Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень-серпень 2015 року

6 жовтня 2015 - 15:15

Промисловість.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-серпень 2015 року склав 84,7 млрд. грн., або 8,9 % обсягу реалізації по Україні (3 місце серед регіонів України).

Підприємствами регіону вироблено 28,6 % загального обсягу електроенергії в Україні, високовольтної апаратури – 75,2 %, сталі – 38,5 %, чавуну – 17,4 %, прокату чорних металів – 29,8 %.

Індекс обсягу промислового виробництва за січень-серпень 2015 року становив 95 % (12 місце, у січні-серпні 2014 року – 96,4 %).

Зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2014 року відбулося у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 2,7 %), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 3,4 %).

Збільшено обсяги виробництва на ряді провідних підприємств, зокрема: на АТ «МоторСіч» (в 1,4 рази), ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (на 22,1 %), ВАТ «Запоріжсталь» (сталі – на 1,3 %, чавуну – на 10 %, прокату – на 1,4 %).

Скорочення загального обсягу промислового виробництва по області (на 5 %) обумовлено зменшенням виробництва у переробній промисловості на 8,6 % (частка якої у загальній реалізованій промисловій продукції області складає 72,2 %), де падіння зафіксовано у:

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 0,7 %, у т.ч. через зменшення обсягів виробництва на ПАТ «Дніпроспецсталь» (сталі – на 11,8 %, прокату – на 10,8 %), ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (феросплавів – на 21,5 %) та на ряді підприємств металургійного комплексу області (через системні проблеми галузі: залежність від експортних ринків збуту; висока енерго- та матеріалоємність виробництва, що спричиняє високу собівартість продукції; дефіцит коштів для інвестицій у модернізацію основних фондів; низький внутрішній попит з боку будівельної галузі та машинобудування);

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 10,7 %, що обумовлено скороченням виробництва на ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (легкових автомобілів – на 76,4 %, вантажних – на 96,2 %), ДП «ЗДАРЗ «МіГремонт» (на 25,2 %), ПАТ «Запорізький електроапаратний завод» (на 19,5 %), а також на інших підприємствах галузі (основні причини спаду: зниження попиту на вироблену продукцію, низький рівень конкурентоспроможності продукції, фінансові проблеми виробників, відсутність державної підтримки вітчизняного виробника);

виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 27,6 %, в основному через скорочення виробництва на провідному підприємстві галузі – ПАТ «Запорожкокс»;

виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – на 7,5 %, через кризовий стан ПАТ «АЗМОЛ», ПрАТ «Завод напівпровідників» та нестабільну роботу ЗДП «Кремнійполімер»;

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 8,9 %, в основному, через скорочення виробництва на провідних підприємствах галузі – ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (на 10,8 %) та ПАТ «Карлсберг Україна» (на 7 %);

текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри – на 0,5 %, в основному, через скорочення виробництва на ПАТ «Елегант» та ТОВ «Науково-виробнича фірма Міда, ЛТД».

Енергетичним комплексом області за січень-серпень 2015 року вироблено 30,7 млрд. кВт годин електроенергії, що на 1,0 % менше, ніж за січень-серпень 2014 року (в основному, через диспетчерські обмеження).

 Сільське господарство.

Виробництво валової продукції сільського господарства за січень-серпень 2015 року зменшилося порівняно з відповідним періодом 2014 року на 1 % (10 місце серед регіонів). Валова продукція рослинництва у звітному періоді порівняно з січнем-серпнем 2014 року зменшилась на 0,8 %, валова продукція тваринництва – на 1,7 %.

В області продовжується збирання урожаю пізніх зернових культур та соняшнику. На 01.10.2015 намолочено 2641,6 тис. тонн зернових культур (на 12,8 % більше, ніж на 01.10.2014), при врожайності 29,1 ц/га (у 2014 році – 27,4 ц/га). Соняшник зібрано на площі 342,9 тис. га (68 % до завдання), намолочено 629,5 тис. тонн, урожайність – 18,4 ц/га (у 2014 році – 11,1 ц/га).

Сівба озимих культур під урожай наступного року склала 289,5 тис. га (43 % до завдання), в тому числі на зерно – 261,9 тис. га (41 %).

В усіх категоріях господарств року вироблено: 52 тис. тонн м’яса у живій вазі (92,4 % до січня-серпня 2014 року), 186,6 тис. тонн молока (97,1 %), 488,7 млн. штук яєць (101,4 %).

На 01.09.2015 в області налічувалося 126,3 тис. гол. великої рогатої худоби (91,3 % до відповідного рівня 2014 року), у тому числі 59,3 тис. гол. корів (98,8 %); 340,7 тис. гол. свиней (100,7 %), 6,5 млн. гол. птиці (97,9 %).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.09.2015 склав 86,3 % (на 01.09.2014 – 99,3 %), у т.ч. підприємств житлово-комунального господарства – 95,8 % (88,8 %).

Заборгованість підприємств житлово-комунального господарства перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» становила 129,2 млн. грн. і збільшилась з початку 2015 року на 9,9 млн. грн. (на 8,3 %).

На 01.09.2015 найбільшу заборгованість мають КП «Водоканал» м. Запоріжжя (63,4 млн. грн.) та КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (28,5 млн. грн.).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.09.2015 склав 93 % (на 01.09.2014 – 82 %), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 91 % (58 %), населення – 94 % (113 %).

Заборгованість за природний газ становила 93,2 млн. грн., у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 59,1 млн. грн., населення – 35,9 млн. грн., установ та організацій державного бюджету – 1 млн. грн. У установ і організацій місцевого бюджету борг відсутній (переплата 2,8 млн. грн.).

Інвестиційна діяльність. 

Обсяг капітальних інвестицій за січень-червень 2015 року склав 2586,4 млн. грн. (10 місце серед регіонів України), що становить 68,3 % до відповідного періоду 2014 року (21 місце).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво за січень-червень 2015 року склали 113,8 млн. грн. (або 4,4 % загального обсягу), що на 21,6 % менше, ніж у січні-червні 2014 року.

За січень-червень 2015 року в експлуатацію введено 39,3 тис. м2 загальної площі житла (22 місце серед регіонів України), що становить 79,6 % до відповідного періоду 2014 року (19 місце).

За січень-червень 2015 року за рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію потужностей теплопостачання – 2,04 Гкал на годину; 8,09 км – водопровідних мереж; пунктів медичного обслуговування на 65 відвідувань за зміну; спортивних зал – 621 м2 тренувальної площі.

На реалізацію найважливіших інвестиційних проектів регіону у 2015 році області доведені кошти:

державного фонду регіонального розвитку – 95,676 млн. грн. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 766-р (зі змінами) по області визначено 9 інвестиційних проектів на загальну суму 94,5 млн. грн. На 02.10.2015 надійшло і профінансовано 34,6 млн. грн. (36,2 % від передбаченої на рік суми);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 20,449 млн. грн. у тому числі по обласному бюджету – 5762,1 тис. грн. На 02.10.2015 надійшло і профінансовано 13,0 млн. грн. (63,5 % від передбаченої на рік суми), у тому числі до обласного бюджету – 3,8 млн. грн. (66,7 %);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 9,81 млн. грн. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2015 № 543 по області визначено 2 інвестиційних проекти. На 02.10.2015 надійшло і профінансовано 7,81 млн. грн. (79,6 % від передбаченої на рік суми).

Протягом І півріччя 2015 року в економіку області інвесторами вкладено $ 4,7 млн. прямих іноземних інвестицій (у І півріччі 2014 року – $ 72,1 млн.). Загальний обсяг на 01.07.2015 становив $ 760,2 млн. (на 10,3 % менше, ніж на 01.01.2015). Зменшення капіталу відбулося, в основному, за рахунок курсової різниці, яка склала $ 85,6 млн.

На 01.07.2015 обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу становив $ 429,5, що на 13,7 % менше, ніж на 01.01.2015.

Стан розвитку будівельної діяльності.

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-серпень 2015 року склав 742,6 млн. грн. (9 місце серед регіонів України), або 86,1 % до січня-серпня 2014 року (13 місце).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 65 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 26,2 % та 8,8 % відповідно.

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-серпень 2015 року склав $ 2701,6 млн. і зменшився порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 23,5 %, у т.ч. обсяг експортних поставок ($1976,2 млн., 4 місце серед регіонів) – на 22,7 %, імпортних ($725,4 млн., 7 місце) – на 26,9 %. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним – $ 1250,8 млн.

Протягом січня-липня 2015 року зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами 130 країн світу.

У структурі експорту найбільшу частку склали чорні метали – 52,5 % загального обсягу експорту товарів, механічне обладнання – 18,4 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,1 %, зернові культури – 2,9 %, електричні машини – 2,9 %, руди, шлак і зола – 2,1 %.

Основу імпортних надходжень склали паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки – 32,1 %, механічне обладнання – 9,7 %, нікель і вироби з нього – 7,8 %, чорні метали – 5,9 %, руди, шлак і зола – 4,2 %, сірка, землі та каміння – 3,5 %, риба і ракоподібні – 3 %, літальні апарати – 2,9 %.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 29,7 % від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 70,3 %, у т.ч. до Російської Федерації – 23,5 %. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року обсяги експорту до країн ЄС зросли на 5 %, до Російської Федерації – зменшилися на 50,4 %.

Суттєво збільшилися обсяги експортних поставок до Італії (в 2,4 раза), Китаю (в 2,3 раза), Індії (на 18,5 %). Водночас, зменшився експорт до Німеччини (на 21,8 %), Іраку (на 19,5 %), Туреччини (на 19,1 %), Польщі (на 3,5 %).

Стан розвитку споживчого ринку.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-серпень 2015 року склав 31,1 млрд. грн. (7 місце серед регіонів України, за січень-серпень 2014 року – 25,6 млрд. грн.), що становить до відповідного періоду 2014 року у порівнянних цінах 81,5 % (15 місце), у тому числі на душу населення – 17,68 тис. грн. (у січні-серпні 2014 року – 14,46 тис. грн.).

Загальний індекс споживчих цін області у серпні 2015 року по відношенню до грудня 2014 року склав 137,7 % (5 місце серед регіонів).

За січень-серпень 2015 року суттєво підвищились ціни (тарифи) на: житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (в 2,1 раза), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 37,9 %); товари та послуги відпочинку і культури (на 31,4 %); у сфері охорони здоров’я (на 25,2 %); різні товари та послуги (на 24,1 %); послуги ресторанів та готелів (на 23,3 %); у сфері освіти (на 21 %), транспорту (на 20,4 %); одяг і взуття (на 9 %); послуги зв’язку (на 6,7 %).

Ціни на ринку палива в середньому зросли на 18,1 %.

Індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 131,4 % (8-9 місце серед регіонів).

Найбільше подорожчали овочі, а саме: морква (в 2,7 рази), цибуля ріпчаста (в 2,5 рази), буряк (в 2,3 рази), капуста білокачанна (в 1,9 рази), картопля (на 29,1 %), також підвищилась ціна на борошно пшеничне та олію соняшникову (в 1,6 рази), макаронні вироби (на 50,1 %), хліб (на 39,8 %), пшоно (на 39,2 %), цукор (на 38,9 %), крупа гречана (на 24,6 %), свинина, яловичина і телятина, м'ясо птиці (на 26,1 – 17,7 %).

З метою наповнення споживчого ринку області доступними продуктами харчування, збереження стабільної цінової ситуації в області, зокрема:

організовано проведення щотижневого аналізу цінової ситуації на продовольчі товари, 34 моніторинги цінової ситуації по територіях області, що дозволяє забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари;

протягом січня-серпня 2015 року в області проведено 1787 продовольчих ярмарків, де реалізовано продукції на 81,7 млн. грн..

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг за січень-серпень 2015 року склав 100,9 % (14 місце серед регіонів України, за січень-серпень 2014 року – 107 %), у тому числі: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 94,5 % (96,6 %), водопостачання та водовідведення – 96,7 % (98 %), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 115,1 % (116,7 %).

Сума заборгованості населення на 01.09.2015 становила 672,4 млн. грн. і зменшилась з початку року на 13,8 % (на 01.01.2015 – 779,8 млн. грн.).

Середні тарифи на житлово-комунальні послуги для населення та для промислових споживачів відповідно складають:

теплопостачання – 458,5 грн./Гкал та 1396,4 грн./Гкал;

водопостачання – 7,89 грн./ м3 та 12,14 грн./ м3 ;

водовідведення – 9,11 грн./ м3 та 14,33 грн./ м3 .

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 01.09.2015 отримували 80,4 тис. сімей на суму 130,5 млн. грн.; середній розмір субсидії – 106,7 грн. (на 6,3 % більше, ніж на 01.09.2014).

Субсидію готівкою для придбання скрапленого газу та побутового палива на 01.09.2015 призначено 11,4 тис. сім’ям на суму 15,7 млн. грн.; середній розмір субсидії – 1484,8 грн. (у 1,5 раза більше, ніж на 01.09.2014).

З метою залучення власників до управління житловим фондом в області продовжується робота по створенню ОСББ. На 01.09.2015 в області функціонує 510 ОСББ, які об’єднують 585 житлових будинків. З початку року створено 38 нових ОСББ (у січні-серпні 2014 року – 15 ).

Область дотримується планових показників підготовки до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, які доведені Мінрегіоном України (лист від 25.05.2015 № 7/9-5878). На 30.09.2015 готовність підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області становила – 99,6 %, зокрема: об’єктів соціальної сфери – 100 %, котелень – 100 %, житлового фонду – 98,8 %.

Фінансовий сектор.

За січень-червень 2015 року фінансовий результат суб’єктів господарювання області від звичайної діяльності до оподаткування (без малих підприємств та бюджетних установ) є від’ємним і складає 3743,6 млн. грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 61,3 %, отримано 7896,2 млн. грн. прибутку, що в 2 раза (на 3943,7 млн. грн.) більше, ніж за відповідний період 2014 року. Основна його частина сформована у промисловості – 7188,9 млн. грн. (91 % загального обсягу прибутку).

Питома вага збиткових підприємств за січень-червень 2015 року склала 38,7 % проти 42 % у відповідному періоді 2014 року, загальна сума отриманих ними збитків – 11639,8 млн. грн., що у 1,4 раза (на 3285,9млн. грн.) більше, ніж за січень-червень 2014 року.

Понад 92 % загальної суми збитків становили збитки збиткових підприємств промисловості, обсяг яких склав 10759,8 млн. грн., або у 1,5 раза (на 3543,3 млн. грн.) більше, ніж за січень-червень 2014 року.

Доходи місцевих бюджетів. 

Протягом січня-вересня 2015 року до загального фонду Державного бюджету по області мобілізовано 9322,7 млн. грн. податків і зборів, що на 46,5 % (на 2958,9 млн. грн.) більше, ніж за відповідний період 2014 року.

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 3617,4 млн. грн., що становить 108,5 % до затвердженого місцевими радами плану на 9 місяців; у порівнянні з відповідним періодом 2014 року обсяг надходжень збільшився на 806,8 млн. грн., або на 28,7 %.

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області за січень-серпень 2015 року склала 3993 грн. (4 місце серед регіонів) і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом 2014 року на 19,6 % (4 місце).

Індекс реальної заробітної плати склав 78,2 % (3 місце).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати з початку 2015 року збільшилася на 12,9 % (на 7,7 млн. грн.) і на 01.09.2015 склала 67,2 млн. грн., у тому числі борг економічно активних підприємств збільшився на 31,6 % (на 6,2 млн. грн.) і становив 25,8 млн. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки склала 45 млн. грн. (66,9 % від загальної суми заборгованості по області), що на 9,8 % більше, ніж на початок 2015 року.

Значними є борги із заробітної плати на:

економічно-активних підприємствах: Командитне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури – «Вакатов і компанія» (6,6 млн. грн.), ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» (3,1 млн. грн.), ДП «ДПІ «Запоріжцивільпроект» (2,7 млн. грн.), ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (1,3 млн. грн.);

підприємствах-банкрутах: ПАТ «АЗМОЛ» (21,5 млн. грн.), ДП «Кремнійполімер» (7,4 млн. грн.), Бердянський державний завод скловолокна (1,6 млн. грн.), ДП «Хлібна база № 74» (1,1 млн. грн.), Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад» (1,2 млн. грн.).

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.09.2015 становила 607,5 тис. осіб, середній розмір пенсій – 1708,81 грн.

Ринок праці.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.09.2015 становила 23,1 тис. осіб, що на 7 тис. осіб, або на 23,3 % менше, ніж на 01.01.2015 (30,1 тис. осіб). З них 63,4 % – жінки, 41,5 % – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю на 01.09.2015 становила 17,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у січні-серпні 2015 року склав 1155,7 грн.

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.09.2015 склав 2,1 %, проти 2,8 % на початок 2015 року.

Протягом січня-серпня 2015 року працевлаштовано 20,6 тис. осіб (32,4 % із загальної чисельності безробітних громадян), проходили професійне навчання – 7,8 тис. осіб (12,3 %), брали участь у громадських роботах – 8,3 тис. осіб (13 %).

 

Читайте також

Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч зі студентами та ректорами українських ВНЗ (Відео)

Обласний гуманітарний штаб продовжує вдосконалювати алгоритми дій

Обласна влада підтримує людей, які стали заручниками безпекової ситуації на блокпосту окупантів

Ми зобов’язані відстояти своє право носити вишиту сорочку

Пологівський район продовжує фіксувати руйнування, завдані окупантами цивільним об’єктам

Обласний гуманітарний штаб почав співпрацювати з штабом партії “Слуга Народу”

Олександр Старух розповів про дії ворожих військ на території Запорізької області

Увага!

Кількість пошкоджених житлових будинків та комунальних мереж збільшується через постійні обстріли

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 18.05.2022 року (22:00) - #ЗСУ, 84 доба (Відео)

Будівельні матеріали від ООН використовуються для термінового ремонту приватних будинків у Запорізькій області

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 19.05.2022 року (08:00) - #ЗСУ, 85 доба (Відео)