Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень-лютий 2016 року

6 квітня 2016 - 11:58

Аналіз реального сектору економіки.

Промисловість.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-лютий 2016 року склав 19,6 млрд. грн., або 7,9 % обсягу реалізації по Україні (4 місце серед регіонів України).

Підприємствами області вироблено 24,4 % загального обсягу електроенергії в Україні, високовольтної апаратури – 62,0 %, сталі – 38,1 %, чавуну – 16,8 %, прокату чорних металів – 29,7 %.

Індекс обсягу промислового виробництва за січень-лютий 2016 року становив 95,4 % (18 місце, у січні-лютому 2015 року – 95,6 %).

Зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2015 року відбулося у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 18,3 %, текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри – на 16,3 %, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 11,1 %, виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – на 5,6 %, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 2,0 %.

Скорочення обсягу промислового виробництва зафіксовано у:

добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,6 %, що обумовлено зменшенням обсягів замовлень на продукцію галузі та наявністю готової продукції на складах;

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 6,7 %, що обумовлено, простоєм ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», скороченням виробництва на АТ «Мотор-Січ» (на 29,6 %), а також на інших підприємствах галузі (основні причини спаду: зниження попиту на вироблену продукцію, низький рівень конкурентоспроможності продукції, відсутність державної підтримки вітчизняного виробника);

виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 20,3 %, в основному через скорочення виробництва на провідному підприємстві галузі – ПАТ «Запорожкокс» (на 21,9 %) у зв’язку з проблемами, пов’язаними з забезпеченням підприємства сировиною та плановим ремонтом коксової батареї № 2.

Скорочення виробництва у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 17,5 %, насамперед, обумовлено збільшенням обмежень по лініях електропередач, переглядом диспетчерського графіку навантаження в енергосистемі.

Сільське господарство.

Виробництво валової продукції сільського господарства за січень-лютий 2016 року склало 282,2 млн. грн. (тваринництво) і зменшилося порівняно з січнем-лютим 2015 року на 4,4 % (16 місце серед регіонів).

У сільському господарстві області тривають весняно-польові роботи. На 30.03.2016 підживлено 495,2 тис. га посівів озимих культур (83 % завдання); у слабкому та зрідженому стані перебуває 58,7 % посівів; посіяно ярих культур на площі 210,6 тис. га (24 % до завдання), у тому числі ранніх зернових – на 149,6 тис. га. (75 % до завдання ).

Рівень готовності сільськогосподарської техніки до весняно-польових робіт дорівнює 98 %, забезпеченість дизпаливом та бензином – на 82 % і 88 % відповідно. Забезпеченість мінеральних добривом – на 97 %.

На 01.03.2016 в області налічувалось 114,1 тис. гол. великої рогатої худоби (100,3 % до відповідного рівня 2015 року), у тому числі 59,1 тис. гол. корів (99,7 %); поголів’я свиней – 316,7 тис. гол. (97,7 %), птиці – 5,6 млн. гол. (95,9 %).

В усіх категоріях господарств за січень-лютий 2016 року вироблено: 14,6 тис. тонн м’яса у живій вазі (91,3 % до січня-лютого 2015 року), 29,7 тис. тонн молока (100,0 %), 115,0 млн. штук яєць від птиці всіх видів (98,3 %).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.03.2016 склав 91,6 % (на 01.03.2015 – 69,1 %), у тому числі підприємств житлово-комунального господарства – 72,2 % (65,3 %).

Заборгованість підприємств житлово-комунального господарства перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» становила 150,6 млн. грн. і збільшилась з початку 2016 року на 27,2 млн. грн. (на 22,0 %). Найбільшу заборгованість мають: КП «Водоканал» м. Запоріжжя (47,8 млн. грн.), Концерн «Міські теплові мережі» (41,2 млн. грн.), КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (14,9 млн. грн.).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.03.2016 склав 51 % (на 01.03.2015 – 68 %), у тому числі підприємств комунальної теплоенергетики – 43 % (55 %), населення – 58 % (94 %).

Заборгованість за спожитий природний газ становила 601,2 млн. грн., у тому числі підприємств комунальної теплоенергетики – 280,4 млн. грн., населення – 290,8 млн. грн., установ і організацій місцевого бюджету – 25,5 млн. грн., установ та організацій державного бюджету – 4,5 млн. грн.

Інвестиційна діяльність.

За попередніми даними обсяг капітальних інвестицій за 2015 рік склав 7123,3 млн. грн. (9 місце серед регіонів України), що становить 84,9 % (у порівняних цінах) до 2014 року (21 місце).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво склали 352,6 млн. грн. (або 5 % загального обсягу), що на 4,1 % більше, ніж у 2014 році.

У 2015 році в експлуатацію введено 101,5 тис. м2 загальної площі житла (23 місце серед регіонів), що становить 90,8 % до факту за 2014 рік (22 місце).

Реалізацію найважливіших інвестиційних проектів регіону у 2016 році планується здійснювати за рахунок коштів:

державного фонду регіонального розвитку (обсяг коштів, доведених області склав 98,5 млн. грн.);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 по області визначено 5 інвестиційних проектів на суму 148,5 млн. грн.);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (розрахунковий обсяг коштів області не доведений);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (розрахунковий обсяг коштів області не доведений);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 обсяг коштів, доведених області склав 46,6 млн. грн.).

За попередніми даними, протягом 2015 року в економіку області вкладено $ 21,7 млн. прямих іноземних інвестицій (за 2014 рік – $ 80,7 млн.). Загальний обсяг на 01.01.2016 становив $ 931,7 млн. (на 10,4 % менше, ніж на 01.01.2015). Зменшення іноземного капіталу відбулося, в основному, за рахунок курсової різниці, яка склала майже $ 120,6 млн.

На 01.01.2016 обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу становив $ 526, 3, що на 5,8 % більше, ніж на початок 2015 року.

Найбільші частини іноземних інвестицій зосереджені у промисловості – 65,6 %, в т. ч. у переробній – 57,8 %, добувній – 2,1 %, постачанні електроенергії, газу, пари – 5,6 %; фінансовій та страховій діяльності – 21,1 %

Переважну частку загального обсягу інвестицій – 76,7 %, складають надходження з країн ЄС.

Стан розвитку будівельної діяльності.

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-лютий 2016 року склав 122,3 млн. грн. (11 місце серед регіонів України), або 75,2 % до січня-лютого 2015 року (24 місце серед регіонів).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 54,6 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 29,7 % та 15,7 % відповідно.

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень 2016 року склав $ 167,9 млн. і зменшився порівняно з січнем 2015 року у 2 раза, у тому числі обсяг експортних поставок ($ 111,4 млн.) – в 2,2 раза, імпортних ($ 56,5 млн.) – в 1,6 раза. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним на рівні $ 54,9 млн.

Протягом січня 2016 року зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами 86 країн світу.

У структурі експорту найбільшу частку склали чорні метали – 63,9 % загального обсягу експорту товарів, механічні та електричні машини – 12,9 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 4,5 %, продукти рослинного походження – 4,5 %, готові харчові продукти – 4,5 %.

Основу імпортних надходжень склали паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки – 26,0 %, механічні та електричні машини – 15,1 %, живі тварини, продукти тваринного походження – 12,3 %, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 4,3 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 4,0 %.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 39,7 % від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 60,3 %, у т.ч. до Російської Федерації – 17,1 %. Порівняно з січнем 2015 року обсяги експорту до країн ЄС зменшилися в 1,8 раза, до Російської Федерації – в 2,0 раза.

Стан розвитку споживчого ринку.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-лютий 2016 року склав 8,1 млрд. грн. (6 місце серед регіонів України, за січень-лютий 2015 року – 7,6 млрд. грн.), що становить до відповідного періоду 2015 року у порівнянних цінах 89,2 % (23-24 місце), у тому числі на душу населення – 4,6 тис. грн. (у січні-лютому 2015 року – 4,3 тис. грн.).

Загальний індекс споживчих цін області у лютому 2016 року по відношенню до грудня 2015 року склав 100,2 % (5 місце серед регіонів).

Суттєво підвищились ціни (тарифи) на: послуги ресторанів та готелів (на 4,4 %); у сфері освіти (на 4,1 %), охорони здоров’я (на 3,2 %); товари та послуги відпочинку і культури (на 3,1 %); предмети домашнього вжитку (на 1 %); послуги зв’язку(на 0,7 %); житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 0,2 %).

Водночас, знизилися ціни на одяг і взуття (на 9,4 %) та транспорт (на 1,0 %). Ціни на ринку палива в середньому знизились на 2,6 %.

Індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 101,3 % (14-15 місце серед регіонів).

Найбільше подорожчали овочі, а саме: капуста білокачанна (на 16,3 %), морква (на 12,2 %), буряк (на 8,9 %), картопля (на 1,8 %). Також підвищилась ціна на крупу гречану (на 9,8 %), масло вершкове (на 6,8 %), хліб (на 2,9 %), пшоно (на 1,5 %), олію соняшникову (на 1,0 %).

Водночас подешевшали яйця курячі (на 20,4 %), свинина (на 5,5 %), макаронні вироби (на 1,9 %), яловичина (на 1,4 %), цукор (на 1,0 %).

З метою наповнення споживчого ринку області доступними продуктами харчування, збереження стабільної цінової ситуації в області, зокрема:

організовано проведення щотижневого аналізу цінової ситуації на продовольчі товари, 8 моніторингів цінової ситуації по територіях області, що дозволяє забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари;

у січні-лютому 2016 року в області проведено 318 продовольчих ярмарків, де реалізовано продукції на загальну суму 18,7 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг за січень-лютий 2016 року склав 89,1 % (11 місце серед регіонів України, за січень –лютий 2015 року – 89,5 %), у тому числі: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 98,6 (89,2 %), водопостачання та водовідведення – 111,1 % (94,4 %), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 85,7 % (87,3 %).

Сума заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги на 01.03.2016 становила 786,3 млн. грн. (на 01.01.2016 – 721,7 млн. грн.) і збільшилась з початку року на 8,9 % (18 місце серед регіонів України).

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 01.03.2016 отримували 208,2 тис. сімей на суму 579,8 млн. грн.; середній розмір субсидії – 1097,8 грн. (у 4,4 раза більше, ніж у лютому 2015 року).

Субсидію готівкою для придбання скрапленого газу та побутового палива у січні-лютому 2016 року призначено 2,9 тис. сім’ям на суму 4,6 млн. грн.; середній розмір субсидії – 1630,2 грн. (на 18,2 % більше, ніж у лютому 2015 року).

З метою залучення власників до управління житловим фондом в області продовжується робота по створенню ОСББ. На 01.03.2016 функціонує 551 ОСББ, які об’єднують 628 житлових будинків. З початку року створено 17 нових ОСББ (у січні-лютому 2015 року – 8).

 

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області за січень-лютий 2016 року склала 4449 грн. (5 місце серед регіонів) і збільшилася у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 27,7 % (8 місце серед регіонів).

Індекс реальної заробітної плати за січень-лютий 2016 року склав 91,3 % (5 місце серед регіонів).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати протягом січня-лютого 2016 року збільшилася на 15,7 % (на 9,2 млн. грн.) і на 01.03.2016 склала 67,6 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився на 32,6 % (на 6,3 млн. грн.) і становив 25,6 млн. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки склала 43,0 млн. грн. (63,6 % від загальної суми заборгованості по області), що більше на 11,4 %, ніж на початок 2016 року.

Значними є борги із заробітної плати на:

економічно-активних підприємствах: Командитне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури – «Вакатов і компанія» (5,3 млн. грн.), ДП «ДПІ «Запоріжцивільпроект» (3 млн. грн.), ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» (2,6 млн. грн.), ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (0,3 млн. грн.);

підприємствах-банкрутах: ПАТ «АЗМОЛ» (23,4 млн. грн.), ДП «Кремнійполімер» (7,1 млн. грн.), Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад» (2,4 млн. грн.), ДП «Хлібна база № 74» (1,2 млн. грн.), ВАТ «Вуглецевий композит» (0,8 млн. грн.).

Впродовж січня-лютого 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах комунальної форми власності збільшилися на 2,7 млн. грн. (в 2 раза) та на 01.03.2016 склала 5,3 млн. грн., з них найбільші борги на комунальних підприємствах: КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради – 3,1 млн. грн. та КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради – 2 млн. грн., (96,2 % боргів всіх комунальних підприємств області).

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.03.2016 становила 613,6 тис. осіб, середній розмір пенсій – 1795,5 грн.

Ринок праці.

На 01.03.2016 рівень зареєстрованого безробіття склав 2,7 % проти 2,6 % на початок 2016 року. Кількість зареєстрованих безробітних громадян 29,5 тис. осіб, що на 1,1 тис. осіб (на 3,9 %) більше, ніж на початок 2016 року, з них жінок – 55,2 %, молоді у віці до 35 років – 39,7 %.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.03.2016 становила 23,2 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у січні-лютому 2016 року склав 1383,2 грн.

Протягом січня-лютого 2016 року працевлаштовано 3,1 тис. осіб (8,5 % із загальної чисельності безробітних громадян), проходили професійне навчання –2,4 тис. осіб (6,4 %), брали участь у громадських роботах – 1,5 тис. осіб (3,9 %).

Читайте також

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 21.05.2022

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 21.05.2022

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 08.00 годину 22.05.2022

Війна триває, і кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні – звернення Президента України

Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області.

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 21.05.2022 року (22:00) - #ЗСУ, 87 доба

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 21.05.2022

Біля Запорізької областной військової адміністрації замайорів прапор Європейського Союзу (ВІДЕО)

Обласна влада продовжує плідно співпрацювати з міжнародними організаціями

Комунальні служби відновлюють надання послуг після обстрілів

Запорізька область продовжує будувати лінію захисту та укріплювати міжнародні зв’язки

Обласна влада продовжує піклуватися про евакуйованих людей (ВІДЕО)