Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага, конкурс!

20 жовтня 2016 - 16:37

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

 

20.10.2016  № 202-к

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації

 

 

І. Загальні умови

 

1.

Посадові обов’язки.

Заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації:

1) забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішень  Запорізької обласної ради, реалізацію повноважень Запорізької обласної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

2) представляє Запорізьку обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

3) забезпечує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;

4) організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу;

5) сприяє ефективному використанню майна, що належить до спільної власності територіальних громад Запорізької області та загальнодержавної власності, в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості;

6) забезпечує  реалізацію державної політики в галузях насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, дотримання карантинного режиму, стандартизації;

7) сприяє розробці і реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів;

8) сприяє забезпеченню державної політики в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів.

 

 

 

2.

Умови оплати праці.

- посадовий оклад  – 8615 гривень;

 - надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці держаних службовців в 2016 році» (зі змінами);

- інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи)  встановлюються згідно з Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289 (зі змінами).

 

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення

на посаду.

 

Безстрокове призначення на посаду (відповідно до статті 10 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” заступник голови обласної державної адміністрації заявляє про припинення   своїх повноважень  новопризначеному голові обласної державної адміністрації у день його
призначення).

 

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації  за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

 

Документи приймаються до 16:45 години 11 листопада 2016 року.

 

 

5.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

Конкурс проводиться 17 листопада 2016 року о 10:00 годині за адресою: 69107, м. Запоріжжя,  пр. Соборний, буд. 164, каб. 709.

 

6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

 

Передненко Вікторія Федорівна,  тел.: (061) 224-66-83, e-mail: kr@zoda.gov.ua.

 

ІІ. Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

 

1.

Освіта

Вища; ступінь вищої освіти – магістр

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

 

2.

Досвід роботи.

 

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше двох років.

 

3.

Володіння мовами.

Вільне володіння державною мовою.

 

Спеціальні вимоги

 

1.

Знання законодавства.

 

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Земельний кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про державну службу";

Закон України "Про запобігання корупції";

Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

Закон України "Про доступ до публічної інформації";

Закон України "Про засади державної регіональної політики";

Закон України "Про звернення громадян";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про очищення влади";

Закон України «Про племінну справу у тваринництві»;

Закон України «Про аквакультуру»;

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»;

інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

 

2.

Професійні  чи технічні знання

Відповідно до посади:

1) володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики, бачення шляхів їх досягнення на місцевому рівні;

2) оперування інформацією щодо стану реалізації проголошених Президентом України реформ, у тому числі стану реалізації реформ у Запорізькій області, та наявність власного бачення щодо подальших заходів із їх упровадження;

3) знання основних адміністративно-територіальних та соціально-економічних характеристик районів Запорізької області  та потенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) стратегічне розуміння пріоритетів розвитку Запорізької області, цілей регіональної політики та спроможність формулювати оперативні  завдання для їх реалізації;

5) знання функціонування агропромислового комплексу  Запорізької області  та існуючих проблем у цій сфері, наявність бачення шляхів і механізмів їх вирішення;

6) поінформованість щодо процесів реформування агропромислового комплексу і пріоритетних напрямів  розвитку на державному та місцевому рівнях;

7) знання процедури розроблення та затвердження програм соціально-економічного розвитку області  та відповідного бюджету, забезпечення виконання бюджету та програмних документів, що реалізуються в регіоні;

8) спроможність забезпечити взаємодію та співпрацю з органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади;

9) інші знання, необхідні для забезпечення реалізації обласною державною адміністрацією визначених законом повноважень.

 

3.

Спеціальний досвід роботи.

Досвід роботи на керівних посадах на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, інших сферах управління державного або приватного сектора.

 

4.

Знання сучасних інформаційних технологій.

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

5.

Особистісні якості:

 

- вміння обґрунтувати власну позицію;

- наявність необхідних знань для ефективного розподілу  та використання ресурсів (у тому числі  людських, фінансових, матеріальних);

- вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

- оцінка ефективності змін;

- організація роботи і контроль;

- самоорганізація та орієнтація на розвиток.

 

Читайте також

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 27.09.2022

В Україні розроблено дорожню карту дій для родин захисників

Ворог поцілив ракети по Гуляйполю

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 08.00 годину 28.09.2022

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 28.09.2022, 217 доба

Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять. Звернення Володимира Зеленського 27.09.2022

Президент провів зустріч з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 27.09.2022

Платформа “Свідок” збирає докази воєнних злочинів росіян для Міжнародного кримінального суду

Нескорені мелітопольці не стерплять свавілля терористів на українській землі!

Енергодар та Дніпрорудне проти збройного терору та пропаганди

Довідник безбар'єрності» – ініціатива і флагманський проєкт першої леді Олени Зеленської