал» (11,9 млн. грн.).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.06.2015 склав 88 % (на 01.06.2014 – 76 %), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 86 % (54 %), населення – 90 % (108 %).

Заборгованість за спожитий природний газ становила 127,3 млн. грн., у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 79,4 млн. грн., населення – 41,9 млн. грн., установ і організацій місцевого бюджету – 3,4 млн. грн., установ та організацій державного бюджету – 2,6 млн. грн.

Стан розвитку будівельної діяльності

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-травень 2015 року склав 444,5 млн. грн. (9 місце серед регіонів України), або 82,4 % до відповідного періоду 2014 року (13 місце).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 66,9 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 24,0 % та 9,1 % відповідно.

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-квітень 2015 року склав $ 1373,2 млн. і зменшився порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 23,7 %, у т.ч. обсяг експортних поставок ($ 1030,9 млн.) – на 18,9 %, імпортних ($ 342,3 млн.) – на 35,3 %. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним на рівні $ 688,6 млн.

Протягом січня-квітня 2015 року зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами 123 країн світу.

У січні-квітні 2015 року у структурі експорту найбільшу частку склали чорні метали – 52,0 % загального обсягу експорту товарів, механічне обладнання – 18,7 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 6,5 %, електричні машини – 2,7 %, інші недорогоцінні метали – 2,5 %, руди, шлак і зола – 2,2 %.

Основу імпортних надходжень склали паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки – 36,9 %, механічне обладнання – 8,6 %, нікель і вироби з нього – 7,5 %, чорні метали – 4,8 %, риба і ракоподібні – 4,1 %, руди, шлак і зола – 3,4 % літальні апарати – 3,2 %.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 30,3 % від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 69,7 %, у т.ч. до Російської Федерації – 20,9 %. Порівняно з січнем-квітнем 2014 року обсяги експорту до країн ЄС зросли на 5,7 %, до Російської Федерації – зменшилися на 52,2 %.

Суттєво збільшилися обсяги експортних поставок до Китаю (в 3,2 раза), Індії (в 1,5 раза), Болгарії (на 6,4 %). Водночас, зменшився експорт до Іраку (на 24,1 %), Німеччини (на 18,2 %), Польщі (на 16,1 %), Туреччини (на 15,2 %).

Стан розвитку споживчого ринку

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-травень 2015 року склав 18,4 млрд. грн. (7 місце серед регіонів України, за січень-травень 2014 року – 14,9 млрд. грн.), що становить до відповідного періоду 2014 року у порівнянних цінах 81,4 % (19 місце), у тому числі на душу населення – 10,42 тис. грн. (у січні-травні 2014 року – 8,44 тис. грн.).

Загальний індекс споживчих цін області у травні 2015 року по відношенню до грудня 2014 року склав 138,5 % (4 місце серед регіонів).

За січень-травень 2015 року суттєво підвищились ціни (тарифи) на: житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (в 2,1 рази), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 36,7 %); товари та послуги відпочинку і культури (на 29,5 %); одяг і взуття (на 22,7 %); у сфері охорони здоров’я (на 22,6 %); різні товари та послуги (на 21,5 %); послуги ресторанів та готелів (на 19,2 %), транспорту (на 17,6 %), освіти (на 13,6 %), зв’язку (на 5,3 %).

Ціни на ринку палива в середньому зросли на 19,7 %.

Індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 134,3 % (4 місце серед регіонів).

Найбільше подорожчали: фрукти та овочі (в 1,8 раза та в 1,7 раза відповідно), борошно пшеничне (в 1,7 раза), олія соняшникова (в 1,6 раза), пшоно (на 60 %), макаронні вироби (на 56,1 %), рис (на 42 %), хліб (на 41,8 %), цукор (на 33 %), яловичина і телятина, свинина, м'ясо птиці (на 16,9 – 15,1 %).

З метою наповнення споживчого ринку області доступними продуктами харчування, збереження стабільної цінової ситуації в області протягом січня-травня 2015 року в області проведено 1137 продовольчих ярмарків, де реалізовано 6578,3 тонни продукції на загальну суму 45,4 млн. грн. (за цінами на 10-15 % нижче від ринкових).

Житлово-комунальне господарство

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг за січень-травень 2015 року склав 99 % (16 місце серед регіонів України, за січень-травень 2014 року – 104,9 %), у тому числі: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 91,9 % (95,5 %), водопостачання та водовідведення – 95,5 % (95,6 %), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 111,9 % (113,3 %).

Сума заборгованості населення на 01.06.2015 становила 734,98 млн. грн. і зменшилась з початку року на 5,7 % (на 01.01.2015 – 779,8 млн. грн.).

Середні тарифи на житлово-комунальні послуги для населення та для промислових споживачів відповідно складають:

теплопостачання – 386,1 грн./Гкал та 1363,5 грн./Гкал;

водопостачання – 7,41 грн./м3 та 11,78 грн./м3;

водовідведення – 8,88 грн./м3 та 13,96 грн./м3.

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 01.06.2015 отримували 44,8 тис. сімей на суму 94,5 млн. грн.; середній розмір субсидії – 257,9 грн. (у 3,5 раза більше, ніж на 01.06.2014).

Субсидію готівкою для придбання скрапленого газу та побутового палива на 01.06.2015 призначено 8 тис. сім’ям на суму 10,8 млн. грн.; середній розмір субсидії – 1341 грн. (у 1,5 раза більше, ніж на 01.06.2014).

З метою залучення власників до управління житловим фондом в області продовжується робота по створенню ОСББ. На 01.06.2015 в області функціонує 495 ОСББ, які об’єднують 568 житлових будинків. З початку року створено 23 нових ОСББ (у січні-травні 2014 року – 4).

Доходи місцевих бюджетів

Протягом січня-червня 2015 року до загального фонду Державного бюджету по області мобілізовано 5923,2 млн. грн. податків і зборів, що на 52,5 % (на 2039,9 млн. грн.) більше, ніж за відповідний період 2014 року.

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 2256,7 млн. грн., що на 25,8 % (на 463,2 млн. грн.) більше, ніж за відповідний період минулого року.

Соціальна сфера

Середньомісячна заробітна плата по області за січень-травень 2015 року склала 3773 грн. (4 місце серед регіонів) і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом 2014 року на 16,4 % (7 місце).

Індекс реальної заробітної плати склав 78,2 % (4 місце). У травні порівняно з квітнем 2015 року реальна заробітна плата збільшилась на 1,1 % (18 місце).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати з початку 2015 року збільшилася на 13,3 % (на 7,9 млн. грн.) і на 01.06.2015 склала 67,4 млн. грн., у тому числі борг економічно-активних підприємств збільшився на 35,2 % (на 6,9 млн. грн.) і становив 26,5 млн. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки склала 41,7 млн. грн. (61,9 % від загальної суми заборгованості по області), що на 1,7 % більше, ніж на початок 2015 року.

Значними є борги із заробітної плати на:

економічно-активних підприємствах: Командитне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури – «Вакатов і компанія» (7,1 млн. грн.), ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» (2,4 млн. грн.), ДП «ДПІ «Запоріжцивільпроект» (2,3 млн. грн.), ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (1,7 млн. грн.);

підприємствах-банкрутах: ПАТ «АЗМОЛ» (20,6 млн. грн.), ДП «Кремнійполімер» (7,2 млн. грн.), Бердянський державний завод скловолокна (2,3 млн. грн.), ДП «Хлібна база № 74» (1 млн. грн.), Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад» (682,5 тис. грн.).

Впродовж травня 2015 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах комунальної форми власності скоротилася на 3,3 млн. грн. (на 43,4 %) і на 01.06.2015 склала 4,3 млн. грн. Найбільші борги має Міське комунальне підприємство «Основаніє» м. Запоріжжя (2,9 млн. грн.).

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.06.2015 становила 613,2 тис. осіб, середній розмір пенсій – 1700,52 грн.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.06.2015 становила 27,4 тис. осіб, що на 2,7 тис. осіб, або на 9,1 % менше, ніж на 01.01.2015 (30,1 тис. чол.). З них 60,5 % – жінки, 40,9 % – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю на 01.06.2015 становила 20,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у січні-травні 2015 року склав 1154,32 грн.

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.06.2015 склав 2,5 %, проти 2,8 % на початок 2015 року.

Протягом січня-травня 2015 року працевлаштовано 13,8 тис. осіб (26,4 % із загальної чисельності безробітних громадян), проходили професійне навчання – 6,6 тис. осіб (12,7 %), брали участь у громадських роботах – 5,2 тис. осіб (9,9 %).

 

 

 

 

 

Читайте також

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 21.05.2022

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 21.05.2022

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 08.00 годину 22.05.2022

Війна триває, і кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні – звернення Президента України

Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області.

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 21.05.2022 року (22:00) - #ЗСУ, 87 доба

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 21.05.2022

Біля Запорізької областной військової адміністрації замайорів прапор Європейського Союзу (ВІДЕО)

Обласна влада продовжує плідно співпрацювати з міжнародними організаціями

Комунальні служби відновлюють надання послуг після обстрілів

Запорізька область продовжує будувати лінію захисту та укріплювати міжнародні зв’язки

Обласна влада продовжує піклуватися про евакуйованих людей (ВІДЕО)