"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Про виконання обласного бюджету

Публічне представлення інформації про виконання обласного бюджету за 2016 рік

17 березня 2017 - 12:22

Публічне представлення інформації про виконання обласного бюджету за 2016 рік

Відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України обласна державна адміністрація представляє інформацію про виконання обласного бюджету за 2016 рік.  

Відповідно до Бюджетного кодексу України інформація про виконання обласного бюджету за 2016 рік опублікована в  газеті «Запорізька правда» № 8 від 23.02.2017 та виставлена  на веб-сайті облдержадміністрації.   


СЛАЙД 1. Виконання обласного бюджету за 2016 рік.

Протягом 2016 року до обласного бюджету надійшло 1 974,8 млн.грн. доходів (133,5 % від плану), у т.ч. до спеціального фонду – 428,9 млн.грн. (у 2,1 рази більше запланованих показників).

До загального фонду обласного бюджету надійшло 1 545,9 млн. грн. (121,5 %  до плану).

У 2016 році з державного бюджету отримано 5 120,4 млн. грн.  дотацій  та цільових  субвенцій   (99,9 %  до плану), що на 769,5 млн. грн. (на 17,7 %) більше у порівнянні з 2015 роком.

Крім того, отримана «інша субвенція» з місцевих бюджетів області в обсязі 14 млн. грн. (52,6 % до плану) на співфінансування інвестиційних проектів та придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості. Також на придбання шкільних автобусів отримана з місцевих бюджетів області субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 2016 року в сумі 666 тис. грн. (86,5 % до плану).

Завдяки перевиконанню доходної частини було проведено три уточнення загального фонду обласного бюджету на 192,4 млн. грн.

Спрямовано вільний залишок коштів загального фонду обласного бюджету, що склався на 01.01.2016 в обсязі 236,3 млн. грн.

Залишки освітньої, медичної субвенцій та субвенції на підготовку робітничих кадрів - в обсязі 86,3 млн. грн.

Залишки коштів бюджету розвитку спеціального фонду - в обсязі 3,6 млн. грн., коштів екологічного фонду – 12,2 млн. грн.

Обсяг здійснених видатків обласного бюджету становить 6 795,6 млн. грн. (97,5% до плану), що на 25,8% більше у порівнянні з 2015 роком, з них трансферти з державного бюджету спрямовані територіям – 3 768 млн. грн. (55,4%) , з яких:

- видатки загального фонду  - 6 205,6 млн. грн. (98 % до плану), що на  26,8% більше у порівнянні з 2015 роком, з них ;

- спеціального фонду – 590 млн. грн. (91,8 % до плану), що на  16,4% більше у порівнянні з 2015 роком.

Надходження загального фонду збільшилися у порівнянні з 2015 роком на 494,9 млн. грн., або на 47,1 %.

 

СЛАЙД 2. Основні джерела надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за 2016 рік.

 

 • Податок та збір на доходи фізичних осіб – 52,5% у загальному обсязі надходжень (812,1 млн. грн.);
 • Податок на прибуток – 30,4% (469,4 млн. грн.);
 • Плата за спеціальне використання природних ресурсів – 12,5% (193,3 млн. грн.);
 • Плата за адміністративні послуги – 3% (45,8 млн. грн.);
 • Інші платежі – 1,3% (20,4 млн. грн.);
 • Плата за оренду комунального майна – 0,3% (4,9 млн. грн.).

 

 

СЛАЙД 3. Виконання плану доходів загального фонду обласного бюджету за 2016 рік.

План доходів до загального фонду виконано на 121,5%.

Виконання плану доходів загального фонду за 2016 рік  по податку та збору на доходи фізичних осіб становить 113,7 %, податку на прибуток підприємств – 141,6 %, рентної плати за спеціальне використання води – 107,5 %, рентної плати за користування надрами – 114,3 %, неподаткових надходжень – 140 % (у тому числі плата за надання адміністративних послуг – 105,1 %, плата за оренду комунального майна – 103 %).

 

СЛАЙД 4. Приріст надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком.

На виконання плану та збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб вплинули  зміни у законодавстві в частині збільшення ставок з 15% до 18% бази оподаткування податком у зв’язку із скасуванням єдиного соціального внеску, що утримувався із заробітної плати працівників, зростання фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати штатних працівників. Так, за підсумками 2016 року фонд оплати праці в цілому по області склав 22 674,8 млн.грн. і збільшився у порівнянні з 2015 роком на 17,1%. Середньомісячна заробітна плата зросла на 21 % і склала 5 080 грн.

У порівнянні з 2015 роком надходження податку на прибуток зросли на 254,4 млн. грн., або у 2,2 рази внаслідок сплати ПАТ "Мотор-Січ" податку від декларування разових операцій.

Зміни у динаміці та структурі надходжень до обласного бюджету зумовлені змінами у законодавстві, пов'язаними з фінансовою децентралізацією.

 

СЛАЙД 5.  Трансферти з державного бюджету обласному бюджету у 2016 році. 

Із отриманих з державного бюджету 5 120,4 млн. грн.  дотацій  та цільових  субвенцій, 3 768 млн. грн. перераховано територіям області. На виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, на надання допомог,  пільг та субсидій окремим категоріям населення спрямовано 3 635,3 млн. грн.

Виконання показників доходної частини обласного бюджету дало можливість утримувати заклади соціально-культурної сфери, профінансувати затверджені у бюджеті заходи та соціальні програми.

 

СЛАЙД 6. Мережа бюджетних закладів, які утримувались з обласного бюджету у 2016 році.

У минулому році за рахунок коштів обласного бюджету утримувалася 201 бюджетна установа. Із загальної кількості бюджетних установ у Департаменті охорони здоров’я функціонувало 59 закладів;  освіти і науки – 54; культури, туризму, національностей та релігій – 15; соціального захисту населення – 16; агропромислового розвитку - 24 установи ветеринарної медицини; управлінні молоді, фізичної культури та спорту – 23; службі у справах дітей –  7 та ін.

У 2016 році проведені зміни у мережі професійно-технічних навчальних закладів, які у порівнянні з 2015 роком зменшені на 28 закладів у зв’язку з передачею їх на фінансування до бюджетів міст обласного значення відповідно до Бюджетного кодексу України та ст. 27 Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”. Що спричинило зменшення видаткової частини обласного бюджету у порівнянні із 2015 роком.

 

СЛАЙД 7. Структура видатків загального фонду обласного бюджету на соціально-культурну сферу за галузевою ознакою за 2016 рік.

 У 2016 році у загальному обсязі видатків обласного бюджету на соціально-культурну сферу2 263,8 млн. грн., видатки на освіту склали 649,4 млн. грн. (28,7 %), охорону здоров’я – 1 216,5 млн. грн. (53,7 %), соціальний захист та соціальне забезпечення – 210,4 млн. грн. (9,3 %), культуру і мистецтво – 113 млн. грн. (5 %), молодь та фізичну культуру і спорт – 53 млн. грн. (2,4 %), органи місцевого самоврядування – 21,5 млн. грн. (0,9 %).


СЛАЙД 8. Структура видатків загального фонду обласного бюджету на соціально-культурну сферу за економічною ознакою за 2016 рік.


СЛАЙД 9. Зростання видатків у 2016 році до 2015 року за економічною ознакою
.

У загальному обсязі видатків на соціально-культурну сферу, питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями становить 57,7 %, на розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії – 8,4 %, соціальне забезпечення – 4,1 %, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 10,6 %, харчування – 6 %, поточні трансферти – 4 %, інші видатки –  9,2 %.

В минулому році заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

-  розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 1378 грн., з 01 травня – 1450 грн., з 01 грудня – 1600 грн.;

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня –  1113 грн., з 01 травня – 1185 грн., з 01 грудня – 1335 грн.;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 % (у 2015 році – 36,3 %).

Відповідно виплачений фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери обласного бюджету у порівнянні із 2015 роком зріс на 13,1 % або  124,3 млн. грн. А саме по галузях:

«освіта»  (без видатків на професійно-технічні навчальні заклади) - на    22,3 %  або 55,1 млн. грн.;

видатки на професійно-технічні навчальні заклади (з урахуванням переданих на фінансування до бюджетів міст обласного значення) зменшено на 60,4 %  або 75,8 млн. грн.;

 • «охорона здоров`я» - на 25,4 % ( 125,5 млн. грн.);
 •  «соціальний захист та соціальне забезпечення» - на 20,4 % (12,5 млн. грн.);
 • «культура і мистецтво» - 22 % (2,7 млн. грн.);
 •  «фізична культура і спорт» - 26,7 % (1,2 млн. грн.)
 • «органи місцевого самоврядування» - 84 % (3 млн. грн.)

 

З метою реалізації державної політики в галузі сільського господарства на установи ветеринарної медицини спрямовано  39,3 млн. грн. Це забезпечило ветеринарно-санітарний контроль за безпечністю продуктів тваринного походження на ринках області та здійсненню комплексу ветеринарно-санітарних заходів по області.

 

СЛАЙД 10. Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів у 2016 році.

Протягом року здійснено фінансування програмних заходів на загальну суму 479,4 млн. грн. (76,8% до плану), що на 224,3 млн. грн., або 87,9% більше рівня 2015 року, з них:

Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім'ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки – 19,4 млн. грн. спрямовано на організацію літнього відпочинку та оздоровлення 3969 дітей пільгових категорій та дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, талановитих та обдарованих дітей.

В рамках реалізації Програми розвитку освіти:

на умовах співфінансування було придбано 18 шкільних автобусів для 2 громад та 12 районів області (на суму 23,8 млн. грн.);

виплачені: щорічна обласна педагогічна премія найкращим вчителям області, нагороди переможцям „Вчитель року”, стипендії облдержадміністрації та Запорізької обласної ради найкращим студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Запорізької області, обласна стипендія учням професійно-технічних навчальних закладів та премії переможцям олімпіад та Малої академії наук (на суму 1,4 млн. грн.);

надано трансферт Токмацькому,  Запорізькому, Василіському, Розівському, Новомиколаївському, Оріхівському, Більмацькому районам на капітальні ремонти у навчальних закладах в обсязі  4,9 млн. грн.         

На реалізацію заходів, передбачених обласною програмою соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки, спрямовано 30,3 млн. грн. на надання адресної матеріальної допомоги особам, які опинились в складних життєвих обставинах, оздоровчу реабілітацію ветеранів праці та інвалідів у місцевих санаторіях і профілакторіях, проведення обласних заходів для ветеранів та інвалідів, багатодітних сімей, придбання технічних та інших засобів реабілітації для ветеранів війни за медичними висновками, закупівлю слухових апаратів, проведення оперативного лікування з приводу катаракти та глаукоми, імплантації штучного водія серцевого ритму, ендопротезування колінних та тазостегнових суглобів, компенсацію вартості житлово-комунальних послуг та твердого палива і скрапленого газу.

В рамках реалізації цієї програми на фінансову підтримку 11 громадським організаціям ветеранів та інвалідів війни спрямовано 402,6 тис. грн. та виділено  на капітальний ремонт будівлі для внутрішньо переміщених осіб у смт. Новомиколаївка – 438,9 тис. грн.  

На соціальний захист бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах виділено  498,7 тис. грн., що дало змогу забезпечити бездомних громадян 14294 порціями гарячого харчування, надана адресна допомога у вигляді продовольчих  та  гігієнічних наборів  3566 особам.

На реалізацію заходів обласної програми виконання завдань і заходів Державної цільової програми „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року  спрямовано 221,7 тис. грн., що дозволило надати адресну грошову допомогу 344 інвалідам, які знаходяться на програмному гемодіалізі, забезпечено роботу веб-сайту з використанням звукових блоків інформації, придбано інвалідам зору папір для письма шрифтом Брайля та обладнання для прослуховування літератури.

На реалізацію заходів Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекцій/СНІДу  в  Запорізькій   області  на   2015-2018 роки   видатки склали      29,3 тис. грн., що дозволило придбати 7 путівок для оздоровлення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей.

Крім того, у 2016 році були здійснені видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів  І-ІІ групи з числа військовослужбовці, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов у сумі 5,9 млн. грн. для придбання 11 квартир для сімей загиблих та інвалідів І – ІІ групи. 

Здійснені видатки на виконання медичних програм та заходів, а саме:

Програми удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у Запорізькій області на 2013-2017 роки на забезпечення відділень гемодіалізу витратними матеріалами – 65,9 млн. грн.;

Програми «Дитяча онкогематологія та гемофілія» на 2013 - 2018 роки на забезпечення дітей  медичною допомогою та лікувальними засобами згідно із стандартизованими протоколами лікування дітей з онкологічними захворюваннями, закупівлю витратних матеріалів та медичного обладнання для КУ  «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради – 2,9 млн. грн.;

Цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Запорізькій області на 2014-2016 роки на закупівлю тест-систем та діагностикумів для здійснення діагностики та моніторингу лікування вірусних гепатитів – 100,437 тис. грн;

Програми профілактики та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Запорізькій області на 2013-2017 роки на проведення лікування та на придбання оксигенаторів, протезів клапанів, окклюдерів – 1,6 млн. грн.;

Програми розвитку ендопротезування великих суглобів в Запорізькій області на 2013-2017 роки для забезпечення центрів та відділень ендопротезувань штучними суглобами, лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням, медичним інструментарієм та лікарськими засобами для забезпечення операцій – 2 млн. грн.;

Програми боротьби з онкологічними захворюваннями в Запорізькій області на період до 2016 року на закупівлю лікарських засобів для  КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер»  – 3,9 млн. грн.

З метою зміцнення та розвитку первинної медико-санітарної допомоги область продовжує брати участь у реалізації Проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей на 2015-2019 роки» (на умовах 10 % співфінансування з місцевих бюджетів). На 2016 рік передбачені видатки Світового банку в сумі 12,1 млн. грн. та 3,7 млн. грн. – з місцевих бюджетів.

За рахунок виділених коштів вже проведено закупівлю мультимедійного обладнання для 32 центрів первинної медико-санітарної допомоги, що дозволило розпочати розвиток телемедицини та впровадити дистанційне навчання сімейних лікарів та керівників центрів первинної медико-санітарної допомоги.

На заходи програми розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки спрямовано на проведення обласних, міжрегіональних фестивалів, створення нових експозицій та виставок, виплату обласних премій до професійних свят за досягнення у розвитку культури Запорізького краю, проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури, забезпечення мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції та періодичних видань – 4,1 млн. грн.;

Програми розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2016-2020 роки - на створення рекламно-інформаційного продукту рекреаційно - туристичного комплексу та представлення на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях - 420,8 тис. грн.;

Програми підтримки розвитку культур національних меншин у Запорізькій області на 2013-2017 роки - на підтримку культурно-просвітницької діяльності національних меншин, сприяння проведення культурно-мистецьких акцій, фестивалів національних культур, відзначення ювілейних дат громадських організацій національних меншин - 389,9 тис. грн.;

Обласної Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки” на організацію та проведення заходів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах -  523 тис. грн.;

В рамках Цільової програми розвитку фізичної культури та спорту у Запорізькій області на 2012-2016 роки:

8 млн. грн. спрямовано на проведення 370 заходів з навчально-тренувальних зборів та змагань, надання фінансової допомоги 4 спортивним спорудам, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, утримання та навчально - тренувальну роботу дитячо - юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно – спортивної спрямованості, преміювання переможців та призерів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року (3,5 млн. грн.);

надано трансферт бюджету м.Токмак на капітальний ремонт спортивної площадки з облаштуванням футбольного майданчику – 1,5 млн. грн.

Програми патріотичного виховання молоді на 2012-2016 роки - 80 тис. грн. на проведення 74 заходів;

Програми підтримки розвитку інформаційно-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2015 – 2018 роки -  249,8 тис. грн.;

Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2013-2016 роки565,7 тис. грн.

У рамках обласної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки на придбання або реконструкцію житла у 2016 році з обласного бюджету на умовах 50 % співфінансування виділено кошти у сумі 741,56 тис. грн., за допомогою яких для 11 дітей-сиріт придбано 5 квартир (по 1 – у м. Бердянську, м. Мелітополі, Запорізькому районі; 2 – у Новомиколаївському районі), та 4 будинки (у Приазовському, Приморському Токмацькому та Якимівському районах);

З метою реалізації державної політики в сфері житлово-комунального господарства забезпечено виконання заходів:

- Регіональної цільової програми «Питна вода Запорізької області» на 2012 – 2020 роки – 44,3 млн. грн. на заходи, пов’язані з поліпшенням питної води, фінансову підтримку КП «Облводоканал» (36,3 млн. грн.), будівництво,  реконструкцію, капітальний ремонт систем централізованого водопостачання Бердянського, Василівського, Веселівського, Вільнянського, Запорізького, Велико-Білозерського, Новомиколаївського районів (8 млн. грн.);

- Програми сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2015-2017 роки – 1,9 млн. грн., з яких спрямовано на впровадження заходів з енергозбереження будинків ОСББ, розташованих на депресивних територіях області (м. Токмак) – 22 мікрогранти (на загальну суму 1 860,0 тис. грн.), проведення 16 семінарів для ініціативних груп по створенню ОСББ та інших осіб, які потенційно можуть бути управителями житлових будинків;

- Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області та ремонту доріг комунальної власності – 46,6 млн. грн., що дозволило провести ремонт 119 199,6 м2  дорожнього покриття;

- Регіональної програми з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016-2020 роки – 2,1 млн.грн., що дозволило впровадити систему он-лайн моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери, КП „Соцкомуненергія” розрахуватися за спожитий природний газ та інш.

В межах виконання Регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області

за рахунок коштів бюджету розвитку на 72,3 млн. грн. здійснено:

- будівництво та реконструкцію об’єктів соціально-культурного призначення – 20,3 млн. грн.: будівництво котельні хірургічного корпусу обласної клінічної дитячої лікарні, проектно-вишукувальні роботи щодо будівництва наземного переходу обласної клінічної лікарні м.Запоріжжя, корпусу-вставці №3 Мелітопольського онкологічного диспансеру, сховища на 120 осіб на території обласного протитуберкульозного диспансеру. Введено в експлуатацію систему сніготанення покрівлі Запорізького обласного перинатального центру. Завершено роботи з реконструкції обласного протитуберкульозного диспансеру. Продовжено реконструкцію будівлі обласної філармонії. Закінчено реконструкцію поліклініки Якімівської центральної лікарні. Придбано обладнання для подальшої реконструкції та переоснащення пасажирського та вантажопасажирського ліфтів у будівлі Запорізької обласної ради. Завершено реконструкцію двох шкіл у Розівському районі, однієї – у Михайлівському районі. Виконано реконструкцію покрівель територіального медичного об’єднання та будинку культури у Михайлівському районі;

- будівництво та реконструкцію об’єктів водопостачання та теплопостачання – 10,2 млн. грн.: введено в експлуатацію артезіанську свердловину в с.Роздол Михайлівського району, продовжено будівництво водопроводу в с.Біленьке Запорізького району. Розпочато будівництво водопроводів у Бердянському, Веселівському, Вільнянському районах. Завершено реконструкцію водогону у м.Вільнянськ, водопроводів у м.Токмак, с.Олександрівка Приазовського району, реконструкцію водозаборів у селах Роза та Нововасилівка Бердянського району. Продовжено роботи з реконструкції водопостачання в с.Чапаєвка Пологівського району, господарсько-питного водопроводу у м. Василівці, водопроводу в с.Вільне, ст. Кирпотіне, с.Новотавричеське Оріхівського району;

-  надано субвенцію бюджетам м.Мелітополь, Бердянського, Василівського, Вільнянського, Запорізького, Більмацького, Пологівського, Приазовського, Токмацького районів на реалізація інвестиційних проектів, проведення ремонтних робіт, робіт з реконструкції та будівництва на об’єктах соціально-культурної сфери – 41,8 млн. грн.;

за рахунок коштів обласного екофонду забезпечено виконання природоохоронних заходів на суму 68,7 млн.грн., а саме:

продовжено будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Кам’янка-Дніпровська;

укріплено протипаводкову дамбу в с. Долина Токмацького району, розпочато реконструкцію берегозахисних споруд по вул. Набережній у м.Бердянськ, проведено заходи з ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району, профінансовано проектно-вишукувальні роботи про проекту з захисту від підтоплення смт Малокатеринівка Запорізького району; здійснено фінансування робіт із реконструкції каналізаційного напірного колектору в м. Запоріжжя, каналізаційних мереж та очисних споруд в м. Мелітополь, м. Вільнянськ, с. Фруктове Мелітопольського району, смт Куйбишеве Куйбишевського району, м. Дніпрорудне Василівського району, КУ «Михайлівський психоневрологічний інтернат»;

профінансовано придбання 10 одиниць спеціалізованої техніки для збору, транспортування та складування твердих побутових відходів (м. Мелітополь, м.Токмак, м. Кам’янка-Дніпровська, Великобілозерського району, Токмацького, Оріхівського та Чернігівського районів);

профінансовано придбання для Національного заповідника «Хортиця» 21 контейнера для збору твердих побутових відходів;

розроблено техніко-економічне обґрунтування та проектно-кошторисна документація на проект із запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні.

На виконання заходів обласної цільової Програми „Сільське подвір’я” спрямовано 5,3 млн. грн. для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам. Надано 80 кредитів на будівництво, реконструкцію (добудову) і придбання житла та 15 кредитів на розвиток особистого господарства.

На виконання заходів Програми розвитку галузі молочного скотарства на 2014-2018 роки - 635,0 тис. грн. (надання дотації 2 сільгосппідприємствам за приріст поголів'я корів у кількості 127 голів).

На виконання заходів регіональної Програми підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад Запорізької області на 2016 рік, проведено видатків  у сумі 4,3 млн. грн., які спрямовані на модернізацію інфраструктури об’єднаних територіальних громад, а саме на заміну вікон та дверей, реконструкцію мережі вуличного освітлення, придбання санітарних автомобілів для медичного обслуговування населення, капітальний ремонт об’єктів соціально-культурної сфери та інше.

В рамках  програмних заходів на реалізацію Проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II” спрямовано 1,6 млн. грн. на виконання робіт на об’єктах, відібраних територіальними громадами, як пріоритетних та об’єктах для забезпечення житлово-комунальних умов для внутрішньо переміщених осіб, закупівлю сільськогосподарської техніки та обладнання для організації роботи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

З обласного бюджету надана субвенція державному бюджету на виконання заходів обласних програм в обсязі 38,8 млн. грн., з них:

- подальшого нарощування регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків  – 1,5 млн. грн.;

- захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - 892,2 тис. грн.;

- забезпечення діяльності призовної дільниці -  2 млн. грн.;

-  забезпечення часткової мобілізації на території області  – 184,0 тис. грн.;

- розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області - 652,3 тис. грн.. Кошти використані не в повному обсязі у зв’язку із забороною постановами КМУ від 01.03.2014 №65 та від 11.10.16 №710 здійснення у 2016 році відряджень за кордон. Внаслідок чого не проведено виставково-ярмаркові заходи у Бельгії та Германії;

- підвищення якості та ефективності виконання представницьких та управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на території Запорізької області – 18,4 млн. грн.;

- профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області, розвитку матеріально-технічної бази органів і підрозділів внутрішніх справ, прокуратури, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, військових частин Національної гвардії України, підрозділів податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області, підрозділів Державної прикордонної служби України  – 11,9 млн. грн. (у т.ч. оновлення автотранспорту – 11 автомобілів, з яких для управління Національної поліції – 8 од.,  Управління Служби безпеки – 3 од.); 

- розвитку архівної справи у Запорізькій області  – 878,9 тис. грн.;

- забезпечення законності, правопорядку, покращення умов тримання і працевлаштування та створення нових робочих місць для осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчому ізоляторі – 523,8 тис. грн.

 

Із загального обсягу видатків обласного бюджету, на капітальні видатки виділено 416,9 млн. грн., або 6,1 %, що на 49,7% більше в порівняння з 2015 роком.

Запорізькій обласній раді на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки, кондиціонерів, системи Wi-Fi, серверного обладнання, мікрофонів для сесійної зали спрямовано  1,5 млн. грн. (56,1% до плану).

Установам і закладам освіти – 62,1 млн. грн. (65,8 % до плану) (невикористання коштів у повному обсязі пояснюється тим, що кошти освітньої субвенції у сумі 26,6 млн. грн. надійшли наприкінці року та будуть розподілені у 2017 році), які  спрямовані на:

придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  22,5 млн. грн., а саме: мультимедійних комплексів, інтерактивних дошок, сільськогосподарської техніки для професійно-технічних навчальних закладів, реабілітаційне, корекційне обладнання, побутове обладнання та ін.; 

придбання 18 шкільних автобусів для територій області – 23,8 млн. грн. в рамках реалізації Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки;

проведення капітальних ремонтів закладів освіти – 14,9 млн. грн. (ремонти систем водопостачання, теплових мереж, санвузлів, харчоблоків, покрівлі, спальних корпусів, утеплення фасадів та ін.);

будівництво артезіанської скважини в КЗ "Вільнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР (267,9 тис. грн.) ;

виготовлення проектно-кошторисної документації КВНЗ «Хортицька нацiональна навчально-реабiлiтацiйна академія» ЗОР для будівництва басейну та реконструкції будівлі котельної (739 тис. грн.).

Установам та закладам охорони здоров’я  - 70,1 млн. грн. (93,7 % до плану), з них: на оновлення матеріально-технічної бази – 46,8 млн. грн. (95,6 % до плану) для придбання медичного та немедичного обладнання (у т.ч. 9-ти автомобілів для екстреної медичної допомоги тип В);

7,3 млн. грн. (91,5 % до плану)  на капітальне будівництво оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування м. Запоріжжя;

16 млн. грн. (89,6 % до плану) на проведення капітальних ремонтів установ та закладів охорони здоров’я.

Установам і закладам культури і мистецтва - 11,6 млн. грн. (75,1 % до плану), в тому числі на:

придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  2,6 млн. грн. (98,9 %). Закуплено комп’ютерну техніку та оргтехніку, музичні інструменти, сценічні костюми, музейні експонати, обладнання для виставкового залу, по бібліотеках придбано книжкову продукцію;

5,7 млн. грн. (61,9 %) на капітальний ремонт установ культури з них: виконано ремонт частини гуртожитку та учбового корпусу, м’якої покрівлі учбового корпусу та гаража, концертної зали, музичних інструментів та модернізацію комп’ютерної техніки, завершено капітальні ремонти КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР: Великої круглої зали, фондового сховища, даху (великого та малого куполів) та приміщення виставкової зали;

1,5 млн. грн. (86,1 %) на реконструкцію та реставрацію, з них:

у КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР виконано 1 етап розробки проектно-кошторисної документації на стабілізацію фундаменту будівлі на суму 600,0 тис. грн. (84,5 %);

КЗ «Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» ЗОР виконано реконструкцію систем електропостачання та опалення на загальну суму 726,961 тис. грн.  (84,9%);

(економія коштів утворилась завдяки використанню електронної системи закупівель ProZorro. Переможець торгів запропонував меншу ціну за виконання робіт ніж було заплановано);

1,8 млн. грн. (95,6%) на капітальні трансферти установам (театри, філармонія), з них: закуплено мікрофони, радіосистеми, звукові пульти та світлове обладнання, придбано гобой, пошиті куліси та падоги,  ноутбуки, дим-машина, тепловий лічильник, кінопроектор.

На капітальні видатки для центрів соціально-психологічної реабілітації дітей виділено 3,4 млн. грн. (90,3 %), з них на:

- 227,396 тис. грн. (100 %) на придбання комп’ютерів, принтерів, пральних машин, кондиціонерів, холодильників, промислових витяжок, комплектів дитячих меблів, комплектів кухонного обладнання,  теплообмінників для котельні;

– 3,2 млн. грн. (89,7 %) на капітальні ремонти, а саме:

проведення експертизи проектно - кошторисної документації для проведення ремонту житлового фонду  (приміщень), демонтаж,  устаткування фасаду будівель, ремонти внутрішніх мереж теплопостачання, ремонти  покрівлі, запасних евакуаційних виходів, системи опалення.

Установам молоді, фізичної культури та спорту – 6,3 млн. грн. (93,9 % до плану), з них:

- 758,8 тис. грн. (98,7 %) для придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, кондиціонерів, спортивного інвентарю, фізіотерапевтичного апарату для фонофорезу і електрофорезу тощо;

– 5,3 млн. грн. (96,3 %) на капітальний ремонт дахів і водовідної системи споруд, спортивної зали та волейбольного майданчику КЗ «Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю» ЗОР; теплової мережі КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» ЗОР;  будівлі КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР; трубопроводів елеваторного вузла та системи опалення КЗ «Запорізька обласна дитячо-юнацька спортивна школа»; облаштування спортивного майданчику та утеплення будівлі КЗ «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» ЗОР;

- 240 тис. грн. (68,6 % до плану) на розробку проектно-кошторисної документації на  реконструкцію плавального басейну КЗ «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» ЗОР.

Установам соціального захисту населення – 11,5 млн.грн. (64,1 % до плану), з них:

- 1,2 млн. грн. (99,7 % до плану) на придбання обладнання для впровадження системи енергозбереження "ЛУЗОД", гілко-подрібнювача для виробництва палива, обладнання для очисних споруд та каналізації, кухонного обладнання, дизельної електростанції та генератора, оргтехніки та обладнання актового залу, насосів, технічного інвентарю та ін.;

- 9,2 млн. грн. (98 %) для розроблення проектно-кошторисної  документації для проведення капітального  ремонту майстерень, даху, житлових приміщень, внутрішньої системи водопостачання, заміну огорожі, утеплення стін; проведення капітального ремонту огорожі, благоустрій території, ремонт покрівлі в шести спорудах чотирьох установ, ремонт кімнат, лазні, їдальні, харчоблоку КУ "Веселівський психоневрологічний інтернат" ЗОР, утеплення стін житлових корпусів будівель КУ "Бердянський геріатричний пансіонат" ЗОР, утеплення фасаду будівлі КУ "Запорізький геріатричний пансіонат" ЗОР;

– 1,2 млн. грн. для   розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво котельні на твердому паливі в дитячому відділенні КУ "Таврійський будинок інвалідів" ЗОР та КУ "Чернігівський дитячий  будинок-інтернат῎ ЗОР, реконструкція системи теплозабезпечення житлового корпусу № 3 геріатричного відділення КУ "Таврійський будинок інвалідів" ЗОР , реконструкція житлового будинку для облаштування житлового приміщення для прийомних батьків КУ "Чернігівський дитячий  будинок-інтернат″  Запорізької обласної ради.

 

З резервного фонду обласного бюджету використано 1,1 млн. грн. на виконання першочергових заходів щодо запобігання та протидії  масовим пожежам лісів на території Запорізької області у літній період.

 

 

Начальник Департаменту фінансів
облдержадміністрації                                                                  С.М. Медвідь

Читайте також

Запоріжців відзначено державними нагородами з нагоди Дня Соборності України

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

В Україні зафіксовано 1 191 812 підтверджених випадків COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

В Україні зафіксовано 1 187 897 підтверджених випадків COVID-19

Он-лайн флешмоб «У єдності сила» об’єднав запоріжців з різних куточків області

Заходи з нагоди Дня Соборності України

Олександр Старух – на прямому зв’язку із запоріжцями

Робоча група по кар’єру представила свої перші напрацювання

Володимир Зеленський: 23 січня в Україні буде оголошено жалобу через трагедію в будинку для літніх людей у Харкові

Безпека людей у інтернатах – питання номер один!

Аварійні служби мають бути готові до різких змін погоди