"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області на 12.03.2018

14 березня 2018 - 09:40

Аналіз реального сектору економіки.

Промисловість.

За підсумками січня 2018 року індекс промислової продукції області склав 110,2 % (6 місце серед регіонів, у січні 2017 року – 107,2 %).

Завдяки розширенню внутрішньої кон’юнктури та освоєнню нових зовнішніх ринків зростання в машинобудуванні склало 21 %, а в супутній галузі – металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 13,3 %.

Також збільшилися обсяги у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки (на 23,7 %); добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 17,2 %); виробництва хімічних речовин та хімічної продукції (на 15,2 %); виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 12,2 %); постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 4,6 %).

Негативну динаміку зафіксовано у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 6,3 %, в основному, через скорочення виробництва борошна пшеничного/пшенично-житнього – на 28,8 % та олії соняшникової нерафінованої – на 25,5 % (зменшення замовлень на продукцію у січні); текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри – на 2,1 %, через скорочення виробництва на провідному підприємстві галузі – ТОВ «МІДА ЛТД» (на 8,7 %).

Підприємствами області у січні 2018 року вироблено 30,9 % загального обсягу електроенергії в Україні; 41,2 % – сталі; 30,6 % – прокату чорних металів; 20 % – чавуну.

Енергетичним комплексом області вироблено 4,7 млрд. кВт годин електроенергії (на 1,3 % менше, ніж у січні 2017 року), що обумовлено збільшенням обмежень по лініях електропередач, переглядом диспетчерського графіку навантаження в енергосистемі.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень 2018 року становив 17,6 млрд. грн. (на 20,4 % більше, ніж за січень 2017 року), або 8,6 % загального обсягу реалізації по Україні (3 місце).

Сільське господарство.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року (формування якого відбувається лише за рахунок тваринництва) становив 94,3 % (21 місце серед регіонів), що пояснюється, у тому числі, продовженням переважання дії стримуючих факторів (висока вартість кормової бази, енергетичних ресурсів та матеріально-технічної бази).

В усіх категоріях господарств у січні 2018 року вироблено 6,2 тис. тонн м’яса у живій вазі (79,5 % до січня 2017 року), 13,7 тис. тонн молока (92,6 %), 55,6 млн. штук яєць від птиці всіх видів (100,4 %).

На 01.02.2018 в усіх категоріях господарств налічується 103 тис. гол. великої рогатої худоби (92,3 % до 01.02.2017), у т.ч. корів – 54,2 тис. гол. (92,5 %); поголів’я свиней – 220,9 тис. гол. (85 %), овець та кіз – 61,4 тис. гол. (99,8 %), птиці – 5,1 млн. гол. (91,1 %).

Сівба озимих культур під урожай 2018 року склала 712,8 тис. га (102,5 % до 2017 року), у тому числі на зерно – 635,6 тис. га (102,4 %). На 07.03.2018 сходи отримано на 99,6 % посівів, із них 73 % перебувають у доброму та задовільному стані.

Підживлено 112,6 тис. га посівів озимих культур (16 % завдання), у тому числі на зерно – 107,8 тис. га (16 %).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.02.2018 склав 86,4 % (на 01.02.2017 – 100,6 %). Заборгованість споживачів перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» становила 1401,4 млн. грн. і збільшилась у порівнянні з початком 2018 року на 97,7 млн. грн. (на 7,5 %).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.02.2018 склав 19 % (на 01.02.2017 – 45 %), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 5 % (8 %), населення – 77 % (34 %).

Заборгованість за природний газ по підприємствах комунальної теплоенергетики становить 480,9 млн. грн., населення – 310,7 млн. грн., установ і організацій державного бюджету – 3 млн. грн., установ і організацій місцевого бюджету – 13,6 млн. грн.

Інвестиційна діяльність.

Протягом 2017 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 15,07 млрд. грн. капітальних інвестицій (3,7 % від загального обсягу по Україні – це 9 місце серед регіонів), що в порівнянних цінах на 47,4 % більше від обсягів 2016 року. За цим показником Запорізька область посідає 2 місце серед областей України.

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення становить 8632 грн. проти 5795 грн. у 2016 році.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону (9,8 млрд. грн., або 64,9 % від загального обсягу) та сільському господарстві (2,7 млрд. грн., або 17,8 %).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 351,1 млн. грн. (2,3 % від загального обсягу), з них 103,1 млн. грн. – кошти населення на будівництво житла.

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 14,8 млрд. грн. (98,3 %), з яких у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 60,9 %, у будівлі та споруди – 32,9 %.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 12,7 млрд. грн. (84,1 % загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 1,16 млрд. грн. (7,7 %), кредити банків та інші позики – 776,5 млн. грн. (5,1 %), кошти державного бюджету – 263,8 млн. грн. (1,7 %), кошти населення на будівництво житла – 103,1 млн. грн. (0,7 %).

Реалізацію найважливіших інвестиційних проектів регіону у 2018 році планується здійснювати за рахунок:

державного фонду регіонального розвитку – індикативний обсяг коштів фонду, доведений області, складає 195,3 млн. грн. та 31,3 млн. грн. – залишок спецфонду 2017 року;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 22,454 млн. грн., у тому числі обласному бюджету – 6,329 млн. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – обсяг коштів субвенції області не доведений (по Україні – 5 млрд. грн.). Залишки невикористаних коштів субвенції 2017 року складають 38,936 млн. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – обсяг коштів субвенції області не доведений (по Україні – 1,9 млрд. грн.).

На розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення області у 2018 році передбачені кошти державного бюджету в обсязі 446,728 млн. грн., у тому числі на:

поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг – 417,228 млн. грн., з яких на 02.03.2018 надійшло 30,121 млн. грн. (7,2 % від передбаченого на рік) та освоєно 22,217 млн. грн. (73,8 % від надходжень);

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг (в тому числі проектно-вишукувальні роботи) – 29,5 млн. грн., кошти не надходили.

На розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області у 2018 році передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 479,705 млн. грн., з яких на 02.03.2018 надійшло 55,391 млн. грн. (11,5 % від передбаченої на рік суми) та освоєно – 1,3 млн. грн. (2,3 % від надходжень).

На будівництво, реконструкцію, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи) автомобільних доріг загального користування з обласного бюджету за рахунок перевиконання митних надходжень (у рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування) передбачено 470 млн. грн. На 01.03.2018 зазначені кошти на рахунок спеціального фонду обласного бюджету не надходили.

Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку інвестування на 31.12.2017 склав $ 915,7 млн. (2,3 % від загального обсягу по Україні, 8 місце серед регіонів), що на 6,6 % більше (9 місце), ніж на 01.01.2017. Протягом 2017 року в область надійшло $ 44,7 млн. акціонерного капіталу нерезидентів, що у 3 раза більше, ніж за 2016 рік ($ 14,9 млн.).

Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу на 31.12.2017 становив $ 529,2 – це 7 результат серед регіонів.

Найбільша частка іноземних інвестицій зосереджена у промисловості – 68,7 % (у т. ч. у переробній – 53,5 %); оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,8 %.

Інвестиції в Запорізьку область надходять із 52 країн світу. Вкладники з країн Європейського Союзу продовжують вважати Запорізьку область привабливою для розміщення власного капіталу. З країн ЄС з початку інвестування внесено $ 700,8 млн. інвестицій (76,5 % загального обсягу акціонерного капіталу в області).

Стан розвитку будівельної діяльності.

Запорізька область посідає 9 місце за обсягом виконаних будівельних робіт. Так, за січень 2018 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 117 млн. грн., індекс будівельної продукції склав 134,2 % (по Україні – 99 %) – 6 результат серед регіонів.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 59,7 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 31,7 % та 8,6 % відповідно.

На загальну тенденцію по області вплинуло збільшення порівняно з січнем 2017 року обсягів нежитлового будівництва у 1,8 раза.

За підсумками 2017 року в області прийнято в експлуатацію 103,4 тис. м2 житла, що становить 95,4 % до рівня 2016 року (17 місце).

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Область входить в п’ятірку лідерів за обсягами експорту товарів, в десятку – за обсягами імпортованого товару.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за 2017 рік склав $ 4305,9 млн. і збільшився порівняно з 2016 роком на 30,8 % (по Україні – на 22,8 %). Обсяг експортних поставок склав $ 2980,9 млн. (4 місце серед регіонів) та збільшився на 30 % (по Україні – на 19 %).

У структурі експорту товарів основу склали чорні метали (56,4 % загального обсягу експорту товарів), механічні та електричні машини (18,5 %), продукти рослинного походження (7,4 %), жири та олії тваринного або рослинного походження (5 %), мінеральні продукти (4,3 %).

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС збільшились на 26,7 %, що становить 29 % від загальнообласного експорту.

Найбільше експортувалися товари до Російської Федерації – 17 %, Туреччини – 11,9 %, Італії – 5,2 %, Польщі – 5 %, Китаю – 4,7 %, Болгарії – 3,6 %.

Обсяг імпортних поставок склав $ 1325 млн. (10 місце) та збільшився на 32,7 % (по Україні – на 26,4 %). Переважна частина імпорту – це паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки (37,3 %), механічні та електричні машини (19,4 %), недорогоцінні метали та вироби з них (15,9 %), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,7 %), продукти тваринного походження (4,9 %), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (4,4 %).

Найбільше продукції імпортувалось з Російської Федерації – 36,3 %, Німеччини – 9,5 %, Китаю – 6,6 %, Туреччини – 4,6 %, США – 4,3 %; питома вага імпорту з країн Європейського Союзу склала 31,6 % від загального обсягу.

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом, що забезпечується завдяки торгівлі з партнерами із 152 країн світу, в тому числі з усіма країнами – членами ЄС. За підсумками 2017 року позитивне сальдо склало $ 1655,9 млн. (3 місце), що на 27,9 % більше, ніж за 2016 рік.

Стан розвитку споживчого ринку.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень 2018 року склав 2,9 млрд. грн. (7 місце серед регіонів України), що становить до січня 2017 року у порівнянних цінах 105,1 %, у тому числі на душу населення – 1,68 тис. грн.

Обсяг реалізованих послуг споживачам у 2017 році становив 12,7 млрд. грн., що на 17,6 % більше, ніж у 2016 році (10,8 млрд. грн.).

Індекс споживчих цін області у січні 2018 року по відношенню до грудня 2017 року склав 101,6 % (по Україні – 101,5 %, 15-18 місце), у тому числі на продукти харчування та безалкогольні напої – 102,1 % (по Україні – 102 %, 17-18 місце).

З метою нівелювання цінових коливань та стабільного функціонування продовольчого ринку у містах та районах області упродовж січня 2018 року проведено 130 продовольчих ярмарків, де реалізовано 415,3 тони продукції на загальну суму 9,6 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень 2018 року по області склав 53,3 %, що на 8,8 відсоткових пункти менше, ніж за відповідний період 2017 року.

На 01.02.2018 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 167,4 млн. грн. та збільшилась з початку 2018 року на 13,7 %;

централізоване опалення та гаряче водопостачання – 830,3 млн. грн. (збільшилась на 29,3 %);

водопостачання та водовідведення – 108,1 млн. грн. (збільшилась на 1,6 %);

вивезення побутових відходів – 25,6 млн. грн. (збільшилась на 0,8 %).

Протягом січня 2018 року створено 8 нових ОСББ (на 01.02.2018 функціонує 1413 ОСББ, які об’єднують 1544 житлових будинки).

Соціальна сфера.

Середня номінальна заробітна плата по області у січні 2018 року склала 7479 грн. (5 місце серед регіонів України) і збільшилась у порівнянні з січнем 2017 року на 28,3 % (9 місце).

Індекс реальної заробітної плати у січні 2018 року по відношенню до січня 2017 року склав 111,8 % (9 місце).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у січні 2018 року збільшилася на 17,6 % (на 22,2 млн. грн.) і на 01.02.2018 склала 148,6 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився на 12,6 % (на 14 млн. грн.) і становив 125,4 млн. грн., борг підприємств – банкрутів збільшився на 45,6 % (на 6,8 млн. грн.) і склав 21,7 млн. грн. Насамперед, це зумовлено збільшенням заборгованості у 22 структурних підрозділах ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60,25 % пакету акцій товариства належать Фонду державного майна України), яка на 01.02.2018 становить 96,7 млн. грн. (65 % від загальної суми заборгованості по області).

Загальна динаміка погашення боргів в області продовжує визначатися ситуацією на 45 підприємствах державного сектору економіки, борг яких на 01.02.2018 становить 121,3 млн. грн., або 81,6 % від загальної суми заборгованості в області.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які фінансуються з місцевих бюджетів, на 01.02.2018 відсутня.

Протягом січня 2018 року проведено 32 засідання обласної та територіальних комісій з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 24 керівника підприємств-боржників, з них 13 – попереджено про відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати. За результатами роботи комісій, виплачено заборговану заробітну плату в сумі 6 млн. грн.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.02.2018 становила 569,4 тис. осіб; середній розмір пенсій – 2685,84 грн.

Ринок праці.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.03.2018 становила 23,1 тис. осіб, що на 1,3 тис. осіб, або на 6 % більше, ніж на початок року (21,8 тис. осіб). З них 52,9 % – жінки, 34,6 % – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю на 01.03.2018 становила 17,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у лютому 2018 року склав 2195 грн.

За 9 місяців 2017 року чисельність зайнятого економічною діяльністю населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) склала 723,6 тис. осіб та зменшилася у порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 14,3 тис. осіб, або на 1,9 % (9 місяців 2016 року – 737,9 тис. осіб); рівень зайнятості населення в області зменшився на 0,7 відсоткових пункти і склав 55,5 % (15 місце серед регіонів).

Чисельність безробітного населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) за 9 місяців 2017 року становила 83 тис. осіб, що на 4,8 % більше, ніж за 9 місяців 2016 року (79,2 тис. осіб); рівень безробіття зріс на 0,6 відсоткових пункти і становив 10,3 % (13 місце).

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

Читайте також

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 в Запорізькій області

24 321 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Важливі аспекти щеплення стосуються і дітей, і людей поважного віку.

Вже 49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Влада сприяє стабілізації роботи Державного підприємства «Бердянський торговельний порт»

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації мають бути створені підрозділи цивільного захисту на територіях

Служба зайнятості пропонує низку освітніх можливостей

Результат там, де є активна позиція громади: Олександр Старух розповів про реалізацію програми Президента України “Велике будівництво” у Запорізькій області

Третій рік країна успішно реалізує програму Президента «Велике будівництво»

1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно

Валентина Кононенко - урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю в Запорізькій обласній державній адміністрації