Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень-червень 2015 року

5 серпня 2015 - 15:20

Промисловість

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-червень 2015 року склав 63,2 млрд. грн., або 8,9 % обсягу реалізації по Україні (3 місце серед регіонів України).

Підприємствами регіону вироблено 27,4 % загального обсягу електричної енергії в Україні, високовольтної апаратури – 75,1 %, сталі –  37,8 %, чавуну –17,6 %, прокату чорних металів – 30,5 %.

Індекс обсягу промислового виробництва за січень-червень 2015 року становив 94,3 % (15 місце, у січні-червні 2014 року – 97,2 %).

Зростання виробництва порівняно з січнем-червнем 2014 року відбулося у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,4 %, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,9 %.

Збільшено обсяги виробництва на ряді провідних підприємств, зокрема: на  ПАТ  «Пологівський   олійноекстракційний  завод»   – в 1,8  раза,           ПрАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» –  в 1,6 раза, АТ «Мотор-Січ» – в 1,4 раза, ДП «МІГ ремонт» – на 56,8 %,  ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» –  на 29,5 %, ВАТ «ЗМК «Запоріжсталь» (сталі – на 0,2 %, чавуну –  на 9,4 %).

Скорочення  загального обсягу  промислового   виробництва по області  (на 5,7 %) обумовлено зменшенням виробництва у переробній промисловості на 10,2 % (частка якої у загальній реалізованій промисловій продукції області складає 72,3 %), де падіння зафіксовано у:

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 1,9 %, у т.ч. через зменшення об’ємів виробництва на ПАТ «Дніпроспецсталь» (сталі – на 10,6 %, прокату – на 9,3 %), ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (феросплавів – на 23,4 %) та на ряді підприємств металургійного комплексу області (через системні проблеми галузі: залежність від експортних ринків збуту; висока енерго- та матеріалоємність виробництва, що спричиняє  високу собівартість продукції; дефіцит коштів для інвестицій у модернізацію основних фондів; низький внутрішній попит з боку будівельної галузі та машинобудування); 

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 13,6 %, що обумовлено скороченням виробництва на ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (на 52 %), ПАТ «Запоріжтрансформатор» (на 36 %), а також на інших підприємствах галузі (у зв’язку зі зниженням попиту на вироблену продукцію, низьким рівнем конкурентоспроможності продукції, фінансовими проблемами виробників, відсутністю державної підтримки вітчизняного виробника);

виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 25,9 %, в основному через скорочення виробництва на  ТОВ «РУСНВП «Агрінол», ТОВ «СП Юкойл» (у зв’язку з проблемами, пов’язаними з забезпеченням підприємств сировиною);

виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – на 6 %, через кризовий стан ПАТ «АЗМОЛ», нестабільну роботу ПрАТ «Завод напівпровідників» та скорочення виробництва на ЗДП «Кремнійполімер» – на 57,4 %;

виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,5 %, що обумовлено недостатністю оборотних коштів, втрати ринків збуту;

текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри – на 13,2 %, в основному, через скорочення виробництва на ПАТ «Елегант» та ТОВ «Науково-виробнича фірма Міда, ЛТД»;

виробництві  харчових  продуктів,  напоїв та  тютюнових  виробів – на  6,6 %, в основному, через скорочення виробництва: м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого на 53,5 % та м’яса свинини свіжого чи охолодженого на 9,5 % (ПАТ «Агропромислова компанія» та інші через зменшення обсягів надходження сировини); сирів жирних (на 39,5 %) та кисломолочних (на 48,4 %) на ТДВ «Приазовський сир завод» та ТОВ «ВО «Моліс».

Енергетичним комплексом області за січень-червень 2015 року вироблено 22,6 млрд. кВт годин  електроенергії,  що на 0,9 % менше, ніж за січень-червень   2014 року (в основному, через диспетчерські обмеження).

Сільське господарство

Виробництво валової продукції сільського господарства за січень-червень 2015 року зменшилося порівняно з відповідним періодом 2014 року   на 2,8 % (8 місце серед регіонів).

В усіх категоріях господарств вироблено 42,5 тис. тонн м’яса у живій вазі (93,2  %  до  січня-червня  2014  року),  130,5 тис.  тонн    молока (96,4  %),   372,6 млн. штук яєць (103,5 %).

На 01.07.2015 в області налічувалося 125,3 тис. гол. великої рогатої худоби (90,3 % до відповідного періоду 2014 року), у тому числі 58,9 тис. гол. Корів (97,2 %); 337,4 тис. гол. свиней (98,5 %), 6,4 млн. гол. птиці (96,5 %).

В області завершується збирання урожаю ранніх зернових та зернобобових культур. На 03.08.2015 скошено та обмолочено 871 тис. га (99 % до завдання), намолочено – 2529,4 тис. тонн зерна нового урожаю при врожайності 29 ц/га (у 2014 році – 27,3 ц/га).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.07.2015 склав 83,2 % (на 01.07.2014 – 99,2 %), у т.ч. підприємств житлово-комунального господарства – 82,6 %  (92,8 %).

Заборгованість  підприємств  житлово-комунального  господарства  перед ВАТ «Запоріжжяобленерго»  становила  152,6 млн. грн. і збільшилась з початку 2015 року на 33,4 млн. грн. (на 28 %).

На 01.07.2015 найбільшу заборгованість мають КП «Водоканал» м. Запоріжжя (54,1 млн. грн.), КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (41,3 млн. грн.) та КП «Бердянськводоканал» (12,5 млн. грн.).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.07.2015 склав 91 % (на 01.07.2014 – 78 %), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 89 % (56 %), населення – 93 % (110 %).

Заборгованість за спожитий природний газ становила 108,3 млн. грн., у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 67 млн. грн., населення – 40,6 млн. грн., установ та організацій державного бюджету – 1,7 млн. грн.  У установ і організацій місцевого бюджету борг відсутній.

Стан розвитку будівельної діяльності

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-червень  2015 року  склав 602,4 млн. грн. (9 місце серед регіонів України), або 88,9 % до аналогічного періоду 2014 року (12 місце).

Нове будівництво, реконструкція  та  технічне  переозброєння  склали  67,3 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 24,1 % та 8,6 % відповідно.

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-травень 2015 року склав $ 1708,1  млн. і  зменшився  порівняно з  аналогічним періодом 2014 року на  24,1 %, у т.ч. обсяг експортних поставок ($ 1272,7 млн.) – на 21,3 %, імпортних ($ 435,4 млн.) – на 31,2 %. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним на рівні $ 837,3 млн.

Протягом січня-травня 2015 року зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами  125 країн світу.

У структурі експорту найбільшу частку склали чорні метали – 52,4 % загального обсягу експорту товарів, механічне обладнання –  18,5 %, жири та олії тваринного або  рослинного  походження – 5,9 %, електричні машини –   2,8 %, зернові культури – 2,2 %, інші недорогоцінні метали  – 2,2 %, руди, шлак і зола – 2,2 %.

Основу імпортних надходжень склали паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки – 33,9 %, механічне обладнання – 8,9 %, нікель і вироби з нього – 7,1 %, чорні метали – 5,4 %, риба і ракоподібні – 3,6 %, руди, шлак і зола – 3,3 %, літальні апарати – 3,3 %.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 29,7 % від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 70,3 %, у т.ч. до Російської Федерації – 22,1 %. Порівняно з січнем-травнем 2014 року обсяги експорту до країн ЄС зросли на 0,6 %, до Російської Федерації – зменшилися на 50,3 %.

Суттєво збільшилися обсяги експортних поставок до Китаю (в 2,7 раза), Італії (в 1,9 раза), Індії (на 15,2 %), Болгарії (на 2,7 %). Водночас, зменшився експорт до Іраку (на 25,3 %), Німеччини (на 20,8 %),  Польщі (на 10,6 %), Туреччини (на 8,6 %).

Стан розвитку споживчого ринку

Обсяг обороту роздрібної  торгівлі  за  січень-червень  2015  року  склав   22,7  млрд. грн.  (7 місце  серед  регіонів України, за січень-червень 2014 року  –18,3 млрд. грн.), що становить до відповідного періоду 2014 року у порівнянних цінах 82,2 % (15-16 місце), у тому числі на душу населення – 12,85 тис. грн. (у січні-червні 2014 року – 10,36 тис. грн.).

Загальний індекс споживчих цін області у червні 2015 року по відношенню до грудня 2014 року склав 139,2 % (5 місце серед регіонів).

За січень-червень 2015 року суттєво підвищились ціни (тарифи) на: житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (в 2,1 раза), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 36,7 %); товари та послуги відпочинку і культури (на 28,7 %); різні товари та послуги (на 23,4 %); послуги у сфері охорони здоров’я (на 22,8 %), освіти (на 21 %), ресторанів та готелів (на 20,8 %),  транспорту  (на 19,8 %), %);  одяг і взуття   (на 16,5 %); послуги зв’язку (на 5,6 %).

Ціни на ринку палива в середньому зросли на 19,7 %.

Індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 135 % (5 місце серед регіонів).

Найбільше подорожчали: фрукти та овочі (в 1,8 раза та в 1,7 раза відповідно, при цьому морква подорожчала в 6,9 раза, буряк в 4,6 раза, цибуля ріпчаста в 3,1 раза, капуста білокачанна в 2,7 раза, яблука в 2,5 раза, картопля в 1,8 раза),  борошно пшеничне (в 1,7 раза), олія соняшникова (в 1,6 раза), пшоно (на 50 %), макаронні вироби  (на 49,7 %), хліб (на 41,1 %), рис (на 35 %),  цукор (на 32,1 %), свинина, яловичина і телятина, м'ясо птиці (на 21,8 – 15,2 %).

З метою наповнення споживчого ринку області доступними продуктами харчування, збереження стабільної цінової ситуації в області, зокрема:

забезпечено проведення щотижневого аналізу цінової ситуації на продовольчі товари, 25 моніторингів цінової ситуації по територіях області, що дозволяє забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари;

протягом січня-червня 2015 року в області проведено 1337 продовольчих ярмарків, де реалізовано 7657,5 тонни продукції на загальну суму 55,4 млн. грн. (за цінами на 10-15 % нижче від ринкових).

Житлово-комунальне господарство

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг на 01.07.2015 склав 99,2 % (16  місце серед регіонів України, на 01.07.2014 – 106 %), у тому числі: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 92,9 %   (95,7 %), водопостачання та водовідведення – 95,7 % (95,8 %), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 113,6 %  (115,8 %).

Сума заборгованості населення на 01.07.2015 становила 726 млн. грн. і зменшилась з початку року на 6,9 % (на 01.01.2015 – 779,8 млн. грн.). По темпах зростання (зниження) заборгованості область посідає 10 місце серед регіонів України (93,1 %).

Середні тарифи на житлово-комунальні послуги для населення та для промислових споживачів відповідно складають:

теплопостачання – 458,5 грн./Гкал та 1396,4 грн./Гкал;

водопостачання – 7,89 грн./м3  та 12,14 грн./м3;

водовідведення – 9,11 грн./м3  та 14,33 грн./м3.

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 01.07.2015 отримували 55,6 тис. сімей на суму 102,9 млн. грн.; середній розмір субсидії – 117,1 грн. (у 1,5 раза більше, ніж на 01.07.2014).

Субсидію готівкою для придбання скрапленого газу та побутового палива  на 01.07.2015 призначено 9 тис. сім’ям на суму 12,1 млн. грн.; середній розмір субсидії – 1348,4 грн. (у 1,6 раза більше, ніж на 01.07.2014).

З метою залучення власників до управління житловим фондом в області продовжується робота по створенню ОСББ. На 01.07.2015 в області функціонує 501 ОСББ, які об’єднують 574 житлові будинки. З початку року створено 29 нових ОСББ (у січні-червні 2014 року – 4).

Область дотримується планових показників підготовки до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, які доведені Мінрегіоном України (лист від 25.05.2015 № 7/9-5878). На 29.07.2015 готовність підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області становила – 60 %, зокрема:  житлового фонду – 58 %, котелень – 64 %, об’єктів соціальної сфери – 59,6 %.

Доходи місцевих бюджетів 

Протягом  січня-липня 2015 року до загального фонду Державного бюджету по області мобілізовано 7154,5 млн. грн. податків і зборів, що на 50,5 % (на 2400,2 млн. грн.) більше, ніж за відповідний період 2014 року.

До загального фонду бюджету області надійшло 2696,5 млн. грн. доходів, що на 26,2 % (на 559,4 млн. грн.) більше, ніж за відповідний період минулого року.

Соціальна сфера

Середньомісячна заробітна плата по області за січень-червень 2015 року склала 3865 грн. (4 місце серед регіонів) і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом  2014 року  на 17,7 % (6 місце).

Індекс реальної заробітної плати склав 78 % (3-4 місце). У червні порівняно  з травнем 2015 року реальна  заробітна плата  збільшилась на 6 %  (17 місце).

Загальна  сума  заборгованості із виплати заробітної  плати з початку   2015 року збільшилася на 20,5 % (на 12,2 млн. грн.)  і на 01.07.2015 склала    71,7 млн. грн., у тому числі борг економічно-активних підприємств збільшився на 60,7 %  (на 11,9  млн. грн.) і становив 31,5 млн. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки склала 43 млн. грн. (60 % від загальної суми заборгованості по області), що на 4,9 % більше, ніж на початок 2015 року.

Значними є борги із заробітної плати на:

економічно-активних підприємствах: Командитне товариство «Запорізький   завод   високовольтної   апаратури   –   «Вакатов  і   компанія»   (7 млн. грн.), ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» (2,9 млн. грн.), ДП «ДПІ «Запоріжцивільпроект» (2,6 млн. грн.), ДП «Запорізький  науково-дослідний та проектний інститут  землеустрою»   (1,9 млн. грн.);

підприємствах – банкрутах: ПАТ «АЗМОЛ» (20,9 млн. грн.), ДП «Кремнійполімер» (7,4 млн. грн.), Бердянський державний завод скловолокна (1,6 млн. грн.), ДП «Хлібна база  № 74» (1,1 млн. грн.) ВАТ «Вуглецевий композит» (0,8 млн. грн.), Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад» (0,7 млн. грн.).

Впродовж червня 2015 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах комунальної  форми  власності  збільшилась на 3,8 млн. грн.    (на 88,4 %) і на 01.07.2015 склала 8,1 млн. грн.

Найбільші   борги  має   Міське   комунальне  підприємство   «Основаніє» м. Запоріжжя (6,5 млн. грн.) та Комунальне підприємство «Облводоканал» Запорізької обласної ради (1,3 млн. грн.).

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.07.2015 становила 613,2 тис. осіб, середній розмір пенсій – 1700,52 грн.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих  безробітних  громадян  на 01.07.2015 становила 25,1 тис. осіб, що на 5 тис. осіб, або на 16,6 % менше, ніж на 01.01.2015 (30,1 тис. чол.). З них  61,2 % – жінки,  40,8 % – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю на 01.07.2015 становила 19,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у січні-червні 2015 року склав 1128,9 грн.

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.07.2015 склав 2,3 %, проти 2,8 % на початок 2015 року.

Протягом січня-червня 2015 року працевлаштовано 16,7 тис. осіб (29,8 % із загальної чисельності безробітних громадян), проходили професійне навчання – 7,1 тис. осіб (12,6 %), брали участь у громадських роботах – 6,3 тис. осіб (11,3 %).

 

 

 

 

Читайте також

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 21.05.2022

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 08.00 годину 22.05.2022

Війна триває, і кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні – звернення Президента України

Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області.

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 21.05.2022 року (22:00) - #ЗСУ, 87 доба

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 21.05.2022

Біля Запорізької областной військової адміністрації замайорів прапор Європейського Союзу (ВІДЕО)

Обласна влада продовжує плідно співпрацювати з міжнародними організаціями

Комунальні служби відновлюють надання послуг після обстрілів

Запорізька область продовжує будувати лінію захисту та укріплювати міжнародні зв’язки

Обласна влада продовжує піклуватися про евакуйованих людей (ВІДЕО)

Пропонуємо державам-партнерам визнати, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини – звернення Президента України